Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΕΟΣ - ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ


Έλεος: Μόνο με το έλεος του Θεού και την σοφία του δύναται ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί πνευματικά και να φτάνει στην ωριμότητα.
Έλεος: Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το μέγα έλεος. Η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει και μας δίνει συνέχεια την ευκαιρία να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.
Έλεος: Επειδή η αγάπη του Θεού είναι άπειρη και σώζει τον άνθρωπο ποικιλοτρόπως, εμείς ας μην μετέχουμε στην ζωή κανενός ανθρώπου αρνητικά πόσο μάλλον και να τον κρίνουμε. Ας ενθυμηθούμε τον ληστή πάνω στον σταυρό, ο οποίος ζήτησε το έλεος του Θεού και αμέσως το έλαβε.
Έλεος: Ο Χριστός μας χάρισε διά της σταυρικής του θυσίας το μέγα έλεος. Εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να διεξάγουμε αγώνες, ώστε να φτάσουμε σε εκείνη την πίστη που ζωοποιεί το πνεύμα και το σώμα μας. Αφού το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας, δυνάμεθα να το πετύχουμε.

Έλεος: Η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Όμως σήμερα δεν μπορεί να μας υποχειριάσει ο θάνατος διότι το έλεος σβήνει κάθε παράβαση δική μας, η οποία διαπράττεται ενάντια του νόμου του Θεού. Έτσι διά του μέγα ελέους που χάρισε ο Θεός εις ημάς και διά του Υιού του μας καθιστά υιούς Θεού, υιούς ζωής και ο λόγος διότι κερδίζουμε χρόνο ώστε να ολοκληρώσουμε την μετάνοιά μας, η οποία ολοκληρώνει την αναγέννησή μας.
Έλεος: Το μέγα ελέους του Θεού χαρίστηκε εις ημάς χωρίς μέτρο ώστε να δυνάμεθα να εισέλθουμε στα ʼγια των Αγίων.
Έλεος: Το μέγα έλεος στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό.
Έλεος: Το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε συνέχεια ώστε να γίνουμε ένα με τον Θεό. Έπειτα είναι φυσική συνέπεια να ζήσουμε διά του Θεού γινόμενοι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου