Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΥΛΗ - ΥΛΟΦΡΟΣΥΝΗ


Υλη: Το υλικό στοιχείο είναι πρωταρχικό στην ζωή μας και δενόμαστε μαζί του από παιδικής ηλικίας. Η ύλη είναι ένα παιχνίδι στα χέρια μας. Εμείς όμως την λατρέψαμε και μέσω αυτής γεμίσαμε δαιμόνια, όπως πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμούς κ.λπ. Ας ενθυμηθούμε πως ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, η οποία αναπτύσσεται από το υλικό στοιχείο. Ακόμη ο Κύριος φανέρωσε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Δυστυχώς την αξία του πνεύματος την αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ αργά. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πνεύμα ζωοποιεί, φωτίζει, εξελίσσει τον άνθρωπο και ειδικότερα το πνεύμα του Θεού ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην κατάργηση της φθοράς και του θανάτου. Να προσέξουμε, διότι αν χάσουμε τον χρόνο που μας δίνεται για να ζωοποιήσουμε το σώμα ημών και να φτάσουμε μέσω της αναγέννησης στην θέωση, στο τέλος θα το χάσουμε το σώμα και το πνεύμα.

Υλοφροσύνη: Υπάρχει όταν ο νους του ανθρώπου είναι συνέχεια στην ύλη, πως θα εξασφαλίσει υλικά αγαθά και χρήματα, τον άδικο μαμωνά όπως λέγει ο Κύριος. Όταν καταφέρουμε να διώξουμε από τη ζωή μας την υλοφροσύνη, τη θέση της έρχεται και καταλαμβάνει ένα χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου που λέγεται Γλωσσολαλιά και δίδει την δυνατότητα στον πιστό να μπορεί να λαλεί ξένες γλώσσες όπως το Πνεύμα το ʼγιο τους τις δίδει, όπως συνέβαινε στην εποχή των Αποστόλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου