Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ
H Φωνή Θεού που δεν είμαι εγώ ούτε και κανένας άλλος άνθρωπος παρά ο ίδιος ο τρισυπόστατος Θεός, ο οποίος όμως παρουσιάζεται και ενεργεί σήμερα στο κόσμο μέσα από έναν ή πολλούς ανθρώπους οι οποίοι του επιτρέπουν να ενθρονιστεί μέσα τους δια του αγιασμού. Καθώς η Φωνή Θεού ενεργεί και σε όσους πληρούν και τις πνευματικές προϋποθέσεις ώστε ο Θεός να ευαρεστείτε και να μιλά δια Πνεύματος Αγίου προς σωτηρία ημών (μέσα από τα σκεύη εκλογής που είναι ο άνθρωπος). Η Φωνή αυτή του Θεού ξεκινά και σήμερα μέσα στο χώρο αυτό τα κηρύγματά της ώστε και αυτόν τον χρόνο να την υιοθετήσουμε ίνα δι’ αυτής της ζώσας φωνής να απολυτρωθούμε. Ο σκοπός και ο στόχος της Φωνής του Θεού σήμερα είναι να βοηθήσει τον λαό του Θεού σε όλα τα μέρη του κόσμου ώστε να αναγεννηθούν 100% ίνα δι’ αυτού του λαού του Θεού σήμερα να εμφανιστεί η δόξα του Θεού ολοκληρωμένη στον κόσμο. Ο λαός του Θεού σήμερα ήδη υπάρχει στον κόσμο και δεν είναι άλλος από τον χριστιανικό λαό όχι δόγμα φανατισμού, Ορθόδοξο ή Καθολικό ή Πεντηκοστιανό ή Προτεστάντες κ.λ.π. αλλά όλον τον χριστιανικό λαό. Ο Θεός δεν βλέπει σε δόγμα. Ο οποίος λαός είναι διασκορπισμένος σήμερα παντού σε όλον τον γνωστό κόσμο. Αναφέρω γνωστό διότι αύριο θα καλεστούμε να αναγεννήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη του Χριστού και την άφθαρτη ζωή και στον άγνωστο κόσμο ο οποίος υπάρχει εις όλη την κτίση και μας περιμένει. Εδώ πάει εκείνο που αναφέρεται στον Λόγο του Θεού (μάτι ανθρώπου και νους ανθρώπου δεν έχει φανταστεί τι έχει ετοιμάσει ο Θεός εις τους αγαπώντας αυτόν). Καθώς τα λόγια του Κυρίου που είπε, κηρύξατε τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας εις όλη την κτίση. Τα βασικά κηρύγματα σήμερα της Φωνής του Θεού θα φέρουν όταν εφαρμοστούν από τον λαό που ετοιμάζει η Φωνή του Θεού, την παρουσία την δευτέρα του Κυρίου στο λαό του Θεού και σε όλον τον κόσμο. Πρώτα πνευματικά ύστερα σαρκικά ώστε να έρθει ο ίδιος ο Χριστός. Ο οποίος λαός για να τον καλέσει θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις, ώστε ο Χριστός να έρθει και να συμβασιλέψει με τους λελυτρωμένους. Αυτά τα στοιχεία που θα φέρουν τον Χριστό στη γη είναι η ανυπόκριτη αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό καθώς η επιστροφή του λαού του Θεού στη ζώσα πίστη, στην αιώνια και άφθαρτη ζωή. Η οποία άφθαρτη ζωή υπήρχε παλιά μέσα στον κήπο της Εδέμ και οι άνθρωποι την είχαν. Η Φωνή Θεού σήμερα μαζί με τα παιδιά της που είμεθα όλοι εμείς και άλλοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εργάζονται όπως και εμείς όμως έχουν διαφορετική αποστολή και διαφορετικό πνεύμα, μάλιστα την καθορισμένη στιγμή θα τους συναντήσουμε. Όμως μέχρι τότε θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας. Σήμερα εμείς είμεθα ένα μικρό ποίμνιο, αύριο όμως με την δύναμη του Θεού θα γίνουμε ένα μεγάλο ποίμνιο με ποιμένα τον Χριστό γι’ αυτό με όλες τις δυνάμεις που έχουμε και που διαθέτουμε θα συνεχίσουμε το ανθρωποσωτήριο έργο μας μέσα στον κόσμο. Σκοπός της Φωνής του Θεού είναι να πληρώσει και να φανερώσει στον λαό της τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να επαναφέρουν τον άνθρωπο του Θεού και όλους εμάς στην χαμένη πατρίδα μας. Ο τρόπος με τον οποίον θα τον επαναφέρει η Φωνή του Θεού τον πιστό καλοπροαίρετο άνθρωπο είναι να φανερώσει πρώτον στα παιδιά της, σε εμάς εδώ τα στοιχεία που αποτελούν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η οποία είναι κρυμμένη τώρα εκατομμύρια χρόνια μέσα στο ευαγγέλιο του Χριστού και που περιέχει μέσα της τους γεγραμμένους ζωντανούς λόγους του ζώντος Θεού. Είναι κρυμμένη όμως η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού μόνο από τα παράσιτα, από τους άτακτους, από τους εγωιστές, από τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει ο Θεός αλλά το άτομό τους και οι προσωπικές τους φιλοδοξίες. Αυτή η φωνή είναι οι αιώνιοι και άφθαρτοι λόγοι που βρίσκονται μέσα στον Λόγο του Θεού, στο ευαγγέλιο του Χριστού. Ο σοφός Σολομών πρώτος φανέρωσε αυτή την ζώσα Φωνή ως εξής, ο Θεός είπε ουκ εποίησε θάνατο ουδέ τέρπεται επ’ απωλείας ζώντων και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου Βασίλειον επί της γης. Ο προφήτης Ησαΐας που είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και οραματιστής του κόσμου αναφέρει, σοφία και επιστήμη θέλουσι είσθε η στερέωση των καιρών. Σοφία εννοεί το ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο σε οδηγεί στο καθαρισμό, στον αγιασμό, στα χαρίσματα, στα σημεία και στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Επιστήμη εννοεί την πνευματικοποιημένη επιστήμη την οποία θα δημιουργήσουν τα τέκνα του Θεού και η οποία δεν θα εμπορεύεται τα επιτεύγματά της. Σήμερα η επιστήμη του κόσμου στηριζεται στα χρηματα διότι όσοι την κατέχουν την εμπορεύονται, ζητούν χρήματα. Όσοι τώρα δεν έχουν χρήματα υποφέρουν και πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους και πεθαίνουν. Η επικράτηση όμως της Φωνής του Θεού στον κόσμο θα συνετίσει και τους ανθρώπους αλλά και τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ώστε να φέρουν οι επιστήμονες του κόσμου αφού υιοθετήσουν την Φωνή του Θεού, την πνευματική επιστήμη, η οποία θα αποτελείται από αναγεννημένους, από αγίους επιστήμονες η οποία χάρη του Θεού θα εξασφαλίσει την έρευνα και θα βρει τα απαραίτητα μέσα για την σωτηρία των ανθρώπων. Επιστήμη σημαίνει πολυχρόνιος κόπος και αύξηση πίστης ως προς τον τομέα τον οποίον πρώτα εμπνεύστηκες δια του νοός (σκέψη - Θεός), την οποία συνέλαβες και δεύτερον δια των ερευνών στον υλικό τομέα εργάζεσαι ώστε να βρεις τα μέσα να αφθαρτοποιηθείς. Όπως είναι τα φάρμακα σήμερα τα οποία προσφέρουν μακροημέρευση, αυτός είναι ένας τρόπος να δώσει ο Θεός την ζωή στους μη έχοντες ζώσα πίστη όμως έχουν καλή προαίρεση. ʼλλη οδός είναι: ο Κύριος δια του αψευδούς στόματός του φανέρωσε για την ζωή τα εξής, ο πιστεύων εις εμε καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Εδώ δεν χρειάζεται πνευματικοποιημένη επιστήμη αλλά ζώσα πίστη. Η πίστη είναι αυτή η οποία θα ενεργοποιήσει τον εγκέφαλό μας ώστε να ενεργοποιήσουμε μέσα μας τους υπερφυσικούς για τον κόσμο νόμους, τους φυσικούς όμως νόμους για τον Θεό ώστε να γίνουμε κληρονόμοι της αφθάρτου ζωής. Θέλω να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος έρθει στον αγιασμό και αποκτήσει την ζώσα πίστη τότε θα πραγματοποιηθεί ο γεγραμμένος λόγος του Θεού που έχει ως εξής, όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος του πιστού εν Χριστώ ανθρώπου θα έχει αναπτύξει την ζώσα πίστη η οποία θα τον βοηθά ώστε να λαμβάνει δι’ αυτής της πίστης την τροφή αιθέρια από την άμορφη ύλη που σήμερα υπάρχει γύρω μας. Όταν γίνει αυτό τότε θα καταργήσει η πίστη αυτή, η ζώσα πίστη έτσι λέγεται, την κοιλία και τα βρώματα (Κορινθ. Α. Κεφ.ς στιχ. 13). Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει το δε σώμα δεν είναι δια την πορνείαν αλλά δια τον Κύριον και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Ο λόγος που πρέπει να καταργηθούν τα βρώματα είναι διότι αυτά μας πεθαίνουν. Ο λόγος που μας πεθαίνουν είναι διότι σαπίζουν μέσα μας και δημιουργούν αθεράπευτες ασθένειες μόλυνσης κ.λ.π. Πολλές φορές το πολύ φαγητό ελαχιστοποιεί και εξαφανίζει το οξυγόνο που υπάρχει στο αίμα και στα κύτταρα, ώστε ο οργανισμός να εξασθενεί και πολλές φορές να φέρνει και τον θάνατο αμέσως. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου ζει γύρω στα 35 δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο, το πολύ φαγητό τον μικραίνει τον χρόνο. Όταν γίνεται αυτό ο εγκέφαλος ενεργοποιεί το σύστημα του ύπνου ώστε να προστατεύσει την ζωή για τον ίδιο τον εγκέφαλο αλλά και για το σώμα. Το πολύ λοιπόν φαγητό μικραίνει τον χρόνο διότι λιγοστεύει το οξυγόνο, σοφία είναι η εγκράτεια και μια σωστή διατροφή μέχρι δια Πνεύματος Αγίου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί του Θεού οι οποίοι υπάρχουν μέσα μας. Ο εγκέφαλος του πιστού θα έχει την εξουσία να επιλέγει όταν ενεργοποιηθεί από την άμορφη ύλη η οποία υπάρχει παντού γύρω μας ακριβώς τα στοιχεία που χρειάζεται χωρίς να ελαχιστοποιεί εις το ελάχιστο το οξυγόνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σήμερα να κάνουν ανανέωση προσώπου και κυττάρων χρησιμοποιούν ένα ειδικό μηχάνημα με οξυγόνο, το οποίο οξυγονώνει τα κύτταρα όμως δεν έχει τελειοποιηθεί και ούτε πρόκειται διότι η οξυγόνωση χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από μέσα προς τα έξω δια της ζώσης πίστεως και της εγκράτειας της τροφής. Πάντως και αυτοί με το μηχάνημα αυτό κάνουν κάποια δουλειά, με το φαγητό όμως χάνονται πάλι όλα. Όταν όμως ο εγκέφαλός μας ενεργοποιηθεί δια της πίστεως, της ζώσης πίστεως τότε ο πιστός θα τρέφεται από την άμορφη ύλη η οποία μπορεί να παρέχει στον πιστό όλα τα συστατικά για την αιώνια ανοικοδόμηση του σώματος. Αυτά τα στοιχεία είναι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο κ.λ.π. νομίζω ότι είναι 92 τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να λαμβάνουμε και να μην φθειρόμαστε. Όλα δηλαδή όσα χρειάζονται. Ο Χριστός στο Σαραντάριο όρος απέδειξε όσα λέω, δια της πίστεως φανέρωσε ότι ο άνθρωπος ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται αλλά επί παντί ρήματι εκπορευομενω δια Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα όλα αυτά τα στοιχεία όταν προέρχονται από την άμορφη ύλη θα παρέχουν στον οργανισμό πλήρη αρμονία και ενότητα μεταξύ Θεού, ανθρώπου και μεταξύ ψυχής και υλικού σώματος, έτσι το σώμα θα αφθαρτοποιηθεί. Έτσι ζει σήμερα ο Κύριος τρεφόμενος δια της πίστεως από την άμορφη ύλη χωρίς φυσικά να τον βλάπτει και αν θα φάει. Η δύναμη αυτή υπάρχει μέσα μας όμως δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σήμερα λόγω του ότι είμεθα ακάθαρτοι, όμως ήρθε η εποχή να τα λάβουμε όλα αυτά και ο λόγος διότι ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Χρειάζεται όμως αγιασμός, ταπείνωση, δικαιοσύνη Χριστού και (αγάπη και πίστη). Σε άλλο σημείο ο Χριστός τονίζει και φανερώνονται τα εξής, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς όστις αφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίονα τώρα εν τω καιρώ τούτω, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς, μετά διωγμών και εν τω ερχόμενο αιώνι ζωή αιώνιον, πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν είσθε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Εδώ φανερώνεται η γνησιότητα των τέκνων του Θεού τα οποία τέκνα όταν προβούν στην απάρνηση των ανωτέρω αμέσως παρουσιάζουν αγάπη προς τον Θεό και έργο θυσίας και σωτηρίας για τον συνάνθρωπο. Ο Χριστός ήξερε τους ανθρώπους και ήξερε που κρύβεται ο διάβολος, στα συμφέροντα και στις αδυναμίες όταν όμως εφαρμόσεις την παραπάνω εντολή φανερώνεις ότι είσαι τέκνο Θεού και έτσι ανοίγουν οι πόρτες της ζωής, ώστε ο πιστός να λάβει την αιώνια βασιλεία. Ο λόγος διότι καταργούν το ατομικό συμφέρον και εργάζονται για το γενικό συμφέρον, τότε ανοίγει η πόρτα της ζωής. Δεν μπορεί ένας που ζει για τον εαυτούλη του όπως οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές να πάρουν την αιώνια ζωή. Ο Χριστός ξέρει να την κρύβει την αιώνια ζωή από τις αλώπεκες, από τους εγωιστές, από τους άτακτους που δεν τους ενδιαφέρει ο Χριστός αλλά τα συμφέροντά τους και οι προσωπικές τους φιλοδοξίες. Αληθώς Αληθώς σας λέγω, εάν τις φυλάξει τον λόγο μου θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα, αυτό τα λέει όλα. Λόγος αληθείας Θεού. Εδώ τώρα έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο, ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν. Ο απόστολος Παύλος στο θέμα της αφθάρτου ζωής φανέρωσε τα εξής: οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ' ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεό. Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν. Αλλ' εάν τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν υμίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν. ʼρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώσται, ουχί εις την σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε, αλλ' εάν δια του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού.
Σε άλλο σημείο ο απ. Παύλος αναφέρει: Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σαρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν. Ιδού, μυστήριο λέγω προς εσάς πάντες μεν δεν θέλομε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομε μεταμορφωθεί, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτοι και ημείς θέλομε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, ʼδη, η νίκη σου; Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμης της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις εις τον Θεό, όστις δίδει εις ημάς την νίκη διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ ανήκει ο επενδύτης. Ο επενδύτης είναι φυσικό στοιχείο και υπάρχει στην φύση, αποτελείται από στοιχεία όσα έχει και ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου.


Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ο μαθητής του Κυρίου Τιμόθεος αποκαλύπτει τα εξής, Φανερωθείσας δε τώρα δια της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωή και την αφθαρσία δια του ευαγγελίου. Αυτά όλα που διάβασα αποτελούν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και έχει την δύναμη να κάνει τα παιδιά της να πιστέψουν στην ζωή την άφθαρτη και στην αγάπη μεταξύ των ώστε το γεγραμμένο που είναι εν τούτω γνώσονται πάντες οτι εμοί μαθηταί εστέ εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις, να λάβει χώρα εις την εποχή μας. Η αγάπη κατά τον Απόστολο Παύλο εκτός από τον ύμνο της αγάπης όπου εκεί παρουσιάζεται στο αποκορύφωμά της την παρουσιάζει στην προς Ρωμαίους επιστολή και ως εξής: Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος αποστρέφεσθε το πονηρόν, προσκολλάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι διά της φιλαδελφείας, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους, εις την σπουδήν άοκνοι κατά το πνεύμα ζέοντας τον Κύριον δουλεύοντες εις την ελπίδα χαίροντες εις την θλίψιν υπομένοντες εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρείας των αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενία ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας υμάς ευλογείτε, και μη καταράσθε. Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίεται μετά κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα μη υψηλοφρονείτε αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς μη φαντάζεσθε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδέν μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ει δυνατόν, όσον το αφ' υμών, ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείται εαυτούς, αγαπητοί αλλά δότε τόπον τη οργή διότι είναι γεγραμμένον, Εις εμέ ανήκει η εκδίκησης εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου τρέφε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν διότι πράττων τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι υπό του κακού αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν. Δεύτερη δουλειά της Φωνής του Θεού είναι να κάνει τα παιδιά της να πιστέψουν στην ζωή την άφθαρτη και αιώνια, η οποία θα έρθει δια του Χριστού και θα κάνει την εμφάνισή της μέσα μας και την οποία καλούμαστε να βρούμε το συντομότερο δυνατόν διότι κινδυνεύουμε να χαθούμε. Όταν όμως την βρούμε τότε σιγά σιγά θα βασιλέψει μέσα μας και γύρω μας η ζωή και η αγάπη. Όταν τώρα τα παιδιά της Φωνής του Θεού βρουν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η οποία υπάρχει στο ευαγγέλιο του Χριστού τότε το μόνο που απομένει εις αυτά είναι να την πιστέψουν και να την ακολουθήσουν. Κατόπιν πρέπει να ενταχτούν και στο σύστημα του αγιασμού τον οποίον αγιασμό παρουσιάζει το ευαγγέλιο του Χριστού ο οποίος αγιασμός είναι απαραίτητος για την δικαιοσύνη και την εν Χριστώ ευημερία την οποία χρειάζονται τα μέλη της βασιλείας του Θεού στη γη. Αυτός ο αγιασμός γίνεται με την μελέτη του Λόγου του Θεού, με την εφαρμογή των εντολών του Θεού και τελευταία με το κήρυγμα το οποίον όταν γίνεται μας δημιουργεί άγκιστρα σωτηρίας. Βασικό στοιχείο τώρα είναι αυτό και πρέπει η Φωνή του Θεού δια της πίστεως και τον σχετικό αγώνα να επαναφέρει τα τέκνα του Θεού στην οδό την άγουσα προς την ζωή, η οποία υπήρχε παλιά η οδός της ζωής και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι την έχουν γνωρίσει. Μάλιστα δια της οδούς αυτής πέρασαν από την φθορά στην αφθαρσία. Πως θα μπορέσουμε τώρα να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας; Πρώτον, όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή του Θεού θα πρέπει να μελετούν το ευαγγέλιο του Χριστού με μεγάλο ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον ερευνητή ώστε να βρουν όλα τα στοιχεία που μπορούν να τα αναγεννήσουν. Δεύτερον, με την ζωή τους και με τα λόγια τους θα πρέπει να τον παρουσιάζουν τον Λόγο του Θεού στην καθημερινότητα και σε όλες τις συναλλαγές με τους συνανθρώπους τους (δια της ζωής τους), ώστε να είναι τα παιδιά αυτά στον κόσμο αυτό ζωντανό παράδειγμα, παράδειγμα Χριστού. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουμε είναι να βοηθούμε το έργο αυτό διότι αυτό το έργο είναι το πνευματικό μας σπίτι. Όπως δηλαδή στο υλικό μας σπίτι φροντίζουμε να εισάγουμε όλα τα υλικά στοιχεία που χρειάζεται για να εξυπηρετεί τα μέλη του σπιτιού έτσι και το πνευματικό μας σπίτι χρειάζεται να κουβαλήσουμε όλοι ότι μικρό έχουμε πνευματικό ή υλικό ώστε να μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αναπτυχτούν τα μέλη του. Το Πνεύμα το ʼγιο δεν προσωποληπτεί, όποιος άνθρωπος ή αδερφός πλησιάσει τον Θεό με ειλικρίνεια και αλήθεια ο Θεός θα του δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για να παρουσιάσει τον Θεό μέσα από το πνεύμα το οποίο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, τον αδελφό, τον συνάνθρωπο ώστε να φέρει ο καθένας τα αγαθά που ο Θεός θα του δώσει. Χρειάζεται εδώ μια μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι ότι δεν θα κάνουμε τους έξυπνους ή τους ξερόλες διότι τότε δεν έχουμε καμία αποστολή. Μάλιστα πολλοί έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα σε σημείο να δογματίζουν τα λόγια τους και όσοι δεν τα υιοθετούν να χωρίζονται. Σε εμάς όμως αυτό δεν υπάρχει και αν υπάρξει θα το πολεμήσουμε από τον εαυτό μας διότι είναι το μεγαλύτερο σύστημα του εγωισμού. Εμείς κάθε Σάββατο κάνουμε μάθημα, έχουμε το ελεύθερο να δηλώσουμε συμμετοχή και με αγάπη να παρουσιάσουμε τον Θεό που έχουμε μέσα μας. Μερικοί ίσως να μην συμφωνούν με τα λεγόμενα του λόγου του αδερφού (ομιλητή) όμως η αγάπη όλα τα δέχεται, η αγάπη δεν έχει νόμους και όρους για να σε ακούσει, η ταπείνωση πάλι όλα τα δέχεται. ʼρα εκείνη την ώρα καλούμεθα να γίνουμε αγάπη και ταπείνωση όταν δεν συμφωνούμε. Εάν πούμε την γνώμη μας την ώρα που ο αδερφός μας παρουσιάζει τον Θεό χωρίς να ερωτηθούμε τότε έχουμε εγωισμό και υπερηφάνεια. Με συνέπεια να θυμώσουμε και να νευριάσουμε, αποτέλεσμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε με σκοπό να φανεί το εγώ μας και να δημιουργηθεί άθελά μας σκάνδαλο. Ο πατέρας Παϊσιος αναφέρει για τα σκάνδαλα τα εξής: αν σκανδαλιζόμαστε το κακό βρίσκεται μέσα μας, δεν είναι έξω από μας. Να λέμε στον εαυτό μας όταν σκανδαλίζεται, εσύ πόσους σκανδαλίζεις; Για όνομα του Θεού, να μην ανέχεσαι τον αδελφό σου; Εσένα πως σε ανέχεται ο Θεός με τόσα που κάνεις; Σκεφτείτε τον Θεό, τη Παναγία, τους Αγγέλους που βλέπουν στην γη όλους τους ανθρώπους σαν να βρίσκονται σε ένα μπαλκόνι και βλέπουν στην πλατεία τους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι εκεί άλλους να κλέβουν, άλλους να μαλώνουν, άλλους να αμαρτάνουν κ.λ.π. πως τους ανέχονται. Εσύ γιατί θυμώνεις και σκανδαλίζεσαι με τον αδερφό σου που κάνει κατ’ εσέ αμαρτία ή που παρουσιάζει διαφορετικά τον Θεό; Χρειάζεται προσοχή. Τώρα φεύγουμε από τον τρόπο αφού τον καταλάβαμε της εξάπλωσης και της συνεργασίας. Όποιος τα βάζει με τον αδερφό ή τον συνάνθρωπο θα το μετανιώσει πικρά διότι τα βάζει με τον Θεό. Ο Χριστός φανέρωσε σε όλους μας δια του λόγου του, τις είσαι εσύ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιον Kύριο ίστασαι ή πίπτεις συ τι, αναπολόγητος είσαι ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σε αυτόν κατακρίνεις. Μια φορά κάποιος έβρισκε λάθη σε εμένα, του είπα να κάνουμε προσευχή να μας πει ο Θεός αν είναι έτσι και αν είναι έτσι όπως τα λες τότε εγώ θα κάνω ότι λες του είπα. Αυτός ο αδερφός είχε το ʼγιο Πνεύμα, του είπα να κάνει αυτός προσευχή. Μόλις γονατίσαμε ο Θεός άρχισε να μιλά δια Πνεύματος Αγίου από μέσα του. Απευθυνόμενος ο Θεός σε αυτόν διότι τον ονόμασε, του είπε εσύ πχ ……… μου, να κάνεις αυτό που σου λέω, ο Θωμάς έχει μια άλλη αποστολή και εσύ τον πολεμάς, στην ουσία όμως δεν πολεμάς τον Θωμά αλλά εμένα, σταμάτα λοιπόν παιδί μου και κοίτα την δουλειά σου. Αυτός έβαλε τα κλάματα και μου ζήτησε συγνώμη. Θα πρέπει να ακούμε και να μην τρέχουμε να κρίνουμε. Μια φορά ρώτησα δια Πνεύματος Αγίου τον Θεό γιατί οι χριστιανοί έχουν διαφορετικό δόγμα. Η απάντηση είναι για να φανεί η αγάπη. Εγώ με την βοήθεια του Θεού δεν κρίνω κανέναν, το κατάλαβα ότι είναι τέχνασμα του πονηρού. Ούτε δόγματα κρίνω, ούτε οργανώσεις κρίνω, ούτε διάφορους κύκλους κρίνω, ούτε αμαρτωλούς κρίνω, τίποτα, απλώς κοιτάζω να φέρω εις πέρας την αποστολή μου με τα άγια και δίκαια μέσα που μας διαθέτει ο Θεός δια του ευαγγελίου. Η αποστολή μου είναι να φανερώσω σε όσους το δέχονται ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Η αποστολή μου είναι να φανερώσω ότι όταν βασιλέψει το πνεύμα του Χριστού μέσα μας τότε όλοι γινόμεθα αδερφοί και φίλοι, το Πάτερ ημών το φανερώνει. Αποστολή μου είναι να φανερώσω ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη δια της ζώσης πίστεως όχι η σκιώδη που δυστυχώς σήμερα διακατέχει όλο τον χριστιανικό κόσμο. Αποστολή μου είναι να δημιουργηθεί η εκκλησία της Φιλαδέλφειας η οποία είναι προφητική εκκλησία και θα δημιουργηθεί τα έσχατα χρόνια, θα αποτελείται από αναγεννημένους χριστιανούς πολλών δογμάτων και μη οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να σέβονται την άποψη, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Αποστολή μου είναι να εργασθώ στην εξάπλωση και στο συνεχές ενδιαφέρον μου για την πνευματική πρόοδο του αδερφού μου. Ο τρόπος είναι: 1ον) διαθέτοντας την σοφία του Πνεύματος την οποίαν εξασφαλίζουμε δια της μελέτης του Λόγου του Θεού και της εφαρμογής αυτού, 2ον) διαθέτοντας τα χρήματά μου ή μέρος αυτών για την εξάπλωση δημιουργώντας τρόπους σωτηρίας. Η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Ο Κύριος είπε, κάμετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Στο μέλλον ίσως ο Θεός μας χαρίσει ταμείο ώστε να έχουμε την δύναμη ώστε να βοηθάμε τους φτωχούς αδερφούς, φίλους και εχθρούς όπως ο Κύριος έκανε. Διότι κατά τον σοφό Λόγο του Θεού η πρόοδος η δική μου έρχεται μέσα από την πρόοδο και το ενδιαφέρον μου για τον συνάνθρωπο. Αποστολή μου είναι να καταργήσω από μέσα μου και γύρω μου τον φανατισμό του δόγματος ή της γνώμης μου. Αποστολή μου είναι να καταργήσω από μένα την φθορά, το γήρας, την ασθένεια, τον θάνατο αφού όμως φέρω τον αγιασμό διότι διαφορετικά ας μην τα πάρω ποτέ και ουαί και αλίμονο σε όποιον τα πάρει χωρίς αγιασμό. Όταν τα στοιχεία αυτά τα φέρω στην ζωή μου να μπορέσω να τα μεταδώσω και στους καλώς έχοντες καλή προαίρεση. Αποστολή μου είναι να ανατρέψω το παρόν δαιμονισμένο σύστημα το οποίον στηρίζεται στα συμφέροντα, στις φιλοδοξίες, στους εγωισμούς και τελευταία στα χρήματα. Μα πως θα γίνουν αυτά; Πρώτον, ρωτήσαμε τον Θεό αν τα θέλει και μας απάντησε δια Πνεύματος Αγίου ότι για αυτά όλα δημιούργησε τον κόσμο και γι’ αυτά έδωσε και την ζωή του λύτρον αντί πολλών και τα θέλει όμως πρέπει να βρεθεί ένας ή πολλοί να τα πιστέψουν και με πνεύμα αγάπης να τα παρουσιάσουν, όχι με πνεύμα απειλής. Τώρα εγώ ξεκίνησα και όποιον συναντώ του λέω πώς έχω τον Θεό μέσα μου και πως τον νιώθω. Πολλοί τα ακούνε με προσοχή και λένε μου αρέσει αυτός ο Θεός, αν υπάρχει Θεός έτσι θα είναι και τα τέκνα του έτσι θα είναι. Αν ένας δεν θέλει δεν αντιλέγω καθόλου μαζί του, συνιστώ να κάνει αυτό που νιώθει και αν έχει φτάσει στο πνευματικό επίπεδο να αφήσει και μένα να κάνω αυτό που νιώθω τότε αποφεύγουμε το στοιχείο της διαφωνίας και της αντιλογίας. Μια φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο την αποστολή του και ο Πέτρος μόλις άκουσε για την δική του ήθελε να μάθει και για τον Ιωάννη. Ο Χριστός του απάντησε, εάν αυτός θέλω να μένη εωσού έλθω, τι προς σε; Δηλαδή το τι θα κάνω εγώ με τον καθένα μαθητή μου είναι δικό μου θέμα, εσύ κοίτα να κάνεις ότι σου λέω. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν την ανάπαυση και πολλές φορές προσαρμόζονται με πράγματα που δεν πιστεύουν, έτσι η ανάπαυση δεν έρχεται ποτέ. Χρειάζεται πολύ να ψάξουμε το τι θέλουμε ώστε να είμεθα ειλικρινείς, να ξέρουμε ότι η ανάπαυση έρχεται από μέσα μας. Και αυτοί οι καημένοι που πάνε δεξιά και αριστερά από δόγμα σε δόγμα, από εκκλησία σε εκκλησία, από κήρυγμα σε κήρυγμα, από βιβλίο σε βιβλίο, από προσκύνημα σε προσκύνημα ψάχνουν να βρουν τον Χριστό ενώ ο Χριστός είναι κοντά τους, μέσα τους. Και ενώ μπορούν να τον βρουν χωρίς κόπο, κουράζονται γιατί δεν ψάχνουν μέσα τους και τελικά δεν τον βρίσκουν ποτέ. Ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος δεν αναπαύεται να γυρίζει και να βλέπει διάφορα αξιοθέατα πνευματικά ή υλικά. Όταν συμβαίνει αυτό σε κάποιον είναι γιατί υποφέρει. Και το κάνει για να ξεχάσει λίγο την στενοχώρια τους. Ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει την θεία παρηγοριά, που έχει τον Θεό μέσα του δεν τα χρειάζεται αυτά. Διότι αυτός αναπαύεται μόνο όταν κάνει το θέλημα του Θεού με όλες του τις δυνάμεις και όταν δει ότι υποκρίνεται ή ότι κοροϊδεύει τον εαυτό του και τον Θεό με χίλιες δικαιολογίες και ψέματα τότε ξεκινάει έναν πόλεμο με τον υποκριτή εαυτό του έως ότου τον ταθισεύσει. Στη ζωή μου υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κήρυτταν τον Χριστό και όλοι την ώρα απειλούσαν θα πάθετε αυτό, θα πάθετε το άλλο, ο Χριστός έρχεται, τρέξτε, έβαζαν τον φόβο κ.λ.π. Μάλιστα με μεγάλη μαεστρία τα έδειχναν αυτά και γραφικά, τελικά απεδείχτηκαν όλα μπούμερανκ διότι αυτοί πρώτοι έπεσαν και έπειτα οι άλλοι. Όσοι βιάζονται και τους πιάνει άγχος για τους άλλους δεν πάνε καλά, είναι επικίνδυνα στοιχεία και καλύτερα να τους αποφεύγουμε, κρίμα όμως σε όσους έπεσαν στα δίχτυα τους. Όσοι έχουν Θεό δεν βιάζουν, δεν απειλούν κανέναν και δεν βλέπουν λάθη σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτόν τους διότι δεν προλαβαίνουν από το να διορθώνουν τα δικά τους, μόνο τον εαυτό τους βιάζουν και αυτόν πιέζουν. Εγώ δεν έχω καθόλου άγχος για την εξάπλωση διότι ακόμη δεν έχω όλα τα κλειδιά για να οδηγήσω τους συνανθρώπους μου στην κιβωτό της σωτηρίας, αγωνίζομαι όμως. Πολλοί κάνουν ότι τα ξέρουν όλα και με πνεύμα υπεροπτικό οδηγούν τους λαούς στον αφανισμό, στο θάνατο υπόσχοντας ότι εκεί που θα πάνε θα συναντήσουν τον Χριστό και θα περνάνε καλά. Όμως όλα αυτά κατά την Γραφή και για μένα είναι πλάνη, διότι ο Χριστός δεν είναι νεκρός και δεύτερον ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη και έφερε το ουράνιο πολίτευμα. Κατά την ημέρα της γεννήσεώς του οι άγγελοι έψαλλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν οι άνθρωποι θα υιοθετήσουν τον Χριστό η ειρήνη θα έρθει σε όλο τον πλανήτη. Ακόμη ο Χριστός έφερε την αναγέννηση και έδειξε και τον τρόπο ώστε να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Χριστού. Ακόμη ο Χριστός κατήργησε με τον θάνατό του και την ανάστασή του τον θάνατο από όλους εμάς. ʼρα λοιπόν οι λαοί και τα έθνη έπεσαν σε πολλές παγίδες μάλιστα όλους τους ανθρώπους τους συντηρούν τα χρήματα, η φιλοδοξία, ο εγωισμός και τελευταία τα φάρμακα. Όταν όμως έρθει ο Χριστός τους λαούς θα τους συντηρεί η αγάπη, η ταπείνωση, η σοφία, η αφθαρσία και τελευταία η αθανασία. Με λίγα λόγια ο Χριστός. Μέχρι τότε μην καυχάται κανείς ότι ξέρει, τίποτε δεν ξέρει και μην προτρέχει να πει την γνώμη του ή να νουθετήσει τους άλλους ή να το παίξει αρχηγός. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει βοηθός και σύμβουλος θα πρέπει πρώτα να βγάλει τον εαυτό του από όλα τα φθοροποιά στοιχεία. Όχι να κηρύττει την καταστροφή και μάλιστα να λέει ότι είναι θέλημα Θεού. Όσοι τώρα θέλουν μπορούν να ενταχτούν στο πνεύμα αυτό και να ξεκινήσουν τον καλό αγώνα. Όσοι δεν θέλουν ας κάνουν ότι θέλουν. Καλό είναι πάντως το ευαγγέλιο να το ζωοποιήσουμε στην ζωή μας και να εντάξουμε σε αυτή όλους τους ηθικούς του νόμους διότι και μέρος του ευαγγελίου αν εφαρμοστεί σε έναν ή πολλούς έρχεται ανάπαυση πραγματική, ανάπαυση Χριστού. Για να φτάσουμε στους στόχους μας χρειάζεται υπομονή, όταν έχουμε υπομονή θα σταματήσουν γρήγορα οι σκύλοι και τα αναιδή γαβγίσματά τους. Υπομονή σημαίνει κόπος και αγώνας της ψυχής που δεν θραύεται και δεν σαλεύεται διόλου από εύλογα ή άλογα κτυπήματα και πλήγματα. Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών θλίψεων. Υπομονετικός σημαίνει αγωνιστής που δεν πίπτει και που με τις πτώσεις ακόμα δημιουργεί την νίκη. Υπομονή σημαίνει εκκοπή των προφάσεων και προσοχή επί του εαυτού σου. Σκοπός είναι δια του αγώνα να τελειοποιηθείς πνευματικά. Το οποίον εύχομαι ολόψυχα εις όλα τα τέκνα της Φωνής του Θεού και σε όλο τον πνευματικό κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου