Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

 ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ. ΚΑΘΩΣ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ                                                      

Όλοι εμείς μαζευόμαστε εδώ στον χώρο αυτό, και ερχόμαστε εδώ, διότι είδαμε την μεγάλη αξία του ευαγγελίου, και την μεγάλη πρόσκληση της ζωής δια αγάπης ενεργούμενη που λάβαμε άνωθεν. Μάλιστα  μέσα στα τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν, ο θεός θέλησε αδερφάκια μου να γνωρίσουμε πιστεύω ολοκληρωμένη την δόξα του θεού με την οποίαν θέλει ο θεός να περιλούσει τον άνθρωπο και όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή  είναι η θεραπεία ψυχής πρώτα, και δεύτερον υγεία σώματος. Η πίστη φανέρωσε ο Χριστός όταν είναι ζώσα πίστη και όχι σκιώδη έχει άπειρες δυνάμεις και δύναται να μας εξασφαλίσει την παρούσα και την μέλλουσα ζωή. Ο κύριος τόνισε δια αυτής τα εξής  Εάν έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί πρός  το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή, και δεν  θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς. 21 τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή δια προσευχής και νηστείας. 

καθώς ο ακουων μου τον λόγων μου και πιστεύει στον πεμψανταμε έχει ζωην αιώνιων και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβεβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Καθώς  και πας όστις ζει και πιστεύει εις εμε ου μη αποθάνει εις τον αιώνα τον άπαντα πιστεύεις τούτο. Αυτά τα τονίζω διότι από ότι βλέπω σε όλο τον χριστιανικό κόσμο ελάχιστοι είναι αυτοί που συνέλαβαν τον τρόπο σωτηρίας όπως εμείς. Αυτό εμείς το χρωστάμε στον θεό, και στον άνθρωπο πατέρα και αδερφό Στυλιανό. Ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο της ζωής. Όμως εμείς καλουμεθα άνωθεν να τρέξουμε τον δρόμο αυτό αν  θέλουμε την ζωή δια της ζωής μάλιστα να βγάλουμε φτερά στα πόδια μας, και να πετάξουμε ότι εμπόδια υπάρχουν ώστε να φτάσουμε στο τέρμα του δρόμου που είναι ο καθαρισμός, και ο αγιασμός, με λίγα λόγια να ενώσουμε την ζωή μας με την ζωή του Χριστού ώστε να λάβουμε την ζωή δια της ζωής. Αυτή αδέλφια μου είναι  δόξα θεού και είναι τιμή μεγάλη για όλους μας, διότι ο τρόπος του να καλλιεργούμαι το ευαγγέλιο εδώ στον χώρο αυτό που δημιούργησε το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί τους ανθρώπους και τους οδηγεί στο να γίνουν οι άνθρωποι του χώρου καθώς και όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα αφού εννόησαν το πνεύμα της ζωής, αυτού κληρονόμοι θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξας αυτού του θεού. Όλοι μαζί τώρα ενωμένοι πιστεύω ότι θέλουμε  να βρούμε τον δρόμο που οδηγεί στο να κάνουμε το θέλημα του θεού, μάλιστα θέλουμε να επιστρέψουμε  στην χαμένη πατρίδα, που είναι η άφθαρτη ζωή του Χριστού. Πως θα πρέπει να κινηθούμε. Πρώτον χρειάζεται από όλους εμάς μελέτη εις όλο τον λόγο του θεού ώστε να αντλήσουμε όλα τα άφθαρτα στοιχεία που εξασφαλίζουν και χορηγούν σε όλους εμάς τα άφθαρτα στοιχεία του Χριστού. Ποιος είναι Όμως ο Χριστός εν συντομία τού οποίου το όνομα κατά των χρόνων των διωγμών θυσιάστηκαν 16 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι άγιοι. Ο Χριστός αδέλφια μου είναι απατωρ αμητωρ αγεννεολογητος μήτε έχων αρχή ημερών μήτε τέλος ζωής. Ο Χριστός είναι ο μόνος έχων σήμερα αθανασία, φως εικων απρόσιτων, μέσα του δηλαδή κατοικεί ένα φως που κανείς δεν δύναται να το πλησιάσει παρά μόνο δια Πνεύματος Αγιου. Ο Χριστός είναι βασιλεύς αγάπης, ειρήνης, και δικαιοσύνης. Κατάφερε με τον αγώνα του να βασιλεύσει του δαιμονισμένου κόσμου και να μείνει απρόσβλητος του πονηρού. Φανερώνοντας και σε όλους εμάς ότι και εμείς με την χάρη του θεού και το μέγα έλεος δυνάμεθα να νικήσουμε τον εχθρό και να δέσουμε αυτόν ώστε να μην δύναται μας επιτίθεται με τα πάθη και τις αδυναμίες που μας φέρνει καθημερινά μπροστά μας, ώστε να μας επηρεάσει. Ο  Χριστός φανέρωσε για αυτό, και μας δυναμώνει λέγοντας μας θαρσητε εγώ ενικησα τον κόσμο. Όλοι εμείς μοιάζουμε με τον πλανήτη γη ο οποίος βάλλονταν στην αρχή της δημιουργίας του από εκατομμύρια μετεωρίτες μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι όταν έπεφταν στην γη έφερναν καταστροφή Όμως όλοι αυτοί διαμόρφωσαν και μεγάλωσαν τον όγκο της γης. Τον  μεγάλωσαν, μάλιστα δια της φωτιάς δημιουργήθησαν καπνός νέφος αυτό έφερε το νερό, το νερό έχει υποαστικας ιδιότητες έτσι γέννησε το νερό την βλάστηση τα δέντρα το οξυγόνο τον άνθρωπο όλοι την δημιουργία, κλπ. Έτσι και ο άνθρωπος βάλετε στην αρχή λόγο της άγνοιας από εκατομμύρια πάθη και αδυναμίες, με σκοπό ομως όλα αυτά να τον γιγαντωσουν πνευματικά και να  πνευματικοποιησουν τον κάθε άνθρωπο ώστε να γίνει ο άνθρωπος άνθρωπος του θεού. Θα πρέπει λοιπόν κατά την δημιουργία την δική μας να κάνουμε υπομονή. Για τους καλώς έχοντας η παιδία είναι σαν μια μπόρα την άνοιξη. Η οποία Όμως ρίχνει την θερμοκρασία και ευλογεί όλοι την περιοχή που πέφτει. Να προσέξουμε ώστε να φτάσουμε στους στόχους που ανοίγει το ευαγγέλιο με την σειρά που ο Κύριος φανέρωσε δια μέσω των μαθητών του. Η φάσης να φτάσουμε στο να γίνουμε κληρονόμοι θεού, συγκληρονόμοι Χριστού, και συμμέτοχοι της δόξης αυτού, είναι πρώτον η μετάνοια . Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ο οποίος λέγεται και πρόδρομος ο λόγος διότι πρώτος είδε και ανάγγειλε, την έλευση του τρίτου προσώπου της αγίας τριάδος μάλιστα πρώτος άνοιξε τον δρόμο του Κυρίου. Αυτός ο μεγαλύτερος προφήτης  έλεγε μετανοείτε ιγγικε γαρ η βασιλεία του θεού. Και εννοούσε την παρουσία του τρίτου προσώπου του πνεύματος του αγίου. καθώς ο οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γεγονε και εννοούσε τον Κύριο. . Όταν ήρθε ο Κύριος κατέφυγε στον Ιορδάνη ποταμό, ώστε να βαπτιστή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Αυτό το έκανε ώστε να πραγματοποιηθούν τα γεγραμμενα. Ο ίδιος δεν βάπτισε ουδέν παρά μόνο οι μαθητές το οποίο μετέπειτα και αυτή το σταμάτησαν, και μόνο την βάπτιση του άγιου πνεύματος έφερναν και παρουσίαζαν στους ανθρώπους, μετέπειτα Όμως χάθηκε η βάπτιση αυτή και η πρώτη οικουμενική σύνοδο εφάρμοσε μόνο την βάπτιση στο ύδωρ, και μέχρι σήμερα αυτή ισχύει, εμείς Όμως μπορούμε σαν ορθόδοξοι να τηρούμε την βάπτιση του ύδατος και το τηρούμε από παιδικής ηλικίας, Όμως παροτρύνουμε και τους ανθρώπους στην βάπτιση του πνεύματος, διότι έχει την δύναμη να αναγεννήσει τον άνθρωπο και είναι η μόνη που μπορεί να τον ζωοποιήσει. Το δεύτερο που έκανε ήταν να κηρύττει και να φανερώνει το βασικότερο όλον που είναι η μετάνοια. Η μετάνοια καθορίζει σε ατομικό και γενικό επίπεδο τον κάθε άνθρωπο ατομικά αλλά καθορίζει και το γενικό επίπεδο όλων των ανθρώπων. Ο ίδιος τόνιζε όπου βρίσκονταν, μετανοείτε ιγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών.  Τι σημαίνει μετάνοια και τι δύναμη έχει. Πρώτον η λέξη μετάνοια σημαίνει μετά εννόησα ότι η πριν ζωή μου δεν ήταν του Χριστού. Δεύτερον  δια της μετάνοιας ο Χριστός άρχισε να κηρύττει και να διαλαλεί την βασιλεία των ουρανών, ο οποίος Χριστός απεστάλη παρά του πατρός ώστε να καταργήσει τα έργα του διαβόλου εθερεπευσε πάσα ασθένεια και πάσα μαλακία εν τω λαό. Μάλιστα ανάσταινε και τους νεκρούς, με αυτά που έκανε ο διάβολος ο άρχων του θανάτου άρχισε να τρέμει στην ιδέα του υιού του λόγου του θεού του ζώντος. Ο οποίος διάβολος παλιά κατάφερε να εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους χρησιμοποιώντας τον όφη όργανο του. Ώστε  η πρωτοπλαστοι να παραβούν την μια και μοναδική εντολή που έλαβαν από τον θεό. Μάλιστα δια της τεκνογονίας επεκράτησε ο θάνατος εις όλους τους λαούς της γης. Και εξακολουθεί να υπάρχει ο θάνατος, με λίγα λόγια η αμαρτία, αμαρτία είναι η φθορά, ο θάνατος, η αμαρτία, η απώλεια, ψυχης και σωματος εν αντιθέσει με την αλήθεια που είναι ο Χριστός και η ζωή η αιώνιος. Τη θα κάνουμε τώρα όλοι εμείς και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Χριστός μας παροτρύνει στην μετάνοια, τώρα αυτή η λέξη άμα εννοηθεί και μπει στην ζωή μας, η οποία λέξη μετάνοια έβγαινε από την Αγια ζωή και προσωπικότητα του Κυρίου και άγγιζε την καρδιά του κάθε ανθρώπου αμέσως έρχονταν η θεραπεία στο πνεύμα και στο σώμα του μετανοούντα. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός γκρέμιζε το κράτος του θανάτου. Που μέχρι τότε είχε μπει στην ζωή όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Καθώς γκρέμιζε και το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ. 1) θεού και διαβόλου, η σχέση αυτή στην παλιά διαθήκη ειτο αβυσσαλέα. 2) γκρέμιζε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ θεού και ανθρώπου, και 3) γκρέμισε το μεσότοιχο την έχθρας μεταξύ των ανθρώπων. Πως, μια μέρα του πήγαν μια γυναίκα μοιχευομενη……..μια μέρα ο Πέτρος τον ρώτησε Κύριε πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδερφός μου να τον συγχωρήσω……….καθώς εάν σε αγγαρευσει ο αδερφός σου………τελευταία πάνω από τον σταυρό εκεί που έβγαινε η ψυχή του είπε τα εξής πάτερ…………..Με αυτόν τον τρόπο αυτό της αναγέννησης δια της μετάνοιας, ο Χριστός έφερνε την θεραπεία ψυχής και σώματος. Έτσι κατ αυτόν τον τρόπο άρχισε πάλι να φανερώνετε το κράτος της ζωής στην γη. Ο Χριστός επαναλαμβάνω δια της μετάνοιας εθεραπευε πάσα ασθένεια και πάσα διαβολή, εις τον λαό μάλιστα ανάσταινε δια της θελήσεως του πατέρα του και νεκρούς. Κάνοντας αυτά ο διάβολος που μέχρι τότε είχε επικρατήσει σκορπίζοντας την αμαρτία την φθορά και τον θάνατο, άρχιζε να τρέμει στην ιδέα του υιού και λόγου του θεού του ζώντος. Διότι το κράτος του άρχισε με την παρουσία του Χριστού να γκρεμίζεται το οποίο κράτος του διαβόλου είχε αρχή. Η αρχή είναι τότε που κατάφερε να ξεγελάσει τους πρωτοπλάστους, διότι πριν γίνει αυτό να ξεγελάσει τους πρωτοπλάστους αυτό το κράτος του θεού της ζωής υπήρχε, το είχε ο Αδάμ. Όμως μετά την πτώση ο διάβολος  κατάφερε να  βάλει τα φθοροποιά στοιχεία στους πρωτόπλαστους, δια της τεκνογονίας κατάφερε ώστε το ανθρώπινο γένος να υιοθετήσει τα στοιχεία του θανάτου ως σαν φυσιολογικά και μάλιστα κατάφερε και οι οπαδοί του Χριστού σήμερα να καυχώνται για την ώρα του θανάτου τους διότι πιστεύουν ότι έτσι θα συναντήσουν τον Χριστό. Λες και ο Χριστός δεν ανεστηθη λες και ο Χριστός είναι πεθαμένος. Μάλιστα έχουν μεταφέρει οι χριστιανοί και τον παράδεισο στον ουρανό λες και η γη δεν ανήκει στον ουρανό δεν είναι ουράνιο σώμα, δεν θα πρέπει να βασιλεύσει ο Χριστός στην γη. Ο Χριστός Όμως τόνισε ώστε όλοι μας να γνωρίζουμε ότι η βασιλεία του θεού δεν έρχεται ώστε να παρατηρείτε ούτε να πάτε αν σας πουν εδώ είναι η εκεί είναι διότι η βασιλεία του θεού εντός ημών εστί,  και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. καθώς και το πάτερ ημών φανερώνει γενηθήτω το θέλημα σου ως εν ουρανό και επί της γης. Με μέλη στελέχη τους ανθρώπους για φαντασθείτε να βασιλέψει η αγάπη σε όλους τους ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη, έχουμε μια προφητεία που λέει ότι θέλω βάλει ειρήνη στους άρχοντες μου. Μέχρι να γίνει αυτό εμείς ας την βάλουμε μέσα μας και γύρω μας αυτό καλουμεθα να κάνουμε τώρα, για φαντασθείτε να εκπληρωθεί η προφητεία του Ησαΐα ότι σοφία θεού και επιστήμη θελουση είσθε η στερέωση των καιρών. Αυτά όλα τα είχε ο Κύριος μας γεμάτος στοιχεία αγάπης και ζωής ήταν και αυτά μετέδωσε. Τι έκανε τώρα ο Κύριος μας κάλεσε ανθρώπους τους πρώτους μαθητές έτσι τους ονόμασε μαθητές ώστε κοντά του να μαθητεύσουν. Το  πρώτο που δέχτηκαν ήταν η μετάνοια το δεύτερο που τους σπούδασε ήταν η αναγέννηση αφού πρώτα αυτή δέχτηκαν την μετάνοια έτσι έφτασαν στην  αναγέννηση. Με δύο λόγια τι σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει γνώθι εαυτών, να γνωρίσω τον εαυτό μου όχι από φυσικής πλευράς αλλά από πνευματικής  υπάρχουν δυο δυνάμεις στον κόσμο η δύναμης του αγαθού και η δύναμης του πονηρού, άρχων του αγαθού είναι ο Χριστός, του δε πονηρού ο διάβολος. Πρέπει απαραιτήτως να γνωρίσουμε που ανήκουμε ώστε να πράττουμε τα έργα του θεού. Εμείς πιστεύω ότι ανήκουμε εις τον Χριστό διότι μετανοήσαμε ειλικρινά τηρούμε τους τύπους της ορθοδόξου εκκλησίας, αφού άλλωστε ανήκουμε στο δόγμα αυτό. Προσευχομεθα, μελετούμε τον λόγο του θεού, κάνουμε ομιλίες ανοίγουμε κύκλους, όπου μελετάτε το ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μας ελέγχει η συνείδηση μας με λίγα λόγια. Όμως θα ελέγξουμε τον εαυτό μας εάν πράττομαι  σε λεπτομέρειες τα έργα του Χριστού; Λέμε ψέματα, θα ψάξω το ευαγγέλιο διότι αυτό είναι ο καθρέφτης ο πνευματικός που θα μου δείξει ποιος είμαι, είναι, είναι το ψέμα έργο του Χριστού; Αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, διαβάζοντας το ευαγγέλιο είδα ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους και ουδεμία αλήθεια υπάρχει εν τω στοματι του. Άρα με ξεγέλασε όπως τους πρωτοπλάστους ότι είναι γλυκός ο καρπός του ψεύδους.  Πάση θυσία αφού το εννοήσουμε θα το ξεριζώσουμε. Αλλά και κρίνουμε τον συνάνθρωπων μας μέρα νύχτα δυστυχώς κρίνουμε τι λέγει ο λόγος του Χριστού; Μη κρίνεται ίνα μην κριθείτε. Τι σημαίνει να μην κριθώ; Θα τιμωρηθώ και θα σωθώ ως δια πυρός, δηλαδή θα σωθώ δια του θανάτου και της αναστάσεως. Δυστυχώς είδα ότι έχω και εγωισμό και πονηριές, και στον υλικό και στον πνευματικό τομέα. Δυστυχώς  η ζωή μας είναι γεμάτη από πονηριές και δαιμόνια; Μάλιστα έχουμε σαρκικές πονηριές, έχουμε ζήλιες οι οποίες θέλουν επί πινάκι την κεφαλή του άλλου και πολλές φορές χωρίς λόγο. Ο λόγος του Χριστού Όμως λέγει άνθρωποι πονηροί και γοητες προκοψουσιν επί της χειρός πλανώντας και πλανωμενοι. Όχι μόνον πονηροί αλλά και γοητες, υπερήφανοι αλαζόνες. Δυστυχώς ο διάβολος εφυτευσεν εις τον ανθρωπον από παιδικής ηλικίας ζήλιες, ψέματα, εγωισμον, και πονηριές. Όλα τα πάθη αυτά πρέπει να φύγουν παντη σθένη μετά κραυγής και δακρύων, γονατιστοί να ζητήσουμε να μας καθαρίσει ο θεός πατέρας, από τα πάθη αυτά, μετά κραυγής και δακρύων όπως ο Κύριος σαν άνθρωπος να μην πεθάνει, πέθανε όμως αντί των πιστευσαντων εις αυτόν και ανεστηθη και έγινε Ζει Κύριος. Αυτή είναι η πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή του ευαγγελίου και προς εκεί θα τείνουμε. Αφού Λοιπόν ο Χριστός πέρασε όλα αυτά στους μαθητές του τους ξανακάλεσε και τους έδωσε εξουσίες αυτές είναι 1  Και προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις  αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά,  και να θεραπεύωσι πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν. 

2 Τα δε ονόματα των δώδεκα Αποστόλων  είναι ταύτα πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός  αυτού Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός αυτού 

3 Φίλιππος, και Βαρθολομαίος Θωμάς,  και Ματθαίος ο τελώνης Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επονομασθείς  Θαδδαίος 

4 Σίμων ο Κανανίτης, και Ιούδας ο  Ισκαριώτης, όστις και παρέδωκεν αυτόν. 

5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο  Ιησούς, και παρήγγειλεν εις αυτούς, λέγων, Εις οδόν εθνών μη  υπάγητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε 

6 υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα  τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ. 

7 Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες,  ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. 

8 Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς  καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε δωρεάν ελάβετε,  δωρεάν δότε. 

9 Μή έχετε χρυσόν, μηδέ άργυρον,  μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας σας 

10 μή σακκίον δια την οδόν, μηδέ  δύο χιτώνας, μηδέ υποδήματα, μηδέ ράβδον διότι ο εργάτης είναι άξιος  της τροφής αυτού. 

11 Εις οποίαν δε πόλιν ή κώμην εισέλθητε,  εξετάσατε τις είναι άξιος εν αυτή, και εκεί μείνατε εωσού εξέλθητε.  

12 Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν,  χαιρετήσατε αυτήν. 

13 Και εάν μεν η οικία ήναι αξία,  ας έλθη η ειρήνη σας επ' αυτήν αλλ' εάν δεν ήναι αξία, η ειρήνη  σας ας επιστρέψη εις εσάς. 

14 Και όστις δεν σας δεχθή, μηδέ  ακούση τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας, ή της πόλεως  εκείνης, εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών σας. 

15 Αληθώς σας λέγω, Ελαφροτέρα θέλει  είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γήν των Σοδόμων και Γομόρρων,  παρά εις την πόλιν εκείνην. 

16 Ι δού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα  εν μέσω λύκων γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως  αι περιστεραί. 

Μάλιστα τους μίλησε και για το ευαγγέλιο της βασιλείας,  είναι και θέλει τους είπε κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριο πάση της ένθεση και ηξη το τέλος. Αυτό  το ευαγγέλιο της βασιλείας έχει τέσσερις φάσεις η πρώτη είναι το αδιαίρετο όπου οι άνθρωποι διαιρούνται δεν έχουν καμία σχέση με τον ζωντα θεό…………………..το δεύτερο είναι της συνοχής, πάτερ άγιε τηρησον αυτούς εν τω ονοματίσου ίνα όση εν καθώς υμείς………………τρίτη φάση είναι το ολοκληρωμένο αυτό το ολοκληρωμένο είναι εκείνο που δεν απορρίπτει την αιώνια ζωή, η οποία έρχεται από την ζωή στην ζωή. Πρώτος την ζωή την συνέλαβε ο σοφός Σολομών αυτός είπε .. ο θεός ουκ εποίησε …………………μετέπειτα Ο Χριστός είπε και πας ο ζων και …………….καθώς στη συνέχεια το πνεύμα το άγιο δια του αποστόλου Παύλου φανέρωσε τα εξής, ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς σαρξ και αίμα βασιλεία ……………………ιδού Όμως μυστήριο λέγω προς εσάς πάντες μεν ου κοιμηθησομεθα ……………………..πιστεύομαι Λοιπόν ότι ο θεός φανερώνει σε εμάς ότι αυτή η μέρα είναι σύντομη ώστε τα πράγματα να επανέρθουν στην θέση τους. Για να καταφέρουμε Όμως κάποια πράγματα χρειάζεται αφιέρωση, η αφιέρωση είναι γραμμένη στο ευαγγέλιο του θεού διότι το ευαγγέλιο είναι η λογική του πατέρα. Ο Χριστός σαν υιός εφάρμοσε την αφιέρωση, πως την εφάρμοσε στο κατά Λουκά ευαγγέλιο αναφέρεται, εις όλο τον επί της γης βίο του ειτο αφιερωμένος. Τι αφιέρωση είχε ο Χριστός που και εμείς όταν ωριμάσουμε θα τείνομε προς αυτήν. Τώρα δεν μπορούμε διότι βλέπουμε εν κάτοπτρο αινιγματωδώς. Όταν Όμως έρθει μέσα μας ο θεός θα ήδομαι πρόσωπο προς πρόσωπο τον Χριστό και στο που θα πρέπει να τείνομε. Να δούμε τώρα την μεγάλη αφιέρωση του Χριστού και την οποίαν θα πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί και τα έθνη, εγώ θα πω και τον λόγο που καταλαβαίνω ότι χρειάζεται. 57 Ενώ δε επορεύοντο , είπέ τις προς αυτόν καθ' οδόν , θέλω σε ακολουθήσει  όπου αν υπάγης , Κύριε.

58 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς , και  τα πετεινά του ουρανού κατοικίας ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει  που να κλίνει την κεφαλήν τι ήθελε να του πει ο Χριστός. Κατ εμε είσαι πλούσιος έχεις χωράφια έχεις αμπέλια έχεις καμία μεγάλη κοινωνική θέση πεταξετα όλα στον κάλαθο τον αχρήστων και έλα να κάνεις ότι κάνω και εγώ να κηρύττεις και να διαλαλεις την βασιλεία τον ουρανών.

59 Είπε δε προς άλλον , Ακολούθει μι. Ο δε είπε , Κύριε , συγχώρησόν  μοι να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου .ο Χριστός του είπε αφες τους νεκρους θαψε τους εαυτον νεκρους σι δε απελθον κήρυττε την βασιλεία του θεου. Γιατί  δεν τον άφησε να πάει να θάψει τον πατέρα του κατ εμε διότι θα του λέγανε οι οικείοι ορίστε έφυγες, και το σπίτι θέλει φτιάξιμο, το χωράφι θέλει σκάψιμο, και φράξιμο, το αμάξι θέλει άλλαγμα. Κλπ. Έτσι θα έχανε χρόνο και ο Χριστός θα έφευγε. Μάλιστα θέλω να ξέρουμε ότι αν χάσουμε 100 χιλιάδες μπορούμε να τις ξαναβρούμε. Χωράφι να ξαναφτιάξουμε, σπίτι να ξαναγοράσουμε αν χαθεί. Εκείνο Όμως που δεν μπορούμε να ξαναβρούμε είναι ο χρόνος διότι φεύγει ανεπιστρεπτη και αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να τον προσέξουμε. Ο λόγος μας παροτρύνει στο να προσέξουμε τον χρόνο διότι φεύγει ανεπιστρεπτη. Πολλοί εργάζονται για τα γεράματα τους λες και κάποιος τους είπε ότι θα έχουν γεράματα αψηφώντας τον λόγο του θεού, που φανερώνει ότι η δική μας η ώρα είναι πάντοτε έτοιμη.

Τρίτον στοιχείο αφιέρωσης του Κυρίου είναι ο Ιησούς είπε σε έναν άλλον,

61 Είπε δε και άλλος , Θέλω σε ακολουθήσει , κύριε πρώτον όμως συγχώρησόν  μι να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκόν μου.

62 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς , Ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί  άροτρον , και βλέπων εις τα οπίσω , είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν  του θεού. Εγώ το ερμηνεύω αυτό πολύ απλά μέσα σε 100 χρόνια ποιος από την οικογένεια θα ζει, άρα είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η οικογένεια αφού υπάρχει ο θάνατος. Δεν θα πρέπει όλοι οι οικογένεια να τείνει για την ίδρυση της βασιλείας και έπειτα για οτιδήποτε άλλο. τώρα και εμείς  χρειάζεται να αφιερωθούμε, σίγουρα χρειάζεται πια θα είναι η αφιέρωση η δική μας. Ο Χριστός φανερώνει ότι αυτός είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή. Τι σημαίνουν αυτά για εμάς, το πρώτο είναι η οδός να μελετούμε να προσευχόμαστε, να κηρύττουμε και να εξαπλώνουμε το ευαγγέλιο του Χριστού αυτό σημαίνει να μπούμε στην οδό. Το  δεύτερο είναι  αλήθεια σημαίνει να εφαρμόζουμε ότι καταλαβαίνουμε μέσα στον λόγο του θεού, όπως μην κρίνετε να μην κριθείτε. Κλπ. Το  τρίτο η ζωή με ένα συνεχή αγώνα θα μπούμε στην ζωή κάνοντας αυτά θα πληρωθούμε τελευταία δυνάμεις αυτές είναι τα χαρίσματα αυτά είναι γλωσολλαλια, ερμηνεία γλωσσών, προφητικό, ιαματικό, διάκριση πνευμάτων, λόγους διδαχής, και δυνάμεις. Οι καρποί αγάπη χαρά ειρήνη μακροθυμία χρηστοτης αγαθοσύνη πίστης πραοτης εγκράτεια. και τα σημεία 16 Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή όστις όμως απιστήση,  θέλει κατακριθή.

17 Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν  τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. 

18 Όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει  αυτούς επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν  ιατρεύεσθαι.

19 Ο μεν λοιπόν Κύριος αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις τον  ουρανόν, και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.

20 Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου,  και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν.        

 Εύχομαι όλοι να στρατευτούμε εν δυνάμει στους στόχους του ευαγγελίου και να είμεθα σίγουροι ότι ο Χριστός θα ευλογήσει τους ανθρώπους η τον άνθρωπο που με ειλικρίνεια εργάζεται για την δόξα του θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γεννοιτο γεννοιτο αμην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου