Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΥΠΟΜΟΝΗ - ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Υπομονή: Όταν ο άνθρωπος εννοήσει τις δωρεές του Θεού και τις εκτιμήσει, θα του δώσει και την αφθαρσία ώστε η ζωή του να είναι αιώνια και όχι παροδική και ευάλωτη στην φθορά. Η αφθαρσία για να αποκτηθεί χρειάζεται υπομονή, διότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να διεξάγει πνευματικούς αγώνες οι οποίοι θα του αναπτύξουν νέους νευρώνες. Αυτοί οι νευρώνες θα του δημιουργήσουν διά της μελέτης του Λόγου του Θεού πνευματικά δωμάτια όπου θα αποθηκευτούν σε αυτά η ειρήνη του Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα η οποία είναι ανυπόκριτη και στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, η δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει, η ζώσα πίστη με την οποίαν λες και γίνεται και πληθώρα άλλων πνευματικών στοιχείων. Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών, καθώς ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

Υπομονή: Είναι φυσικό λόγω της άγνοιας που μας διέπει να αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, γι’ αυτό ο Κύριος είπε, εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών. Η υπομονή είναι αγωνιστικό πνευματικό στοιχείο αλλά και θεϊκό, γι’ αυτό και χρειάζεται να την έχουμε, διαφορετικά θα μπλέξουμε και θα οδηγηθούμε σε πνευματικό αδιέξοδο. Πολλοί άνθρωποι απελπίζονται γρήγορα λόγω του ότι δεν έχουν υπομονή και στο τέλος χάνουν τα πάντα, ό,τι πνευματικό έχτισαν αλλά και ότι θεϊκό ήλπιζαν ότι θα αποκτήσουν.

Υπομονή: Όταν μάθουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, τότε όλα για εμάς θα είναι σπουδή η οποία θα μας εξασφαλίσει σοφία Θεού. Να έχουμε υπομονή στα πάντα, διότι έτσι θα πετύχουμε τα πάντα.

Υπομονή: Δίδει εις τον άνθρωπο σωστή λογική, σύνεση, υγεία και χαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου