Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αδερφάκια μου, γλυκά μου, ολόγλυκά μου εν Χριστώ Ιησού, ο Θεός άνοιξε εις ημάς τις πόρτες της σοφίας Του τις οποίες ο διάβολος, παραχώρηση Θεού λόγω της ημιμάθειας και της διαπαιδαγώγησης που έπρεπε να υπάρξει στον κόσμο, αιώνες τώρα κρατούσε κλειστές. Έτσι αφήνεται να εννοηθεί ότι το πλήρωμα του αγίου χρόνου ήρθε και τα γεγραμμένα θέλουσι λαμβάνει χώρα με την παρουσία όλων εμάς στον κόσμο και των άφθαρτων στοιχείων τα οποία ο Θεός δια της πίστεως μας ενέπνευσε μέσα μας. Φανερώνοντάς τα εις ημάς ως αληθινά και υπαρκτά. Ήρθε λοιπόν η ώρα και ο καιρός ώστε το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου να ανατραπεί. Και η θέση του πνεύματος να ανέβει στην θέση που ήτο πριν την πτώση, όπου το πνεύμα πορεύονταν της ύλης. Εν αντιθέσει σήμερα όπου η ύλη πορεύεται του πνεύματος. Ο τρόπος που απαιτείται ώστε να αλλάξουν αυτά τα δυο είναι ο αγιασμός και ο καθαρισμός (άγιοι γίνεστε καθώς εγώ ειμί), φανερώνει ο Ιησούς (Θεός) δια του Ευαγγελίου του. Είμεθα σήμερα εμείς ένα μικρό ποίμνιο έναντι της πολυφωνίας του συστήματος και της αδιαπέραστης σύγχυσης του κόσμου (πνευματική σύγχυση), φανερώνοντας ότι η Βαβέλ κτίσθηκε πάλι σήμερα σε όλον τον πλανήτη. Όμως σήμερα κτίσθηκε μέσα στους εγκεφάλους όλων το πολίτευμα του διχασμού και παρουσιάζεται με το ότι ο καθένας άνθρωπος έχει την δική του αδιάλλακτη γνώμη, η οποία γνώμη οδηγεί τους ανθρώπους στην απεραντοσύνη της μοναξιάς. Ακόμη, η μοναξιά και η Βαβέλ επικρατεί σήμερα και στον πνευματικό κόσμο, διότι όλοι οι χριστιανοί αγαπούν έναν Θεό, τον Θεό της αγάπης με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο τρόπος όμως αυτός δεν είναι ο σωστός διότι ο τρόπος αυτός χώρισε τους χριστιανούς και όλοι έπεσαν στην παγίδα της κρίσης. Η οποία κρίση έρχεται από τα δόγματα των δικών μας εκκλησιών, των δικών τους οργανώσεων, (ατομικισμός) κλπ.. Αυτό οδήγησε όλους τους χριστιανούς στον φανατισμό, ο οποίος τους κατέληξε στην ανελέητη κρίση του ενός έναντι του αλλού, με φυσική συνέπεια όλων αυτών των γνωμών να καταλήξουν οι χριστιανοί στην απομάκρυνσή τους από τον Θεό. Διότι η εντολή του Θεού είναι, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτη εις τον ίδιον κύριον ίστασαι ή πίπτεις; Συ τι; Αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Θέλω όλοι εμείς να μελετάμε ουσιαστικά τον Λόγο του Θεού ώστε δια αυτού να αντλήσουμε τα αληθινά στοιχεία, τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στην άφθαρτη και πανευδαίμονη ζωή, χαρούμενη, ανεκλάλητη ζωή και στην αγαλλίαση του Θεού. Στοιχεία τα οποία έχουν χαθεί σήμερα από τις κοινωνίες των ανθρώπων. Καθώς δια της ατομικής κρίσης (γνώθι σαυτόν) γινόμεθα κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του Θεού, καθώς κληρονόμοι του υλικού και του πνευματικού κόσμου τον οποίον ο Θεός μας φανέρωσε. Ο προφήτης φανερώνει, ξύπνα θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη. Και δεν εννοεί τον Θεό διότι αυτός σίγουρα δεν κοιμάται, εννοεί τον άνθρωπο αυτός κοιμάται σήμερα. Διότι αντί να ασχοληθεί με τον Δημιουργό, ασχολείται με τα δημιουργήματα τα οποία του κλέβουν όλον τον χρόνο και δεν τον αφήνουν να αξιοποιήσει τις υπερβατικές συν Θεό ικανότητές του. Εμείς σήμερα που εννοήσαμε την μεγάλη αξία του Θεού και του κάθε ανθρώπου καλούμαστε άνωθεν να ξεκινήσομε έναν πόλεμο. Έναντι της αμαρτίας, της φθοράς, του μεσότοιχου της έχθρας που υπάρχει σήμερα μεταξύ των χριστιανών, των φυλών, των δογμάτων, μεταξύ της αμαρτίας και της αναμαρτησίας που μας διέπει. Μάλιστα να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε να κάνουν και αυτοί τον πόλεμο αυτό και να γκρεμίσουν τα προσωπικά τους οφέλη που πηγάζουν μέσα από τα πολιτικά συστήματα και μέσα από τα χριστιανικά συστήματα (δόγματα). Καθώς και τον πόλεμο που πηγάζει μέσα από οτιδήποτε που τους χωρίζει ώστε να έρθει η αγάπη του Χριστού και αυτή να βασιλεύει στην ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν απόφαση ώστε η βοήθεια του Θεού να έρθει και δια αυτής να ανατραπεί η δαιμονισμένη κατάσταση του κόσμου που βλέπομε μέσα μας και γύρω μας. Ο οποίος κόσμος αν συνεχίσει έτσι όπως πορεύεται σήμερα και δεν εννοήσει ώστε να πορεύεται εν Χριστώ, είναι θέμα χρόνου να καταστραφεί από τον εγωισμό των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Μόνο λοιπόν η συμμαχία Θεού και ανθρώπου έχουν και παρέχουν την εξουσία να ανατρέψουν την κατάσταση αυτής της σύγχυσης (Βαβέλ) που έχει σήμερα πνευματικά επικρατήσει παντού και εμφανίζεται στις κοινωνίες μας δια της μοναξιάς. Την εξουσία αυτή την έχουν οι νέοι μαθητές οι οποίοι είμεθα όλοι εμείς. Θέλω όλοι εμείς οι νέοι μαθητές να σηκώσουμε ψηλά το ανάστημα του Χριστού δια της παρουσίας μας στις κοινωνίες που ζούμε ώστε να γίνουν εν Χριστώ. Ένα μεγάλο, πελώριο άρμα που πρέπει να γκρεμίσουμε μέσα μας και γύρω μας είναι η παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου που μας διέπει σήμερα και ο χρόνος που αφιερώνουμε για την συγκέντρωση της ύλης αυτής (χρήματα). Ο χρόνος αυτός που αφιερώνουμε για την συγκέντρωση της ύλης είναι θάνατος ψυχής και σώματος. Διότι γίνεται αιτία να καταργεί εις ημάς τον ελεύθερο χρόνο μας ώστε αιώνες τώρα να μένουμε ακαλλιέργητοι ως προς τις πνευματικές υπερβάσεις τις οποίες ο Χριστός φανέρωσε ότι θα πρέπει να μας διακατέχουν (σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει). Όταν κάποιος μεριμνά και ασχολείται με ένα αντικείμενο (θέμα), δυστυχώς μένει ακαλλιέργητος και δεν δύναται να αναγεννηθεί. Μάλιστα γίνεται αιτία ο καθένας που απομακρύνεται από τον Θεό να εμποδίζει τον εαυτό του άθελα του στο να δύναται να συλλάβει την αξία του Αγίου Ευαγγελίου, του Θεού γενικότερα. Έτσι η γνώση της ανυπόκριτης αγάπης, η γνώση στην βάση της ζωής (ταπείνωση) και η γνώση της άφθαρτης ζωής που φέρνει την κατάργηση του φυσικού θανάτου, περιορίζεται και χάνεται. Όμως σήμερα, ο Άγιος Θεός έφερε την Φωνή Θεού μέσα μας και γύρω μας ώστε σύντομα να βγάλει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους από την δαγκάνα του Άδη. Μόνο όμως εκείνους που συλλαμβάνουν τον Θεό και εννοούν την μεγάλη αξία Του. Πίστη λοιπόν στο έργο που ο Θεός μας ενέπνευσε να παρουσιάσουμε ώστε να το φέρομε εις πέρας. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι μαζί μελέτη, προσευχή και εφαρμογή (άγιοι γίνεστε καθώς εγώ ειμί). Τον τελευταίο καιρό μπήκε στην ζωή μερικών αδελφών η διαβολή ώστε να μικρύνει η πρωτογενής απόφασή τους στην επίτευξη του στόχου του Θεού. Χρειάζεται προσοχή! Να μην χάνουμε το θάρρος μας και την πίστη μας στον αγιασμό και στην ζωή. Ο διάβολος θέλει να καταργήσει την ζώσα πίστη και την πρωτογενή πίστη, η οποία ήτο γεμάτη ενθουσιασμό εις ημάς ώστε να μας επαναφέρει πάλι στις αυλές της αμαρτίας και του θανάτου. Ας σηκώσουμε ενωμένοι μια ψυχή, μια καρδιά, ένα φρόνημα όλοι μαζί ψηλά την δάδα του Θεού και είναι σίγουρο ότι όποιος παλεύει συν Θεό ουδέποτε νικάτε. Όσοι τώρα δεν εννοούν το αριστούργημα του Θεού, τον παιδαγωγό (διάβολο), αργά ή γρήγορα αυτός θα γίνει εξολοθρευτής στην ζωή τους και θα τους αρπάξει (όσους δεν θελήσουν να αναγεννηθούν) προς καύση, μη γένοιτο. Όσοι παλέψουν όμως θα γίνουν άγιοι και αν δεν μπουν στην ζωή δια της ζωής είναι σίγουρο ότι θα μπουν δια του θανάτου. Ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων τω πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Καθώς, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Αμήν.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

1) Δεν αγωνιζόμαστε για να προσπεράσουμε κάποιον πνευματικό αδερφό μας αλλά αγωνιζόμεθα να γίνουμε καλύτεροι από τον χθεσινό έτερο κακό εαυτό μας.

2) Δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε για τα προβλήματα που λύνονται αλλά δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε και για τα προβλήματα που δεν λύνονται διότι η στενοχώρια από μόνη της είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

3) Πολλές φορές όταν αποκτούμε μια κοινωνική, αξιόλογη θέση ή πολλά χρήματα αποκτάμε και ύφος, όταν έρθει αυτό εισπράττουμε δυσαρέσκεια και αποστροφή από τους γύρω μας. Γι’ αυτό να μην έχουμε ύφος αλλά ήθος.

4) Ο πολύς ύπνος είναι νυσταγμός πνεύματος, ο λίγος ύπνος είναι σοφία Θεού και φανέρωση ότι μέσα μας κατοικεί η ζωή, ο Θεός.

5) Ο Χριστός ήταν ωραίος και στο σώμα και στην ψυχή. Όταν κάποιος θεραπεύει το πνεύμα του θα θεραπεύσει και το σώμα του αργά ή γρήγορα. Γένοιτο Αμήν.

6) Όσοι δεν έχουν το γνώθι σαυτόν κατακρίνουν, φωνάζουν και αποκαλούν τους άλλους εγκληματίες. Όταν δεν έχεις Χριστό η ζωή σου ομοιάζει σαν αυτόν τον αλεξιπτωτιστή που έπεσε από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο με φυσική συνέπεια να κινείται σπασμωδικά, να φωνάζει και να οδηγείται στον θάνατο, στον φρικτό θάνατο χωρίς κανείς να μπορεί να του προσφέρει την ελάχιστη βοήθεια.

7) Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις.

8) Το μυστικό της άφθαρτης ζωής είναι να αντλείς ζωή από την πηγή της ζωής, την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού που είναι η αγάπη και ο Λόγος του Θεού.

9) Το μεγαλύτερο αξίωμα είναι να υπηρετείς τους άλλους, ου γαρ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Θα πρέπει να κάνουμε διάλογο με τον Θεό. Όταν μελετούμε μας ομιλεί αυτός και όταν προσευχόμεθα του ομιλούμε εμείς. Όταν εξαπλώνεις τον Λόγο του Θεού διαβεβαιώνει ο Θεός εις εσένα με την απόλυτη επιτυχία των κηρυγμάτων σου ώστε να οδηγείς τους συνανθρώπους σου στην αναγέννησή τους. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο διάλογός μας είναι ουσιαστικός διότι τηρούμε τις εντολές του Θεού.

10) Δεν μπορείς να απαιτείς να διορθωθούν οι άλλοι την ώρα που εσύ είσαι φταίχτης και αδιόρθωτος. Ακόμη και αν διορθωθείς εσύ πάλι δεν πρέπει να απαιτείς την διόρθωση του άλλου. Ο Θεός ξέρει για τον άλλον πότε θα διορθωθεί.

11) Ο αληθινός επαναστάτης είναι αυτός που επαναστατεί πρώτα εναντίον του κακού εαυτού του, αυτός έχει την δύναμη να είναι φως στον κόσμο. Γι’ αυτό ο αληθινός επαναστάτης δεν ρίχνει ποτέ τα δικά του βάρη στους άλλους αντίθετα σηκώνει και των άλλων όπως κάνουν όλοι οι άγιοι του Χριστού. Σταυρώνονται αυτοί για να σωθεί ο κόσμος. Να ο αληθινός άνθρωπος, δεν ρίχνει βάρη στους άλλους αλλά σηκώνει και τα βάρη όλων. Αν καμια φορά βρεθεί και ο αγωνιστής αυτός σε αδιέξοδο και σηκώνει και αυτός μεγάλο φορτίο στην ύλη προπαντός τότε ο Θεός στέλνει τον Κηρυναίο ώστε να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει διότι η ύλη είναι απαραίτητη στο να διεξάγουμε αγώνες οι οποίοι θα ωφελήσουν την αναγέννηση του ανθρώπινου γένους.

12) Όποιος δίνει πνευματικά ή υλικά για να τα πάρει πίσω κάνει παζάρι.13) Το να αλλάξεις τους άλλους ίσως δεν το μπορείς το να τους αγαπάς όμως το μπορείς, αυτή είναι και η σπουδαιότερη βοήθεια για την αλλαγή τους. Μην θέλουμε τον άλλον όπως εμάς μας αρέσει αλλά όπως του Θεού αρέσει.

14) Το μεγαλύτερο πράγμα και αγαθό για τον πλησίον, για τον αδελφό και για τον εχθρό ακόμη είναι να του επιτρέπεις να γίνει αυτό που θέλει και όχι αυτό που θέλουμε εμείς.

15) Όταν αρχίζει η μοναξιά τελειώνει η αγάπη. Όταν αρχίζει η απελπισία τελειώνει η ελπίδα. Όταν μπαίνει ο εγωισμός τελειώνει η ταπείνωση. Όταν σταματά η δραστηριότητα έρχεται η τεμπελιά και η μωρία. Όταν αναβάλλεις έρχεται ο θάνατός.

16) Δεν χρειάζονται όπλα για να κάνεις επανάσταση. Αν όμως έχεις αγάπη τότε θα επικρατήσεις σε όλους τους λαούς της γης, αυτό είναι το υπέρ όπλο, η αγάπη. Εξάλλου και οι μαθητές με αυτό το όπλο γκρέμισαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έβαλαν τον χριστιανισμό εις όλα τα έθνη.

17) Η αληθινή σοφία αρχίζει από την καλλιέργεια της ψυχής και ύστερα φτάνει στο μυαλό. Όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης τι κέρδισε από την Φιλοσοφία απάντησε: Έμαθα να πράττω χωρίς να μου το επιβάλλουν οι άλλοι ώστε να δημιουργούν στην ζωή μου φόβο και νόμους οι οποίοι θα με οδηγήσουν σε λάθος τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν η καλλιέργεια η πνευματική θα μας βοηθήσει στο να ερευνήσουμε το παρόν σύστημα αν είναι σωστό, τον Λόγο του Θεού πού έχει παγίδες ή πού δεν έχει ώστε να αντλήσουμε τα στοιχεία αυτά που θα μας αναγεννήσουν και θα μας ολοκληρώσουν πνευματικά. Ο άνθρωπος που δεν μελετά, που δεν προσεύχεται και που δεν αγωνίζεται δια της συμβουλής του Χριστού παραμένει ακαλλιέργητος σε σημείο να χάνει την μεγάλη δόξα του να λέγεται άνθρωπος του Θεού.

18) Μια φορά αναρωτήθηκα: Γιατί μια γενιά θα κληρονομήσει τα πάντα; Ο Θεός προσωποληπτεί; Χρειάζεται να χαθούν τόσες γενιές; Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ούτε θέλει να χαθεί ουδείς πόσο μάλλον μια γενιά ολόκληρη. Απλώς γενιές δεν εννοούν τον Θεό, δεν εννοούν την αγάπη που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για το πνευματικό οικοδόμημα και για την εξέλιξη του ανθρώπου. Έτσι ο Θεός δια της γενετικής μεταδίδει την γνώση που απέκτησε μέσω της εξέλιξης μια γενιά, σε μια άλλη γενιά μέχρι να έρθει η γενιά η οποία θα εννοήσει τον Χριστό, την αγάπη, την ταπείνωση, το Άγιο Ευαγγέλιό του. Όταν συμβεί αυτό η διαπαιδαγώγηση θα σταματήσει και η ζωή, η εξέλιξη, η αγάπη θα εμφανιστεί στην γενιά αυτή που θα υιοθετήσει τον Χριστό και την διδασκαλία του. Τί λέτε θα τα καταφέρουμε να γίνουμε αγάπη; Να πιστέψουμε στην ζωή και να εργαστούμε για την αναγέννησή μας; Η Φωνή Θεού το πήρε απόφαση ή ταν ή επί τας.

19) Όταν ο Θεός δίνει πνευματικές και υλικές ευλογίες σε έναν άνθρωπο και αυτός δεν τις μοιράζεται με τους συνανθρώπους του, μάλιστα δεν μπορεί ούτε ένα χαμόγελο να δώσει παρά μόνο καυχάται για τις ευλογίες αυτές ότι είναι έξυπνος και τις έλαβε, αυτό είναι ένα σχέδιο του Θεού ώστε να γίνει αναπολόγητος ο άνθρωπος αυτός εν ημέρα κρίσεως. Διότι το υπόβαθρο δεν ήταν να αναπτυχθεί υλικά ή πνευματικά για την δόξα του Θεού αλλά προς όφελος δικό του.

20) Ο Χριστός δεν θα κηρύξει ξανά το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Απλώς η ανθρωπότητα μέσα από την διαπαιδαγώγηση που θα υποστεί θα φτάσει σε αδιέξοδο και θα καταλάβει την αγάπη, τον Χριστό και τότε ο λαός αυτός θα κηρύξει τον Χριστό ότι είχε δίκιο και θα τον καλέσει να είναι σύμβουλος, οδηγός και βοηθός στη ζωή του ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί το ανθρώπινο γένος και να δει άσπρη μέρα.

21) Όταν δεν αγαπάς έναν άνθρωπο και ο Θεός δεν αγαπά εσένα που δεν αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Χρειάζεται προσοχή! Θα αγαπούμε τους πάντες και θα συναναστρεφόμαστε με όσους έχουν μέσα τους Θεό. Όμως θα αγαπούμε τους πάντες και θα αφήνουμε ανοιχτά παράθυρα σε όλους διότι το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και δεν ξέρουμε ο Θεός πως θα εξελίξει τον άνθρωπο αυτόν.

22) Ο εγωιστής ομοιάζει με τον πετεινό ο οποίος προδίδει την θέση του με φυσική συνέπεια να τον βρίσκει η αλεπού και να τον καταβροχθίζει.

23) Ενθουσιασμός σημαίνει τρέχω μέσα στον Θεό.

24) Η ζήλια είναι αδερφή της ανασφάλειας και του εγωισμού.

25) Η μισή αλήθεια είναι το απόλυτο ψέμα καθώς η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας, προσοχή!

26) Άμα βλέπεις τους ανθρώπους βλέπεις λάθη και έρχεται η πτώση. Άμα βλέπεις τον Θεό βλέπεις την τελειότητα και δεν παθαίνεις πτώση, άρα να βλέπουμε τον Θεό.

27) Και είπεν ο Θεός γενηθήτω στον κόσμο η Φωνή του Θεού και είδε ότι είναι αρεστό και καλό.

Η Φωνή Θεού είναι η ψυχή, ο κόσμος είναι το σώμα.

28) Όποιο και αν είναι το πρόβλημα που σε στενοχωρεί να ξέρεις ότι υπάρχουν και χειρότερα.

29) Μην θεωρούμε ποτέ κανέναν δεδομένο. Μπορεί να τον χάσουμε και από τον εγωισμό μας δεν θα του πούμε ποτέ ευχαριστώ .

30) Υπάρχουν πολλά δίχτυα στη ζωή μας τα οποία μας εγκλωβίζουν. Όμως υπάρχουν δίχτυα που τα φτιάχνουμε μόνοι μας και αυτά μας παγιδεύουν αιώνια.Τα πολύ γλυκά νερά δεν έχουν ψάρια. Είναι πολλοί που «το παίζουν» ενάρετοι όμως το μόνο που έχουν είναι λόγια. Είναι πολλοί που ζούν μέσα στον βούρκο της αμαρτίας όμως όταν γνωρίσουν τον Χριστό τότε όλα αλλάζουν. Γίνονται εργάτες του Αγίου Θεού και ευλογούν τους ανθρώπους με τα λόγια και με τα έργα.

Έξυπνος είναι αυτός που γνωρίζει τους άλλους και τον τρόπο που σκέφτονται. Όμως φωτισμένος και άγιος είναι αυτός που γνωρίζει τον εαυτόν του τον οποίον και διορθώνει, αμήν.

Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους καλλιεργημένους πνευματικά οι οποίοι έφτασαν σε σημείο να θαυμάζονται από τους πάντες είτε στον υλικό τομέα είτε στον πνευματικό. Άρα η σοφία του πνεύματος όταν εισέλθει μέσα μας θα μας προσφέρει γνώση και πίστη η οποία θα μας εξασφαλίσει ουράνια και επίγεια αγαθά. Πρέπει να ξέρουμε οτι το πνεύμα ζωοποιεί. Χωρίς πνεύμα Θεού που εκδηλώνεται δια της σοφίας του Θεού, δια της έρευνας με ανοιχτό μυαλό και δια της εξέλιξης ο άνθρωπος παραμένει ένα τσουβάλι με άχυρα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά ώστε τα έργα μας και τα λόγια μας να βρουν την ευαρέστηση του Θεού εις ημάς. Ο λόγος διότι δια του πνεύματός του θα γίνουμε το μέλλον του ανθρώπινου γένους πάνω στον αγιασμό, στην αφθαρσία και στην αθανασία. Με λίγα λόγια στην κατάργηση του φυσικού θανάτου. Χωρίς τα ανωτέρω πρόοδος ουσιαστική δεν υπάρχει. Εύχομαι να τείνουμε στην εφαρμογή των λόγων του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.

Μια φορά είχα πάει στο κοιμητήριο να ανάψω το καντήλι του πατέρα μου. Μια κύρια που ήταν δίπλα, είχε έρθει και αυτή να ανάψει το καντήλι ενός προσφιλούς προσώπου της. Κατά την διάρκεια της συζήτησής μας μου έλεγε ότι ο άνδρας της έχει υλική πρόοδο, τα παιδιά της σπουδάζουν στο εξωτερικό και είχε χαρά για όλα αυτά. Της είπα, ωραία είναι όλα αυτά όμως αν δεν τείνουμε στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να βρούμε τα μέσα να καταργήσουμε τον θάνατο από τα σώματα, στο τέλος ή σε 50 χρόνια το πολύ όλοι θα είναι εδώ στα μνήματα, χρειάζεται προσοχή!

Να κάνουμε το θέλημά μας θέλημα του Θεού.

Μια αγάπη γενναία φτάνει ως την συγχώρεση. Μια αγάπη πιο γενναία φτάνει ως την θυσία. Μια αγάπη πιο πολύ γενναία φτάνει ως την αγάπη προς τους εχθρούς.

Το ανάγκασον έρχεται πρώτα στον καθένα ατομικά και έπειτα στο σύνολο.

Για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο πρέπει να έχουμε αγάπη και λατρεία στον Χριστό και στον συνάνθρωπο.

Περπάτησε ο Ενώχ μετά του Θεού. Εννοεί ότι τηρούσε τις εντολές του Θεού Πατέρα.

Άπαξ και δίς ομιλεί ο Θεός στον άνθρωπο δηλαδή όλοι γνώρισαν τον Θεό.

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω υμάς, ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν. Διότι πράος είμι και ταπεινός την καρδία και ευρήσετε ανάπαυση εις τας ψυχάς υμών. Να λοιπόν που αυτός που αγαπά την ζωή, τον Χριστό είναι πράος, είναι ταπεινός, είναι ήρεμος, είναι γλυκός και εις τα λόγια του και εις τα έργα του και εις την συμπεριφορά του και οι άνθρωποι εκεί βρίσκουν ανάπαυση, ας είναι και αυτός άνθρωπος. Όπου υπάρχει η αγάπη λοιπόν προς την ζωή, προς τον Χριστό, όπου υπάρχει η θυσία και όπου υπάρχει η καλή συμπεριφορά και η πραότης εκεί τρέχει ο κόσμος.Να φτάσουμε όλοι στο σημείο ώστε όταν μας ρωτάνε τί δουλειά κάνετε να λέμε μαθητής του Χριστού είμαι και υπηρέτης του αγίου λαού Του.

Χριστός: Θα κρούω την πόρτα όλων ακόμη και αυτών που κάνουν ότι δεν ακούνε.

Το ψέμα (διάβολος) πάει πάντα παρέα με τα 5 φίδια: Ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση και πονηρία.

Για όσους έχουν εγωισμό και υπερηφάνεια, ας γνωρίζουν ότι όποιος πηγαίνει στην εκκλησία και μελετά τον Λόγο του Θεού: 1) Εγώ είμαι το θέλειν και το ενεργείν εν υμίν. 2) Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. 3) Ουδέ του τρέχοντος ουδέ του θέλοντος αλλά του ελεούντος Θεού. 4) Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες. 5) Ο Θεός είναι Παντοκράτορας καθώς ο Θεός είναι το Α και το Ω του παντός και 6) Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.

Η ενότητα έρχεται όταν κρύβουμε τα λάθη των άλλων και τους βοηθάμε πνευματικά με έλεος και ανυπόκριτη αγάπη να φύγουν από το λάθος αφού όμως πρώτα φύγαμε εμείς.

Αν μιλάμε όταν μας ρωτάνε αντιμετωπίζουμε τον εγωισμό.

Τα όπλα του διαβόλου είναι η δόξα, ο πλούτος, η ύλη, τα στοιχεία θα τα βρούμε στην παραβολή του άφρονα. Τα οποία χρησιμοποιούνται όχι για την δόξα του Θεού αλλά για οφέλη μόνο προσωπικά. Χρειάζεται όταν έχουμε τα ανωτέρω να τα κάνουμε καλή χρήση.

Ο λίθος που εμποδίζει να αναστηθούμε πνευματικά είναι ο εγωισμός. Εγωισμός είναι να πιστεύω ότι εγώ μπορώ ενώ εσύ δεν μπορείς. Όταν έχουμε εγωισμό αμέσως φέρνουμε κοντά μας την ζήλια, η ζήλια όταν έρθει φέρνει την πονηρία, η πονηρία φέρνει το ψέμα, το ψέμα φέρνει την κρίση. Η κρίση φέρνει τον εωσφόρο ο οποίος είναι το μεγαλύτερο δαιμόνιο και το μεγαλύτερο λάθος στην ζωή μας.

Η ευθιξία παρατηρείται σε αυτόν που έχει μεγάλη θέση κοινωνική ή πνευματική ή έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του.

Ο εγωιστής για να μην πει συγνώμη είναι ικανός να σου μιλάει από δύο ώρες μέχρι δύο μέρες ώστε να δικαιολογηθεί, χρειάζεται προσοχή!

Ότι κάνω εγώ ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια μπορεί να το κάνει ο καθένας στον τομέα του. Αν αυτό δεν γίνεται σε κάποιον είναι γιατί δεν μάθαμε να προσπαθούμε, δεν μάθαμε να ψάχνουμε την μαγεία της περιπέτειας, δεν μάθαμε να βλέπουμε πέρα από το ορατό.

Όπου υπάρχει πίστη υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει γαληνή, όπου υπάρχει γαληνή υπάρχει Θεός, όπου υπάρχει Θεός δεν υπάρχει ουδεμία ανάγκη.

Όταν κάποιος πρόκειται να σταθεί μπροστά στον Κύριο για να προσευχηθεί απαιτείται η ψυχή του να κοσμείται από τις παρακάτω αρετές: Πρώτον θερμή πίστη, αυτή έχει τα φτερά που θα φέρουν την προσευχή στον θρόνο του Θεού. Δεύτερον ταπείνωση, δηλαδή να κατατάσσει τον εαυτόν του μεταξύ των ανάξιων και των αμαρτωλών και να λέει όπως ο Απόστολος Παύλος ότι από τους αμαρτωλούς πρώτος είμαι εγώ. Τρίτον ελεημοσύνη, είναι παράλογο να κρούει κάποιος την θύρα του ελέους του Κύριου ενώ αυτός δεν ελεεί κανέναν και είναι ανελεήμων. Ο Χριστός παιδάκι μου κατήλθε από τον ουρανό και θυσιάστηκε για την σωτηρία σου, χαρίζοντας σε εσένα και σε όλο το ανθρώπινο γένος το μέγα έλεος. Ο νόμος οδηγούσε δια της παραβάσεως τους ανθρώπους στην απώλεια. Σήμερα όμως δια της παραβάσεως όταν γίνεται, δύνασαι δια της μετάνοιας και του μέγα ελέους να εισέλθεις στην Βασιλεία του Θεού. Τέταρτον αμνησικακία, αν στην καρδιά μας εμφωλεύει σαν φίδι το μίσος και η κακία για κάποιον συνάνθρωπό μας έστω και αν αυτός μας αδίκησε, η προσευχή μας θα είναι ανώφελη. Το να μνησικακούμε και ταυτόχρονα να ζητούμε από τον Θεό, αυτό αποτελεί ανεπίτρεπτο θράσος το οποίο αποστρέφει τον Θεό από την προσευχή, μη λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματά μας, μη γένοιτο εις ημάς.

Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι, πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή. Όταν ζητούμε και δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας τούτο συμβαίνει διότι δεν ζητούμε αυτά που πρέπει, τότε που πρέπει και με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι σαν να μας λέει αυτά που είπε στους υιούς του Ζεβεδαίου, ουκ οίδατε τι αιτείσθε. Αν προσευχόμαστε επί μακράν και δεν εισακουόμαστε, κάποια από τις παρακάτω αιτίες θα υπάρχει. Ή ζητούμε κάτι πριν την ώρα ή ζητούμε με αναξιότητα και κενοδοξία ή υπάρχει κίνδυνος με την ικανοποίηση των αιτημάτων μας να υπερηφανευθούμε και να περιπέσουμε σε αμέλεια, με κίνδυνο να χάσουμε την σωτηρία της ψυχής μας και του σώματός μας.

Ο σατανάς αποδορυφορήθηκε από τον Θεό και έτσι μετασχηματίζεται σήμερα σε άγγελο φωτός. Με σκοπό να εξαπατά τις ενασκούμενες ουρανόδρομες ψυχές με ήθος και χρώμα δήθεν αρετής και αγιότητας, βάζοντας μέσα τους εγωισμό όπου δια αυτού του εγωισμού τους συγκεντρώνει στο στρατόπεδό του προς εκτέλεση. Μη γένοιτο εις ημάς.

Να πλησιάζουμε με ταπεινοφροσύνη στην προσευχή και όχι με παρρησία ακόμη και αν έχουμε μεγάλο καθαρισμό και πολυποίκιλο πνευματικό έργο.

Ο Δαυίδ έλεγε, Κύριε μην εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων.Σε ποιόν θα επιβλέψω, μόνο στον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους μου.

Ξυλοκέρατα είναι τα πρότυπα της κοινωνίας μας όπως: Ο τύπος, η τηλεόραση, η διασκέδαση κλπ.. Ποτέ δεν χορταίνεις όταν δεν έχεις Χριστό.

Όλες οι αρετές και οι δυνάμεις βρίσκονται μέσα μας, ίσως σε λήθαργο. Το Άγιο Πνεύμα σε φωτίζει να πάρουν σάρκα και οστά.

Ο ενθουσιασμός και η δραστηριότητα είναι το σωσίβιο που θα μας βγάλουν στην ξηρά.

Ο Θεός ότι δίνει δεν το παίρνει πίσω. Μα όταν δεν το εργάζεσαι και δεν το επεξεργάζεσαι δια της μελέτης, δια της προσευχής, δια της εξαπλώσεως, δια της εφαρμογής γίνεται καχεκτικό με φυσική συνέπεια να πεθάνει αργά ή γρήγορα.

Ο δυνατός κατά Θεό επιστρέφει αμαρτωλό και αναγεννά τους ανθρώπους της αμαρτίας. Ο δυνατός κατά πονηρό επιστρέφει χριστιανό δίγνωμο στα δίχτυα της αμαρτίας ή στην πνευματική τεμπελιά. Άρα οι δυνατοί πνευματικά επηρεάζουν προς τον Θεό ανθρώπους και δεν επηρεάζονται από τον πονηρό ή τους ανθρώπους του πονηρού.

Όταν παίρνεις κάτι από τον Θεό χωρίς αγώνα το ξεχνάς γρήγορα και θέλεις και αλλά. Μάλιστα δεν το εκτιμάς. Προσευχή, προσοχή και αγώνα για την απόκτηση αρετών.

Ο πνευματικός άνθρωπος παρακολουθεί συνεχώς τον εαυτό του και όχι τον συνάνθρωπό του.

Ο Θεός δεν κουράζεται μέρα - νύχτα να μας μιλάει. Εμείς όμως είμεθα διατεθειμένοι να τα εφαρμόσουμε; Άρα όταν ζητάμε να μας μιλάει, να τείνουμε στην εφαρμογή και στην υπακοή στον Λόγο του ώστε να μας μιλάει πάντα. Επομένως να εργαζόμαστε και όχι να περιεργαζόμαστε.

Πνευματικός είναι αυτός που φεύγει το πρωί από το σπίτι του και γυρίζει το βράδυ χωρίς να έχει επηρεαστεί ή να έχει κουραστεί. Τούτο αφήνει να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει τα πάντα συν Θεό και τίποτε δεν δύναται να τον καταβάλλει.

Το καλύτερο κήρυγμα είναι αυτό που κάνει ο αναγεννημένος άνθρωπος δια της σιωπής και της εφαρμογής της αγάπης του Θεού, η οποία διαμοιράζεται σωστά προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Όταν φέρνουμε ανθρώπους κοντά στον Χριστό και στις επιδιώξεις της φωνής του Θεού δια της σιωπής, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πορεύεται και η πνευματική διαύγεια που μας διακατέχει φανερώνεται ως σαν πόλη κτισμένη πάνω όρους στους συνανθρώπους μας. Όταν κηρύττουμε δια τον λόγο τότε να ξέρουμε ότι κηρύττουμε τον εαυτόν μας ώστε να τα ακούσουμε εμείς και να τα εφαρμόσουμε.

Όπως τα σύννεφα κρύβουν τον ήλιο έτσι και οι πονηρές κοσμικές σκέψεις σκοτίζουν και δαιμονίζουν το μυαλό και την ζωή μας.

Μακάριο δεν είναι τόσο να γνωρίζεις κάτι περί Θεού αλλά το να έχεις μέσα σου τον Θεό.

Κύριος. Παιδάκια μου γλυκά, ολόγλυκά μου είστε ένα υγιές, ξεχωριστό κύτταρο δικό μου το οποίο μεταλλάσσεται εξελίσσεται και πολλαπλασιάζεται ώστε μια μέρα όλοι μαζί να αποτελέσετε το σώμα το δικό μου στον κόσμο. Το οποίο σώμα θα αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα (άνθρωποι) υγιή δικά μου ώστε δια μέσου σας να φανεί το σώμα μου στον κόσμο. Γένοιτο, αμήν.

Όταν κάποιος αρνείται τα του Θεού για να έχει την εύνοια και τα αγαθά του κόσμου, ομοιάζει με τον Ιούδα ο οποίος πρόδωσε τον Χριστό για τριάκοντα αργύρια. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος παίρνει χαρά από τα τριάκοντα αργύρια όμως τα αποτελέσματα της χαράς αυτής φέρνουν τον θάνατο ψυχής και σώματος, μη γένοιτο εις ημάς, Θεός φυλάξει.

Η αγάπη δεν περιορίζεται, δεν δεσμεύεται ώστε να υπηρετεί τις επιδιώξεις ενός δόγματος ή μιας οργάνωσης με το σύστημα του φανατισμού. Η αγάπη είναι άπειρη και έχει την δύναμη να αγκαλιάζει το άπειρο και ότι υπάρχει σε αυτό.

Ποιά η θρησκεία και το Πολίτευμα τον Άγιον; Σίγουρα η αγάπη, η ταπείνωση και η ζωή η αιώνιος.

Οι θρησκείες, τα δόγματα και τα πολιτικά συστήματα εξυπηρετούν σκοπούς, ατομικές και προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτό φαίνεται διότι κανένα δόγμα χριστιανικό δεν μπόρεσε να ενωθεί με κάποιο άλλο δόγμα. Ένα άλλο που μαρτυρά το ψέμα των δογμάτων είναι ότι όλοι λένε ότι θα έρθει ο αντίχριστος και κανένας δεν λέει γιατί θα έρθει. Ας ξέρομε ότι θα έρθει διότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όλοι μηδενός εξαιρουμένου ψεύδονται ότι έχουν δικαιοσύνη. Όταν οι άγγελοι πήγαιναν να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, ο Αβραάμ ρώτησε πότε και αν μπορεί να ανατραπεί ο αντίχριστος και οι άγγελοι είπαν αν μόνο υπάρχουν έστω και 10 δίκαιοι. Άρα σήμερα που όλοι λένε ότι θα έρθει ο αντίχριστος και θα πάρει όλο τον πλανήτη πόσοι να είναι οι δίκαιοι; Ένα άλλο που φανερώνει την υποκρισία των χριστιανικών δογμάτων είναι ότι προτιμούν όλα τα δόγματα και όλες οι χριστιανικές οργανώσεις να έχουν τα χρήματα που μαζεύουν από τα μέλη τους στις τράπεζες και να τοκίζονται και όχι να βρίσκουν φτωχές οικογένειες και να τις βοηθάνε.Το κάθε δόγμα σε θέλει για τον εαυτό του. Η αγάπη όμως δεν δογματίζεται, δεν περιορίζεται γι’ αυτό κινείται ο άνθρωπος που έχει αγάπη όπως ο Θεός. Για παράδειγμα, ο Θεός επισκέπτεται τα δόγματα, τους λέει μπράβο και τα δόγματα καμαρώνουν. Και ο Χριστός φεύγει. Δυστυχώς δεν τον ρωτούν αν χρειάζεται κάτι να αλλάξουν. Αν τον ρωτήσουν νομίζω ότι ο Θεός θα τους πει, στον υλικό τομέα να ενώσουν τις περιουσίες τους και στον πνευματικό τομέα όπως να σέβονται την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Γένοιτο Αμην.

Ο διάβολος επέτρεψε και έκανε συνθήκη με τους χριστιανούς τα εξής: Να δημιουργούν εκκλησίες, να κάνουν κηρύγματα, να προσεύχονται, να ψέλνουν και να υμνούν τον Θεό. Όμως να μην εφαρμόζουν αυτά που λένε.

Οι απόστολοι, οι προφήτες και όλοι οι πνευματικοί έχουν τριπλό πόλεμο. 1) Πολεμούνται από τους οικείους. 2) Δεν τους δέχεται ο κόσμος. 3) Βλέπουν το μέλλον και πολλές φορές στενοχωριούνται όταν αυτό έρχεται από την αμαρτία.

Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς. Ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να ταξιδέψει μακριά για να κηρύξει τον Χριστό, είναι πρόθυμος να δώσει τα υπάρχοντά του για την εξάπλωση, κάνει με λίγα λόγια τα πάντα. Όμως δεν μπορεί να κάνει το πιο ασήμαντο και το πιο σημαντικό που εμποδίζει την ίδρυση της Βασιλείας των ουρανών και την ένωση των χριστιανών. Ποιό είναι αυτό; Μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτη, είς ό,τι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν κατακρίνεις.

Ο Κύριος δεν εκδικείται όπως εκδικούνται οι άνθρωποι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εκδικείται με την αποστροφή. Ο ψαλμωδός αναφέρει, μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσι εις λάκκον.

Δεν χρειάζονται ώρες για να γίνεις διάβολος αρκεί μια λέξη, αρκεί ένα λεπτό, θυμήσου τον εωσφόρο από άγγελος του Θεού έγινε σε μια στιγμή διάβολος. Αυτή η στιγμή ήταν όταν είδε τον Θεό να δημιουργεί τον άνθρωπο. Προσευχή λοιπόν! Για να μην κινδυνεύσομε, να χτίσομε σε δύο στοιχεία του Θεού. Στην αγάπη προς πάντες και στην ταπείνωση. Όποιος παρουσιάζει οποιαδήποτε αρετή χωρίς αγάπη και ταπείνωση είναι καθαρώς υποκρισία και είναι θέμα χρόνου να αποδειχτεί.

Το πνεύμα δημιούργησε τα αμάξια, τα τρένα, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα υποβρύχια, τους υπολογιστές, τα σπίτια, τον φυσικό και τον υπερφυσικό κόσμο. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αγάπησαν την κτίση και όχι τον κτίσαντα, αγάπησαν την ύλη, την τηλεόραση, τα αμάξια και όχι αυτόν που φώτισε να τα φτιάξουν. Το πνεύμα γέμισε τον κόσμο επιστήμες. Οι άνθρωποι αγάπησαν τις επιστήμες και όχι αυτόν που τις έδωσε. Λυπηρό το γεγονός! Να λατρεύεις το σπίτι, το χωράφι, την περιούσια του πατέρα σου που αυτός φρόντισε να την έχεις. Και έτσι να κλείνεις τον πατέρα σου στο γηροκομείο ή να τον πετάς ή να τον περιφρονείς ότι εσύ ξέρεις καλύτερα. Ας σοβαρευτούμε απέναντι στον Δημιουργό διότι κακώς κακώς απολέση εμάς, μη γένοιτο Κύριε. Γενηθήτω το θέλημα Σου.

Βλέπομε στον Ιώβ να συμβαίνουν τρομερά γεγονότα στην ζωή του και απορούμε ο Θεός δοκιμάζει έτσι τα παιδιά του; Σίγουρα ο Θεός παραχωρεί τα πάντα. Σκοπός της παραχώρησης είναι να διδάσκονται οι γενεές και μέσα από την πτώση, το κακό και το καλό. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Το θέλημα του Θεού όμως είναι ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό και να τον γνωρίσει όπως είναι. Διότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι σαν ένα μικρό παιδί και αυτό που θέλει είναι πάντα το καλό να έρχεται στα παιδιά του και πάντα όταν βρέχει, βρέχει για δικαίους και για αδίκους. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι άκουγαν πολλές φωνές και πίστευαν ότι όλες είναι του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι ο διάβολος έρχεται ως άγγελος φώτος. Φαίνεται ότι άγγελος φωτός μίλαγε στον Ιώβ διότι πίστευε ότι τα παιδιά του με αυτά που κάνουν, θα πάθουν όλοι κακό. Συγκεκριμένα στο γ΄ κεφαλαίο αναφέρει, στον 25 στίχο: Επειδή εκείνο το οποίον εφοβούμην συνέβη εις εμέ, και εκείνο το οποίον ετρόμαζον ήλθεν επ’ εμέ. Να προσέξομε τι φωνές μπαίνουν μέσα μας ώστε να μην μας βρει κακό αφού η πίστη είναι αυτή που ενεργεί θετικά ή αρνητικά. Να πιστεύομε πάντα το καλό και αυτό θα έρχεται, όχι το κακό. Μάλιστα να πιστεύομε το καλό και εκεί που βλέπομε ότι πάει να γίνει κακό, για να βοηθήσομε θετικά τον πλησίον μας.

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, όπως ξέρομε. Ο εωσφόρος ήτο ο πρώτος άγγελος του Θεού. Όταν λοιπόν ο εωσφόρος είδε την δόξα με την οποία ο Θεός έλουσε τον άνθρωπο, ζήλεψε και μίσησε τον Θεό. Και άρχισε από τότε έναν πόλεμο προς τον Θεό και πάνω από όλα προς το κτίσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Αυτός ο πόλεμος θα συνεχίζεται ωσότου ο διάβολος καταφέρει τον άνθρωπο να τον κάνει δικό του. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από αγάπη. Έτσι λοιπόν αφήνει τον άνθρωπο αφού πρώτα ο άνθρωπος δίνει τέτοιο δικαίωμα στον Θεό δια της παραβάσεως της αγάπης. Το κτίσμα του Θεού αφήνει λοιπόν να γίνεται κτίσμα του διαβόλου. Εμείς μάθαμε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε να ζει αιώνια, να μην πεθαίνει και βάση του Λόγου του Θεού αυτό αληθεύει, και πας ο ζων και πιστεύων είς εμέ ου μη αποθάνη είς τον αιώνα. Αυτήν την αιώνια ζωή ήθελε και θέλει ο Θεός να την δώσει στον άνθρωπο. Όμως ο άνθρωπος να την πάρει αφού πρώτα εννοήσει και θελήσει να νομοθετείται με τους νόμους της αγάπης. Αυτό όμως από ότι βλέπομε, δεν μπορούν να το εννοήσουν και πιο πολύ να το εφαρμόσουν οι χριστιανοί. Γι’ αυτό ο Θεός θα περιπλέξει τον άνθρωπο ώστε ο αντίχριστος να πλανήσει ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πώς θα το καταφέρει αυτό; Έβαλε τώρα τους επιστήμονές του ώστε να ψάχνουν για την αφθαρσία. Όταν την βρουν, θα την δώσει στον άνθρωπο με τα πάθη που έχει τώρα. Σκοπός του διαβόλου είναι να κλέψει την αφθαρσία και να την δώσει στα μέλη του. Όλοι θα τρέξουν να την πάρουν γι’ αυτό αναφέρεται ότι θα πλανήσει και τους εκλεκτούς. Μήπως σήμερα δεν τους έχει πλανήσει; Αφού όλος ο χριστιανικός κόσμος καταφεύγει στα φάρμακα και όχι στην προσευχή ώστε να γίνονται τα θαύματα. Φανταστείτε τους ανθρώπους με χιλιάδες πάθη, ζήλιες, ψέματα, εγωισμούς, κρίση, και αφθαρσία. Ο Θεός είχε πει όταν ο άνθρωπος έπεσε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να ζει αιώνια, ακόμη είπε, είναι συμφέρον να πεθαίνει ο άνθρωπος. Συμφέρον του ανθρώπου είναι να ζει αιώνια αφού αποκτήσει αγάπη, χωρίς αυτή όλα ματαιότης.

Αν η αγάπη είχε όνομα θα λέγονταν θυσία.

Το κοινό όνομα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη είναι η θυσία. Χωρίς θυσία δεν έχει ουδείς θέση μέσα στην Βασιλεία του Θεού.

Αν έχομε αγάπη θα αρπαχτούμε απολύτως βέβαιο.

Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα δόγμα, σε μια θρησκεία, σε ένα κράτος. Η αγάπη είναι συμπαντιαία, αγαπά όλο το σύμπαν γιατί είναι του Θεού και ότι είναι σε αυτό.

Γιατί κανείς δεν ευλογείται ολοκληρωτικά; Απλά διότι χωρίζεται δια της κρίσεως, δεν έχει αγάπη. Η αγάπη δεν κρίνει, όποιος κρίνει χωρίζεται από τον ζώντα Θεό.

Ψάξαμε πολλά χρόνια βαθιά στο Ευαγγέλιο του Χριστού και αποκομίσαμε γνώση, η γνώση φυσιοί η δε αγάπη οικοδομεί, είδαμε ότι η σωτηρία είναι πάνω πάνω, στα απλά. Ας προσέξομε τι διαβάζομε ώστε να μην φεύγει αυτό από τις εντολές του Χριστού και έτσι να μην πέσομε σε αίρεση. Γένοιτο, Γένοιτο, ΑΜΗΝ.

Ίσως να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους, τους αρχηγούς των δογμάτων και να κάνουν την ένωση και να μην χρειαστεί τίποτε, ούτε αντίχριστος να έρθει, ούτε τίποτε.

Αν οι μεγάλοι δεν το αποφασίσουν ο Θεός θα πάρει τους μικρούς, τα παιδιά των δογμάτων. Πώς θα τα πάρει; Δύο έσονται εν τω μυλώνι, ο είς παραλαμβάνεται και ο είς αφίεται.

Τα δόγματα, ο Θεός θα τα πολεμήσει δια του αντιχρίστου και τούτο διότι είναι κατασκευάσματα ανθρώπων και δεν παρουσιάζουν αγάπη. Πολλοί τότε μέσα από τα δόγματα, λόγω του εγωισμού ο οποίος εκδηλώνεται δια της κρίσεως, θα ακούσουν: Φύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομία.

Τον αντίχριστο θα τον φέρουν ο εγωισμός, ο φανατισμός, και η κρίση. Παραχώρηση Θεού να έρθει ώστε να φέρει ένα παγκόσμιο κακό το οποίο θα συνετίσει μια και καλή τον άνθρωπο ώστε πλέον κανένας να μην κάνει παραβάσεις του Λόγου του Θεού. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι εκατομμύρια πεπελεκισμένοι θα πέσουν οι οποίοι θα πέσουν λόγω της έλλειψης αγάπης. Ο αντίχριστος είναι η οργή του Θεού. Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει ένα παγκόσμιο κακό. Τα τοπικά κακά φαίνεται δεν συνέτισαν τον άνθρωπο και γενικά το ανθρώπινο γένος.

Για να γίνεις Θεός, χρειάζεσαι χρόνια πνευματικού αγώνα ενώ για να γίνεις διάβολος, μια στιγμή.

Φωσφόρος = Θεός είναι η αγάπη. Όποιος έχει την αγάπη είναι φωσφόρος διότι φέρνει το φως στους πάντες γύρω του. Χωρίς αγάπη, φως δεν μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Όταν έρθει η αγάπη, όλα θα έρθουν και η αφθαρσία και η εκ νεκρών ανάσταση και η ίδρυση της Βασιλείας.

Ο φωσφόρος είναι το τέλειο. Τώρα έχομε το κατά μέρος όταν έλθη το τέλειο, το κατά μέρος θέλει καταργηθή. Ας γίνομε φωσφόροι.

Εωσφόρος = διάβολος. Σημαίνει η αυγή της ημέρας. Αυτός φέρνει το φως, την αυγή. Φέρνει το ξύπνημα (ας το πούμε έτσι) στους ανθρώπους, με χαστούκια. Αν είναι όμως ακόμα πρωί και τα καταλάβεις τα χαστούκια, θα ξυπνήσεις. Αν ξυπνήσεις, εύχομαι να βρεις την δύναμη και να τρέξεις αλλιώς ουαί και αλίμονο. Ας ξέρομε ότι, ο διάβολος ως λέων ωρυόμενος ζητά τίνα καταπίη.

Ο φωσφόρος θα ανατείλει και ο εωσφόρος θα ανατείλει. Την επιλογή θα την κάνει ο καθένας μόνος του με ποιο τρόπο θα ξυπνήσει. Ή με αγάπη ή με χαστούκια. Με λόγους αγάπης και πραότητος θέλετε να έλθω ή με ράβδο;

Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως θα σπείρει.

Μέχρι να έρθει η άνοιξη στην ζωή μας που είναι ο Χριστός, θα περάσομε τον πνευματικό χειμώνα. Η ζωή μας δεν είναι όλη με ήλιο, έρχονται και σύννεφα καμιά φορά ανάλογα με το πόσο νερό χρειάζεται το κάθε δένδρο και ανάλογα με το πού μεγαλώνει το κάθε δένδρο. Μην απελπίζεσαι αδερφέ μπόρα είναι θα περάσει. Ίσως να χρειάζεσαι και πότισμα.

Σήμερα, στην εποχή μας δεν έχομε εχθρό τον Στάλιν, τον Χίτλερ, τον Μουσολίνι αλλά τον διάβολο. Προσοχή λοιπόν! Ας προμηθευτούμε τα κατάλληλα αμυντικά και επιθετικά όπλα του Κύριου.

Η πρώτη καινή διαθήκη που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν η συνείδηση. Η τελευταία καινή διαθήκη είναι η ανυπόκριτος αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Κάπου αναφέρει ότι ο Κύριος πήγε με τους μαθητές του στην λίμνη. Εκεί όμως εσηκώθη λαίλαψ, άνεμος μεγάλος και οι μαθητές εφοβήθησαν. Ο Κύριος όμως κοιμόταν. Αυτό συμβολίζει: Όταν ο Χριστός πνευματικά κοιμάται μέσα μας, σηκώνονται στην ζωή μας άνεμοι πολλοί (λαίλαψ). Όταν όμως ξυπνήσει, δίνει εξουσίες στον άνθρωπο να τους φιμώνει όπως και στην βάρκα με τους μαθητές. Όταν σηκώθηκε, φώναξε φιμώθητι και φιμώθησαν οι άνεμοι. Αν βλέπουμε ότι οι άνεμοι χτυπούν την καθημερινότητα της ζωής μας ας ξυπνήσουμε τον Χριστό μέσα μας προς βοήθεια.

Τα τοπικά κακά στις κοινωνίες των ανθρώπων δεν συνέτισαν αυτούς ώστε να στραφούν προς τον Θεό. Γι' αυτο η απιστία τους θα φέρει το γενικό παγκόσμιο κακό στον κόσμο, από την μια άκρη του πλανήτη έως την άλλη. Αυτό θα συνετίσει τον άνθρωπο διότι θα είναι το πιο μεγάλο κακό. Ο Χριστός είπε ότι δεν έγινε τέτοιο κακό από καταβολής κόσμου. Ότι έγινε μέχρι τώρα, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αυτά αναφέρονται ως αρχή οδύνων. Η μετάνοια, η αναγέννηση και η ενότητα (ίνα πάντες εν ώσιν), ίσως αποτρέψουν το κακό. Ο Θεός ας μας ελεήσει.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Όλοι οι πνευματικοί αγαθοί χώροι (χώροι του Θεού) που φιλοξενούν ανθρώπους με σκοπό την σπουδή τους στην μελέτη του Ευαγγελίου του Χριστού είναι καλοί, αφού εργάζονται πνευματικά για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Όταν τώρα σε αυτούς τους χώρους τους πνευματικούς δεν κρίνουν οι άνθρωποι που ανήκουν στον οποιονδήποτε αγαθό πνευματικό χώρο, είναι άγιος χώρος αυτός ο χώρος. Άμα κρίνουν οι υπεύθυνοι και τα μέλη των οποιονδήποτε πνευματικών σχολείων (ας τους πούμε έτσι τους αγαθούς χώρους), όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς τους τότε ο Λόγος του Θεού που κηρύττουν αυτοί οι άνθρωποι του αγαθού χώρου είναι ελλιπής αγάπης. Αφού κρίνουν ακόμη έχουν:

1. <!--[endif]-->Άγνοια του θελήματος του Θεού που είναι, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε, τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίστασαι ή πίπτεις; Συ τι;

2. Εγωισμοί

3. Συμφέροντα και

4. Προσωπικές φιλοδοξίες.

Προσοχή λοιπόν στο τι ακούμε και νουθετούμεθα. Εμείς θα τους επισκεπτόμεθα πότε πότε τους χριστιανούς αδελφούς. Αν δεχτούν την νουθεσία μας που είναι, να μην κρίνουν καθώς να σέβονται την άποψη, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου έχει καλώς. Αν όχι θα προσέχομε και αν υπάρχει δια της κρίσεως στους αγαθούς αυτούς χώρους και φανατισμός τότε θα φεύγουμε. Καλύτερα μόνος να δοξάζεις το Θεό παρά με χίλιους δαίμονες κριτές που μένουν αδιόρθωτοι. Αναφέρω την λέξη δαίμονες διότι στην Αποκάλυψη αναφέρεται το εξής υπό του Ιωάννη του Θεολόγου: Έπεσε έπεσε ο δράκος ο μέγας ο όφις ο αρχαίος ο διάβολος ο κρίνων τον αδελφόν αυτού ημέρα και νύχτα. Όποιος επιμένει να μην τον ρίξει από την ζωήν του αυτόν τον δράκο (κρίση) ας ξέρει ότι αργά ή γρήγορα το θηρίο θα τον αρπάξει προς καύσιν.

ΠΟΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας είναι προφητική εκκλησία και θα κάνει την παρουσία της τα έσχατα χρόνια τα οποία διανύομε. Θα αποτελείται από αναγεννημένους χριστιανούς πολλών δογμάτων και μη. Σε αυτούς δεν θα υπάρχει αρχηγός διότι τα μέλη της θα έχουν περάσει από όλα τα πνευματικά στάδια και θα είναι διδακτοί Θεού όταν μπουν στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, την οποία ο Θεός δημιουργεί και φανερώνει σήμερα. Ακόμη τα μέλη της θα έχουν φτάσει στο πνευματικό στάδιο όπου για και κατ’ ουδένα λόγο δεν θα φανατίζονται με τα δόγματά τους, τα οποία για πολλά χρόνια δεν θα τα εγκαταλείψουν διότι είχαν και πολλά χρόνια που αγωνίστηκαν για να τα φτιάξουν. Θα χρειαστεί χρόνος για την εγκατάλειψη. Ίσως και …… χρόνια. Το πλήρωμα της κατάργησης των δογμάτων είναι η αγάπη η οποία όλα τα δέχεται. Τα στάδια για να φτάσουμε στην αγάπη είναι:

1. Κατανόηση ότι δεν πρέπει να κρίνει ο φιλάδελφος.

2. Σεβασμός στον αγαθό τρόπο λατρείας.

3. Αγάπη ανυπόκριτη, όχι λόγια έργα. Τα έργα είναι: Δεν θα κρίνει ουδένα και με κατ’ ουδένα τρόπο κανένα χριστιανό. Ούτε και το δόγμα του αγαπητού αδελφού του χριστιανού. Ούτε και εχθρό θα κρίνει. Ούτε θα καλεί αδελφούς στο πιστεύω του δια της κρίσεως. Αυτά θα είναι αρχές στη Φιλαδέλφεια. Αυτό το πνεύμα θα δημιουργήσει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Αν έχομε αυτό το πνεύμα ανήκομε εις αυτήν από τώρα. Που θα την βρούμε την εκκλησία της Φιλαδέλφειας;

1. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

2. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών.

Άμα κρίνομε, άμα λέμε ψέματα, άμα είμεθα φανατικοί, άμα έχομε κρίση και εγωισμό ανήκομε στις άλλες εκκλησίες. Προσοχή λοιπόν! Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ, Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού αυτού διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα.

Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, Γράψον διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, Ετελέσθη εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι, και πάντες οι ψεύσται, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πύρ και θείον ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.Όταν κηρύττεις με αγαθά κίνητρα τον Λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος που εξέρχεται ελέγχει τους πάντες. Ο λόγος ον ελάλησα, θέλει σας κρίνει.

Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων, της παρούσης και της μελλούσης ζωής, της αφθάρτου και της αιωνίου ζωής. Αυτός που προσεύχεται, γνώρισε τον Θεό διότι ζει στον θρόνο του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι ο αγιασμός δια της κρυφής προσευχής, είσελθε εις το ταμείον σου.

Όλες οι αποστολές έρχονται ή δίδονται άνωθεν, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι. Ας φέρομε την αποστολή μας εις πέρας χωρίς να κρίνομε ότι είμεθα το Α και το Ω και ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί αλλά είναι λίγο κατώτεροι από εμάς. Ο Λόγος το διευκρινίζει, εάν έλαβες ότι έχεις τί καυχάσαι ως μη λαβών; τίς είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην; είς τον ίδιον Κύριον ίστασαι ή πίπτεις; συ τί; Ας είμεθα ταπεινοί διότι με τον εγωισμό θα απολεσθούμε. Ο Θεός όταν σε βλέπει να πολεμάς, να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον σου φεύγει μακριά διότι του μυρίζεις. Προσοχή λοιπόν γιατί η δυσοσμία γίνεται αντιληπτή από όλους, Θεό και ανθρώπους.

Όταν έχεις πάθη είσαι δούλος αυτών. Φρόντισε να απαλλαχτείς για να νιώσεις την ελευθερία του Θεού στην ζωή σου. Χρειάζεται πολύ αγώνα, μην απελπίζεσαι. Η απελπισία είναι το μεγαλύτερο σύστημα του εγωισμού. Έχεις Πατέρα που δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να σε καθαρίσει, να σε θεραπεύσει και να σε αναγεννήσει. Ζήσε κοντά του και θα έρθει μια μέρα που θα σου πληρώσει όλα σου τα χρέη. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.Όταν μιλάς στον πλησίον σου για τον Θεό και δεν σε ακούει τότε να του μιλάς με τα έργα της αγάπης. Αν και πάλι δεν σε ακούει, μίλησε στον Θεό γι αυτόν.

Πολλοί άνθρωποι (επιστήμονες) σκέφτονται να βρουν δια μέσου της επιστήμης την αφθαρσία και την αθανασία στην ζωή τους. Πότε; Μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος αυτό; Ότι σκέφτεται ο άνθρωπος μπορεί να το φέρει στην ζωή του αλλιώς δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου για τον άνθρωπο και για ένα τόσο σημαντικό γεγονός είναι μόνο η αγάπη. Αν αυτό επιτευχθεί χωρίς καθαρισμό πνευματικό και χωρίς αγάπη τότε ουαί και αλίμονο σε όποιον αποκτήσει μια τέτοια αφθαρσία. Ο σκοπός του Θεού είναι να κάνει τον άνθρωπο αιώνιο, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Όμως ο Θεός είναι απαραίτητο πριν τον κάνει αιώνιο τον άνθρωπο, να τον μάθει να αγαπά. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα υπομένει και λοιπά (διάβασε αδερφέ τον ύμνο της αγάπης). Ποιός είναι ο σκοπός του διαβόλου; Ο σκοπός του διαβόλου είναι να κάνει και αυτός τον άνθρωπο αιώνιο ώστε να αμαρτάνει πάντα και έτσι η αμαρτία να είναι αιώνια.

Η ανθρωπότητα επέλεξε να ζει με το πολίτευμα της δημοκρατίας. Αυτό αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο άλλωστε σήμερα. Ο λόγος διότι αυτό μπορεί να υιοθετήσει, αυτό ξέρει. Όταν όμως ο άνθρωπος νομοθετηθεί πλέον με τον ηθικό νόμο του Θεού στην ζωή του, τότε θα φέρει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς ένα νέο πολίτευμα που λέγεται έλεος και ανυπόκριτη αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Για ποιό λόγο ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αρχηγούς άλλων θρησκειών; Για πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφέρω μόνο δύο οι οποίοι είναι ασύγκριτοι και αιώνιοι. Πρώτον, ο Χριστός κατήργησε τον φυσικό θάνατο από τον εαυτό του και ζει σήμερα. Ενώ κανένας άλλος αρχηγός οποιασδήποτε θρησκείας δεν ζει, δεν αναστήθηκε και δεν τον είδαν μετά τον θάνατό του 500 και πλέον μαθητές του. Δεύτερον, ο Χριστός είπε, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς. Κανείς άλλος αρχηγός δεν κήρυξε αγάπη στους εχθρούς του.

Η παραμυθία που πολλές φορές λέγεται από πνευματικούς ή απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο ή στους ανθρώπους, έχει την εξουσία να παρατείνει την πνευματική πορεία ενός αδύνατου πνευματικά ανθρώπου. Μήπως και αυτός ο άνθρωπος συλλάβει την ενέργεια του Θεού που είναι θυσία προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Μήπως συλλάβει ακόμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ.. Ο άνθρωπος αυτός την έχει ανάγκη την παραμυθία διότι έμαθε σε όλη του την ζωή ότι κάτι μεγάλο θα πάρει. Θέλει όμως να το πάρει χωρίς αγώνα θυσίας διότι ότι έχει, το έχει χωρίς αγώνα θυσίας (δύνασθε να πίητε το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω;). Όταν του πεις ότι θέλει θυσία, αγώνα για να πάρεις κάτι από τον Θεό, αυτόν τον άνθρωπο τον έχασε ο Θεός και ο πνευματικός αδερφός που τον νουθετεί. Γι’ αυτό χρειάζεται παραμυθία.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έκανε την παρουσία του δια των ισχυρών προφητών: Μωϋσή, Ηλία, Ενώχ, Ελισσαίο, Ιησού του Ναυή κλπ.. Ο λόγος ήτο διότι ο κόσμος είχε πέσει στην ειδωλολατρία (αμαρτία). Έπρεπε να υπάρχουν τέτοιοι ισχυροί άνδρες ώστε να μην χαθεί η έννοια του Θεού (έλεος, αγάπη) και δεν μπορούσε φυσικά να χαθεί με τόσα θαύματα που έκαναν. Σήμερα δεν χρειάζονται θαύματα διότι ο κόσμος πιστεύει στον Χριστό, έχει επικρατήσει ο Χριστός σε πολλές ηπείρους. Σήμερα χρειάζεται η αγάπη μεταξύ των χριστιανών ώστε να έρθει ο Χριστός. Πώς εμποδίζεται η αγάπη; Όταν κρίνεις. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να εννοήσουν την αγάπη διότι δεν την είχαν. Μόνον με υπερφυσικά πράγματα νουθετούνταν. Σήμερα εύχομαι ο Θεός να φωτίσει.

Αν ο αντίχριστος έρθει τότε αυτό πάει να πει ότι τα δόγματα και οι θρησκείες δεν υπηρετούσαν Θεό αλλά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Ξέρομε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός καταστρέφει τα αμαρτωλά έθνη. Όταν όμως μέσα σε αυτά τα έθνη ή τις πόλεις ήτο έστω 10 δίκαιοι, δεν έφερνε την καταστροφή για τους 10 δίκαιους. Τώρα για να πάρει όλον τον πλανήτη ο αντίχριστος, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη δικαιοσύνη στον κόσμο. Εύχομαι ο κόσμος να φωτιστεί και να μετανοήσει ο άνθρωπος επιστρέφοντας στον Θεό.

Στοιχεία που εμποδίζουν την εξάπλωση είναι οι θυσίες σε προσωπικό και σε οικονομικό επίπεδο.

Η νηστεία είναι απαραίτητη διότι έτσι φυλάμε και τον εαυτό μας από την λαιμαργία η οποία λαιμαργία ξυπνά πολλά πάθη (πορνεία) κλπ.. Ο Κύριος είπε, είναι γεγραμμένον ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος. Τα φαγητά ονομάζονται βρώματα. Ας προσέξομε διότι γεμίζομε τα έντερά μας με βρώματα τα οποία σαπίζουν και σαπίζουν και τα έντερά μας και πεθαίνομε. Ο Κύριος τόνισε, τούτο το γένος δεν εξέρχεται ειμή δια προσευχής και νηστείας. Πριν φάμε ας ευλογούμε το φαγητό ώστε δια της πίστεως να είναι καθαρό. Η νηστεία (αποχή) επιβάλλεται σε μια επίθεση μεγάλη του πονηρού.

Αντίχριστος = Παγκόσμιο κακό. Ο λόγος που θα έρθει είναι διότι τα τοπικά κακά δεν ωφέλησαν (έτσι φαίνεται) τον άνθρωπο ώστε να τον συμμορφώσουν, να τον διορθώσουν.

Το περιβάλλον συμβάλλει στην ζωή μας θετικά ή αρνητικά. Αν το περιβάλλον είναι αρνητικό, δαιμονισμένο τότε μπορεί να έρθει και ο θάνατος στον άνθρωπο που ζει σε αυτό. Αν το περιβάλλον είναι θετικό τότε και από τον θάνατο φέρνουμε τους συνανθρώπους μας πάλι στην ζωή. Ας προσέξομε τι λέμε, τι κάνομε μήπως και άθελά μας σπείρομε τον θάνατο και όχι την ζωή στους συνανθρώπους μας.

Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο με τα χέρια του, ούτε με καλούπια, ούτε με μπετονιέρες, ούτε με άλλα πράγματα υλικά. Τον δημιούργησε με τον λόγο. Είπε, γενηθήτω φως και έγινε φως κλπ.. Είπε, νεανίσκε σοι λέγω σηκώθητι και σηκώθηκε. Την εξουσία του λόγου την έδωσε και στον καθένα άνθρωπο όμως με το εξής γεγονός, ότι αν ζητήσεις εις το όνομά μου θα στο δώσω, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. Ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοιγήσεται. Όταν έχεις λόγο έχεις εξουσία. Μην παραπονιέσαι ότι είσαι άρρωστος, ειπέ λόγο και θέλει γίνει. Ο Κύριος είπε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Πίστεψέ το, θα λάβεις εξουσία στα έθνη. Αν όχι στα έθνη δια της χαράς, της ζωής, της υγείας θα λάβεις εξουσία ζωής και χαράς μέσα σου και γύρω σου.

Γιατί δεν αναφέρεται από κανέναν προφήτη ούτε και από τον ίδιο τον Υιό του Θεού ο χρόνος της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού; Ο λόγος είναι διότι θα πρέπει να ετοιμαστεί το ανθρώπινο γένος. Για παράδειγμα, πότε ένας πατέρας σαρκικός μένει με χαρά στο σπίτι του παιδιού του; Φυσικά όταν βλέπει ότι το παιδί έχει την ανάγκη του πατέρα και δεν μπορεί να ζει χωρίς τον πατέρα του. Όταν λοιπόν ο Θεός δει ότι τα παιδιά του τον αγαπούν (και τούτο φαίνεται όταν εφαρμόζεται η εντολή της αγάπης προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό), τότε είναι ο χρόνος της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Μέχρι τότε θα έρχεται σε ατομικό ή σε γενικό επίπεδο όταν βλέπει αγάπη.

Τα δένδρα δεν μιλάνε όπως ο άνθρωπος. Εάν ένα δένδρο έχει καρπούς φαίνεται και το επισκέπτονται οι άνθρωποι ώστε να γευθούν τους γλυκούς καρπούς του. Εάν ένα δένδρο δεν έχει καρπούς πάλι φαίνεται και οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για ξύλα στην φωτιά και αυτό χρησιμεύει διότι θερμαίνει τον άνθρωπο κλπ.. Συμβολίζει δε πνευματικά ότι το κακό σε νουθετεί, σε θερμαίνει προς τον Θεό. Αδελφέ, μην αγωνίζεσαι να πείσεις τους συνανθρώπους σου ότι έχεις καρπούς. Αυτοί θα το δουν και θα σε επισκεφτούν ώστε να γευθούν τους γλυκούς πνευματικούς καρπούς σου. Γένοιτο, γένοιτο.

Η κοπριά χρειάζεται διότι δυναμώνει τα καρποφόρα δέντρα. Έτσι και οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες έρχονται για να δυναμώσουν τον πνευματικό άνθρωπο. Παν υιό παραδέχεται εκπαιδεύει και μαστιγεί αυτόν και αν είσθε χωρίς παιδεία νόθοι είσθε και ουχί υιοί.

Όταν διέπεται κάποιος από πάθη τούτο σημαίνει ότι η πνευματικότητά του είναι μειωμένη, βεβλαμμένη (έλλειψη προσευχής, μελέτης και κηρύγματος).

Ο Θεός αγαπά τα παιδιά του. Για να τα κρατήσει κοντά του τα αφήνει να εννοούν ότι έχει για το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μεγάλο. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι για να τα κρατάει κοντά του μέχρι τα παιδιά να μεγαλώσουν και να καταλάβουν ότι το ξεχωριστό είναι, όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, να γείνη υπηρέτης πάντων. Παράδειγμα έδωκα εις εσάς να αγαπάτε αλλήλους.

Το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα καθίσει στον τόπο τον άγιο είναι η αμαρτία η οποία στο αποκορύφωμά της (που θα φτάσει σιγά σιγά), θα εισέλθει στον εγκέφαλο του καθενός ανθρώπου. Αυτός άλλωστε ο εγκέφαλος είναι ο τόπος ο άγιος διότι δημιουργήθηκε από τον Θεό για να κατοικεί εις αυτόν ο Θεός (αγαθή σκέψη). Προσοχή μήπως σιγά σιγά γίνομε βδέλυγμα. Η αφιέρωση και η συνεχής ενασχόληση εις τα του Θεού αποκλείουν το βδέλυγμα εις εμάς. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.

Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο με το όχημα της αγάπης. Ο Χριστός δεν αρνείται το κράτος αλλά μεταμορφώνει το κράτος σε κοινωνία αγίων.

Ο Κάιν είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θέλησε να απαλλαγεί της παρουσίας του άλλου του αδελφού, του Άβελ αλλά και της παρουσίας του Θεού. Όποιος εξορίζει τον Θεό απ την καρδιά του, εξοντώνει και τους άλλους. Η απουσία του Θεού σημαίνει απουσία της αγάπης.

Κάιν καταντά ένας άνθρωπος που γυρίζει παντού, ζητώντας μάταια την ηρεμία και την χαρά.

Η δική μου σωτηρία περνάει από το ενδιαφέρον μου για τους άλλους. Το συμφέρον μας είναι να αγαπάμε τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο επιταγές, η μία έχει αντίκρισμα μια μόνο δραχμή, η άλλη έχει αντίκρισμα ένα εκατομμύριο. Ποιά απο τις δύο επιταγές θα προτιμήσουμε; Ασφαλώς την δεύτερη. Η επιταγή της μιας δραχμής είναι η φιλαυτία. Η επιταγή του ενός εκατομμυρίου είναι η Φιλαδέλφεια.

Αν δεν ασχοληθούμε εμείς με τον άλλον με αγάπη, σίγουρα θα ασχοληθεί μαζί του ο διάβολος. Θα κινήσει τα όργανα του κακού. Γίνε εσύ ο κυνηγός του Θεού, ο κυνηγός της αγάπης, ο θηρευτής της ψυχής του, ο αγρευτής, ο σαγηνευτής, ο αλιεύς, ο μαγνήτης.

Πού είναι ο αδελφός σου Κάιν; Τί φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ; Για κάθε αδικία που συμβαίνει στον κόσμο έχουμε μερίδιο ευθύνης.

Οικονομικό: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα πλεονεξίας και σκληρότητας. Όπως ο ήλιος, η καθημερινή αυτή έκφρασις της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού, επαρκεί για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη μας έτσι και ο πλανήτης μας (γη) επαρκεί για τη διατροφή όλων των ανθρώπων. Φαντάζεσθε άνθρωπο να αποθηκεύει ήλιο για τον εαυτόν του και να μην αφήνει τους άλλους να φωτίζονται και να θερμαίνονται;

Πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν αυτού, ημείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα (Μιχαίας, δ΄:5).

Ο υπηρέτης του Ελισσαίου του προφήτη είπε, πολλοί έρχονται καθ’ ημών και ημείς μόνοι εσμεν. Τότε αποκρίνεται ο Ελισσαίος, ουχ ορας παρεμβολάς και πλήθη αγγέλων μεθ’ ημών κύκλω βοηθούντων ημίν.

Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερρύσατο αυτούς (Ψαλμός 33:18).

Ο Κύριος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτό σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού (Φιλιππησίους Επιστολή, 3:21).Είς εμέ βλέψατε και σωθήσατε πάντα τα έθνη.

Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστέρησε.

Υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το είς αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν (Φιλιππησίους Επιστολή, 1:29).

Ελεύθερος και ώριμος είναι ο άνθρωπος που κάνει το χρέος του χωρίς να χρειάζεται να του το υπενθυμίζουν οι άλλοι.

Ανακάλυψε το διαμαντάκι του συνανθρώπου σου.

Δεν θέλω να γίνω καλύτερος απο κανέναν. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος απο τον χθεσινό εαυτό μου.

Πιάσε τον συνάνθρωπό σου να κάνει κάτι καλό και ενθάρρυνέ τον.

Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ω δέδωκάς μοι, ίνα ώσιν εν καθώς ημείς (κατά Ιωάννην, 17:11-12).

Τον σεβασμό τον εμπνέεις δεν τον επιβάλλεις.

Έσται γάρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. (Τιμόθεον Β΄ Επιστολή, δ΄: 3 & 4).

Αρκεί είς άνθρωπος ζήλον Θεού πεπυρωμένος, αναμορφώσας δήμο ολόκληρον.

Κάποιος κάποτε μου είπε οτι κάνω λάθη. Του απάντησα, όταν νιώσεις και εσύ οτι κάνεις λάθη έλα να κάνουμε παρέα.

Όταν οι κίνδυνοι κυκλώνουν την ζωή σου, θυμήσου ότι ο Χριστός είναι μαζί σου.

Οι τωρινοί άνθρωποι δε ζητούν το σήμερον αλλά το αύριον για να μετανοήσουν.

Η Αγία Γραφή είναι το οπλοστάσιο του χριστιανού.

Η καλλιέργεια του νου είναι τόσο αναγκαία όσο η τροφή για το σώμα.

Εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω (κατά Ματθαίον, 25:21).Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδαμινό. Εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο.

Εκτιμώντας την υπεροχή των άλλων την κάμνομε κτήμα μας.

Αν καίει μέσα στην ψυχή σου η επιθυμία της ουρανίου Βασιλείας, να είσαι βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις κληρονόμος της.

Όσο ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος.

Ο σταθερός άνθρωπος μοιάζει με αναμμένη λαμπάδα την οποία όπως και αν τη γυρίσεις, η φλόγα της προς τα επάνω θα στραφεί.

Οι δοκιμασίες διδάσκουν τι είμεθα.

Αν τολμάς ίσως αποτύχεις. Αν δεν τολμάς θα αποτύχεις σίγουρα.

Θέλημα Θεού και σοφία Θεού διακατέχει τον άνθρωπο που αγωνίζεται εις όλη του την ζωή να βρεί δια του Ευαγγελίου τα μέσα που χρειάζεται ώστε να καταργήσει από το πνεύμα του και το σώμα του την φθορά και τον θάνατο. Αμήν.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑ1) Ανυπακοή στον Λόγο του Θεού και στις εντολές αυτού του Θεού.2) Φιλοδοξία πνευματική ή υλική με αθέμιτα μέσα όπως πονηρίες, εγωισμοί, συμφέροντα, κρίσεις και επικρίσεις, ψέματα κ.λ.π.3) Αυστηρή συνείδηση ακατάπαυστα ελεγχόμενη.

4) Παρότρυνση στο να επιδιώκουμε ευλογία μόνο μέσα από την ύλη στη ζωή μας. Η παγίδα βρίσκεται στον χρόνο ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί. Προσοχή στον χρόνο που διαθέτουμε για τη συλλογή της ύλης (χρήματα κ.λ.π.), να ρυθμίσουμε έτσι τη ζωή μας ώστε να βρούμε χρόνο για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου, αυτό θα ωφελήσει.

5) Δημιουργία οικογένειας με κοσμικά κίνητρα όπως εγωισμός, ζήλιες, πονηρίες κ.λ.π.

6) Χερουβείμ, οδηγούν τον άνθρωπο ώστε να δώσει βάση στους τύπους και στο ψαλτικό σύστημα ώστε οι άνθρωποι να έχουν φόβο Θεού αλλά να μην εννοούν το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Φλογίνη ρομφαία = ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση, πονηρία, φόβος, θυμός, στενοχώρια, υλοφροσύνη, άγνοια του Λόγου του Θεού, επιδεικτικότητα, περιαυτολογία, έπαινος περιβάλλοντος, ευθιξία, παράπονο. Αυτά και άλλα πολλά κυοφορούν οι κοινωνίες των ανθρώπων και αν δεν προσέξουμε στο τι αναπτύσσεται μέσα μας αυτό θα αποβεί μοιραίο όπως και έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, διότι ο θάνατος επικράτησε παντού δια των ανωτέρω στοιχείων στη ζωή των ανθρώπων.

7) Άγγελος, φύλακας της ζωής που έθεσε ο Θεός ώστε ο πεσών άνθρωπος να μην μπορεί να τη βρει. Είναι αυτός που ενεργεί σήμερα στο να παραπλανεί τον άνθρωπο και να διακατέχεται ο άνθρωπος από το πιστεύω της φθοράς, του γήρατος, του θανάτου και τα κατάφερε τέλεια αυτός ο άγγελος. Όλος ο πλανήτης είναι βυθισμένος στο ψέμα, στην πίστη του θανάτου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑ

1) Υπακοή στον Λόγο του Θεού.

2) α) Φιλοδοξία στο να πετύχουμε το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση μέσα από τον νόμο του Θεού, την αγάπη ως προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, β) μέσα από τη σοφία του Θεού, γ) μέσα από την ταπείνωση με τα στοιχεία που τη διέπουν, δεν είμαι τίποτα, δεν έκανα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα καθώς και αν ταύτα πάντα ποιήσετε να λέτε ότι αχρείοι δούλοι είσθε διότι τα διατεταχθέντα εις εσάς πράξατε.

3) Συνείδηση ελέους. Πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδελφός μου να τον συγχωρήσω είπε ο Πέτρος στον Κύριο, επτά, και ο Κύριος του απάντησε εβδομηκοντάκις επτά. Το έλεος αυτό του Θεού θα το στρέφουμε και ως προς τον εαυτόν μας αλλά και ως προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

4) Παρότρυνση στο να επιδιώκουμε ευλογία στην ύλη κάνοντας το θέλημα του Θεού. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Θεό ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού καθώς αιτείτε την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται.

5) Δημιουργία πνευματικής οικογένειας, απαραίτητο στη ζωή μας διότι είναι δένδρο ζωής. Δεύτερον, δημιουργία οικογένειας κατά κόσμο προς τεκνοποίηση και συντροφιά με οδηγό απαραίτητα τον Λόγο του Θεού προς νουθεσία των μελών της. Διαφορετικά προβλέπω πολλή ακαταστασία, ειδικά σήμερα που τα πάθη, οι εγωισμοί και τα συμφέροντα έφτασαν ψηλά και υπερέβησαν την κεφαλή.

6) Ανάπτυξη στη ζωή μας των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων του Αγίου Πνεύματος τα οποία πρέπει να επιδιώκουμε οι πάντες. Αυτό είναι το υπέρ όπλο της ζωής, είναι αυτά τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στη ζωή.

7) Αδιασάλευτη πίστη στην ιδέα της ζωής και όχι του θανάτου, καθώς αδιασάλευτη πίστη στην κατάργηση της φθοράς και στην κατάργηση του γήρατος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

1) Εάν θέλω το μέλλον μου να είναι κατά Θεό με επιτυχία στην άφθαρτη ζωή, να ξέρω ότι αυτό χτίζεται σήμερα με το να μεριμνώ πάνω στη ζώσα πίστη και πάνω στα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

2) Εάν θέλεις άνθρωπε να ζεις όμορφα στην καθημερινότητά σου κάνε σήμερα αυτό που επιθυμείς, το οποίο όμως να στρέφεται με αγάπη ως προς τον εαυτόν σου, ως προς τον συνάνθρωπο και ως προς τον Θεό. Δώσε άνθρωπε αγάπη χωρίς μέτρο και θα έρθει η μέρα που θα πάρεις αγάπη χωρίς μέτρο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

3) Κάποιος με ρώτησε αν κουράζομαι που κάνω αυτό το έργο. Του απάντησα πως ο διάβολος συνέχεια, ασταμάτητα διά μέσω των ανθρώπων μέρα και νύχτα εργάζεται να γίνει ο κόσμος χειρότερος. Πώς λοιπόν μπορώ εγώ να κουραστώ, αφού θέλω να κάνω τον κόσμο καλύτερο κατά Θεό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου