Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


 ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1«1. ΠΑΥΛΟΣ δούλος Θεού, απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστιν των εκλεκτών του Θεού, και την επίγνωσιν της αληθείας της κατ' ευσέβειαν».  ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ πίστη θα πρέπει να είναι ζώσα ώστε να γίνει κοινή με συγκεκριμένες επιδιώξεις. Οι οποίες επιδιώξεις είναι: Πρώτον, να μας διέπει ο αγιασμός, δεύτερον να βρούμε τον τρόπο ώστε να ολοκληρώσουμε την μετάνοια μας, τρίτον να επιδιώξουμε την αναγέννηση μας και τέταρτον να τείνουμε στην εξάπλωση. Όλα αυτά τα στοιχεία αναπτύσσουν την κοινή ζώσα πίστη, τα οποία εκδηλώνονται μέσα στον Λόγο του Θεού από σκεύη εκλογής. Δεν παίζει ρόλο ο τόπος που ζούμε ώστε να αναπτυχθούμε πνευματικά, αν και το περιβάλλον μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση μας. Όταν η απόφαση μας στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού είναι μεγάλη και μας διέπει θείος έρωτας, όλα γίνονται χριστοκετρικά μέσα μας και γύρω μας. Άρα, αυτό που παίζει ρόλο στην αναγέννηση μας είναι ο τρόπος που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Αυτός ο τρόπος μας εξελίσσει πνευματικά σε σημείο το σώμα ημών να γίνει ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3«2. επ' ελπίδι ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προ χρόνων αιωνίων,

3. εφανέρωσε δε εν καιροίς ωρισμένοις τον λόγον αυτού, διά του κηρύγματος, το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του Σωτήρος ημών Θεού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ ελπίδα μας να είναι πάνω στην αιώνια ζωή, η ελπίδα μας να είναι στο να βρούμε τους μηχανισμούς που αυξάνουν τη ζωή, τη ζωή την αιώνια, την άφθαρτη την οποίαν ο Θεός είχε δώσει στους πρώτους ανθρώπους πριν την παράβαση. Αυτήν την αιώνια, άφθαρτη ζωή υποσχέθηκε ο Θεός προ χρόνων αιωνίων εξ αρχής στους αναγεννημένους ανθρώπους, εκείνους που θα συλλάβουν το σχέδιο του Θεού και που εκδήλωσαν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι ανά τους αιώνες. Μόνο όταν πιστέψουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Χριστού θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε τη ζωή την αιώνια. Ο λόγος εξάλλου της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο ήταν να μας βοηθήσει να συλλάβουμε τον τρόπο εκείνο που θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη ζωή, το δέντρο της ζωής. Ο κύριος αδέλφια μου τόνισε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη στον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Για να αναπτύξουμε τη ζωή, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός δύναται να μας την χτίσει μέσα μας αλλά και διά της εξάπλωσης και γύρω μας, ώστε τα σώματα ημών διά των αφθάρτων στοιχείων των ρημάτων του Θεού τα οποία παρέχουν ενέργεια, να μεταστοιχειωθούν διά Πνεύματος Αγίου και διά Ιησού Χριστού από φθαρτά σε άφθαρτα. Ο τρόπος αυτός δεν μπορούσε να εννοηθεί εξ αρχής και ο λόγος διότι δεν υπήρχαν τα μέσα τα οποία θα στερέωναν την πίστη αυτή στους πνευματικούς ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε πιστευτή η αιώνια ζωή μετά τον φυσικό θάνατο. Σήμερα όμως καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία, η λάθος πίστη πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου ενεργούν και επιφέρουν στο σώμα ημών την φθορά και τον θάνατο και ας είμεθα και καθαροί. Έπρεπε αδέλφια μου να έρθει ο χρόνος ο προδιαγεγραμμένος και αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν που ζούμε σήμερα. Ο λόγος διότι η σοφία του Θεού σήμερα είναι υπαρκτή και εκδηλώνεται μέσα από την Καινή Διαθήκη και μέσα από την Φωνή Θεού, αλλά και η επιστήμη σήμερα είναι για μας η στερέωση των καιρών. Διότι και αυτή η επιστήμη με τις ανακαλύψεις στον φυσικό τομέα αλλά και στο ψυχοσωματικό κομμάτι του ανθρώπου φανερώνει ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύσαντα. Αδέλφια μου ο καθαρισμός, η εξάπλωση, η αναγέννηση, οι καρποί, τα χαρίσματα και τα σημεία του Αγίου Πνεύματος με τελευταία πάντων την ζώσα πίστη η οποία αναπτύσσεται από τον πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα, φανερώνουν ότι δυνάμεθα να καταργήσουμε τον φυσικό θάνατο και με την δύναμη και συμβουλή του Θεού μπορούμε να νικήσουμε όλα εκείνα τα φθοροποιά στοιχεία που κλέβουν τη ζωή την αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5«4. προς Τίτον γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστιν είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών.

5. Διά τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, διά να διορθώσης τα ελλείποντα, και να καταστήσης εν πάση πόλει πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτίχος 4ος: Η υπακοή στον απεσταλμένο του Θεού εκδηλώνει την κοινή πίστη με έναν ή πολλούς ανθρώπους, ώστε οι πάντες να είμεθα μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Διά της υπακοής και μόνο δι’ αυτής θα μπορέσουμε να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε συνεργάτες του Θεού, όπου μετέπειτα μας συστήνει ο απεσταλμένος του Θεού στον λαό του Θεού. Εδώ απεσταλμένος είναι ο Απόστολος Παύλος. Και ο ίδιος ο Θεός συστήνει τους υπάκουους ανθρώπους του Θεού που δέχονται τον απεσταλμένο του Θεού ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, διότι η υπακοή καταργεί τον εωσφορικό εγωισμό. Ο Τίτος εκδηλώνει τα στοιχεία αυτά (υπακοή) γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος τον τιμά, τον συστήνει μέσω της επιστολής του για το έργο υπακοής, θυσίας και αγάπης που εκδηλώνει πάνω στην εξάπλωση του θελήματος του Θεού στους συνανθρώπους που ο Θεός Πατέρας έστειλε γύρω του.

Στίχος 5ος: Μόνο ένας υπάκουος μαθητής στον απεσταλμένο του Θεού θα μπορούσε να καταστήσει πρεσβυτέρους σε μια πόλη, ένα νομό, μία χώρα και ο λόγος διότι γίνεται διά της υπακοής αμέσως ένας νέος απεσταλμένος του Θεού. Εύχομαι να γίνουμε γνήσια τέκνα της Φωνής Θεού διά της υπακοής. Κατόπιν να είμεθα σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούμε άνωθεν ως σαν σκεύη εκλογής ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Τι σημαίνει να διορθώσει κάποιος τα ελλείποντα; Σήμερα υπάρχουν δισεκατομμύρια χριστιανοί οι οποίοι ανέπτυξαν θρησκείες, δόγματα, έγραψαν βιβλία κ.λ.π. όμως κάτι λείπει διότι υπάρχει μέρος αγάπης, μέρος χαράς, μέρος ζωής, μέρος υγείας. Όλοι το βλέπουμε αυτό και ο λόγος διότι κάτι λείπει. Όταν κάποιος έρχεται από τον Θεό (απεσταλμένος) εκεί που υπάρχει καλή προαίρεση τον στέλνει ο Θεός με ένα σκοπό, να συμπληρώσει στους χριστιανούς αυτούς τα πνευματικά στοιχεία (ελλείποντα) εκείνα που ολοκληρώνουν την αγάπη μεταξύ των χριστιανών. Έτσι καθιστούν την ταπεινοφροσύνη ως την αρετή των αρετών να εξουσιάζει τη ζωή τους. Κατόπιν αυξάνουν την ζώσα πίστη, αλλάζουν τα πιστεύω τους και δημιουργούν επιδιώξεις αλήθειας. Η Φωνή Θεού δεν δημιουργήθηκε υπό του Θεού ώστε να καταργήσει από τους χριστιανούς τον τρόπο που ενώνονται μαζί του σήμερα, ούτε να αλλάξει τα ήδη υπάρχοντα ονόματα των θρησκειών ή των πνευματικών οργανώσεων με καινούργια ή να θέσει καινούργιες ταμπέλες, αλλά εμφανίστηκε στον κόσμο με ένα σκοπό. Αυτός είναι να συμπληρώσει τα ελλείποντα στους πνευματικούς ανθρώπους που επιζητούν τον Θεό στη ζωή τους, δημιουργώντας στόχους ουρανόδρομους γεμάτους σοφία Θεού. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον πνευματικό μας προσανατολισμό. Η Φωνή Θεού έχει πνευματική περιουσία την οποίαν διανέμει δωρεάν και μάλιστα μέρος αυτής βρίσκεται στο internet (ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ) όχι για να δημιουργήσει αντιπαλότητες, αλλά μέσω αυτής να δημιουργήσει στους  χριστιανούς που θέλουν σε παγκόσμια κλίμακα σήμερα, την νότα εκείνη που θα τους κάνει να επιδιώξουν και να κληρονομήσουν την σοφία που ο Θεός εκδηλώνει σε αυτή την Φωνή Θεού, ώστε να διορθωθούν τα ελλείποντα. Η Φωνή Θεού δεν θέλει δόξα, δεν θέλει τίποτα. Θέλει ο χριστιανικός κόσμος να γίνει ένα με ολοκληρωμένους πνευματικούς στόχους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν στον κόσμο τον νοητό παράδεισο. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Ας ενωθούμε κάτω από το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο και μόνο τότε ο Χριστός θα έρθει να σκηνώσει ανάμεσά μας. Ανάμεσα στους αναγεννημένους ανθρώπους που θα διέπονται από τα στοιχεία της ευγενούς άμιλλας, από την ενότητα, από τη ζωή την άφθαρτη, την χαρά του πνεύματος, την αγάπη, την ζώσα πίστη. Αυτοί οι στόχοι θα εξασφαλίσουν τον Θεό στη ζωή μας. Ο Κύριος τόνισε, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Αυτό λείπει και αυτό πρέπει να συμπληρωθεί. Ακόμη, οι στόχοι μας πρέπει να αλλάξουν σπουδάζοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας με τον τρόπο που φανερώνει η Φωνή Θεού σήμερα, το οποίο Ευαγγέλιο αναπτύσσει την αιώνια, άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 16«6. όστις ήναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα.

7. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής 8. αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, όσιος, εγκρατής

9. προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, δια να ήναι δυνατός και να προτρέπη διά της υγιαινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας.

10. Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής

11. τους οποίους πρέπει να αποστομόνωμεν οίτινες ανατρέπουσιν ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους.

12. Είπε τις εξ αυτών, προφήτης ίδιος αυτών, Οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί.

13. Η μαρτυρία αύτη είναι αληθινή διά την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, διά να υγιαίνωσιν εν τη πίστει

14. και να μη προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων αποστρεφομένων την αλήθειαν.

15. Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρόν, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησις είναι μεμιασμένα.

16. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτίχος 6ος, 7ος, 8ος: Έτσι ήταν ο Κύριος, ανέγκλητος από τις παγίδες της αμαρτίας. Ήταν αναμάρτητος, ήταν και είναι Άγιος των Αγίων. Εμείς όλοι είμεθα κάτω από την σκιά της αμαρτίας και στη ζωή μας δεν είναι όλα τέλεια. Αν ψάχνουμε την τελειότητα δεν θα την βρούμε ποτέ. Τον καιρό της άγνοιας να γνωρίζουμε ότι τον παραβλέπει ο Θεός. Από σήμερα παραγγέλλει να είμεθα ανέγκλητοι. Εξάλλου εάν δεν έχουμε απεγκλωβιστεί από την αμαρτία, δεν θα μας συστήσει ο Θεός ώστε να εργαστούμε το θέλημά του μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, οι οποίες επιζητούν το παράδειγμα. Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα πρέπει να είμεθα ολοκληρωμένοι πνευματικά με στοιχεία Θεού, εκδηλώνοντας πνευματικούς καρπούς και σοφία Θεού συναρπάζουσα. Όταν θέλουμε να δούμε λάθη, θα δούμε πολλά. Όσοι όμως διακατεχόμαστε από το έλεος του Θεού θα αντλήσουμε σοφία Θεού και θα γίνουμε τέκνα αυτού. Θέλω να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα οποία εκδηλώνει ως προτροπή ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να τα έχουμε αν θέλουμε να συμμετέχουμε διά της ομολογίας στο κήρυγμα του Ευαγγελίου της βασιλείας. Θα πρέπει όμως να διακρίνουμε με το πνεύμα του Θεού το έργο έκαστου αδελφού. Διότι ένας αδερφός μπορεί να έχει καλή προαίρεση και να εκδηλώνει με τα λόγια του και τα έργα του σοφία Θεού, το αν δεν τον ακολουθούν τα παιδιά του αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τον απορρίπτουμε. Ο Κύριος φανέρωσε ότι είναι εξυπνότεροι οι υιοί του αιώνος τούτου από τους υιούς του φωτός και εννοεί με αυτό πως ένας επιστήμονας του κόσμου ανακαλύπτει ένα φάρμακο το οποίο καταργεί μία σοβαρή ασθένεια, εμείς δεν ρωτάμε αν αυτός είναι πόρνος, αν τα παιδιά του είναι επιστήμονες, αν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αν είναι Καθολικός κ.λ.π. Εμείς παίρνουμε το χάπι και σώζεται η ζωή μας. Έτσι να είμεθα και μεταξύ μας. Το πως είναι η ζωή του καθενός ο Θεός το ξέρει. Καλό όμως είναι να γίνουμε με τον αγώνα μας ανέγκλητοι, μέχρι τότε να διακατεχόμεθα από το έλεος του Θεού το οποίο να στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Κύριος σε ένα από τα κηρύγματά του φανέρωσε τα εξής, και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Δηλαδή αν ένας έχει μέσα του πολύ αγάπη, πολύ Θεό και εγκατέλειψε τα πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, εμείς θα τον απορρίψουμε! Μη γένοιτο.

Στίχος 9ος, 10ος, 11ος: Ο 9ος στίχος τονίζει να προτρέπουμε τους αδελφούς πάνω στο θέλημα του Θεού. Θέλω να συμβουλέψω ώστε να μην πέφτουμε στην παγίδα να διαπληκτιζόμαστε με όσους αντιτάσσονται στο έργο μας. Εμείς δεν θα επιδιώκουμε την προτροπή σε κανέναν, παρά μόνο σε όσους μας δέχονται και θέλουν να είμαστε οι πνευματικοί σύμβουλοι στη ζωή τους ως πνευματικοί αδελφοί τους. Ακόμη εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τους αδελφούς στα λάθη τους. Η Φωνή Θεού σήμερα το απαγορεύει αυτό, έχει άλλη εντολή από τον Θεό. Ο καθένας έχει την ευθύνη για τον εαυτό του. Πιστεύω πως σήμερα όλοι οι άνθρωποι είναι έξυπνοι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν αν θελήσουν. Εμείς δεν ελέγχουμε κανέναν, δεχόμαστε τους πάντες όπως είναι. Το μόνο που ζητάμε είναι να δεχτούν και εμάς όπως είμαστε. Εάν θέλουν να μας διορθώσουν, εάν θέλουν να μας ελέγξουν, εάν θέλουν να μας δογματίσουν, εάν θέλουν να μας επιβάλλουν τον δικό τους τρόπο ζωής καταργώντας την ελεύθερη βούληση που ο Θεός εκδηλώνει μέσα μας, στα ενδόμυχα της καρδιάς μας να φύγουμε απ’ αυτούς τους ανθρώπους και ας ψάξουν αυτοί αλλού για θύματα τα οποία θέλουν να εξουσιάσουν. Η Φωνή Θεού είναι ελεύθερη διότι διακατέχεται από Πνεύμα Θεού και αρχηγούς δεν δέχεται, ούτε κάνει τον αρχηγό. Εμείς όλοι στην Φωνή Θεού θέλουμε μόνο συνεργάτες, όποιος έχει κάτι καλό ας το πει και όποιος θέλει ας το υιοθετήσει. Έτσι συμπληρώνουμε τα ελλείποντα (πνευματικά στοιχεία) εκείνα που θα μας βγάλουν στον ουρανό. Δεν δογματίζεται η σωτηρία, η εξέλιξη, η αναγέννηση του καθενός ανθρώπους. Ο Θεός είναι πολυμορφικός και τον κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο θα τον σώσει διαφορετικά. Αυτός ξέρει, εμάς δεν μας αφορά. Εμείς να κοιτάξουμε την δική μας αποστολή, δεν είναι όλες ίδιες, αυτό αποδεικνύεται και γραφικά. Αμήν.

Στίχος 12ος: Σε αυτόν τον στίχο κάποιος που έλεγαν ότι ήταν και προφήτης είπε ότι οι Κρήτες είναι ψεύτες. Μακάρι να ήταν μόνο οι Κρήτες ψεύτες, τότε θα έπεφταν όλοι οι λαοί να τους σώσουν, να τους μάθουν την αλήθεια ώστε να λένε αλήθεια. Μην στρουθοκαμηλίζουμε άλλο στη ζωή μας. Όλοι βλέπουμε ότι το ψέμα έχει καλύψει όλους τους λαούς της γης. Αν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε θα δούμε ότι έχουμε κάνει το ψέμα δευτέρα φύση στη ζωή μας. Αν προσκολληθούμε όλοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού τότε θα γίνουμε μία μέρα αλήθεια. Στην Παλιά Διαθήκη ο νόμος έλεγε ου φονεύσεις, και όμως οι μεγαλύτεροι προφήτες έδωσαν εντολή στους βασιλιάδες του Ισραήλ να διαπράξουν τους πιο ανήλεους φόνους. Παρόλα αυτά δεν έχασαν την τιμή να είναι προφήτες. Ο νόμος έλεγε ου μοιχεύσεις και οι μεγαλύτεροι βασιλιάδες και προφήτες είχαν πολλές γυναίκες και πολλές παλλακίδες. Παρόλα αυτά σήμερα τους τιμάμε και τους δεχόμαστε. Όπως δεχόμαστε τους προφήτες με τα λάθη τους, έτσι να δεχόμαστε και τα λάθη όλων όσων είναι γύρω μας. Ίσως ο Θεός τα εκδηλώνει για να γίνουμε καλύτεροι. Μην χάνουμε την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα ο Θεός. Ας συμπληρώσουμε τα ελλείποντα στη ζωή μας σπουδάζοντας από τους πάντες, αγνοώντας τα λάθη των συνανθρώπων μας. Ο Θεός γνωρίζει για τον καθένα άνθρωπο το γιατί. Εμείς να παίρνουμε το πνευματικό φάρμακο και να τους αγαπάμε για τα θετικά που εκδηλώνουν και μέσα από τα λάθη τους να οικοδομούμε εαυτό, χαρίζοντας σε αυτά το μέγα έλεος, γένοιτο αμήν.

Όλοι αυτοί οι στίχοι χρειάζονται προσοχή και σοφία Θεού, ώστε η κάθε προτροπή να μην δογματίσει τη ζωή μας, αλλά να διατυπωθεί από εμάς με σοφία Θεού η οποία να διακατέχεται από το μέγα έλεος του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 1«1. ΣΥ όμως λάλει όσα πρέπουσιν εις την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ ιγιαίνουσα διδασκαλία είναι ο Λόγος του Θεού και ιδιαίτερα τα λόγια του Κυρίου. Αυτά να διαβάσουμε και να τα μάθουμε απ’ έξω, ώστε σε κάθε ερέθισμα του κόσμου που δεχόμαστε να ανταποκρινόμαστε με το πνεύμα του Κυρίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 5«2. οι γέροντες να ήναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, υγιαίνοντες εν τη πίστει, τη αγάπη, τη υπομονή 

3. αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών,

4. διά να νουθετώσι τας νέας, να ήναι φίλανδροι, φιλότεκνοι,

5. σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, διά να μη βλασφημήται ο λόγος του Θεού». ΑΠΑΝΤΗΣΗΕίναι πολλοί που βιολογικά έχουν γίνει 60, 70, 80 χρονών ενώ πνευματικά παρέμειναν 10 χρονών. Βλέπω ένα παιδί 20 χρονών να συζητάει για το ποδόσφαιρο συνέχεια. Αυτό το θεωρώ φυσιολογικό. Αλλά βλέπω και έναν 70 χρονών να μιλάει για το ποδόσφαιρο και να φανατίζεται με αυτό ώστε να το κάνει κύριο θέμα στη ζωή του, αυτό το θεωρώ παράλογο. Βλέπω έναν νέο 20 χρονών να λέει ότι είναι ερωτευμένος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το να βλέπω έναν 60, 70 χρονών να λέει ότι είναι ερωτευμένος, αυτό το θεωρώ παράλογο διότι το πνευματικό του επίπεδο έμεινε 20 χρονών ενώ το βιολογικό του σώμα είναι γεμάτο φθορά. Βλέπω έναν νέο να θέλει συνέχεια να διασκεδάζει, αυτό το θεωρώ θετικό. Το να βλέπω έναν ηλικιωμένο να θέλει όλη την ώρα να διασκεδάζει, το θεωρώ παράλογο. Βλέπω ένα μικρό παιδί να έχει το παράπονο, το να βλέπω έναν ηλικιωμένο να έχει παράπονο το θεωρώ πνευματική ανωμαλία. Βλέπω έναν νέο να έχει επιδιώξεις, να έχει εγωισμό, λόγω της πνευματικής του απειρίας το θεωρώ σωστό. Το να βλέπω όμως έναν ηλικιωμένο να έχει εγωισμό το θεωρώ παράλογο, διότι εκδηλώνει πνευματική ανωριμότητα, πνευματική ανορεξία. Το να δω έναν νέο να έχει θυμό, το θεωρώ φυσιολογικό διότι το πνευματικό του επίπεδο, η γνώση της ζωής, η πνευματική του εμπειρία είναι μικρή και αυτή το επιτρέπει. Το να βλέπω έναν ηλικιωμένο να έχει θυμό τον θεωρώ μωρό, διότι με τον θυμό φανερώνει την ανεπάρκεια του εγκεφάλου του να φέρει ειρήνη στο σώμα του, ώστε να αναπτύξει διά της ειρήνης του Χριστού την άφθαρτη ζωή. Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι όλα είναι φυσιολογικά όταν γίνονται στην ώρα τους και είναι πνευματικά στάδια όπου μέσω αυτών γνωρίζουμε καλό και κακό. Το να βλέπω όμως έναν να παραμένει στην ίδια πνευματική κατάσταση μέχρι να πεθάνει, το θεωρώ λάθος και θα πρέπει να το προσέξει. Κάποτε πρέπει να διασκεδάσουμε, κάποτε πρέπει να ερωτευτούμε, κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε με το σύστημα του κόσμου. Θεωρώ όμως παράλογο να μην θέλουμε να επιδιώξουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, να φέρουμε το πνευματικό μας επίπεδο στο επίπεδο του Χριστού. Εύχομαι να συλλάβουμε τα νοήματα αυτά και να ανταποκριθούμε αναλόγως, διότι σοβαρός δεν είναι αυτός που φοράει κοστούμι ενώ μέσα του κρύβει λεγεώνες. Σοβαρός είναι αυτός που γνώρισε τον Θεό και αγωνίζεται να εντάξει το θέλημά του στη ζωή του. Εύχομαι να βάλουμε μικροί και μεγάλοι τον Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8«6. Τους νεωτέρους ωσαύτως νουθέτει να σωφρονώσι

7. δεικνύων κατά πάντα σεαυτόν τύπον των καλών έργων, φυλάττων εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα,

8. λόγον υγιή και ακατάκριτον διά να εντραπή ο εναντίος, μη έχων να λέγη διά σας μηδέν κακόν».  ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ σωστή νουθεσία που θα πρέπει να εκδηλώσουμε ως προς τα παιδιά μας και ως προς τους γύρω μας είναι να επιδιώξουμε την εν Χριστώ ζωή, η οποία είναι γεμάτη σοφία Θεού συναρπάζουσα. Τα παιδιά μας μέσα από την προσπάθειά μας αυτή κάποια στιγμή θα καταλάβουν, διότι θα συγκρίνουν τη ζωή μας με την σοφία του κόσμου όταν μπούνε μέσα στο σύστημα του κόσμου και θα δουν την διάφορα. Αυτή είναι η πιο σωστή προτροπή. Είναι πολλοί που γίνονται θρησκόληπτοι, ντύνονται τάχα σεμνά, εκκλησιάζονται τακτικά, θέτουν νόμους στη ζωή τους, τηρούν τύπους και θυμώνουν με όσους δεν τους ακολουθούν, γίνονται απρόσιτοι, δεν γελάνε, απέχουν απ τον κόσμο προκλητικά. Αυτοί όλοι να γνωρίζουν ότι δεν κάνουν καλό με τον τρόπο αυτό και ενώ όλοι τους λένε ότι είναι υποκριτές διότι τα πάθη τους παραμένουν, αυτοί επιμένουν στην πνευματική αυτή πορεία, θεωρώντας ότι κάνουν το σωστό. Δυστυχώς στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν μόνοι τους σε όλη τους τη ζωή, ουδείς θα τους ακολουθεί. Ο Κύριος αδέλφια μου ήταν κοινωνικός, ο Κύριος ήταν σοβαρός, ο Κύριος έκανε αστεία, ο Κύριος ήταν πρωτοποριακός, ο Κύριος ήταν ανατρεπτικός, ο Κύριος ήταν σοφός πάνω σε όλους τους τομείς, ο Κύριος έφερνε κοντά του τους πάντες, όλοι τον θαύμαζαν πλούσιοι, φτωχοί, αμαρτωλοί, βασιλιάδες κλπ. Όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν μας συμπαθούν να γνωρίζουμε ότι κάπου κάνουμε λάθος. Όταν γίνουμε απλοί, γίνουμε σοφοί, γίνουμε υιοί και θυγατέρες Θεού δεν θα μπορούμε να βρούμε χρόνο να ξεκουραστούμε, διότι όλοι θα καταλάβουν την αξία μας και θα θέλουν να είναι συνέχεια κοντά μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10«9. τους δούλους να υποτάσσωνται εις τους εαυτών δεσπότας, να ευαρεστώσιν εις αυτούς κατά πάντα, να μη αντιλέγωσι

10. να μη σφετερίζωνται τα αλλότρια, αλλά να δεικνύωσι πάσαν πίστιν αγαθήν διά να στολίζωσι κατά πάντα την διδασκαλίαν του Σωτήρος ημών Θεού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣήμερα δεν υπάρχουν δούλοι, υπάρχουν μόνο εργοδότες και υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν τους εργοδότες με ανταμοιβή. Για να υπάρχει αγάπη στην σχέση αυτή θα πρέπει να μην εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους υπαλλήλους και να μην πλουτίζουν εις βάρος τους. Μόνο τότε και οι υπάλληλοι θα επιδιώκουν το καλύτερο για την εργασία που υπηρετούν. Πρέπει όλους, εργοδότες και υπαλλήλους να τους διέπει η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη η ανυπόκριτη, με λίγα λόγια η συμβουλή του Χριστού στη ζωή τους. Διαφορετικά ο ένας θα επιτίθεται στον άλλον και ο πόλεμος της κρίσης, της καταλαλιάς κ.λ.π. δεν θα πάψει να υπάρχει. Μη γένοιτο! Ο Χριστός φανέρωσε πως να είναι οι πάντες. Με λίγα λόγια ο Κύριος φανέρωσε να επιδιώκουν οι πάντες την αγάπη η οποία υπερβαίνει τους ανθρώπινους νόμους. Ακόμη να επιδιώκουν την δικαιοσύνη του Θεού στις μεταξύ τους σχέσεις, αυτή είναι το μέγα έλεος, αλλά και το περίσσευμα του ενός να συμπληρώνει το υστέρημα του άλλου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 15

 

«11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους,

12. διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι,

13. προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

14. όστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας και να μας καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.

15. Ταύτα λάλει και πρότρεπε και έλεγχε μετά πάσης εξουσίας ας μη σε περιφρονή μηδείς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣήμερα οι πάντες διακατεχόμαστε από την γνώση και μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ποιος είναι του Θεού, ποιος δεν είναι, ποιος μας αγαπάει, ποιος δεν μας αγαπάει, ποιος μας εκμεταλλεύεται, ποιος δεν μας εκμεταλλεύεται κ.λ.π. Άρα με τα λόγια, με τις θεωρίες, με τα εξωγραφικά εντάλματα, με τις εξωγραφικές επιδιώξεις δεν θα καταφέρουμε και δεν θα φέρουμε στη ζωή μας τίποτα. Θα μας κυριεύσει η μικρότητα, ο εγωισμός, η μοναξιά, η φθορά, ο θάνατος. Αν θέλουμε ευλογία, να γίνουμε χριστοκεντρικοί αναπτύσσοντας καθημερινά το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, εκδηλώνοντας σοφία Θεού συναρπάζουσα, στην οποίαν οι πάντες υποκλίνονται. Μόνο έτσι θα πετύχουμε το ίνα εν ώσιν μεταξύ μας και μεταξύ του Θεού μας. Εύχομαι να εντρυφούμε καθημερινά μέσα στον Λόγο του Θεού ώστε να βρούμε τον σωστό τρόπο ζωής, ώστε διά των έργων αγάπης να δώσει ο Θεός την εντολή να επαναλειτουργήσει μέσα μας το δέντρο της ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2«1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕ αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να ήναι έτοιμοι εις παν έργον αγαθόν,

2. να μη βλασφημώσι μηδένα, να ήναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δεικνύωσι προς πάντας ανθρώπους πάσαν πραότητα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι εξουσίες υπό του Θεού είναι τεταγμένες και ο λόγος διότι δεν έχει βασιλέψει ο Θεός ακόμη στη ζωή μας με τα στοιχεία τα δικά του όπως καρπούς, χαρίσματα, σημεία κ.λ.π. Δεν έχουν όλα αυτά βασιλέψει στην καρδιά μας και στις καρδιές των χριστιανικών λαών. Η αδιαφορία μας στο να δεχτούμε το κάλεσμα του Θεού ουσιαστικά, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε στην συνέχεια μέσα μας και γύρω μας, αυτό θα καθιστά απαραίτητο στις κοινωνίες που ζούμε τις εξουσίες πολιτικές, θρησκευτικές κ.λ.π. Όλες χρειάζονται και θα υπάρχουν μέχρι να μας εξουσιάσει το πνεύμα του Θεού το οποίο θα αναπτύξει τη ζωή μας καθιστώντας ημάς διδακτούς Θεού. Μέχρι τότε οι εξουσίες θα υπάρχουν, διότι οι κοινωνίες με τα στοιχεία μη αναγέννησης που διέπονται σήμερα θα μετατραπούν σε ζούγκλα. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 7«3. Διότι ήμεθα ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους.

4. Αλλ' ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού,

5. ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος,

6. το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ' ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών,

7. ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής». ΑΠΑΝΤΗΣΗΌλα είναι αλήθεια όπως τα λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ας δοξάζουμε τον Θεό που θέλησε να επισκιάσει τη ζωή μας με την δική του ζωή, χαρίζοντας σε όλους εμάς το μέγα έλεος με το οποίο μέσα από την θετική μας επαφή πάνω στο θέλημά του και την ολοκληρωτική μας αφιέρωση θα φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας που είναι το κατ’ εικόνα και ομοίωση, η θέωση. Γένοιτο αμήν. Αδέλφια μου ο Χριστός έγινε φως για όλους εμάς και του χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την σταυρική σου θυσία, για την διδασκαλία της ζωής που ανέπτυξες και έδωσες σε εμάς αποκαλύπτοντας όλα εκείνα που αναφέρονται ως αποκεκρυμμένα μυστήρια. Βοήθησέ μας Κύριε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σου με όλες τις δυνάμεις μας και να φέρουμε αυτούς τους στόχους που εσύ ενέπνευσες μέσα μας στη δική μας ζωή, αλλά και στη ζωή των γύρων μας με την ανυπόκριτη αγάπη, η οποία αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 8«8. Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους·».ΑΠΑΝΤΗΣΗ Είναι πιστός και αληθινός ο Λόγος του Θεού και αυτό δεν το εκδηλώνουμε από φόβο ή από εγωισμό ή από θρησκευτικό φανατισμό, το εκδηλώνουμε μέσα από εμπειρία πολλών χρόνων πνευματικών αγώνων. Ναι αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού είναι σοφία, είναι δύναμη, είναι ζωή, είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για να επιβιώσει, για να στερεωθεί, για να ευλογηθεί. Δεν έχουμε παρά να τον εντάξουμε με ειλικρίνεια στη ζωή μας, αφιερώνοντας αυτή την μικρή ζωή που έχουμε πάνω στο θέλημά του, ώστε να την λάβουμε αυτή τη ζωή μεγάλη και παντοτινή αιώνια ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11«9. μωράς δε φιλονεικίας και γενεαλογίας και έριδας και μάχας νομικάς φεύγε, διότι είναι ανωφελείς και μάταιαι.

10. Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού,

11. εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος και αμαρτάνει, ων αυτοκατάκριτος».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτίχος 9ος: Όποιος φιλονικεί διότι πιστεύει ότι με αυτό κάνει το θέλημα του Θεού, να γνωρίζει ότι απέχει από τον Θεό όσο ο ουρανός από την γη. Ο πνευματικός άνθρωπος για να μην διαπληκτιστεί με κανέναν είναι ικανός να σιωπά για όλη του τη ζωή. Ο πνευματικός άνθρωπος μιλά μόνο όπου τον δέχονται και μάλιστα συνδιαλέγεται με τους συνανθρώπους του κάτω πάντα από το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας. Ο πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν δογματίζει τα λόγια του. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι αυτός που διαπληκτίζεται συνέχεια, αναπτύσσει συγκεκριμένο τρόπο τον οποίον θέλει όλοι να ακολουθήσουν, δογματίζει το κήρυγμά του κ.λ.π. Ο λόγος που το κάνει είναι διότι αποβλέπει σε προσωπικά συμφέροντα και δυστυχώς κινείται όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στην εποχή του Χριστού, οι οποίοι έλεγαν ότι έχουν τον νόμο και ότι τηρούν αυτόν ενώ ο Χριστός όταν ήρθε τους είπε υποκριτές και ότι είναι εκ του πατρός του διάβολου. Όσοι ανήκουν σήμερα και στο μέλλον θελήσουν να ενταχτούν στην Φωνή Θεού να γνωρίζουν ότι αυτή έχει έναν νόμο. Αυτός είναι: Σήμερα έχω εγώ ο Θωμάς ομιλία, θα μου επιτρέψουν οι πάντες να φανερώσω τον Θεό έτσι όπως αυτός ο Θεός θέλησε να  τον αναπτύξω μέσα μου. Όλοι οι άλλοι θα πάρουν από την ομιλία μου ότι τους αρέσει. Απαγορεύεται εγώ να θέλω να δογματίσω την ομιλία μου και όποιος δεν συμφωνεί να γίνει εχθρός μου ώστε να διαπληκτίζομαι μαζί του. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να διέπει τους πάντες μέσα στην Φωνή Θεού. Να λένε οι πάντες ότι θέλουν, οι άλλοι που ακούνε να παίρνουν ότι θέλουν. Η πορεία θα δείξει ποιος έχει το σωστό και ποιος όχι. Ας υπάρχουν γύρω μας και άλλες φωνές ώστε όταν αντιληφθούμε το λάθος μας να ακολουθήσουμε την πιο σωστή, η οποία θα εκδηλώνεται στη ζωή μας με την χαρά, με την πολυποίκιλη σοφία, με την άφθαρτη ζωή κ.λ.π.

Όταν θέλεις άνθρωπε να κινηθούν όλοι όπως πιστεύεις εσύ ότι είναι σωστό πνευματικά, να γνωρίζεις ότι αν κάνεις λάθος θα καταστρέψεις πολύ κόσμο. Χρειάζεται προσοχή μέχρι ο Θεός να βραβεύσει τα έργα μας και τα λόγια μας. Μην προτρέχουμε να δοξάσουμε εαυτό πριν την ώρα μας. Αμήν.

Στίχος 10ος: Αιρετικός είναι αυτός που νομίζει ότι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Ας γνωρίζει ο τοιούτος ότι διεφθάρη και ότι αμαρτάνει, ο λόγος διότι κρίνει μέρα και νύχτα. Μη γένοιτο! Άγιος είναι αυτός που νομίζει ότι είναι αιρετικός έναντι της αλήθειας του Χριστού, με φυσική συνέπεια να αγωνίζεται συνέχεια με διακαή πόθο να φέρει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15«14. Ας μανθάνωσι δε και οι ημέτεροι να προΐστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρείας, διά να μη ήναι άκαρποι.

15. Ασπάζονταί σε πάντες οι μετ' εμού· ασπάσθητι τους αγαπώντας ημάς εν πίστει. Η χάρις είη μετά πάντων υμών. Αμήν».        ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτίχος 14ος: Τα καλά έργα είναι να εργαζόμαστε πνευματικά ώστε μέσα από τον αγώνα μας να αντλήσουμε την σοφία του Θεού, η οποία κατόπιν θα δοθεί σε όσους έχουν καλή προαίρεση στο να εντάξουν τον εαυτό τους πάνω στο θέλημα του Θεού. Ακόμη καλό έργο είναι να στηρίζουμε υλικά τα αδέλφια εκείνα που έχουν αφιερωθεί και εκδηλώνουν πνευματική πρόοδο, ώστε το υλικό στοιχείο να μην γίνεται πρόσκομμα στην καθημερινότητά τους. Όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε στους αγώνες εκείνων που οικοδομούν την ψυχή μας και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 15ος: Ο ασπασμός γίνεται με το να σεβόμεθα τους αδελφούς στους οποίους και να αποδίδουμε τιμή με τα λόγια και τα έργα μας. Πολλοί λόγω της πολυχρόνιας πνευματικής επαφής (συνεργασίας) με τους αδελφούς αποκτούν οικειότητα. Να γνωρίζουμε ότι η οικειότητα καταργεί τον σεβασμό και τον ασπασμό. Μη γένοιτο! Μάλιστα η οικειότητα καταργεί και το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας. Έτσι έχει σαν φυσική συνέπεια να έρχεται στον χώρο που αναπτυσσόμαστε πνευματικά ο δαιμονισμός, η κρίση κ.λ.π. Αδέλφια μου το πνεύμα του Θεού να μας διακατέχει, το οποίο στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό και αυτό να διατηρηθεί μέχρι της ημέρας του Κυρίου της μεγάλης και επιφανής. Εξάλλου με τα καλά έργα φανερώνουμε ότι είμεθα τέκνα Θεού και ότι η καταγωγή μας προέρχεται από τον Πατέρα Θεό. Να είμεθα μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα και όλοι μαζί να εργαζόμαστε ως σαν μία συμφωνική ορχήστρα η οποία δεν επιτρέπει πνευματικές παραφωνίες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου