Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΙ ΘΕΟΥΝΟΜΟΙ ΘΕΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΓΟΥΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ1)   Δεν θα πω το ελάχιστο κακό εις βάρος πρώτον του εαυτού μου διότι με την χάρη του Θεού και την σταυρική του θυσία έχω ελεηθεί. Δεύτερον, δεν θα πω το ελάχιστον κακό εις βάρος του οποιοδήποτε αδελφού, φίλου ή εχθρού διότι και αυτός έχει ελεηθεί με την ίδια χάρη. Προσοχή, αν κατηγορώ και κατακρίνω τους αδελφούς ή τους συνανθρώπους που ο Θεός στέλνει στη ζωή μου τότε παρουσιάζω μικρότητα και γίνομαι αιτία ώστε να γκρεμίζω την αγάπη, την οποίαν ο Θεός έφερε στο ανθρώπινο γένος δια της σταυρικής θυσίας και την χάρισε εις όλους τους ανθρώπους δίκαιους ή άδικους, με φυσική συνέπεια να γίνομαι θεομάχος.2)   Θα αγωνίζομαι ώστε: α) να δίνω στους συνανθρώπους μου ότι θα ήθελα να μου δίνουν και β) να κάνω στους άλλους ότι οι άλλοι θα ήθελα να μου κάνουν. Αυτό είναι δικαιοσύνη Θεού. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε και τι είναι δικαιοσύνη Θεού εν συντομία. Η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει ενώ η δικαιοσύνη του κόσμου πάντα απαιτεί. Με αυτό το πνεύμα του Θεού θα κάνουμε έργα αγάπης ή θα δίνουμε υλικά ή πνευματικά αγαθά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταπόδοση. Δωρεάν έλαβες, δωρεάν δώσε. Με οποιοδήποτε άλλο πνεύμα θα κουραστούμε να δίνουμε και θα κουραστούμε να κάνουμε, με φυσική συνέπεια να τα βάλουμε με τον Θεό, μη γένοιτο. Προσοχή, στην αρχή θα δίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε χωρίς να στερούμεθα και θα κάνουμε έργα αγάπης μέχρι εκεί που δεν κουραζόμαστε χωρίς να αγκομαχούμε. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.3)   Να τονίζω και να παρουσιάζω με χαρά οποιοδήποτε αγαθό και καλό έχει ο συνάνθρωπός μου. Το κακό που σίγουρα θα έχει, θα το κρύβω. Ο Χριστός θα το φανερώσει στον αδερφό μου και αυτός δια Πνεύματος Αγίου θα τον διορθώσει. Όταν έρθει ο χρόνος να το φανερώσει στον αγαπητό αδερφό μου, εμείς ποτέ. Μάλιστα να δείχνω σεβασμό στον οποιοδήποτε αγαθό τρόπο προσέγγισης του συνανθρώπου μου που ο Θεός δια μέσου του παρουσιάζει. Έτσι θα μάθει και ο αδελφός μου να σέβεται και αυτός τον δικό μου τρόπο προσέγγισης στον Θεό. Αυτό θα μας εξασφαλίσει το, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Τίποτε δεν θα μας χωρίζει και μόνο η λέξη Χριστός θα έχει για μας την εξουσία ώστε να είμαστε ενωμένοι στον αιώνα τον άπαντα. Ενωμένοι είμαστε όταν δεν κρίνουμε. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.4)   Δεν θα χρησιμοποιώ δύσκολες πνευματικές ερμηνείες οι οποίες μπορούν να γίνουνε αιτία χωρισμού. Η ερμηνεία, την οποίαν θα πρέπει να παρουσιάζω και να δείχνω στον οποιονδήποτε συνάνθρωπό μου, θα είναι η ανυπόκριτος αγάπη των έργων. Γυμνός ήμουν και με ενεδύσατε, ασθενής και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή και ήλθατε προς εμέ. Προσοχή όχι λόγια, πνευματικές αποκαλύψεις τάχα, αλλά έργα αγάπης. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.5)   Να φροντίζω και να περιθάλπω με αγάπη, ταπείνωση και έλεος το περιβάλλον στο οποίο ανήκω. Μάλιστα, να φροντίζω με αγάπη δια της εφαρμογής του Λόγου του Θεού να το νουθετώ. Η οποία αγάπη να ξέρουμε βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας για τον συνάνθρωπό μας. Όλα αυτά θα γίνονται ώστε να πνευματικοποιηθεί το περιβάλλον μου. Αυτό όταν γίνει, θα μου εξασφαλίζει εμένα θετικό, καρποφόρο και ευλογημένο εν Χριστώ επί γης βίο. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.  6)   Τα όρια (σύνορα) τα οποία θα έχω με τους συνανθρώπους                  μου, αδελφούς, φίλους ή εχθρούς πνευματικά ή υλικά, θα είναι μέχρι εκεί που δεν θα τους στενοχωρούν, προβληματίζουν ή θυμώνουν τα έργα μου ή τα λόγια μου. Η ελευθερία η δική μας να ξέρουμε ότι τελειώνει εκεί που αρχίζει του άλλου. Άλλωστε πνευματικότητα είναι να εννοώ μέχρι που ο άλλος έχει τα όριά του, τα οποία θα σέβομαι. Έτσι θα γίνουμε απλοί, θετικοί και θα εξασφαλίσουμε την ενότητα για όλους τους ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.7)   Να παρουσιάζω ενδιαφέρον στα προβλήματα όλων των συνανθρώπων μου και να σκύβω με αγάπη ώστε να τα λύνουμε μαζί, αν μου το επιτρέπει ο αγαπητός φίλος ή συνάνθρωπος που ο Θεός έφερε στο δρόμο μου. Με την εφαρμογή αυτή θα πετύχω την άνοδό μου στο επίπεδο του Θεού διότι και ο Κύριος το ίδιο έκανε. Ου γαρ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών. Ο ίδιος είπε, όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου ούτος θέλει ευρεί αυτή. Όποιος την φυλάξει και την δώσει στον κόσμο τη ζωή του για να κάνει την αμαρτία, θα την χάσει. Να ξέρουμε όλοι μας ότι όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο άλλος δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.8)   Όταν θα δέχομαι κατηγορώ ή εξευτελισμό δίκαιο ή άδικο θα θυμάμαι τα εξής: ο Χριστός λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει απειλούμενος ουκ ηπείλει. Με αυτή τη στάση μου θα αναγεννήσω τους συνανθρώπους μου και θα γκρεμίσω τον εωσφόρο (εγωισμό) και την στρατιάν αυτού μέσα μου και γύρω μου.9)   Θα φροντίζω ώστε να μελετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού νύχτα και μέρα. Αυτό θα μου εξασφαλίσει σοφία. Σοφία Θεού την οποίαν και οι αιώνες σεβάστηκαν και την οποίαν μετέφεραν μέχρι σήμερα. Μέρος αυτής της σοφίας εννόησαν εκατομμύρια πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι εξασφάλισαν τη ζωή την αιώνια δια του θανάτου. Όμως σήμερα ήρθε η ώρα ώστε η σοφία του Ευαγγελίου να εμφανιστεί ολόκληρη και να χαρίσει τη ζωή την αιώνια στο ανθρώπινο γένος. Διότι η σοφία του Ευαγγελίου, την οποίαν οι πάντες περιφρόνησαν, είναι πιο μεγάλη από αυτή που ξέραμε μέχρι χθες. Ο λόγος διότι δύναται, όταν πιστευθεί και εφαρμοσθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο από έναν ή πολλούς ανθρώπους, να καταργήσει εις αυτούς τη φθορά, το γήρας και τέλος τον φυσικό θάνατο. Μέχρι τώρα δεν τα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο αυτά διότι δεν τα πίστεψε το ανθρώπινο γένος και ειδικά οι χριστιανοί. Εμείς σήμερα όμως θα τα πιστεύουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τη ζωή δια της ζωής. Ο Χριστός τόνισε γι’ αυτό τα εξής: και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;10)             Η κρυφή ζωή που έχουμε και την οποίαν ο Θεός μόνο βλέπει και που από αυτή και μόνο να ξέρουμε εξαρτάται η σωτηρία μας, θα είναι η προσευχή με πόνο καρδιάς στα προβλήματα των συνανθρώπων μας, φίλων, αδερφών και εχθρών. Δεύτερον, θα είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού η οποία θα μας εξασφαλίσει την μεγάλη σχέση μας με τον Θεό. Τρίτον, η εφαρμογή των εντολών του Λόγου του Θεού. Αυτό θα μας εξασφαλίσει την αιώνια σχέση και φιλία με τον Θεό. Ο ίδιος τόνισε, φίλοι μου εστε εάν κάμετε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν.11)             Στους πνευματικούς κύκλους στους οποίους θα παραβρισκόμαστε, θα προσέχουμε ώστε να μην κατεχόμαστε υπό του πνεύματος της περιέργειας, της κατακρίσεως, της ζηλοτυπίας και του παντογνώστη. Μάλιστα όταν ομιλούμε, θα ομιλούμε με πνεύμα σωφροσύνης, αγάπης, δικαιοσύνης, ανεκτικότητας, ταπείνωσης και ειρήνης. Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω από το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν τον κύκλο θα εμφανίζεται ο Θεός, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του ως εξής: εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπη έχητε εν αλλήλοις.12)             Δεν θα πιστεύω ότι είμαι γνώστης των πάντων και ότι κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει ώστε να ολοκληρώνομαι σιγά - σιγά πνευματικά στη σοφία του Θεού. Η οποία σοφία ενεργεί με πολλούς τρόπους. Τα μάτια και τα αυτιά μου να είναι ανοιχτά. Μάλιστα σοφία είναι πρώτα να ακούω, ύστερα να μιλώ. Όποιος θέλει να γίνει σοφός και καλός ομιλητής, πρώτα να γίνει ένας καλός ακροατής των ειδήσεων του Θεού, ο οποίος Θεός μιλά από παντού και ποικιλοτρόπως. Οι καλώς έχοντες σοφία Θεού όλα τα παίρνουν ως εξής: τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσι τον Θεόν. Αυτό είναι σοφία. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.Όταν τα ανωτέρω εφαρμοστούν από έναν ή πολλούς ανθρώπους τότε η βασιλεία του Θεού ιδρύεται μέσα τους και γύρω τους. Ζει Κύριος. Αμήν.

                 

                   Σας αγαπώ πολύ. Με αγάπη Χριστού Θωμάς           
Μήνυμα  ζωήςΓλυκά μου ολόγλυκά μου αδερφάκια εν Κυρίω, οι νόμοι αυτοί που σας στέλνω θα πρέπει να τεθούν προς προσπάθεια από όλους μας. Όμως λόγω της παχυλότητας του υλιστικού στοιχείου ίσως να μην μπορέσουμε να τους εντάξουμε στη ζωή μας 100%. Όταν γίνεται αυτό δεν θα απελπιζόμαστε, θα στηρίξουμε τη σωτηρία μας στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο, πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδελφός μου να τον συγχωρήσω, επτά; Ο Χριστός του απάντησε, εβδομηκοντάκις επτά. Δηλαδή πεντακόσιες τριάντα εννέα φορές να αμαρτάνουμε την ημέρα το έλεος πάντα θα μας καταδιώκει. Η προσπάθεια αυτή θα γίνεται με ειλικρίνεια, όμως η σωτηρία μας εξαρτάται από το έλεος και τη χάρη του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου