Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 5

Όταν κηρύττεις με αγαθά κίνητρα τον Λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος που εξέρχεται ελέγχει τους πάντες. Ο λόγος ον ελάλησα, θέλει σας κρίνει.


Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων, της παρούσης και της μελλούσης ζωής, της αφθάρτου και της αιωνίου ζωής. Αυτός που προσεύχεται, γνώρισε τον Θεό διότι ζει στον θρόνο του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι ο αγιασμός δια της κρυφής προσευχής, είσελθε εις το ταμείον σου.


Όλες οι αποστολές έρχονται ή δίδονται άνωθεν, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι. Ας φέρομε την αποστολή μας εις πέρας χωρίς να κρίνομε ότι είμεθα το Α και το Ω και ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί αλλά είναι λίγο κατώτεροι από εμάς. Ο Λόγος το διευκρινίζει, εάν έλαβες ότι έχεις τί καυχάσαι ως μη λαβών; τίς είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην; είς τον ίδιον Κύριον ίστασαι ή πίπτεις; συ τί; Ας είμεθα ταπεινοί διότι με τον εγωισμό θα απολεσθούμε. Ο Θεός όταν σε βλέπει να πολεμάς, να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον σου φεύγει μακριά διότι του μυρίζεις. Προσοχή λοιπόν γιατί η δυσοσμία γίνεται αντιληπτή από όλους, Θεό και ανθρώπους.


Όταν έχεις πάθη είσαι δούλος αυτών. Φρόντισε να απαλλαχτείς για να νιώσεις την ελευθερία του Θεού στην ζωή σου. Χρειάζεται πολύ αγώνα, μην απελπίζεσαι. Η απελπισία είναι το μεγαλύτερο σύστημα του εγωισμού. Έχεις Πατέρα που δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να σε καθαρίσει, να σε θεραπεύσει και να σε αναγεννήσει. Ζήσε κοντά του και θα έρθει μια μέρα που θα σου πληρώσει όλα σου τα χρέη. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.


Όταν μιλάς στον πλησίον σου για τον Θεό και δεν σε ακούει τότε να του μιλάς με τα έργα της αγάπης. Αν και πάλι δεν σε ακούει, μίλησε στον Θεό γι αυτόν.


Πολλοί άνθρωποι (επιστήμονες) σκέφτονται να βρουν δια μέσου της επιστήμης την αφθαρσία και την αθανασία στην ζωή τους. Πότε; Μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος αυτό; Ότι σκέφτεται ο άνθρωπος μπορεί να το φέρει στην ζωή του αλλιώς δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου για τον άνθρωπο και για ένα τόσο σημαντικό γεγονός είναι μόνο η αγάπη. Αν αυτό επιτευχθεί χωρίς καθαρισμό πνευματικό και χωρίς αγάπη τότε ουαί και αλίμονο σε όποιον αποκτήσει μια τέτοια αφθαρσία. Ο σκοπός του Θεού είναι να κάνει τον άνθρωπο αιώνιο, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Όμως ο Θεός είναι απαραίτητο πριν τον κάνει αιώνιο τον άνθρωπο, να τον μάθει να αγαπά. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα υπομένει και λοιπά (διάβασε αδερφέ τον ύμνο της αγάπης). Ποιός είναι ο σκοπός του διαβόλου; Ο σκοπός του διαβόλου είναι να κάνει και αυτός τον άνθρωπο αιώνιο ώστε να αμαρτάνει πάντα και έτσι η αμαρτία να είναι αιώνια.


Η ανθρωπότητα επέλεξε να ζει με το πολίτευμα της δημοκρατίας. Αυτό αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο άλλωστε σήμερα. Ο λόγος διότι αυτό μπορεί να υιοθετήσει, αυτό ξέρει. Όταν όμως ο άνθρωπος νομοθετηθεί πλέον με τον ηθικό νόμο του Θεού στην ζωή του, τότε θα φέρει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς ένα νέο πολίτευμα που λέγεται έλεος και ανυπόκριτη αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.


Για ποιό λόγο ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αρχηγούς άλλων θρησκειών; Για πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφέρω μόνο δύο οι οποίοι είναι ασύγκριτοι και αιώνιοι. Πρώτον, ο Χριστός κατήργησε τον φυσικό θάνατο από τον εαυτό του και ζει σήμερα. Ενώ κανένας άλλος αρχηγός οποιασδήποτε θρησκείας δεν ζει, δεν αναστήθηκε και δεν τον είδαν μετά τον θάνατό του 500 και πλέον μαθητές του. Δεύτερον, ο Χριστός είπε, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς. Κανείς άλλος αρχηγός δεν κήρυξε αγάπη στους εχθρούς του.


Η παραμυθία που πολλές φορές λέγεται από πνευματικούς ή απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο ή στους ανθρώπους, έχει την εξουσία να παρατείνει την πνευματική πορεία ενός αδύνατου πνευματικά ανθρώπου. Μήπως και αυτός ο άνθρωπος συλλάβει την ενέργεια του Θεού που είναι θυσία προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Μήπως συλλάβει ακόμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ.. Ο άνθρωπος αυτός την έχει ανάγκη την παραμυθία διότι έμαθε σε όλη του την ζωή ότι κάτι μεγάλο θα πάρει. Θέλει όμως να το πάρει χωρίς αγώνα θυσίας διότι ότι έχει, το έχει χωρίς αγώνα θυσίας (δύνασθε να πίητε το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω;). Όταν του πεις ότι θέλει θυσία, αγώνα για να πάρεις κάτι από τον Θεό, αυτόν τον άνθρωπο τον έχασε ο Θεός και ο πνευματικός αδερφός που τον νουθετεί. Γι’ αυτό χρειάζεται παραμυθία.


Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έκανε την παρουσία του δια των ισχυρών προφητών: Μωϋσή, Ηλία, Ενώχ, Ελισσαίο, Ιησού του Ναυή κλπ.. Ο λόγος ήτο διότι ο κόσμος είχε πέσει στην ειδωλολατρία (αμαρτία). Έπρεπε να υπάρχουν τέτοιοι ισχυροί άνδρες ώστε να μην χαθεί η έννοια του Θεού (έλεος, αγάπη) και δεν μπορούσε φυσικά να χαθεί με τόσα θαύματα που έκαναν. Σήμερα δεν χρειάζονται θαύματα διότι ο κόσμος πιστεύει στον Χριστό, έχει επικρατήσει ο Χριστός σε πολλές ηπείρους. Σήμερα χρειάζεται η αγάπη μεταξύ των χριστιανών ώστε να έρθει ο Χριστός. Πώς εμποδίζεται η αγάπη; Όταν κρίνεις. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να εννοήσουν την αγάπη διότι δεν την είχαν. Μόνον με υπερφυσικά πράγματα νουθετούνταν. Σήμερα εύχομαι ο Θεός να φωτίσει.


Αν ο αντίχριστος έρθει τότε αυτό πάει να πει ότι τα δόγματα και οι θρησκείες δεν υπηρετούσαν Θεό αλλά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Ξέρομε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός καταστρέφει τα αμαρτωλά έθνη. Όταν όμως μέσα σε αυτά τα έθνη ή τις πόλεις ήτο  έστω 10 δίκαιοι, δεν έφερνε την καταστροφή για τους 10 δίκαιους. Τώρα για να πάρει όλον τον πλανήτη ο αντίχριστος, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη δικαιοσύνη στον κόσμο. Εύχομαι ο κόσμος να φωτιστεί και να μετανοήσει ο άνθρωπος επιστρέφοντας στον Θεό.





Στοιχεία που εμποδίζουν την εξάπλωση είναι οι θυσίες σε προσωπικό και σε οικονομικό επίπεδο.





Η νηστεία είναι απαραίτητη διότι έτσι φυλάμε και τον εαυτό μας από την λαιμαργία η οποία λαιμαργία ξυπνά πολλά πάθη (πορνεία) κλπ.. Ο Κύριος είπε, είναι γεγραμμένον ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος. Τα φαγητά ονομάζονται βρώματα. Ας προσέξομε διότι γεμίζομε τα έντερά μας με βρώματα τα οποία σαπίζουν και σαπίζουν και τα έντερά μας και πεθαίνομε. Ο Κύριος τόνισε, τούτο το γένος δεν εξέρχεται ειμή δια προσευχής και νηστείας. Πριν φάμε ας ευλογούμε το φαγητό ώστε δια της πίστεως να είναι καθαρό. Η νηστεία (αποχή) επιβάλλεται σε μια επίθεση μεγάλη του πονηρού.





Αντίχριστος = Παγκόσμιο κακό. Ο λόγος που θα έρθει είναι διότι τα τοπικά κακά δεν ωφέλησαν (έτσι φαίνεται) τον άνθρωπο ώστε να τον συμμορφώσουν, να τον διορθώσουν.





Το περιβάλλον συμβάλλει στην ζωή μας θετικά ή αρνητικά. Αν το περιβάλλον είναι αρνητικό, δαιμονισμένο τότε μπορεί να έρθει και ο θάνατος στον άνθρωπο που ζει σε αυτό. Αν το περιβάλλον είναι θετικό τότε και από τον θάνατο φέρνουμε τους συνανθρώπους μας πάλι στην ζωή. Ας προσέξομε τι λέμε, τι κάνομε μήπως και άθελά μας σπείρομε τον θάνατο και όχι την ζωή στους συνανθρώπους μας.





Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο με τα χέρια του, ούτε με καλούπια, ούτε με μπετονιέρες, ούτε με άλλα πράγματα υλικά. Τον δημιούργησε με τον λόγο. Είπε, γενηθήτω φως και έγινε φως κλπ.. Είπε, νεανίσκε σοι λέγω σηκώθητι και σηκώθηκε. Την εξουσία του λόγου την έδωσε και στον καθένα άνθρωπο όμως με το εξής γεγονός, ότι αν ζητήσεις εις το όνομά μου θα στο δώσω, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. Ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοιγήσεται. Όταν έχεις λόγο έχεις εξουσία. Μην παραπονιέσαι ότι είσαι άρρωστος, ειπέ λόγο και θέλει γίνει. Ο Κύριος είπε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Πίστεψέ το, θα λάβεις εξουσία στα έθνη. Αν όχι στα έθνη δια της χαράς, της ζωής, της υγείας θα λάβεις εξουσία ζωής και χαράς μέσα σου και γύρω σου.





Γιατί δεν αναφέρεται από κανέναν προφήτη ούτε και από τον ίδιο τον Υιό του Θεού ο χρόνος της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού; Ο λόγος είναι διότι θα πρέπει να ετοιμαστεί το ανθρώπινο γένος. Για παράδειγμα, πότε ένας πατέρας σαρκικός μένει με χαρά στο σπίτι του παιδιού του; Φυσικά όταν βλέπει ότι το παιδί έχει την ανάγκη του πατέρα και δεν μπορεί να ζει χωρίς τον πατέρα του. Όταν λοιπόν ο Θεός δει ότι τα παιδιά του τον αγαπούν (και τούτο φαίνεται όταν εφαρμόζεται η εντολή της αγάπης προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό), τότε είναι ο χρόνος της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Μέχρι τότε θα έρχεται σε ατομικό ή σε γενικό επίπεδο όταν βλέπει αγάπη.





Τα δένδρα δεν μιλάνε όπως ο άνθρωπος. Εάν ένα δένδρο έχει καρπούς φαίνεται και το επισκέπτονται οι άνθρωποι ώστε να γευθούν τους γλυκούς καρπούς του. Εάν ένα δένδρο δεν έχει καρπούς πάλι φαίνεται και οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για ξύλα στην φωτιά και αυτό χρησιμεύει διότι θερμαίνει τον άνθρωπο κλπ.. Συμβολίζει δε πνευματικά ότι το κακό σε νουθετεί, σε θερμαίνει προς τον Θεό. Αδελφέ, μην αγωνίζεσαι να πείσεις τους συνανθρώπους σου ότι έχεις καρπούς. Αυτοί θα το δουν και θα σε επισκεφτούν ώστε να γευθούν τους γλυκούς πνευματικούς καρπούς σου. Γένοιτο, γένοιτο.





Η κοπριά χρειάζεται διότι δυναμώνει τα καρποφόρα δέντρα. Έτσι και οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες έρχονται για να δυναμώσουν τον πνευματικό άνθρωπο. Παν υιό παραδέχεται εκπαιδεύει και μαστιγεί αυτόν και αν είσθε χωρίς παιδεία νόθοι είσθε και ουχί υιοί.





Όταν διέπεται κάποιος από πάθη τούτο σημαίνει ότι η πνευματικότητά του είναι μειωμένη, βεβλαμμένη (έλλειψη προσευχής, μελέτης και κηρύγματος).





Ο Θεός αγαπά τα παιδιά του. Για να τα κρατήσει κοντά του τα αφήνει να εννοούν ότι έχει για το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μεγάλο. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι για να τα κρατάει κοντά του μέχρι τα παιδιά να μεγαλώσουν και να καταλάβουν ότι το ξεχωριστό είναι, όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, να γείνη υπηρέτης πάντων. Παράδειγμα έδωκα εις εσάς να αγαπάτε αλλήλους.





Το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα καθίσει στον τόπο τον άγιο είναι η αμαρτία η οποία στο αποκορύφωμά της (που θα φτάσει σιγά σιγά), θα εισέλθει στον εγκέφαλο του καθενός ανθρώπου. Αυτός άλλωστε ο εγκέφαλος είναι ο τόπος ο άγιος διότι δημιουργήθηκε από τον Θεό για να κατοικεί εις αυτόν ο Θεός (αγαθή σκέψη). Προσοχή μήπως σιγά σιγά γίνομε βδέλυγμα. Η αφιέρωση και η συνεχής ενασχόληση εις τα του Θεού αποκλείουν το βδέλυγμα εις εμάς. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.





                   


Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο με το όχημα της αγάπης. Ο Χριστός δεν αρνείται το κράτος αλλά μεταμορφώνει το   κράτος σε κοινωνία αγίων.





Ο Κάιν είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θέλησε να απαλλαγεί της παρουσίας του άλλου του αδελφού, του Άβελ αλλά και της παρουσίας του Θεού. Όποιος εξορίζει τον Θεό απ την καρδιά του, εξοντώνει και τους άλλους. Η απουσία του Θεού σημαίνει απουσία της αγάπης.





Κάιν καταντά ένας άνθρωπος που γυρίζει παντού, ζητώντας μάταια την ηρεμία και την χαρά.





Η δική μου σωτηρία περνάει από το ενδιαφέρον μου για τους άλλους. Το συμφέρον μας είναι να αγαπάμε τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο επιταγές, η μία έχει αντίκρισμα μια μόνο δραχμή, η άλλη έχει αντίκρισμα ένα εκατομμύριο. Ποιά απο τις δύο επιταγές θα προτιμήσουμε; Ασφαλώς την δεύτερη. Η επιταγή της μιας δραχμής είναι η φιλαυτία. Η επιταγή του ενός εκατομμυρίου είναι η Φιλαδέλφεια.





Αν δεν ασχοληθούμε εμείς με τον άλλον με αγάπη, σίγουρα θα ασχοληθεί μαζί του ο διάβολος. Θα κινήσει τα όργανα του κακού. Γίνε εσύ ο κυνηγός του Θεού, ο κυνηγός της αγάπης, ο θηρευτής της ψυχής του, ο αγρευτής, ο σαγηνευτής, ο αλιεύς, ο μαγνήτης.





Πού είναι ο αδελφός σου Κάιν; Τί φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ; Για κάθε αδικία που συμβαίνει στον κόσμο έχουμε μερίδιο ευθύνης.





Οικονομικό: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα πλεονεξίας και σκληρότητας. Όπως ο ήλιος, η καθημερινή αυτή έκφρασις της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού, επαρκεί για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη μας έτσι και ο πλανήτης μας (γη) επαρκεί για τη διατροφή όλων των ανθρώπων. Φαντάζεσθε άνθρωπο να αποθηκεύει ήλιο για τον εαυτόν του και να μην αφήνει τους άλλους να φωτίζονται και να θερμαίνονται;





Πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν  αυτού,  ημείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα (Μιχαίας, δ΄:5).





Ο υπηρέτης του Ελισσαίου του προφήτη είπε, πολλοί έρχονται καθ’ ημών και ημείς μόνοι εσμεν. Τότε αποκρίνεται ο Ελισσαίος, ουχ ορας παρεμβολάς και πλήθη αγγέλων μεθ’ ημών κύκλω βοηθούντων ημίν.





Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερρύσατο αυτούς (Ψαλμός 33:18).





Ο Κύριος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτό σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού (Φιλιππησίους Επιστολή, 3:21).





Είς εμέ βλέψατε και σωθήσατε πάντα τα έθνη.





Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστέρησε.





Υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το είς αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν (Φιλιππησίους Επιστολή, 1:29).





Ελεύθερος και ώριμος είναι ο άνθρωπος που κάνει το χρέος του χωρίς να χρειάζεται να του το υπενθυμίζουν οι άλλοι.





Ανακάλυψε το διαμαντάκι του συνανθρώπου σου.





Δεν θέλω να γίνω καλύτερος απο κανέναν. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος απο τον χθεσινό εαυτό μου.





Πιάσε τον συνάνθρωπό σου να κάνει κάτι καλό και ενθάρρυνέ τον.





Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ω δέδωκάς μοι,  ίνα ώσιν  εν καθώς ημείς (κατά Ιωάννην, 17:11-12).





Τον σεβασμό τον εμπνέεις δεν τον επιβάλλεις.





Έσται γάρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. (Τιμόθεον Β΄ Επιστολή, δ΄: 3 & 4).





Αρκεί είς άνθρωπος ζήλον Θεού πεπυρωμένος, αναμορφώσας δήμο ολόκληρον.





Κάποιος κάποτε μου είπε οτι κάνω λάθη. Του απάντησα, όταν νιώσεις και εσύ οτι κάνεις λάθη έλα να κάνουμε παρέα.


                                  


Όταν οι κίνδυνοι κυκλώνουν την ζωή σου, θυμήσου ότι ο Χριστός είναι μαζί σου.





Οι τωρινοί άνθρωποι δε ζητούν το σήμερον αλλά το αύριον  για να μετανοήσουν.





Η Αγία Γραφή είναι το οπλοστάσιο του χριστιανού.





Η καλλιέργεια του νου είναι τόσο αναγκαία όσο η τροφή για το σώμα.





Εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω (κατά Ματθαίον, 25:21).





Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδαμινό. Εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο.





Εκτιμώντας την υπεροχή των άλλων την κάμνομε κτήμα μας.





Αν καίει μέσα στην ψυχή σου η επιθυμία της ουρανίου Βασιλείας, να είσαι  βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις κληρονόμος της.



Όσο ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος.



Ο σταθερός άνθρωπος μοιάζει με αναμμένη λαμπάδα την οποία όπως και αν τη γυρίσεις, η φλόγα της προς τα επάνω θα στραφεί.




Οι δοκιμασίες διδάσκουν τι είμεθα.


Αν τολμάς ίσως αποτύχεις. Αν δεν τολμάς θα αποτύχεις σίγουρα.


Θέλημα Θεού και σοφία Θεού διακατέχει τον άνθρωπο που αγωνίζεται εις όλη του την ζωή να βρεί δια του Ευαγγελίου τα μέσα που χρειάζεται ώστε να καταργήσει από το πνεύμα του και το σώμα του την φθορά και τον θάνατο. Αμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου