Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΘΑΡΤΟΣ


Ανθρωπος: Ο Πατέρας Θεός είναι άφθαρτος και αφού γέννησε όντα κατ εικόνα και ομοίωση (άνθρωπος), αφήνει να εννοηθεί ότι και αυτός ο άνθρωπος είναι άφθαρτος, αιώνιος, αθάνατος. Ο άνθρωπος διέπεται από πνεύμα, από λογική, η οποία δύναται να αναπτύξει την σοφία του Θεού, ώστε μέσω αυτής της σοφίας να επικρατήσει η ζωή, η άφθαρτη, σε όλον τον πλανήτη.

Ανθρωπος: Ο άνθρωπος είναι λογικό ον με δυνατότητα να θεοποιήσει τον εαυτόν του.

Ανθρωπος: Ων εξελίξιμο το οποίο δύναται να δημιουργεί και δια του πνεύματος (σκέψη) να υλοποιεί τα πάντα.

Ανθρωπος: Συμβολίζει το έλεος και το νόμο του Χριστού.

Ανθρωπος: Μέγα μυστήριο, είναι τρισύνθετος και αποτελείται από: α) ψυχή (ζωή), η οποία είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου, την οποία όμως έχουν και τα ζώα. β) το σώμα το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) στερεό, οστά, σάρκα 2) υγρό, ύδωρ, αίμα 3) οξυγόνο. γ) και το πιο βασικό χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο και το οποίο είναι αιτία εξέλιξης, είναι το πνεύμα, το οποίο έχει ο άνθρωπος, το οποίο δια του λόγου δύναται να λαμβάνει υλική υπόσταση και να εμφανίζεται στον άνθρωπο με δυνάμεις και ενέργειες πολλές. Καθώς δια των χειρών μας η σκέψη λαμβάνει υλική υπόσταση, μορφοποιείται και γίνεται όλο αυτό το υλικό οικοδόμημα που βλέπουμε γύρω μας, το οποίο πηγάζει από την πηγή που λέγεται πνεύμα, Θεός. Όλα αυτά τα υλικά αντικείμενα που δημιούργησε το πνεύμα και σήμερα εξελίσσει στα εργαστήρια, πηγάζουν από την ορατή ύλη. Όμως ο άνθρωπος δια της σκέψης (πίστης, άμορφης ύλης και πνεύμα) δύναται να μορφοποιεί και την άμορφη υλη η οποία υπάρχει και κινείται γύρω μας. Όπως ο Κύριος, όπου πολλαπλασίαζε από αυτή ψάρια, ψωμιά, ανάσταινε νεκρούς, έβαζε βολβούς, έκτεινε χείρας κουλού, περπατούσε στην θάλασσα κλπ. Ο Κύριος τα τόνισε όλα αυτά, ως εξής: << σης περισσότερα τούτων θέλετε ποιήσει >>, άλλωστε για αυτό τον λόγο ήρθε στην γη για να μας φανερώσει τις δυνατότητές μας οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν μέσα μας όταν, γίνουμε και συλλάβουμε το μέγιστο όλων αγαθό την ταπείνωση. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το μυστήριο της ζωής και της παρουσίας ημών δια Πνεύματος Αγίου, διότι και ο Θεός όλο τον υλικό κόσμο και τον πνευματικό τον δημιούργησε δια της ζώσης πίστεως του Λόγου. ‘Έχει άπειρες δυνάμεις ο Λόγος, ο Κύριος είπε: << ότι αν έχετε πίστη ως σαν κόκκο συνάπεως δύνασθε να είπατε στο όρος τάδε μετάβιθη εις την θάλασσα και να σας υπακούσει >>. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει: << εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι παρά το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος >> και δια αυτόν τον λόγο ο Κύριος είπε: << ότι αν ζητήσετε στο όνομά μου έχοντας πίστη λείψετε >>. ʼρα η αξία του πνεύματος, η αξία της πίστεως, η αξία των αγαθών λόγων μας, η αξία της ανυπόκριτής του αγάπης, η αξία γενικά του Θεού και του Αγίου Ευαγγελίου, θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του κάθε ανθρώπου και μετέπειτα των εθνών. Ο λόγος, διότι αυτό το πνεύμα του Θεού θα ενώσει τους λαούς, θα γκρεμίσει τις φυλές, θα διαλύσει τα σύνορα, θα εξελίξει τον άνθρωπο, θα καταργήσει τα δόγματα και τον φανατισμό που τα διέπει σήμερα. Το πνεύμα αυτό είναι το ʼγιο Πνεύμα, αυτό δημιουργεί την σκέψη στον άνθρωπο, χαρίζει την φυσική ζωή και μας παρέχει το πνεύμα της εξέλιξης, της λογικής, το πνεύμα των χαρισμάτων, των καρπών και των σημείων, αυτό είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνεί. Και όταν τον ψάχνουμε μην τον ψάχνουμε, ούτε πάνω, ούτε κάτω, άλλα μέσα μας στο πνεύμα μας. Ο οποίος Θεός έχει την ζωή και την σοφία της λογικής του Ευαγγελίου την οποία εκχέει εις ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου