Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ


ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

 Βασικές αρχές αφιερώσεως είναι ο Χριστός και οι μαθητές αυτού. Ο Χριστός είπεν εις τους μαθητές του, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

Ερμηνεία

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει τον σταυρόν του και να με ακολουθήσει. Τι σημαίνει απάρνηση; Σημαίνει ότι αυτός που θα ακολουθήσει τον Χριστό θα πρέπει να μην σκέπτεται για τον εαυτόν του τίποτε, τι θα φάει, τι θα ενδυθεί, ποιος θα τον φυλάει αλλά να κηρύττει τον Χριστόν και το Ευαγγέλιον αυτού με αυταπάρνηση, με δυνάμεις και σοφία θεϊκή. Διότι, ου μη σε ανώ ουδ’ ου μη σε εγκαταλίπω, ου λιμοκτονήσει Κύριος ψυχή δικαία και θήσω το πνεύμα μου επ’ αυτόν, και κρίσιν τοις έθνεσιν απαγγελεί. Όμως να σηκώσει και τον σταυρόν του δηλαδή για τα πάθη του και τις αδυναμίες του, που αποτελούν τον σταυρόν του, είναι υπεύθυνος να κάμει τον σχετικόν αγώνα και να τα πετάξει μακριά και δια των δυνάμεων του Παναγίου Πνεύματος εις τα πλαίσια της συμμαχίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου