Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΖΩΣΑ ΠΙΣΤΗ - Η ΖΩΣΑ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ


Ζώσα πίστη: Η ζώσα πίστη χρειάζεται διότι δια αυτής θα κατακτήσουμε την αιώνια ζωή.

Ζώσα πίστη: Η πίστη ενός ή πολλών ανθρώπων στον Χριστό κηρύττεται εις όλον τον κόσμο μόνο όταν εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού, το οποίο φανερώνει στους ανθρώπους του Θεού το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Κατόπιν δια αυτού του Ευαγγελίου εκδηλώνεται η πίστη αυτή η οποία ονομάζεται ζώσα πίστη και όχι σκιώδη. Η ζώσα πίστη διακατέχεται από σημεία, καρπούς και χαρίσματα καθώς και από την ουρανόδρομη σοφία του Λόγου του Θεού, η οποία εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή στα μέλη του Θεού. Όλα αυτά τα άφθαρτα στοιχεία όταν μας διακατέχουν, γίνονται αντιληπτά από τους υιούς και θυγατέρες όπου είναι σήμερα διασκορπισμένοι εις όλον τον κόσμο και περιμένουν με τους λύχνους αναμμένους να ακολουθήσουν εκείνους που έχουν την πίστη, την τόλμη αλλά και την δύναμη να ανατρέψουν την δαιμονισμένη κατάσταση που υφίσταται σήμερα στον κόσμο.

Ζώσα πίστη: Η ανοδική πορεία αυτής δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Συνίσταται πολυχρόνιος πνευματικός αγώνας στον οποίον, αφού μάθουμε να κενώνουμε τον εαυτό μας και να αποβάλλουμε το εγώ μας εμπιστευόμενοι τον Πατέρα μας, τότε θα δυνάμεθα να βγούμε μέσω της προσευχής νικητές, δημιουργώντας μέσω αυτής της ζώσης πίστης, θαύματα μεγάλα στην ζωή μας και στην ζωή των γύρων μας. Η πίστη αυξάνει μέσα από πολλές εμπειρίες θετικές ή αρνητικές, πνευματικές ή μη. Ακόμη, να γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν ζώσα πίστη έχουν και αρχές Χριστού, οι οποίες δεν μεταβάλλονται αλλά μένουν σταθερές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θετικές ή αρνητικές. Αυτό σημαίνει ζώσα πίστη. Η δικαιοσύνη του Θεού αυξάνει την ζώσα πίστη.

Ζώσα πίστη: Η δικαιοσύνη των ανθρώπων προς τον Θεό είναι η ζώσα πίστη, η οποία αυξάνει τα έργα του Θεού. Λίγη σοβαρότητα απαιτείται να δείξουμε ώστε να αντιληφθούμε τον ρόλο της παρουσίας του Θεού στην ζωή μας, να αντιληφθούμε τον νόμο του Θεού, την αξία της ζώσης πίστεως, την αξία της συνεχόμενης ενασχόλησης πάνω στο θέλημα του Θεού και τελευταία την αξία της άφθαρτης, αιώνιας ζωής.

Ζώσα πίστη: Ο θάνατος καταργείται διά της ζώσης πίστεως στον Χριστό. Ο Κύριος τόνισε: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;

Ζώσα πίστη: Η ζώσα πίστη διαμορφώνει το μέλλον κάθε ανθρώπου είτε είναι εν περιτομή (χριστιανός), είτε εν ακροβυστία (εθνικός).

Ζώσα πίστη: Η ζώσα πίστη αυξάνει με τα έργα αγάπης και δύναται να μας καταργήσει τον φυσικό θάνατο.

Ζώσα πίστη: Για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες χρειάζεται πίστη, η οποία να είναι ζώσα. Αυτή η πίστη αυξάνει με πολυχρόνια πνευματική προσπάθεια αλλά απαραίτητα και με την παρουσία του Θεού στην ζωή του ανθρώπου που αγωνίζεται να λάβουν χώρα οι επαγγελίες κατά των ημερών του. Η παρουσία του Θεού εξασφαλίζει στον άνθρωπο του Θεού ζώσα πίστη. Οι επαγγελίες μετέπειτα γίνονται φανερές στην ζωή του ανθρώπου αυτού και στην ζωή του λαού του Θεού.

Ζώσα πίστη: Η απόκτηση της ζώσας πίστης, την οποίαν έχει εξασφαλίσει ο άνθρωπος του Θεού με την δύναμη του Θεού μέσα από τον αγώνα του καθαρισμού και της εξάπλωσης, είναι καύχημα σε αυτόν και σε όσους είναι γύρω του, διότι εργάζεται με δύναμη Θεού ένα έργο σωτηρίας, ένα έργο επαγγελίας, το οποίο έχει την εξουσία να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, καθορίζοντας η πίστη του αυτή το θέλημα του Θεού στο ανθρώπινο γένος.

Ζώσα πίστη: Η ζώσα πίστη αυξάνει με πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα και με πολλές αντιξοότητες, καθώς επίσης με ταπείνωση, με υπακοή πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και με την διά πνεύματος νουθεσία του Κυρίου. Μπορούμε να την εξασφαλίσουμε! Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και αγώνα και τα αποτελέσματα θα μας ενθουσιάσουν διότι θα είναι αιώνια.

Ζώσα πίστη: Σημαίνει ότι ο λόγος έχει εξουσία και όταν ειπωθεί αρχίζει να ενεργεί και να δημιουργεί. Ο Κύριος μέσω αυτής της ζώσης πίστεως θεράπευσε, τάισε ανθρώπους, στάθηκε με εξουσία μπροστά στους εχθρούς του, με αποφασιστικότητα και πνευματικό θάρρος στους μαθητές του νικώντας δια αυτής τα πάντα και εκπληρώνοντας το θέλημα του Πατέρα του.

Ζώσα πίστη: Αν πιστεύουμε στον Χριστό θα ζήσουμε, αν όχι θα πεθάνουμε και αυτό θα αποδείξει ότι η πίστη μας δεν ήταν ζώσα αλλά σκιώδης. Ζώσα πίστη σημαίνει: Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·

όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.

Όποιος πιστεύει, να ελέγξει τον εαυτό του αν έχει αυτά τα σημεία. Αν δεν τα έχει να εμμείνει εις την προσευχή και στην δέηση και να μην σηκωθεί από το αγιαστήριο εάν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός και εάν ο ίδιος ο Χριστός δεν του πει να σηκωθεί από εκεί.

Ζώσα πίστη: Ο Χριστός αναστήθηκε για να δώσει παράδειγμα ζώσης πίστεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου