Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΦΘΑΡΤΟΣ – ΑΦΘΑΡΤΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ-ΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΦΘΑΡΤΟΣ – ΑΦΘΑΡΤΟΣ,  ΘΑΝΑΤΟΣ-ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Το    σημερινό μας θέμα είναι δυσνόητο, ασύλληπτο, πολύπλοκο και δυστυχώς παραξηγισημο από ολόκληρο τον παρόντα σημερινό κόσμο εκτός του επιστημονικού κόσμου ο οποίος με τις έρευνες πολλών χρόνων πάνω στον άνθρωπο άρχισε να σκέφτεται ότι είναι δυνατόν η μακροημέρευση η κατάργηση του γήρατος της φθοράς και του θανάτου δια των φαρμάκων η της γενετικής. Όμως για όλα τα τέκνα του θεού που ανήκουν στην φωνή θεού και μελετούν τον λόγο του θεού όχι θρησκόληπτα αλλά ερευνητικά με επιστημονικό πνεύμα το οποίον φέρνει τον σωστό τρόπο ζωής διότι ο Κύριος τόνισε ερευνάται τας γραφας ότι δια αυτών έχετε ζωή αιωνιον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα από την έρευνα του ευαγγελίου θα βρεθούν τα μέσα και θα βγουν οι επιστήμονες του μέλλοντος ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει σοφία και επιστήμη θελουσει είσθε η στερέωση των καιρών ο λόγος είναι διότι η μελέτη με πνεύμα θεού και με δυνάμεις θεού θα φέρει την άφθαρτη Αγια ζωή τη ζωή εκείνη που φανέρωσε ο ίδιος ο θεός δια του υιού. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα Πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα Πρέπει να προβληματίσει την φωνή του θεού με σκοπό τα τέκνα που ανήκουν εις αυτήν να το ενεργοποιήσουν ως προς την επίτευξη του στόχου που είναι η κατάργηση της αμαρτίας η ίδρυση της βασιλείας η κατάργηση του φυσικού θανάτου και τελευταία η ανάσταση των εν Κυριω κοιμηθεντων. Όλα αυτά Όμως Πρέπει να γίνουν δια αγάπης ενεργούμενης ειδικά την αγάπη αυτή του Χριστού την οποίαν Πρέπει να την έχουν τα τέκνα της φωνής του θεού η οποία έχει ως εξής να μάθουμε να αγαπούμε Κύριο και Θεό εξ όλης της καρδίας εξ όλης της ψυχής εξ όλης της διανοίας και τον πλησίον ως εαυτόν διότι δια όλους εμάς άλλωστε γράφτηκε και δόθηκε σήμερα το θέμα αυτό, αφού το συλλαμβάνομε. Πρέπει λοιπόν δια του ευαγγελίου να το φέρομε εις την ζωή μας. Διότι σήμερα μόνο εμείς το συλλαμβάνομε αυτό το μεγαλείο της αφθαρτου και αιωνίου ζωής, το θέμα δόθηκε σήμερα από τον Θεό και αν δεν γίνει κατανοητό από εμάς όλους οι οποίοι μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου καλουμεθα άνωθεν να το φέρομαι εις πέρας δια της πίστεως στην ζωή μας δεν θα γίνει κατανοητό για όλη την γενιά μας. Αν τώρα εμείς αδιαφορήσουμε η δεν το πιστέψουμε ο θάνατος αργά η γρήγορα θα μας επισκιάσει και θα μας κληρονομήσει μι γένοιτο. Και η μέγιστη επαγγελία όλων των εποχών επαγγελία του θεού θα μεταπηδήσει σε άλλη γενιά εποχή. Μη γένοιτο. εμείς όμως με την δύναμη του θεού δεν θα το περιφρονήσουμε αυτό το οποίο ο θεός θέλησε να συλλάβουμε ίσα ίσα θα το εργαστούμε με σοφία ώστε να έρθει στην ζωή μας. Μάλιστα θα πρέπει να τείνομε δια του ευαγγελίου στην αποδικοποιηση του υψίστου τούτου θέματος με γραφικό τρόπο διότι όλα τα προβλήματα έχουν την λύση τους όταν ο εγκέφαλος του ερευνητή προφήτη έχει φτάσει στο σημείο να συλλαμβάνει την άξια του θεού και την άξια της ανυποκριτου αγάπης και της αφθαρτου αιώνιας ζωής. Ώστε δια αυτού του ευαγγελίου να το αποδικοποιηση ο καθένας και να βρει τους τρόπους και τον τρόπο να το ενεργοποιήσει στην ζωή του. Όταν  τώρα βρούμε τον τρόπο του φθαρτός, άφθαρτος, θάνατος, αθάνατος, θα εννοήσουμε όλα εκείνα τα φθαρτά η άφθαρτα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να αποβάλουμε τα στοιχεία του θανάτου, με φυσική συνέπεια τα στοιχεία που εισέβαλαν στην ζωή μας δια της αμαρτίας να καταστραφούν. Όλα θα έρθουν δια του ευαγγελίου, όλα τα άφθαρτα στοιχεία ώστε να πετύχουμε τους στόχους που ο θεός μας έβαλε μέσα μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε δια αγάπης ενεργουμενης και να τα μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλους αναγεννημένους καλοπροαίρετους ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να εννοήσουν την κατάργηση του φυσικού θανάτου και να εξελιχτούν η να αναπτυχθούν στην πίστη και στον τρόπο που χρειαζεται ωστε να δυνάμεθα να το πετύχουμε. Ο Χριστός ανέφερε ο πιστευων εις εμε καν αποθάνει ζήσετε και πας όστις ζει και πιστεύει εις εμε ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Μόνο δια της πίστεως και του αγιασμού η  πραγματική δόξα του θεού θα φανεί στον λαό του θεού, και το φως αυτό του Χριστού που είναι απρόσιτο σήμερα διότι το φωτίζει ο αγιασμός η ζωή η άφθαρτος και η αθανασία να δοθεί και σε εμάς αυτό το απρόσιτο φως του Χριστού. Καθώς μετέπειτα να δοθεί και σε όλο τον χριστιανικό λαό ώστε να λυτρωθεί το ανθρώπινο γένος δια του χριστου. Αύριο θα αποδειχθεί ότι το πνευματικό επίπεδο το οποίο διακατέχεται σήμερα ο άνθρωπος είναι μηδαμινό και δυστυχως διακατέχεται από  ημιμάθεια ώστε ο καθένας με τον λάθος τρόπο ζωής να οδηγεί τον εαυτό του στον θάνατο. Διότι σήμερα ο θάνατος και η αρρώστια έχει επισκιάσει και σκιάσει όλο τον χριστιανικό κόσμο τα στοιχεία αυτού του θανάτου έχουν  μεταλαμπαδευθει και εις υμάς δια της παρακοής των πρωτοπλάστων. Έτσι δια της τεκνογονίας αυτών αφού ειτο οι πρώτοι άνθρωποι μετεδόθη ο θάνατος και επικράτησε ο θανατος δια της αμαρτιας διοτι τα οψωνια της αμαρτιας εφεραν τον θανατο εις όλους τους ανθρώπους και τους λαούς της γης. Ο λόγος που βρισκομεθα σήμερα εδώ είναι αν το θέλουμε οικειοθελώς και αν πιστεύουμε τα ανωτέρω να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν και δια του ευαγγελίου ώστε το αποκεκρυμμενο μυστήριο το οποίο φανερώνεται δια της ομολογίας που κάναμε να δύναται να θεραπεύει να ζωντανεύει και να  θεοποιεί τον άνθρωπο τον κάθε άνθρωπο ώστε να λαμβάνει αν θέλει την άφθαρτη ζωή, και την ανυπόκριτο αγάπη. Εμείς σήμερα αφού αντιλαμβανουμε το μέγα μυστήριο του αγιασμού και της αφθαρτου ζωής το αποκεκρυμμενο μυστήριο δηλαδή το οποίο οι αιώνες έκρυψαν και μετέφεραν μέχρις εμάς καλούμεθα να το φέρουμε στην ζωή μας και να γίνει το μυστήριο αυτό προσιτό και αληθινό από όλα τα τέκνα η δυνατόν της φωνής του θεού. Αν όμως εμείς δεν το εννοήσουμε ώστε να το επιδιώξουμε και το θεωρήσουμε απραγματοποίητο. Τότε οι επιστήμες του κόσμου θα το επιδιώξουν, με συνέπεια να το εμποροποιησουν, όταν το συλλάβουν. Και να το κληρονομήσουν διότι το ψάχνουν, δίνοντας το μετέπειτα σε ανθρώπους τους οποίους θέλουν να εξουσιάσουν, (πλήρη υποταγή) αυτό θα φέρει την κατάργηση των θρησκειών και του Χριστού. Μάλιστα θα δώσει το δικαίωμα ώστε να εμφανίσει ο τρόπος αυτός την παρουσία του αντίχριστου. Διότι, θα καταργήσει τον θάνατο δια των φαρμάκων ώστε όλοι έπειτα να υποταχτούν και η εξουσία του Αγίου θεού να χαθεί όπως είναι γεγραμμενο και θέλει πλανήσει η δυνατόν και τους εκλεκτούς διότι και οι εκλεκτοί δεν στηρίζονται στην προσευχή αλλά στα φάρμακα ένας έλεγε ήρθανε τα φάρμακα φύγανε τα θαύματα. Άλλωστε ο Κύριος είπε ότι το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαληθεν υπό του προφήτου Δανιήλ θα πλανήσει η δυνατόν και τους εκλεκτούς. τώρα η φωνή του θεού αφού το συνέλαβε έχει άνωθεν το πρόσταγμα να το επιδιώξει, να το προσπαθήσει και να το αποκτήσει, με την δύναμη του θεού ώστε να το κληρονομήσει, κατόπιν να χρησιμοποιήσει την εξουσία, αυτή δια αγάπης ενεργούμενης ώστε ολόκληρος ο ελληνικός λαός, και κατόπιν οι υπόλοιποι λαοί όλου του κόσμου να ακολουθήσουν την πορεία της ζωής του άγιας μου και του Αγίου Χριστού. Έτσι όταν φτάσουμε στο σημείο του αγιασμού και της κατάργησης του θανάτου ο Χριστός θα έρθει ο λόγος του θεού φανερώνει ότι ο πατέρας είπε στον υιό καθου εκ δεξιών μου έως ου αν θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα γίνει η Δευτέρα παρουσία ώστε ο θεός να σκηνωσει μετά των ανθρώπων και μόνο τότε τα μάτια των χριστιανικών λαών θα ανοίξουν και θα συναντήσουν τον Άγιο Θεό στο όρος εκείνο της ζωής που θα σηκωθεί τα έσχατα χρόνια πάνω από όλα τα άλλα όρη. Ώστε να συρρέουν στο όρος αυτό της ζωής όλα τα εθνη στο ορος του θεού. μόνο με αυτόν τον τρόπο το γεγραμμενο που είναι να γίνουμε κληρονόμοι θεού συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της μεγάλης δόξης του θεού που είναι ο αγιασμός και η κατάργηση του φυσικού θανάτου θα λάβουν χώρα σε όλο τον Άγιο λαό του θεού τον οποίον σήμερα το Άγιο Πνεύμα καλλιεργεί δια της ατομικής κρίσης η οποία σιγά σιγά θα επεκταθεί και θα γίνει  γενική οι άγιοι θελουση κρίνει τον κόσμο και τους αγγέλους ώστε δια αυτής της ατομικής και μετέπειτα γενικής κρίσης εμείς οι ζώντες να μην φτάσουμε τους κοιμηθεντες, γένοιτο γένοιτο αμήν.  Πριν όμως αναλύσουμε το πολύπλοκο θέμα τούτο θα πρέπει να το ερευνήσουμε συντόμως το θέμα μας. ώστε να δούμε τι σημαίνει το θέμα μας σύμφωνα με την ερμηνεία της γλωσσολογίας 1) φθαρτός είναι αυτός που υπόκειται στην φθορά. Όπως το σώμα του ανθρώπου, αντίθετο του φθαρτός ο άφθαρτος. 2) η λέξη που θα ερευνήσουμε είναι το άφθαρτος. άφθαρτος λοιπόν σημαίνει αυτός που δεν υπόκειται στην φθορά άλλα διατηρεί ακέραιες τις αρχικές του ιδιότητες, μακριά από κάθε επίδραση του χρόνου η μεταβολής των συνθηκών συν αιωνιότητα, αθανασία. Επόμενη λέξη είναι θάνατος που σημαίνει οριστική διακοπή όλων των βιολογικών λειτουργιών ενός φυτικού η ζωικού οργανισμού, το τέλος της ζωής. Η Επόμενη λέξη είναι αθάνατος που σημαίνει, αυτός που ζει αιωνίως, που δεν πρόκειται να πεθάνει λίγοι άνθρωποι το πέτυχαν, Όπως Ενώχ, Ηλίας, Μωησης, Κύριος, Μαρία, Ιωάννης κλπ. εμείς τώρα τα τέκνα της φωνής του θεού θα πρέπει να πάρουμε το ευαγγέλιο στα χέρια μας και να το διαβάσουμε όχι για να γίνουμε θρησκόληπτοι, η για να δημιουργήσουμε μια καινούρια θρησκεία άλλα για να γίνουμε τέκνα θεού μαθητές Χριστού. Μάλιστα θα το διαβάζουμε σαν να το σπουδάζουμε βιώνοντας το διότι το ευαγγέλιο είναι επιστήμη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο να γίνω υιός θεού με άπειρες δυνάμεις και ευλογίες. Δυνάμεις όπως σημεία, ευλογίες. όπως καρπούς, χαρίσματα, σοφία θεού, ταπείνωση. Όταν γίνεις υιός θεού είσαι γνώστης όλων των επιστημών και όλων των τεχνών. Πως μπορεί να  γίνει αυτού, είναι πράγματι και αυτό δυσνόητο όμως γίνεται, και είναι σίγουρο ότι δια της σοφίας αυτού του θεού γίνεσαι κληρονόμος των καρπών του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, των σημείων του Αγίου Πνεύματος. Οδηγούμενος τώρα μέσα από αυτά και με ζώσα πίστη γίνεσαι κληρονόμος της αφθαρτου και αθάνατου ζωής η οποία πρέπει να εμφανιστεί όχι γιατί είμεθα άξιοι άλλα διότι ήρθε ο χρόνος να εμφανιστεί η βασιλεία του θεού μέσα μας και γύρω μας. Τι πρέπει να κάνουμε αν κοιτάξουμε γύρω μας θα ίδωμεν ότι παντού είτε σε δόγματα χριστιανικά είτε σε κόμματα πολιτικά έχουν επικρατήσει τα συμφέροντα και οι προσωπικές φιλοδοξίες. Υποσχόμενοι μάλιστα οι πολιτικοί αρχηγοί στο λαό ευημερία, με τα χρήματα. Μάλιστα και οι θρησκευτικοί ηγέτες ζητούν την υποταγή του λαού για να κερδίσουν τάχα την ουράνια βασιλεία. Εμείς όμως θα πρέπει να υπακούσουμε μόνο στον λόγο του θεού σεβόμενοι όμως τις αγαθές προσπάθειες όλων των ανθρώπων γύρω μας. Αφού σήμερα δόξα τον Θεό ανήκουμε σε δημοκρατικά καθεστώτα παραχώρηση θεού και τούτο ώστε το ευαγγέλιο της βασιλείας που κρύβει το αποκεκρυμμενο μυστήριο να φανερωθεί.  Φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή εκεί θα δούμε το Άγιο Πνεύμα δια του Αποστόλου Παύλου να λέγει τα εξής ώστε να εννοήσουμε εν μέρη το πολύπλοκο θέμα μας  εκεί διδασκομεθα στην επιστολή αυτή τα εξής υπό του Αποστόλου Παύλου .1  Δεν είναι τώρα λοιπόν μας φανερώνει ο απ Παύλος ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.


2 Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν  από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.


3 Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος δια της  σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα  σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εκ τη  σαρκί


4 δια να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας  κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.


5 Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν οι δε  κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος.


6 Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος το δε φρόνημα του  πνεύματος, ζωή και ειρήνη.


7 Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν επειδή εις  τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ' ουδέ δύναται.


8 Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. 


9 Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα  του Θεού κάτοικοι εν υμίν. Αλλ' εάν τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού,  ούτος δεν είναι αυτού.


10 εάν δε ο Χριστός είναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την  αμαρτίαν το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην.


11 εάν δε κάτοικοι εν υμίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν  εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και  τα θνητά σώματα υμών, δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν  υμίν.


12 Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώσται, ουχί εις την σάρκα, ώστε  να ζώμεν κατά σάρκα.


13 Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε, αλλ' εάν  δια του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. 


14 Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι  υιοί του Θεού.


15 Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήσθε πάλιν, αλλ'  ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν, Αββά, ο Πατήρ. 


16 Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα  Θεού.


17 εάν δε τέκνα, και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι  δε Χριστού εάν συμπάσχωμεν, δια να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης  αυτού.


18 Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει  με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.


19 Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν  των υιών του Θεού.


20 Επειδή η κτίσις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχί εκουσίως, αλλά  δια τον υποτάξαντα αυτήν,


21 επ' ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας  της φθοράς και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του  Θεού.


22 Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως  του νυν.


23 Και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν  του πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες  την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών.


24 Διότι με την ελπίδα εσώθημεν ελπίς δε ήτις βλέπεται, δεν είναι  ελπίς διότι εκείνο το οποίον βλέπει τις, δια τι και ελπίζει;


25 εάν ελπίζωμεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής  περιμένομεν αυτό.


26 Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών επειδή  το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει, δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα  ικετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλλήτων.


27 Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος,  ότι κατά θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων.


28 Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας  τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού.


29 Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της  εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών  αδελφών


30 όσους δε προώρισε, τούτους και εκκάλεσε και όσους εκκάλεσε, τούτους  και εδικαίωσε και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε.


31 τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών,  τις θέλει είσθαι καθ' ημών;


32 Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν  αυτόν υπέρ πάντων, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς  τα πάντα;


33 Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. 


34 Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε  και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει  υπέρ ημών.


35 Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχωρία,  ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα;


36 (καθώς είναι γεγραμμένον,  Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην  την ημέραν ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.)


37 Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ημάς.


38 Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι  ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα,


39 ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθή να  χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω  ημών. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι το παρόν σύστημα του κόσμου δεν είναι τυχαίο ώστε να παλέψομε. Τι να γνωριζουμε και να ξέρομε, ότι ο θεός δημιούργησε στον κόσμο αυτό μια μεγάλη αρένα που είναι ο πλανήτης γη. Και πάνω σε αυτή έστειλε τον διάβολο και τους αγγέλους, όσοι υποταχθούν και συμβιβαστούν με αυτόν θα σφαχτούν, όσοι παλέψουν θα δικαιωθούν κατά την ημέρα της μεγάλης κρίσεως, όσοι τον νικήσουν θα γίνουν υιοί του θεού, και ιδρυτές της βασιλείας του θεού. Εγώ είδα ότι η πρώτη λαβή που παρουσίασε ο διάβολος ώστε να κιοτέψει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στον θάνατο είναι η συνείδηση η οποία δυστυχώς στους χριστιανούς γίνεται αυστηρή με αποτέλεσμα ο οργανισμός να δέχεται μεγάλες πιέσεις θανάτου μέχρι και οι πατέρες του ορθόδοξου δόγματος έπεσαν στην παγίδα αυτή και λόγο της αυστηρής συνείδησης οδηγήθηκαν στον πρόωρο θάνατο μη συλλαμβάνοντες το μέγα έλεος του θεού. Αν πάμε στην γένεση θα δούμε ότι ο Αδάμ και η Εύα παρέβηκαν την εντολή του θεού η οποία δεν εδόθη για να τους απολέσει άλλα για να τους σπουδάσει το καλό και το κακό όμως η συνείδηση τους και η ημιμάθεια τους έναντι της αγάπης και του απείρου ελέους δημιούργησαν φαντασιωδως σκεψεις ότι παρέβηκαν τον νόμο και ότι ο θεος δεν τους αγαπα ώστε να πρέπει να πεθάνουν έτσι η συνείδηση και η πίστη αυτή τους οδήγησε στον θάνατο. Κατόπιν δια της τεκνογονίας επεκράτησε το ψέμα παντού, το ψέμα είναι η αμαρτία η φθορά και ο θάνατος εν ολίγοις οι διάβολοι την οποίαν έχουνε υιοθετήσει όλοι οι λαοί. Εν αντιθέσει με τον Χριστό ο οποίος είναι η αγάπη το έλεος η χαρά οι καρποί τα σημεία  η αφθαρσία και τέλος η αθανασία. Ο θεός λοιπόν μέχρι ο άνθρωπος να μαθητεύσει την σοφία του θεού έθεσε άγγελο και ρομφαία ώστε να φυλάει το δέντρο της ζωής ακόμη και από τα τέκνα διότι αν τα τέκνα του θεού δεν αποκτήσουν τον αγιασμό και την σοφία του θεού και αυτά να μην μπορούν να περάσουν από την ρομφαία πόσο μάλλον ο κόσμος. Έτσι τα κεφάλια όλων πέφτουν. Σήμερα όμως ήρθε η ώρα το αποκεκρυμμενο μυστήριο να πάρει σάρκα και οστά ώστε οι υιοί και οι θυγατέρες να πάρουν την θέση τους στην δημιουργία και να επαναφέρουν δια του παρακλήτου την αρτιότητα και την πληρότητα την οποίαν θα πρέπει να διακατέχονται. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι η συνείδηση στο υποτιθέμενο λάθος ενώ δεν είναι λάθος άλλα γνώση του καλού και του κακού ώστε να γίνουμε θεοί τα πάντα αδέρφια μου συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπωσοι τον θεο φανερωνει ο λογος του θεου. Τα λάθη μας όμως όταν υπάρχει άγνοια ο διάβολος τα τονίζει ώστε να δημιουργηθεί αταξία πνεύματος σώματος ώστε δια της στενοχώριας έπειτα έρχεται η φθορά η οποία μας οδηγεί στον πρόωρο θάνατο. Αυτό η παλη της συνειδησης γίνεται καθημερινά και δυστυχως πάντα από τον διάβολο διότι είναι το σύστημα του, σκοπός του είναι να μας πληγώσει πνευματικά και να μας στεναχωρησει και στην συνέχεια να μας θανατώσει δια της φθοράς. Μάλιστα μας οδηγεί δια αυτής της αυστηρης συνειδησης στον προωρο θάνατο. Σε άλλους ανθρώπους έβαλε να καυχώνται δια των γηρατειών ότι έζησαν πολύ και ήρθε η φυσική τάχα φθορά του σώματος. Σε άλλους έβαλε τον φόβο του θανάτου τώρα όπου νάνε έρχεται η ώρα έτσι άρχισε να διέπει τους ηλικιωμένους ο φόβος του θανάτου ο οποίος γίνεται άγχος με συνέπεια να έρχεται γρηγορότερα.  Αν μπορέσει κάποιος να ξεφύγει από τον έλεγχο τις αυστηρές συνειδήσεις του εχθρού διαβόλου τον οποίον φέρνει στην υποτιθέμενη αμαρτία που διαπράξαμε έναντι του νόμου του θεού έρχεται με το σύστημα ολόκληρο του παρόντος κόσμου του οποίου τα μέλη του είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υιοθετήσει το σύστημα των υιών των ανθρώπων και του θανάτου και σου λένε. Τάχα για το λάθος που έκανες ότι ο θεός λένε θα σε τιμωρήσει και ότι αυτοί θέλουν να σε βοηθήσουν ώστε να σε κάνουν σωστό άνθρωπο, ενώ στο βάθος υποκινούνται από συμφέροντα δικά τους. Αυτό είναι αμαρτία, ο θεός λένε θα σε κάνει εκείνο η το άλλο τάχα ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την σωτηρία της ψυχής σου ενώ η πραγματικότητα είναι ότι βρήκαν έναν που τους εκπληρει τα πάθη η τα συμφέροντα τους και τα χρησιμοποιούν τα λάθη για να μην χάσουν την εξουσία που απέκτησαν επάνω μας χρησιμοποιούν λοιπόν το  σωστό η το λάθος ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα. Προσοχή λοιπόν απαγορεύεται να επεμβαίνουμε στα θέλω των συνανθρώπων μας και στην συνείδηση τους διότι Τότε γινομεθα δολοφόνοι του αδερφού, συνανθρώπου, γυναίκα, άνδρα, παιδιού φίλου η εχθρού. Άλλωστε πρέπει μόνο ο θεός να διαμορφώσει να αναγεννήσει να ολοκληρώσει δια του Αγίου Πνεύματος και τον σχετικό χρόνο που απαιτείται τον συνάνθρωπο αφού τον περάσει και τον ολοκληρώσει στα πάντα όχι βιασύνη και πρόωρη κρίση η καταδίκη του συνανθρώπου Άλλωστε είναι γραμμένο στον άγιο λόγο του θεού μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε δεν είναι γραμμένο τυχαία στον λόγο του θεού, όποιος κρίνει η καταδικάζει θα πεθάνει αργά η γρήγορα. Η φωνή θεού όμως σήμερα έφτασε στο σημείο ώστε να σέβεται την οποιαδηποτε αγαθη άποψη, την θρησκευτική συνείδηση, την πολιτική συνείδηση, και την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε όστις θέλει οπίσω μου έλθει. Η φωνή θεού συνεχίζει όμως τις έρευνες στο θέμα μας και ρωτά και ερευνά. Αυτό λοιπόν που ρωτά και ερευνά είναι δια πιο λόγο πεθαίνουν οι άνθρωποι αφού ο λόγος του θεού φανερώνει ότι ο θεός ουκ εποίησε θάνατο ουδέ τέρπεται επ απωλειας ζώντων και σωτήριες οι γενέσεις του κόσμου. Μάλιστα η φωνή θεού πάλι ρωτά τα εξής αφού έχουμε Θεό ζωντα πατέρα ζωντα δια πιο λόγο εμείς τα τέκνα του θεού τα πλάσματα του έχουμε τόσα προβλήματα και οδηγούμεθα δια αυτών των προβλημάτων στην φθορά και στον θάνατο. Οι ερωτήσεις αυτές μας οδήγησαν δια Πνεύματος Αγίου στον Άγιο λόγο του θεού. Εκεί βλέπουμε ότι η παρακοή των πρωτοπλάστων μας έβγαλε από την αγκαλιά του θεού και στην συνέχεια αυτή η παρακοή μας έφερε σήμερα ώστε να υιοθετήσουμε το σύστημα των ανθρώπων της αμαρτίας της πτώσης και της λάθος πίστης. Που φανερώνουν οι κοινωνίες των ανθρώπων και που δυστυχώς σήμερα μας έχουν ρουφήξει με τις αμαρτίες που της διέπουν ειδικά τα πάθη οι αδυναμίες και η ημιμάθεια που της διέπουν τις κοινωνίες αυτές. Μάλιστα κάναμε και μια άλλη ερευνά είδαμε δυστυχώς με τις έρευνες ότι έχουμε γίνει από παιδικής ηλικίας μίμοι των συστημάτων των υιών των ανθρώπων (της αμαρτίας) μεγαλώνουμε και κάνουμε ότι μας λένε οι άλλοι περνούν πολλά χρόνια να αποκτήσουμε προσωπικότητα καλού κακού γνώμη θετική και όταν αποκτήσουμε φοβούμεθα να την παρουσιάσουμε διότι γύρω μας υπάρχουν άλλες γνώμες οι οποίες έχουν γίνει στους συνανθρώπους πολύ ισχυρές και θα παρεξηγήσουν τις δικές μας ως αιρετικές. Οταν κάποιος φοβάται τότε δεν έχει καμία αποστολή και ο θεός αυτούς που ντρέπονται για αυτόν και για την άφθαρτη ζωή ντρέπεται και αυτός για αυτούς με φυσική συνέπεια ο θάνατος και ο Άδης θα τους τυλίξει σιγά σιγά όποιος αγαπά τον θεό τολμά αποφασίζει έχει θάρρος. Όμως  το Πνεύμα το Άγιο σήμερα θέλει να ξαναεπαναφερει το κράτος του θεού στην γη δια της οδηγίας του υιού και λόγου του θεού του ζώντος. Μέσα από το Άγιο ευαγγέλιο του. Άρα το ευαγγέλιο του Χριστού ανά χείρας ώστε να μιμηθούμε και να υιοθετήσουμε την ζωή του Χριστού στην ζωή μας. Διότι αυτός είχε ολοκληρωμένη προσωπικότητα μόνο έτσι θα ξαναγινούμε αιτία εμείς ένα μικρό ποίμνιο σήμερα να επαναφέρουμε πρώτα στον εαυτό μας την αληθινή ζωή των χαρισμάτων, των καρπών, των σημείων του αγίου πνεύματος, διότι μόνο αυτά μπορούν να μας διαμορφώσουν προσωπικότητα αγάπης και εξουσίας ως προς τον θεό, ως προς τους εαυτούς μας, ως προς τους συνανθρώπους, και ως προς τους εχθρούς, ουράνιους και επίγειους. Αιώνια αγαθά μπορεί να μας προσφέρει ο λόγος του θεού μετέπειτα δια της ομολογίας και δια του παραδείγματος του Χριστού και του δικού μας το κράτος του θεού μέσα μας και γύρω μας, Θα ξανακάνει την παρουσία του. Πως θα πετύχουμε όμως το μεγάλο αποκεκρυμμενο μυστήριο το οποίο ρούφηξαν οι αιώνες. 1) έχομε το ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο πρέπει να το μελετούμε νύχτα και ημέρα από αυτό θα αντλήσουμε όλα τα άγια και όλα τα άφθαρτα στοιχεία εκείνα που έκαναν τον Χριστό υιό θεού ητο υιός θεού όμως δια της αποστολής που εξετελεσε απεδείχθη. 2) έχουμε το Άγιο Πνεύμα τον Παράκλητο ο οποίος σε πολλά παιδιά άρχισε σήμερα να τα οδηγεί και να τα κατευθύνει στην χώρα των ζώντων. Ο Xριστος τόνισε τα εξής για την παρουσία του παρακλήτου συμφέρει είπε Εγώ να απέλθω εάν Εγώ δεν απέλθω ο παράκλητος ουκ ελευσεται ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ίσως κάποιο πρόσωπο θεός και άνθρωπος κάποιος άνθρωπος θα είναι εκείνος ο παράκλητος στην αρχή και μετέπειτα πολλοί άνθρωποι θεοί ώστε δια της νουθεσίας του παρακλήτου και το άψογο παράδειγμα του λαού αυτού να φανερωθεί το θέλημα του  θεού, ο λαός του θεού. 3)ο παράκλητος θα μας οδηγήσει ώστε να φανερώσει το αποκεκρυμμενο μυστήριο ώστε οι άνθρωποι να βρουν τον δρόμο επιστροφής στην χαμένη πατρίδα. Αδέλφια μου όλα αυτά τα έχουμε, και δια του παρακλήτου μπήκαμε στα άδυτα του ευαγγελίου. Αφού όμως συλλάβαμε σήμερα όλοι εμείς το αποκεκρυμμενο μυστήριο. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μετά την Ανάληψη του Κυρίου έχτισαν χριστιανικές κοινωνίες όμως τα έργα τους παρέμειναν ειδωλολατρικά. Μάλιστα οι χριστιανοί ενώ έπρεπε να διέπονται σαν χριστιανοί από τους καρπούς τα χαρίσματα και τα σημεία, διέπονται δυστυχώς από τα συμφέροντα, από το επτακεφαλο θηρίο, από τα στοιχεία του εγωισμού, τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες καθώς και από πολλά άλλα δαιμόνια. Έτσι σήμερα οι χριστιανοί λέγονται χριστιανοί όμως στην ζωή τους δεν βασιλεύει ο Χριστός άλλα η αμαρτία, η ημιμάθεια, η φθορά, ο πόνος, το γήρας, και ο θάνατος. Όμως αδέρφια μου σήμερα ήρθε η ώρα τα γεγραμενα να λάβουν χώρα. ώστε οι υιοί και οι θυγατέρες του θεού να κάνουν την παρουσία τους και να ξαναϊδρυθεί δια αυτών το κράτος της ζωής. Αδέρφια μου ήρθε η ώρα να σηκώσουμε την δάδα της αγάπης, της ενότητας και της ζωής. Εν τούτο γνωσονται πάντες ότι εμοι μαθητές εσταί εάν αγάπη έχετε εν αλλήλοις. Ανά χείρας λοιπόν το ευαγγέλιο του Χριστού ώστε το παράδειγμα υμών να λάμψει στα πέρατα του κόσμου. Ο διάβολος μπορεί να έρθει στον καθένα μας και να πει σιγά τώρα εσένα περιμέναμε. θέλω να αδιαφορήσετε και να πιστέψουμε όλοι τον Χριστό ο οποίος είπε εάν δυο από σας συμφωνήσουν επί της γης επί παντός θέματος το οποίο θελουσι ζητήσει θέλει γίνει εις αυτούς πόσο μάλλον εδώ που είμεθα ενωμένοι πάνω από δυο. Ακόμη στην επιστολη προς Εβραίους φανερώνεται ότι οι επαγγελίες δια της πίστεως ενός ανθρώπου η πολλών έλαβαν χώρα. Αν δεν το πιστέψουμε τότε αποστολή δεν έχουμε και αργά η γρήγορα το μοιραίο θα έρθει στην ζωή μας. Πιστέψτε το μπορούμε ενωμένοι να τα καταφέρουμε. Χρειάζεται όμως ερευνά χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται προσευχή, και χρειάζεται προσπάθεια, η ταν η επί τας. Ο κόσμος όλος και η παγκόσμια ιστορία επαναλαμβάνω είναι μια αρένα όπου ο θεός επέτρεψε ο διάβολος να σκοτώνει τους ανθρώπους σκοπός της αρένας είναι ώστε κάποιοι να δουν τα έργα του διαβόλου ανά τους αιώνες και τον τρόπο που εργάζεται. Ώστε κάποιοι να τον νικήσουν και να γίνουν σαν τον Χριστό κληρονόμοι θεού συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης εάν όμως συμπάσχομε με αυτόν τον Χριστό. Αν δεν νικήσουμε τον εχθρό ο οποίος κάνει την παρουσία του μέσα μας αυτό που είναι μέσα μας (η αμαρτια) θα μας νικήσει. Αν όμως πιστέψουμε με ζώσα πίστη και υιοθετήσουμε την ζώσα φωνή του ζώντος θεού θα νικήσουμε. Όταν νικήσουμε θα γίνουμε η εκκλησία του Χριστού η εκκλησία της Φιλαδέλφειας την οποίαν ο θεός επαινεί και δεν έχει ούτε ένα παράπονο. Πια είναι αυτή είναι η προσπάθεια μας το Πνεύμα μας 100% διότι 1) δεν δογματίζετε το Πνεύμα μας. Δεύτερον έφτασε το Πνεύμα μας στο σημείο να σέβεται την προσωπική άποψη την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία όλων των χριστιανών. 3) αγωνιζόμαστε ώστε να τηρήσουμε τον λόγο της υπομονής ο Χριστός φανέρωσε ότι εν τη υπομονή κτίσατε τας ψυχας. Χρειάζεται υπομονή ώστε να εφαρμόσεις τον λόγο του θεού. 4) με την προετοιμασία που κάνουμε του καθαρισμου η αγιασμου θα περάσουμε με την δύναμη του θεού τον πειρασμό ο όποιος μέλει να έρθει να πειράξει τους κατοικουντας επί της γης όσοι δεν φροντίσουν να υιοθετήσουν τα Αγια στοιχεία του καθαρισμού τα γεγονότα όπως ασθένειες, σεισμοί, πόλεμοι κλπ θα γίνουν αιτία να χάσουν την ζωή τους και να δαιμονιστούν. Εύχομαι εις όλους υμάς να πραγματοποιήσουμε δια της προσωπικής υπέρβασης όλα τα ανωτέρω και τα γεγραμενα του θεού να λάβουν χώρα. Το ευαγγέλιο γράφτηκε δια τον άνθρωπο οι άνθρωποι θα το φανερώσουν δια πνεύματος αγίου. Ένα τελευταίο για να αποκτήσομε την άφθαρτη ζωή και να φανερωθεί ο λαός του ζώντος θεού, χρειάζεται κρυφή προσευχή αυτή είναι που θα γίνεται στον προσωπικό μας χώρο εκεί θα προσευχόμαστε για τρία πράγματα 1) να στείλει ο θεός καλούς εργάτες του ευαγγελίου εις την φωνή θεού. 2) να προσευχόμαστε για τα προβλήματα των πνευματικών αδερφών των σαρκικών και των πνεματικων.3) να πραγματοποιηθούν η 4 απραγματοποίητες επαγγελίες του θεού οι οποίες παραμένουν ασύλληπτες και απραγματοποίητες μέχρι σήμερα. 1) να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας, ότι εξελιπεν ο άνομος και απολετω ο υπερήφανος άνομος είναι αυτός που δεν τηρεί ανθρώπινους και θείους νόμους. Υπερήφανος είναι αυτός που σηκώνει την μύτη ψιλά και κάνει τον μεγάλο και τον τρανό με πονηριές και απατές. αυτοί οι δυο τύποι των ανθρώπων θα εξαφανιστούν από προσώπου της γης. Όταν γίνει αυτό θα πραγματοποιηθεί η προφητεία που έχει ως εξής. Έγιναν οι βασιλείες του θεού και του Χριστού. 2) θα προσευχόμαστε να ιδρυθεί η βασιλεία του θεού όταν γίνει αυτό ο άνθρωπος θα νικήσει όλους τους εχθρούς του τίποτε δεν θα τον νικά δεν θα τον υποδουλώνει και τίποτε δεν θα τον θέτει σε υποτέλεια. 3) να πιστευτεί ώστε να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα υμών. Και 4 να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν Κυριο κοιμηθεντων. Όλα αυτά θα μας τα δώσει ο θεός και τους νεκρούς θα μας δώσει και το σύστημα τον τρόπο που θα γίνει. πρέπει λοιπόν να πάρομε απόφαση ότι μας εκκάλεσε ο Χριστός και να γίνομε ότι είναι και αυτός με τον σχετικό αγώνα. Ακόμα θέλω να προσευχόμαστε για τον καθαρισμό τον αγιασμό όλων των παιδιών που ανήκουν στην φωνή θεού, και για την εξαπλωσιν αυτής σε όλων τον κόσμο. Όλος ο κόσμος αδερφάκια μου είναι Άδης ας είναι ζωντανοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν δεν χρειάζεται να ακούμε τον Άδη, τον θεό να ακούμε. Σας αγαπώ καλόν αγώνα. Εγώ με την δύναμη του αγίου θεού θα είμαι πάντα δίπλα σας μέχρι την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή.  Γένοιτο Γένοιτο αμην. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου