Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


Αγία Γραφή: Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν δισεκατομμύρια βιβλία τα οποία προξενούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων για να τα μελετήσουν. Ο λόγος που υπάρχουν όλα αυτά τα βιβλία είναι διότι αποστάτησαν οι άνθρωποι από τον νόμο του Θεού και όλη αυτή η σοφία που υπάρχει σήμερα στον κόσμο θα τους οδηγήσει και θα τον καταλήξει πάλι στην σοφία του Θεού. Η οποία σοφία του Θεού εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού και περιγράφεται υπό των Αποστόλων ως εξής, ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Όταν αυτά εννοηθούν τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την αλήθεια, την μοναδική αλήθεια η οποία βρίσκεται στον νόμο του Θεού, την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το τελευταίο βιβλίο το οποίο θα μελετηθεί από τους ανθρώπους και ο λόγος διότι σήμερα δεν έφτασαν στο πνευματικό εκείνο επίπεδο για να αντιληφθούν την σοφία της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου