Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1«1. Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΙσότιμον με τους αποστόλους πίστιν έλαβαν όσοι ανά τους αιώνες εννόησαν πρώτον, την θαυματουργική γέννηση του Κυρίου διά Πνεύματος Αγίου μέσω της αγνής κοιλίας της αεί Παρθένου Μαρίας. Δεύτερον, την πορεία του στην έρημο και τους τρεις πειρασμούς που υπέστη τους οποίους και νίκησε. Τρίτον, την βάπτισή του υπό του Ιωάννου του Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτον την πορεία του μέσα στους ανθρώπους, το άψογο παράδειγμά του, τα θαύματα που έκανε και το γεμάτο ευλογία του κήρυγμα, το οποίο αποκάλυπτε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Πέμτον, την προδοσία που εδέχθη. Έκτον, τους πειρασμούς κατά την εβδομάδα των παθών και την σταυρική θυσία η οποία έγινε για να αγκαλιάσει όλους εμάς με την ανυπόκριτη αγάπη. Έγινε δηλαδή ο Χριστός λύτρο αντί πολλών. Έβδομον, την ταφή και την ανάστασή του. Όγδοον, την παρουσία του στους μαθητές. Ένατον, την μεγαλοπρεπή ανάληψή του. Δέκατον, την υπόσχεσή του να μείνουν οι μαθητές στο ανώγειο ενωμένοι ώστε να λάβουν την επαγγελία που ήτο θέλετε ενδυθεί δύναμιν εξ ύψους.

Όποιος τα εννοεί σήμερα όλα αυτά και εργάζεται με αμείωτη ένταση ώστε να συμμετέχει του έργου του, έχει λάβει ισότιμον πίστιν όπως ο απ. Πέτρος έλαβε και φανερώνει στον στίχο αυτό. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2«2. χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών».ΑΠΑΝΤΗΣΗΕίναι φυσικό, είναι δοκιμασμένο όταν υπάρχει επίγνωση του θελήματος του Θεού να υπάρχει χαρά ανεκλάλητη, η οποία μας ενεργοποιεί μηχανισμούς όπου δουλεύουν ενάντια στην αμαρτία, στη φθορά, στο θάνατο χαρίζοντας η επίγνωση σοφία Θεού εις ημάς. Ακόμη η επίγνωση μας χαρίζει ελευθερία πνεύματος και κινήσεων μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, οι οποίες κινήσεις μας καθιστούν υιούς Θεού με σοφία Θεού συναρπάζουσα. Επίσης μας χαρίζει έργα αγάπης, στοιχεία ευγενούς άμιλλας, ταπεινοφροσύνη εις το έπακρον, αποφυγή δαιμονίων και εκατομμύρια άλλα θετικά πνευματικά στοιχεία τα οποία ενεργούν μέσα μας και γύρω μας.

Όταν έρθει η επίγνωση, θα έρθει η χαρά η οποία δεν θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις προκλήσεις που θα δέχεται ο αναγεννημένος άνθρωπος.

Αν δεν υπάρχει χαρά στη ζωή μας πάει να πει ότι επίγνωση Θεού δεν υφίσταται, όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις πάει να πει ότι δεν εννοήσαμε την παρουσία του Κυρίου στον κόσμο και στη ζωή μας. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3«3. Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΖωή μας χάρισε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι το σύμπαν όπου ζούμε σήμερα, έχοντας τον δικό μας γαλαξία, το δικό μας σπίτι και οι κλιματολογικές συνθήκες όπου αναπτύσσουν φυσιολογικά τη ζωή με δισεκατομμύρια πηγές ενέργειας (ήλιος, νερό, αέρας, τροφή κ.λ.π.). Φανταστείτε ένα σπίτι με όλες τις ανέσεις για να υπηρετεί τον άνθρωπο σήμερα πόση δουλειά χρειάζεται. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Θεός έφτιαξε έναν ολόκληρο πλανήτη όπου υπηρετεί σήμερα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο δεύτερος τρόπος που μας χάρισε ζωή είναι η λογική που μας διέπει και η παρουσία των τριών χρόνων του επί της γης βίου του, η οποία λογική μας αναπτύσσει γράμματα, τέχνες, επιστήμες, ευσέβεια, αγάπη, σοφία. Στοιχεία που αν χρησιμοποιηθούν εν Θεώ θα μας ανεβάσουν στο πνευματικό επίπεδο το δικό του, ώστε να είμεθα θεοί κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού πλασθέντος.

Δόξα να έχεις Κύριε, βοήθησέ μας να εννοήσουμε ώστε να φυλάξουμε τη ζωή με τα στοιχεία της αγάπης, της ζώσης πίστεως ως σαν κόρη οφθαλμού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 4«4. διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι επαγγελίες εξήλθαν υπό του Θεού και λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας ανά χρονικά διαστήματα από σκεύη εκλογής, έτσι παίρνουν σάρκα και οστά διά της πίστεως. Πολλές επαγγελίες έλαβαν χώρα από σκεύη εκλογής, παρακινώντας στην σωτηρία πλήθος ανθρώπων. Οι υπόλοιπες που μένουν, σήμερα κηρύττονται υπό της Φωνής Θεού και αυτές πρέπει να πιστευτούν ώστε να λάβουν χώρα στη ζωή πολλών ανθρώπων.

Αυτές είναι: Πρώτον, να καταργηθεί η αμαρτία σε λεπτομέρεια. Αυτό θα γίνει με την αφιέρωση και την συνεχή τριβή πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε μία μέρα να λάβει χώρα στη ζωή μας ο αγιασμός ο οποίος θα είναι για μας τρόπος ζωής και όχι προσπάθεια.

Δεύτερον, όταν καταργηθεί η αμαρτία από έναν ή πολλούς ανθρώπους ιδρύεται η βασιλεία. Φυσική συνέπεια να σταματήσει η φθορά, το γήρας, ο θάνατος.

Τρίτον, όταν ιδρυθεί η βασιλεία ο Χριστός έρχεται. Η εντολή υπό του Πατρός για τον Υιό είναι: Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος.

Τέταρτον, όταν έρθει ο Χριστός φανερώνει τον τρόπο ώστε η αφθαρσία και η αθανασία να λάβει χώρα στους καθαρούς και να υφίσταται αιώνια.

Πέμτον, ο Χριστός φανερώνει τον τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν κυρίω κοιμηθέντων.

Έκτον, χίλια χρόνια ο λαός του Θεού με αρχηγό τον Χριστό βασιλεύει στη γη και διαμορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά και τον πλανήτη ολόκληρο σε επίγειο παράδεισο.

Έβδομον, ο Χριστός παραδίδει την βασιλεία του στον Πατέρα ώστε τα πάντα εν πάση να είναι Θεός.

Όγδοον, ο Πατέρας έρχεται και σκηνώνει μετά του λαού του, γίνεται η γενική ανάσταση η οποία θα φέρει την κρίση όλων των κοιμηθέντων και από εκεί και πέρα οι πάντες γίνονται διδακτοί Θεού.

Ένατον, ο Θεός φανερώνει την παντοδυναμία του και διαμορφώνει τα πάντα στη γη και σε όλο το σύμπαν. Μάτι ανθρώπου και νους ανθρώπου δεν έχει δει ούτε έχει φανταστεί τι έχει ετοιμάσει ο Θεός τοις αγαπώσι τον Θεόν.

Δέκατον, όλο το σύμπαν το υπό του Θεού δημιουργηθέν γίνεται γνωστό υπό του ανθρώπου και όλο κατοικείται από λογικά αναγεννημένα όντα (ανθρώπους). Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 9«5. Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν,

6. εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν,

7. εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην.

8. Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού·

9. επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μυωπάζει και ελησμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών».ΑΠΑΝΤΗΣΗΕάν αυτά τα στοιχεία δεν είναι στόχος μας ώστε να εννοηθούν, τότε μυωπάζει όποιος νομίζει ότι χωρίς αυτά θα γνωρίσει τον Θεό. Προσοχή, προσευχή, επίγνωση και όλα θα λάβουν χώρα σε όσους έχουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους το θέλημα του Θεού. Διαφορετικά, τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή αμφότεροι εις βόθρον πεσούνται. Δεν υφίσταται αναγεννημένος άνθρωπος χωρίς όλα αυτά. Εύχομαι να τα επεξεργαζόμεθα συνέχεια ώστε να τα εννοήσουμε και να τα εντάξουμε στη ζωή μας.

Τα στοιχεία που δημιουργούν θεούς είναι: Πάσα σπουδήν, πίστις, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, φιλαδέλφεια, αγάπη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10«10. Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει ποτέ».ΑΠΑΝΤΗΣΗΒεβαίαν την κλήσιν σημαίνει ότι έφτασα στο σημείο ώστε να γνωρίζω τον πνευματικό μου στόχο και τον πνευματικό μου προσανατολισμό, στον οποίον και αφιερώθηκα. Βεβαία την κλήσιν έχει όποιος έφτασε στο σημείο να έχει γίνει διά του Χριστού ιδεώδης άνθρωπος με αρχές και επιδιώξεις Χριστού.

Ο Κύριος πως φανέρωσε τον ιδεώδη χαρακτήρα του, τις αρχές του και τις επιδιώξεις του, γενικότερα την αποστολή κάνοντας βεβαία την κλήσιν του:

Πρώτον, μία ημέρα ο Κύριος είπε ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος του είπε να μην πάει, να γίνει ίλεως εις εαυτόν. Ο Κύριος του απάντησε, υπάγε οπίσω μου σατανά.

Δεύτερον, κάποια άλλη φορά κήρυττε στον κόσμο και είχαν πλησιάσει και άρχοντες του τόπου κοντά του να ακούσουν. Η μητέρα του έμαθε γι’ αυτή την δραστηριότητά του και έστειλε γιατί φοβήθηκε ανθρώπους να τον φέρουν στο σπίτι. Ο Κύριος απάντησε στους απεσταλμένους της μητέρας του, μητέρα μου και αδελφοί μου είναι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και τηρούντες αυτόν.

Τρίτον, όταν ήταν στον κήπο της Γεσθημανής ζήτησε από τον Πατέρα του να παρέλθει το ποτήριον τούτο όμως αμέσως το διόρθωσε, ουχί καθώς εγώ θέλω Πάτερ αλλά καθώς συ.

Τέταρτον, ο Κύριος συμβούλεψε τους μαθητές του, όταν υπάγετε σε μία κώμην καθοδόν μην είπετε το χαίρειν. Σαν να τους έλεγε μην χάνετε χρόνο, δηλαδή μην περιεργάζεστε αλλά να εργάζεστε. Μην μωρολογείτε, πηγαίνετε, κατευθυνθείτε στον στόχο σας.

Η κλήσις μας για να γίνει βεβαία χρειάζεται να ενεργούμε όπως ο στρατιώτης στον πόλεμο. Ο μόνος σκοπός του είναι να επικρατήσει του εχθρού. Οι Σπαρτιάτισσες μητέρες έλεγαν στα παιδιά τους όταν πήγαιναν στον πόλεμο ή να νικήσεις ή να μην γυρίσεις.

Πολλοί άνθρωποι ενώ κλήθηκαν υπό του Θεού με σκοπό να κάνουν το θέλημά του έχοντας βεβαία την κλήσιν, δεν μπορούν να αφιερωθούν. Έτσι ερευνούν, ζουν και σχολιάζουν τα αλλότρια μέχρι που τους βρίσκει ο θάνατος. Ομοιάζουν με τους ανθρώπους που πέθαναν στα 30 και θάβονται στα 80 ή 90 ή 100.

Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να κάνουμε βεβαία την κλήσιν μας. Στόχος λοιπόν οι αρετές που αναφέρονται υπό του απ. Πέτρου στους προηγούμενους στίχους. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 11«11. Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ μόνος τρόπος να εισέλθουμε εις την βασιλεία των ουρανών ώστε να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι αυτού είναι να κάνουμε βεβαίαν την κλήσιν διά της αφιέρωσης. Το εύχομαι εκ βάθους καρδίας σε όλα τα τέκνα που υπάρχουν σήμερα και μελλοντικά στην Φωνή Θεού. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 15«12. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, καίτοι ειδότας και εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν.

13. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτω τω σκηνώματι, να σας διεγείρω διά της υπενθυμίσεως,

14. επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγον θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εφανέρωσε.

15. Θέλω όμως επιμεληθή, ώστε σεις και μετά την αποβίωσίν μου να δύνασθε πάντοτε να ενθυμήσθε αυτά».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Πέτρος ως σαν σκεύος εκλογής, ήξερε ότι αυτά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε έπρεπε να γραφτούν σε επιστολές διότι για αιώνες θα αναγεννούσαν πολλούς ανθρώπους και θα έπαιζαν οι επιστολές του καθοριστικό, πρωταγωνιστικό, θετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας εκκλησίες του Χριστού παντού. Έτσι φρόντισε να υπάρχουν τα μεγαλεία αυτά τα οποία διά Πνεύματος Αγίου φανέρωνε σε παπύρους, οι οποίοι με την τεχνολογία τέθηκαν από την πρώτη οικουμενική σύνοδο μέσα σε βιβλίο που ονομάστηκε Καινή Διαθήκη. Τα Ευαγγέλια λοιπόν των τεσσάρων αποστόλων (Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννη) και οι επιστολές του αποστόλου Παύλου, Πέτρου όπως και άλλων εκλεκτών μαθητών του Κυρίου κοσμούν το έργο του Θεού, το βιβλίο του Θεού και θα συνεχίσουν να ενεργούν τα λόγια αυτά, τα ρήματα αυτά μέχρι της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Ο Παύλος, ο Πέτρος…… επιμελήθηκαν διά Πνεύματος Αγίου ώστε να μην χαθεί ούτε ένας λόγος του Θεού, εμείς ας επιμεληθούμε να τον εντάξουμε στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 16«16. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ' αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Πέτρος τονίζει στον στίχο αυτό ότι όσα λέει και τα γινόμενα του Κυρίου δεν είναι σοφιστικοί μύθοι ή παραμύθια αλλά αλήθεια η οποία όταν εννοηθεί και αποκτηθεί ζωοποιεί τον οίκο του Θεού, το σώμα ημών αιώνια. Αδέλφια μου, το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Τα έργα του Πνεύματος φανέρωσε ο Κύριος και απέδειξε ότι ο νόμος του Θεού είναι εξελίξιμος, είναι αιώνιος, είναι άφθαρτος, είναι αληθινός.

Η Φωνή Θεού σήμερα δεν εξαγγέλλει μία ιστορία άλλων ή ένα παραμύθι αλλά μία αλήθεια, την οποία ζούμε εδώ και 25 χρόνια μέσα μας και με τον αγώνα της εξάπλωσης και γύρω μας. Αν θέλουμε να δούμε το φως του Χριστού το ανέσπερο στη ζωή μας, δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18«17. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τοιαύτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην·

18. και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μετ' αυτού εν τω όρει τω αγίω».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ ευαρέστηση του Πατρός ώστε να μαρτυρήσει γι’ αυτόν τον Ιησού, τον Υιόν του έγινε ενώπιον πολλών ανθρώπων, διότι ο Κύριος εργάστηκε με ειλικρίνεια και αλήθεια πάνω στο θέλημα του Θεού. Η υπακοή από εμάς στο θέλημα του Θεού, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Πατρός και αυτός θα μας επισκιάσει για όλη μας τη ζωή, ώστε η χάρις, η σοφία, η αλήθεια, η ζωή να υπάρχουν στη ζωή μας.

Το να σε συστήνει ο ίδιος ο Θεός είναι τιμή και αιώνια δόξα. Μακάρι όλοι να ευαρεστήσουμε τον Θεό με τα έργα μας και με τα λόγια μας, ώστε ο Πατέρας να μαρτυρεί για εμάς και να μας συστήνει ως υιούς και θυγατέρες αυτού. Μέχρι αυτό να λάβει χώρα στη ζωή μας αγώνα, προσευχή, μελέτη, ομολογία, αφιέρωση. Ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 19«19. Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΚαι αν κάποιοι απιστούν στην φωνή του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος ή ξεχνούν την παρουσία του ή δεν άκουσαν ή δεν κατάλαβαν το θέλημά του, να γνωρίζουν ότι ο προφητικός λόγος που υφίσταται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι εγκυρότερος των πάντων, διότι ανηγγέλθη διά Πνεύματος Αγίου εκ του ιδίου του Θεού στους προφήτες.

Και σήμερα είναι εύκολο να γνωρίσουμε το θέλημά του, αρκεί να θελήσουμε. Ο τρόπος είναι να μελετήσουμε αυτά τα οποία εγράφησαν υπό του Θεού. Μόνο έτσι θα γνωρίσουμε πως ότι ο Θεός επαγγέλλεται δύναται και να το εκπληρώσει, ώστε ο κάθε λόγος του τον προδιαγεγραμμένο χρόνο να λάβει χώρα. Όλα αυτά που υπάρχουν στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη έχουν την δύναμη όταν μελετούνται να μας αφυπνίζουν και να μας κρατούν κοντά στον Λόγο του Θεού, στις αρχές και στις επιδιώξεις αυτού.

Μέχρι να έλθει ο φωσφόρος θα μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ο φωσφόρος είναι προδρομικό στοιχείο. Η αποστολή του είναι να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διά του φωσφόρου θα λάμψει το φως τους Χριστού στις καρδιές μας. Διά του φωσφόρου θα δημιουργηθεί το στράτευμα του Θεού, το οποίο θέλει εκπληρώσει τις επαγγελίες και θέλει αναγγείλει και συμπληρώσει τα ελλείποντα, ώστε ο λαός του Θεού να πληρεί γνώση και να διακατέχεται από ουρανόδρομη πορεία. Δι’ αυτού του φωσφόρου θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα περί Θεού, περί ζωής, περί ανάστασης των νεκρών και θα αποκαλυφθούν οι τρόποι επίτευξης των επαγγελιών. Μόνο διά του φωσφόρου θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό ώστε να έσονται οι πάντες διδακτοί Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21«20. τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως·

21. διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌλες οι προφητείες έλαβαν χώρα μέχρι της ημέρας της παρουσίας του Κυρίου και υπάρχουν και άλλες οι οποίες θα λάβουν χώρα διά Πνεύματος Αγίου και διά του φωσφόρου. Αυτές είναι οι εξής: Να καταργηθεί η αμαρτία, να ιδρυθεί η βασιλεία, να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος, να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, να πραγματοποιηθεί η δευτέρα έλευση του Κυρίου, να λάβει χώρα η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Από εκεί και πέρα θα πραγματοποιηθούν και άλλες μέχρι ο Θεός Πατέρας να πάρει την βασιλεία του, ώστε να έσονται οι πάντες διδακτοί Θεού.

Όλες οι προφητείες εξαγγέλθηκαν μέχρι σήμερα διά του Θεού και διά Πνεύματος Αγίου. Και η Φωνή Θεού διά του Αγίου Θεού δημιουργήθηκε και έχει την άδεια να κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας ώστε να λάβουν χώρα οι παραπάνω επαγγελίες με την δύναμη και την σοφία του Θεού. Μπορεί μέσα μας να υπάρχει αμφιβολία και απιστία, όμως ο χρόνος θα δικαιώσει την αποστολή την οποίαν ο Θεός αποκαλύπτει διά της Φωνής Θεού, διότι ο καιρός είναι εγγύς, εγγύτατα για όλους τους ανθρώπους δικαίους και αδίκους. Οι δίκαιοι οδηγούνται υπό της φωνής Θεού στον χώρο του Θεού, στον χώρο της ζωής. Οι αμαρτωλοί γκρεμίζονται διά του θανάτου στον Άδη, ζώντας τον προβληματισμό και το αδιέξοδο από σήμερα.

Εύχομαι να πιστέψουμε την καλή είδηση ώστε μέχρι της ημέρας του Κυρίου να τρεφόμεθα με την μελέτη και την προσευχή και έτσι το ανάγκασον να μην μας επηρεάσει σε σημείο που να χάσουμε την πίστη μας. Μη γένοιτο! Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3«1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·

2. και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή·

3. και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει».ΑΠΑΝΤΗΣΗΨευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι στο όνομά του Χριστού αναπτύσσουν αιρέσεις, ξένες διδασκαλίες, οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια. Δεν έχουν οι άνθρωποι σήμερα ουσιαστική σχέση με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα ο τρόπος καθοδήγησης ή διδασκαλίας αυτών επισύρει ταχείαν απώλειαν στους ιθύνοντες και στον λαό που επηρεάζουν σήμερα. Τι να πω τώρα; Που η αλήθεια καταδικάζει όλους; Δεν είναι αλήθεια αυτό; Ή δεν είναι αλήθεια ότι όλος ο πλανήτης είναι βυθισμένος στο ψέμα; Ψέματα λένε οι θρησκευτικοί ηγέτες, ψέματα οι πολιτικοί ηγέτες. Στο ψέμα ακόμη δεν ανήκει ότι όλος ο χριστιανικός κόσμος δεν μελετά τον Λόγο του Θεού; Το μόνο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα ιθύνοντες των λαών και τον λαό τον ίδιο είναι τα spreads, το χρηματο-οικονομικό σύστημα, τα χρήματα. Όλοι αγωνιούν πότε θα πάρουν σύνταξη, πόσα χρήματα θα πάρουν και τι επενδύσεις θα κάνουν κ.λ.π. Δεν είναι αλήθεια, εξάλλου και η τηλεόραση φανερώνει κάθε μέρα ότι ο χριστιανικός κόσμος αποθηκεύει και επενδύει σε τράπεζες εκατομμύρια αδιαφορώντας για τους αδυνάτους; Δεν είναι αλήθεια ότι ο χριστιανικός κόσμος δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρά, δεν έχει σοφία Θεού, δεν έχει ζώσα πίστη; Δεν είναι αλήθεια ότι ο χριστιανικός κόσμος πιστεύει στην μεταθανάτια ζωή ενώ ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο άρχισε να δίνει ζωή, να θεραπεύει ασθενείς, να ανασταίνει νεκρούς, να μοιράζει ότι έχει πνεύμα και ύλη χαρίζοντας ζωή; Ήρθε να δείξει τον τρόπο ώστε να γίνουμε κατ’ εικόνα και ομοίωση. Για μένα αιρετικοί είναι όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι οποίες ανέπτυξαν τύπους και εντάλματα ανθρώπων φεύγοντας από την ουσία του θελήματος του Θεού, την ανυπόκριτη αγάπη. Δυστυχώς γεμίσαμε κτίρια στα οποία επένδυσαν οι θρησκείες και που αποκαλούν ότι είναι του Θεού, στην ουσία όμως είναι μαγαζιά που εκδηλώνουν διάφορες εξουσίες, διαχειρίζοντας τεράστια ποσά και εμπορεύοντας ψυχές ανθρώπων. Που εφαρμόζεται το αγαπάτε αλλήλους, που υφίσταται η ζωή, η υγεία, ο Θεός; Τι να πω, λυπάμαι πολύ! Κύριε, συγχώρεσέ με αν κρίνω. Κάποτε ένας έλεγε: Όταν πάψουν να με κατηγορούν οι εχθροί μου λέγοντας ψέματα για μένα, θα πάψω και εγώ να λέω την αλήθεια για αυτούς.

Εμείς είμεθα μικροί, δεν έχουμε εξουσία να αλλάξουμε τα πράγματα ούτε να δικαιώσουμε εαυτό. Και εύκολα μπορούμε να καταδικαστούμε από εκείνους τους ανθρώπους που αναπαύονται σε θρόνους επικαλούμενοι τον Θεό ως αιρετικοί. Αλλά έρχεται η ώρα που ο Θεός θα κάνει την κρίση του, έτσι θα φανεί η αλήθεια. Η κρίση του Θεού άρχεται από τον οίκο αυτού, οίκος του Θεού είναι ο χριστιανικός κόσμος. Πώς θα γίνει η κρίση; Πρώτο στοιχείο που θα αφαιρέσει από τους πάντες ο Θεός είναι η ευσέβεια. Δεν υπάρχει ευσέβεια αλλά μορφή ευσεβείας. Ο τρόπος θα είναι ότι οι οικονομίες των κρατών θα πέσουν έξω. Αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση στον χριστιανικό κόσμο ώστε οι πάντες (χριστιανοί) να θυμώσουν πολύ. Δεύτερον, οι χριστιανοί θα ξεκινήσουν πολέμους (χριστιανοί με χριστιανούς) στο όνομα του Χριστού, θα σκοτώνει ο ένας χριστιανός τον άλλον χριστιανό. Έτσι ο πόλεμος θα λάβει χώρα μεταξύ των χριστιανικών εθνών και μάλιστα θα γίνει παγκόσμιος. Τρίτον, η προσφυγιά, η αρρώστια, η πείνα, η γύμνια και η εγκληματικότητα θα αυξηθεί πάρα πολύ. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα ταπεινώσουν τους ανθρώπους. Αυτό θα είναι το ανάγκασον που φανέρωσε ο Κύριος. Το ανάγκασον θα κάνει τους ανθρώπους να ζητήσουν με ειλικρίνεια βοήθεια από τον Θεό, εκπληρώνοντας αυτό το ανάγκασον το οποίο οι άνθρωποι θα φέρουν μόνοι τους στη ζωή τους με τα ψέματα που εκδηλώνουν. Εν αντιθέσει με το θέλημα του Θεού που είναι να επισκιάσει τους ανθρώπους αιώνια η αλήθεια, η δικαιοσύνη, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος, ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν ήθος αντί για ύφος που έχουν σήμερα.

Το ανάγκασον θα φανερώσει τους ψευδοπροφήτες οι οποίοι για την συμφορά τους θα βρίζουν τον Θεό. Κύριε ελέησέ μας από τις πληγές που μέλλουν να επισκιάσουν τον πλανήτη και διαφύλαξε τους δίκαιους, τους καθαρούς, αυτούς που ποιούν στο όνομά σου αλήθεια. Αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4 – 22«4. Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διά να φυλάττωνται εις κρίσιν,

5. και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης,

6. και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας και ετέφρωσε, καταστήσας παράδειγμα των μελλόντων να ασεβώσι,

7. και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λωτ καταθλιβόμενον υπό της ασελγούς διαγωγής των ανόμων·

8. διότι ο δίκαιος, κατοικών μεταξύ αυτών, δι' οράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν διά τα άνομα έργα αυτών·

9. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνη εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται,

10. μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν. Είναι τολμηταί, αυθάδεις, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα,

11. ενώ οι άγγελοι, μεγαλήτεροι όντες εις ισχύν και δύναμιν, δεν φέρουσι κατ' αυτών βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου.

12. Ούτοι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα γεγεννημένα διά άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία αυτών διαφθορά,

13. και θέλουσι λάβει τον μισθόν της αδικίας αυτών· στοχάζονται ηδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπίλοι και μώμοι, εντρυφώσιν εν ταις απάταις αυτών, συμποσιάζουσι με σας,

14. έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυομένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας·

15. αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας,

16. ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου.

17. Ούτοι είναι πηγαί άνυδροι, νεφέλαι υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμεναι, διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος φυλάττεται εις τον αιώνα.

18. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας εκείνους οίτινες τωόντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας,

19. επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς· διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται.

20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων.

21. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής.

22. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα και Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου.ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Θεός δεν προσωποληπτεί ούτε σε αγγέλους ούτε σε ανθρώπους. Όσοι ποιούν το ψέμα θα έρθουν σε αδιέξοδο. Όσοι ποιούν δικαιοσύνη θα βρεθεί τρόπος ώστε τα γεγονότα να μην τους επισκιάσουν. Καλό είναι οι πάντες να μετανοήσουμε ούτως ώστε το κακό να μην μας επισκιάσει. Έχουμε χρόνο, μην αδιαφορούμε! Τι λέτε, θα αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή θα στρουθοκαμηλίζουμε; Εύχομαι να συλλάβουμε και να εννοήσουμε συνειδητά τα όσα λέμε. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 7«3. τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας

4. και λέγοντες· Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣήμερα υπάρχει ένας επιφανειακός (υποτιθέμενος) λαός ο οποίος φανερώνεται ως εκλεκτός όμως δεν διαφέρει από τους άλλους λαούς και ότι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο επηρεάζει τους άλλους λαούς επηρεάζει και αυτόν. Αυτά που επηρεάζουν τους πάντες είναι οι ασθένειες, το υλικό στοιχείο, τα χρήματα, η φθορά, ο θάνατος κ.λ.π. Έτσι οι πάντες θα δεχτούν δικαίως από απίστους, από εχθρούς του Χριστού διότι σε αυτούς οι υποτιθέμενοι χριστιανοί στηρίζουν τη ζωή τους, εμπαιγμό. Υπάρχει όμως σήμερα ένας λαός που δεν φαίνεται και στηρίζεται στον καθαρισμό, στον αγιασμό, στην αναγέννηση, στον Θεό. Όταν το παγκόσμιο σύστημα ανατραπεί τότε αυτός ο λαός διά του Θεού ο οποίος θα υφίσταται στη ζωή του, δεν θα επηρεαστεί. Έτσι θα φανεί ως πόλη πάνω όρους. Και τότε θα οδηγήσει τους υπόλοιπους λαούς διά του αγιασμού σε έναν νέο τρόπο ζωής γεμάτο αλήθεια, γεμάτο σοφία Θεού, γεμάτο αγάπη. Το ότι το πυρ θα εξαφανίσει τον πλανήτη και ότι υπάρχει σε αυτόν, σημαίνει ότι αν δεν βασιλέψει ο Θεός στη ζωή μας τότε το πυρ θα εξαφανίσει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι όλα προήλθαν από την φωτιά, όλα γύρω μας είναι φωτιά και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία που είναι 36,6°C.

Όταν οι μεγάλοι θα έρθουν σε αδιέξοδο τότε θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα που έχουν. Αυτά θα προκαλέσουν το πυρ το οποίο θα βρει φωτιά και από κει και πέρα είναι εύκολο να συλλάβουμε το τι θα γίνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως ο άνθρωπος του Θεού, ο δίκαιος θα σωθεί. Ο τρόπος είναι πως η παντοδυναμία του Θεού θα ενεργήσει γι’ αυτόν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9«8. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνη, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία.

9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠολλοί επιστήμονες απορρίπτουν το βιβλίο της Γένεσης που αναφέρει ότι ο Θεός σε επτά ημέρες δημιούργησε τον κόσμο και ο λόγος διότι χρειάστηκαν αιώνες για να φτάσει ο πλανήτης από το «Μπινγκ Μπανγκ» στην παρουσία του ανθρώπου και στις συνθήκες ζωής που επιτρέπουν στον άνθρωπο, στο φυτικό, στο ζωικό βασίλειο να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Ο Πέτρος εδώ διά Πνεύματος Αγίου φανερώνει πως για τον Θεό μία ημέρα είναι χίλια έτη. Άρα χιλιάδες χρόνια χρειάστηκε ο Θεός να δημιουργήσει. Όλα λοιπόν έχουν απάντηση, αρκεί να έχουμε καλή προαίρεση και όχι στοιχεία που αντιπαλεύουν την σοφία του Θεού ώστε να κάνουμε εντύπωση εκμεταλλευόμενοι την ανοχή του Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να ανατρέψει τα πάντα και με έναν λόγο του να διαλύσει τα πάντα και να τα δημιουργήσει εξ αρχής.

Όταν ένας χάνει το χέρι του η σοφία του ανθρώπου δεν δύναται να το διορθώσει, ο Χριστός όμως με ένα λόγο το διόρθωνε, το ίδιο έκανε στον τυφλό, το ίδιο έκανε στον νεκρό, το ίδιο έκανε με το φαγητό, με τα χρήματα. Εάν ο Υιός ποιεί μεγαλεία φανταστείτε ο Πατέρας τι δύναται να κάνει όταν θέλει. Το ότι ο Πατέρας δεν επεμβαίνει στον κόσμο με όσα πράττει σήμερα ή με όσα αρνητικά εκδηλώνει ο άνθρωπος για τον Θεό, τούτο συνεπάγεται με σοφία. Διότι ένας πατέρας όταν τον χτυπήσει ο μηνών γιος του δεν ανταποδίδει, απλώς γελάει. Έτσι και ο Θεός, ότι λέμε γι’ αυτόν αρνητικό είναι γι’ αυτόν τον Θεό χάδι και του προκαλεί γέλιο. Όπως ο σαρκικός λοιπόν πατέρας περιμένει την ενηλικίωση του γιου του ώστε να καθίσουν σαν άνδρες να συζητήσουν, έτσι και ο Θεός περιμένει την ενηλικίωση του ανθρώπου ώστε να συνδιαλλαγεί μαζί του με το πνεύμα της αγάπης.

Εύχομαι να μεγαλώσουμε πνευματικά ώστε ο Πατέρας να μας καλέσει στον δικό του χώρο και να μας εμπιστευθεί. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11«10. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.

11. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ Φωνή Θεού ετοιμάζει λαό ώστε να μην έλθουν σε αυτόν έξαφνα τα γεγονότα εκείνα που θα δημιουργήσουν ανήλεη κρίση στους ανθρώπους. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το σήμερα. Ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει, εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό, ο οποίος είναι η αγιότητα, ο καθαρισμός, η ευσέβεια, η ταπείνωση, η σοφία, η δύναμη, η ανυπόκριτη αγάπη. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 13«Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί».ΑΠΑΝΤΗΣΗΕν τη οικία του Πατρός μου φανέρωσε ο Κύριος πολλαί νομαί, σπίτια (πλανήτες) υπάρχουν. Άρα ο Θεός θα μεριμνήσει ώστε ο άνθρωπος να έχει καινούργιο πλανήτη όπου το στερέωμα, ο ουρανός τα πάντα να λάμπουν από την καθαρότητα και την σοφία που θα τα διέπει. Μάλιστα η δικαιοσύνη θα είναι αιώνια. Όχι φυσικά η δικαιοσύνη των ανθρώπων η οποία σήμερα απαιτεί αλλά η δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει. Διά του Θεού λοιπόν όταν ολοκληρωθεί το σχέδιό του, το οποίο είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, οι συνθήκες θα είναι αιώνιες, άφθαρτες, γεμάτες ειρήνη Χριστού. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 14«14. Διά τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη».ΑΠΑΝΤΗΣΗΧωρίς αυτά τα στοιχεία που αναφέρει ο στίχος, ουδείς δύναται να δει τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ούτε ένα αμαρτωλό κουνούπι δεν θα έχει θέση εκεί που ο Θεός κατοικεί με τους αγίους του.

Η σπουδή γίνεται με το να αφιερώνουμε σήμερα χρόνο στην μελέτη του Λόγου του Θεού, στην συνεχόμενη όμως εντρυφή μας με τα δρώμενα του Ευαγγελίου ώστε ο νέος τρόπος ζωής που εκδηλώνει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή να λάβει χώρα στη ζωή μας σε σημείο που να μας γίνει συνήθεια.

Η Φωνή Θεού καλεί όλα τα παιδιά της να μείνουν στο αγιαστήριο μέχρι ο Θεός να επισκιάσει το καθένα. Το αγιαστήριο είναι η μελέτη, η προσευχή, η εξάπλωση των κύκλων, γενικότερα η συνεχόμενη ακατάπαυστη δραστηριότητα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 15«15. και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθείσαν εις αυτόν σοφίαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΜακροθυμία σημαίνει μακριά θυμώνω. Αυτό συνεπάγεται με το να ξεχνώ τον θυμό μου, ώστε ποτέ να μην με επηρεάζουν αρνητικά οι καταστάσεις. Ο Κύριος τόνισε, ο θυμός σας να μην φτάνει ως την εσπέραν, ως το βράδυ.

Εάν η μακροθυμία η δικιά μας έχει τέτοια δύναμη ώστε να μας αποτρέπει από τον θυμό, ο οποίος χύνει τοξίνες στο αίμα και μας δηλητηριάζει ή μας επηρεάζει αρνητικά, φανταστείτε η μακροθυμία του Θεού πόση μεγάλη είναι. Κρατάει αιώνες. Μάλιστα αυτή η μακροθυμία του δημιουργεί την παγκόσμια ιστορία ώστε ο άνθρωπος μέσω αυτής να εξελίσσεται. Εύχομαι να συλλάβουμε το συμφέρον μας πριν αυτοκαταστραφούμε. Ο Θεός δεν θα θυμώσει μαζί μας ποτέ. Ας προσέξουμε μήπως με τον λάθος τρόπο ζωής που έχουμε οδηγηθούμε σε αδιέξοδο και προκαλέσουμε την αυτοκαταστροφή μας. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 16«16. ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑμαθείς και αστήρικτοι οι οποίοι διαβάλλουν και διαστρεβλώνουν το θέλημα του Θεού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν θρησκείες και ξερούς τύπους, οι οποίες θρησκείες εκδηλώνουν έργα που απέχουν από το θέλημα του Θεού. Το δε θέλημα του Θεού είναι η επιδίωξη της ταπείνωσης, η επιδίωξη της ανυπόκριτης αγάπης, η επιδίωξη της ζώσης πίστεως, η οποία ζώσα πίστη παράγει τη ζωή την άφθαρτη. Μόνο οι επιδιώξεις εκείνες που εξασφαλίζουν αλήθεια, σοφία, αγάπη, φιλαδέλφεια, αναγέννηση στο κράτος που λέγεται σήμερα Ορθόδοξο και στα μέλη του θα πρέπει να υπάρχουν. Εν συντομία αμαθείς και αστήρικτοι είναι εκείνοι που δεν έχουν πρωταρχικό στοιχείο και σαν πρώτη επιδίωξη στη ζωή τους το να εντρυφούν μέρα και νύχτα πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε να το φέρουν στη ζωή τους. Αυτοί που διαβάλλουν το θέλημα του Θεού είναι αυτοί που στηρίζουν τη ζωή τους στα ψέματα, στα συμφέροντα, στις φιλοδοξίες, στους εγωισμούς, στις πονηρίες κ.λ.π. επικαλούμενοι τον Θεό. Εύχομαι να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στη Φωνή του Θεού, διότι στην ουσία στρουθοκαμηλίζουν και η γύμνια τους είναι πόλος έλξης για τους πνευματικούς εχθρούς αφού ο αγιασμός και ο καθαρισμός δεν τους διέπει. Ας γνωρίζουμε ότι η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τας αρχάς και εξουσίας, τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου. Άρα τον εαυτό τους κοροϊδεύουν εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζονται άγια λάδια επιδιώκοντας ξερούς τύπους ενώ ο καθαρισμός και αγιασμός μακράν απέχει. Το μόνο που θα εξασφαλίσουν είναι να επισύρουν μόνοι τους την ιδίαν αυτών απώλειαν. Μη γένοιτο!ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17«17. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανόμων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΆνομος είναι αυτός που δεν δέχεται ανθρώπινους και θείους νόμους. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για το σύνολο της κοινωνίας των ανθρώπων, διότι ζει με αρχές δικές του οι οποίες είναι απρόβλεπτες γεμάτες συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες όπου εκδηλώνονται με αθέμιτους τρόπους. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να επηρεάσει ανθρώπους στην θεωρία του, η οποία προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον νόμο του Θεού που είναι η αγάπη και που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Συμβουλεύω: Όποια μορφή και αν παρουσιάζει ένας άνθρωπος έχων ακόμη και μορφή ευσεβείας, αν δεν διέπεται από αρχές Θεού και αντιτάσσεται στον νόμο της δημοκρατίας, να τον αγαπάμε όμως έχουμε το δικαίωμα να τον αποφεύγουμε μέχρι ο χρόνος να τον διαμορφώσει, ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ενεργεί κατά πως θέλει κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας που ο Θεός και το πολίτευμα των ανθρώπων (δημοκρατία) του επιτρέπει. Αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 18«18. αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού· εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΓια να αυξάνουμε στην χάρη και στη σοφία του Θεού θα πρέπει να ζούμε ενεργά, ουσιαστικά την εν Χριστώ ζωή. Την οποία να αυξάνουμε με ώρες πνευματικής εργασίας και πνευματικής θέλησης, ώστε να πετύχουμε τους στόχους εκείνους διά τους οποίους ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΜΗΝΥΜΑΑδελφάκια μου υπεραγαπημένα, να μελετάτε τον Λόγο του Θεού και τις ερωτοαπαντήσεις οι οποίες αποτελούν την σοφία του Θεού, την οποίαν ο Θεός εμπιστεύθηκε και χάρισε σε όλους εμάς ώστε να πληρωθούμε μέσω αυτής με Πνεύμα Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο δύναται να μας διαφυλάττει από τις παγίδες, τις οποίες το σύστημα του κόσμου και οι άγγελοι του σκότους επιδιώκουν να εναποθέσουν ώστε να μας εγκλωβίσουν πνευματικά και να μας οδηγήσουν στην απώλεια ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο!          

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΩΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου