Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ. ΙΕ ΣΤΙΧΟΙ 51 – 52

«51. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή,

52. εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή».

Ο απόστολος Παύλος τους λόγους αυτούς τους αναφέρει στην Προς Κορινθίους επιστολή του και αυτό πρέπει να μας τιμά εμάς τους Έλληνες, διότι σχετικά με την κατάργηση του φυσικού θανάτου γράφει μόνο προς τους Κορινθίους και προς τους Θεσσαλονικείς. Ενώ γράφει τόσες επιστολές προς άλλους λαούς, δεν αναφέρει σε αυτούς πουθενά για την κατάργηση του φυσικού θανάτου. Όταν λοιπόν έλθει η ημέρα εκείνη, η οποία ως φαίνεται είναι πλησιέστατη, θα πρέπει οι επιζώντες να μην γνωρίσουν θάνατον αλλά διά Πνεύματος Αγίου να μεταμορφωθούν από φθαρτοί που είναι ή είμεθα σήμερα εις άφθαρτοι.

Αυτό λοιπόν το οποίον έγραψε ο απόστολος Παύλος πριν δύο χιλιάδες χρόνια και το οποίον πρώτος ανήγγειλε ο σοφός Σολομών έχει ως εξής: Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ᾿ απωλεία ζώντων, έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γης. Παραχώρηση Θεού φυσικά, διότι η σοφία του το επέτρεψε να έλθει ο θάνατος ώστε μέσω αυτού να επέλθει η αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Μέσω της αναγέννησης θα εκτιμηθεί η ζωή, η δημιουργία, η λογική του Θεού και η σοφία που τον διέπει. Μόνο μέσα από την αναγέννηση θα εννοηθούν τα αποκεκρυμμένα μυστήρια του Θεού με τα βασικότερα όλων τη ζωή, τον θάνατο, την λογική του Θεού, την πίστη, την αγάπη, την δικαιοσύνη, τον λόγο που δημιούργησε κ.λ.π.

Ο μεγαλύτερος όλων των προφητών, ο Ησαΐας, προφήτεψε ότι σοφία και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών. Η βοήθεια της επιστήμης λοιπόν είναι καθοριστική, διότι φέρνει την αφύπνιση. Η οποία επιστήμη έρχεται σήμερα και αποκωδικοποιεί το μυστήριο του θανάτου, λέγοντας ότι δύναται να επιτευχθεί το εγχείρημα τούτο, να καταργηθεί ο θάνατος. Θα έπρεπε ο πνευματικός κόσμος να το είχε ανακαλύψει πρώτος, να το πιστέψει πρώτος και ο λόγος διότι ο Χριστός αυτό το ουράνιο πολίτευμα της ζωής, της αφθαρσίας έφερε στη γη. Θα έπρεπε λοιπόν ο χριστιανικός κόσμος να το κηρύττει, να το εργάζεται και να το επιδιώκει. Παραχώρηση Θεού όμως να μην εννοηθεί δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, διότι η σοφία του Θεού το θέλησε. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων πίστεψαν και υιοθέτησαν τον θάνατο σαν θέλημα Θεού. Μάλιστα μετέφεραν και την βασιλεία του Θεού στον ουρανό, απορρίπτοντας τον φυσικό κόσμο, την δημιουργία του Θεού, τον πλανήτη ολόκληρο με τα ποτάμια και τις θάλασσες, με την πολυμορφική ζωή που τον διέπει. Ο Κύριος όμως ήρθε εδώ στη γη, όπως ο ίδιος πολλές φορές φανέρωσε για να καταργήσει τα έργα του διαβόλου και να ιδρύσει την βασιλεία του. Με τα κηρύγματά του λοιπόν φανέρωσε τον τρόπο και με τα έργα του έφερε την χαρά, την υγεία παντού. Και αυτό διότι θεράπευσε πάσα ασθένεια και πάσα πνευματική διαβολή εις τον λαό. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να αφομοιώσουν ολόκληρη την διδασκαλία του, την σοφία του Θεού μέχρι σήμερα και ενώ όλοι σχεδόν πίστεψαν σ΄ αυτόν, εμπλουτίστηκαν φιλοσοφικά, πνευματικά, όμως δεν θέλησαν ουσιαστικά τουλάχιστον ακόμη να εφαρμόσουν το θέλημά του. Έτσι παραμένει παγίδα στους ανθρώπους το, Ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων.

Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα για όλους εμάς πρώτα αλλά και για όλον τον κόσμο στην συνέχεια. Εμείς πρώτοι διά Πνεύματος Αγίου εννοήσαμε και πιστέψαμε στην κατάργηση του φυσικού θανάτου, η οποία θα λάβει χώρα στη ζωή μας διά του αγιασμού. Αυτός ο αγιασμός σε συνεργασία με την ζώσα πίστη θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού στη γη καθώς και το Πάτερ ημών φανερώνει (γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης). Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου για όσους το κατανοούν σήμερα, ώστε με τα μέσα του Ευαγγελίου να το φέρουν στη ζωή τους.

Φανερωθείσαν δε τώρα διά της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου (Τιμόθ. Β΄1:10). Αφού ο πνευματικός κόσμος έχει απορρίψει το θέλημα του Θεού, ο Θεός ενεργεί μέσα από την επιστήμη του κόσμου ώστε να τον αφυπνίσει και να πάρει ουσιαστική θέση έναντι του θελήματος του Θεού που είναι η κατάργηση του φυσικού θανάτου, ο οποίος θάνατος έρχεται από την αμαρτία. Εξάλλου αν δεν ήταν η επιστήμη να σκεφτεί λίγο παραπέρα, θα πέθαιναν όλοι οι άνθρωποι χριστιανοί και μη πολύ σύντομα από παιδικής ηλικίας. Χάρη αυτής της επιστήμης ζουν οι άνθρωποι σήμερα και όχι χάρη της εφαρμογής του θελήματος του Θεού. Ενώ θα έπρεπε να ζουν χάρη της αναγέννησης, της ζώσας πίστης, της σοφίας του Θεού διότι το σώμα έχει ανάγκη τον Θεό, είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Αφού λοιπόν δεν πληρούν τη ζωή των ανθρώπων οι νόμοι του Θεού, φυσική συνέπεια να υπάρχουν οι ασθένειες, η φθορά, το γήρας, ο θάνατος. Μετά λένε πάμε στον γιατρό, στην επιστήμη διότι θέλουμε να ζήσουμε και έτσι αυτή η επιστήμη τους βοηθά. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία υποκρισίας που διέπουν τους χριστιανούς και οι οποίοι επικαλούνται το Θεό. Το πρώτο στοιχείο είναι: Αφού λένε ότι είναι καλοί χριστιανοί, τηρούν τους τύπους, πηγαίνουν στην εκκλησία κ.λ.π. γιατί όταν αρρωσταίνουν δεν προσεύχονται ώστε να τους θεραπεύσει ο Θεός τους για τον οποίον καυχώνται ή και αν προσεύχονται γιατί δεν τους θεραπεύει και κατόπιν αναγκαστικά πάνε και παίρνουν φάρμακα; Άρα στα λόγια υπάρχουν χριστιανοί ενώ η ζωή τους στηρίζεται στα φάρμακα και στα χρήματα.

Δεύτερο στοιχείο υποκρισίας: Αφού καυχώνται οι χριστιανοί ότι εδώ στη γη δεν είναι η αληθινή ζωή αλλά αυτή που θα πάνε όταν πεθάνουν στον παράδεισο και εκεί θα είναι όλα ωραία. Εγώ ρωτάω, γιατί όταν αρρωσταίνουν δεν κάθονται να πεθάνουν να πάνε εκεί που θέλουν, που είναι ωραία, που θα συναντήσουν τον Θεό και τρέχουν στα καλύτερα νοσοκομεία και δίνουν όλην την περιουσία τους για να ζήσουν έστω και ένα μήνα παραπάνω, την οποίαν περιουσία πουλούν έναντι ενός πινακίου φακής για τη ζωή τους; Άρα, άλλα λένε τα χείλη και άλλα η καρδία. Τα χείλη μιλάνε μέσα από την άγνοια που διέπει τους ανθρώπους ενώ η καρδιά, η λογική επιδιώκει τη ζωή, επιδιώκει το θέλημα του Θεού.

Αφού λοιπόν οι άνθρωποι επιμένουν στο λάθος (να μην πιστεύουν δηλαδή στον καθαρισμό, στην μετάνοια, στην αναγέννηση), ο Θεός γέμισε τον κόσμο επιστήμες που εργάζονται για την αποκωδικοποίηση του DNA του ανθρώπου, ώστε να φέρει το θέλημά του μέσω αυτών που είναι η ζωή η αιώνια. Οι πνευματικοί που υποτίθεται είναι υιοί Θεού δεν θέλουν να το καταλάβουν, ενώ οι κοσμικοί καταλαβαίνουν καλύτερα το θέλημα του Θεού κατ’ εμέ. Έτσι οι υποτιθέμενοι κοσμικοί, ενώ είναι οι αληθινοί υιοί του Θεού, γέμισαν τον κόσμο αγαθά, γέμισαν τον κόσμο επιστήμες, γέμισαν τον κόσμο ερευνητικά εργαστήρια. Το μόνο λάθος τους είναι ότι γέμισαν και με εωσφορικό εγωισμό και ότι εμπορεύονται την σοφία του Θεού εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των ανθρώπων. Πιστεύω ότι θα το καταλάβουν μια μέρα και ότι ο κόσμος μας θα συνέλθει, ώστε η ζωή να μην στηρίζεται στα χρήματα και στα συμφέροντα αλλά στην αγάπη. Όλοι πέσαμε στην παγίδα του πονηρού. Οι πιστοί δεν πίστεψαν στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Οι κοσμικοί δεν πίστεψαν στον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Όπως και αν έχουν τα πράγματα εμείς προχωράμε. Το σχέδιο του Θεού γίνεται. Μάλιστα οι άνθρωποι σήμερα δημιούργησαν μία επιστήμη, η οποία ονομάζεται Γεροντολογία. Οι επιστήμονές της αισιοδοξούν ότι εντός ολίγων ετών θα κατορθώσουν να αναπτύξουν εις το διπλάσιον ή και εις το τριπλάσιον την ηλικία των ανθρώπων. Εκεί δηλαδή που ζουν οι άνθρωποι σήμερα 80 χρόνια, θα ζούνε 150 ή και 200. Αλλά, συνεχίζουν να γράφουν και να ελπίζουν, ότι θα κατορθώσουν μία ημέρα να καταργήσουν και την φθορά από το ανθρώπινο σώμα, ώστε οι άνθρωποι να ζουν αιώνια. Μάλιστα στα ερευνητικά εργαστήρια της Αμερικής, ένας επιστήμονας, κατάφερε γερασμένα ποντίκια να τα φέρει σε ηλικία νέα, σε σημείο να τεκνοποιήσουν κιόλας. Πριν από 100 χρόνια ή 200 ή 300 πόσο μάλλον τον τρίτο ή τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. δεν ηδύναντο οι άνθρωποι να συλλάβουν αυτό το μεγαλείο του Θεού, αυτή την επαγγελία, την υπόσχεση του Θεού σχετικά με την κατάργηση του θανάτου με τα μέσα του Θεού και της επιστήμης. Πρώτος ο Θεός καταργεί την φθορά διά της εφαρμογής του Λόγου του Θεού, διότι δημιουργεί θετικό τρόπο ζωής γεμάτο πίστη Χριστού και έπειτα η επιστήμη που και αυτή του Θεού είναι στην ουσία, καταργεί και τον θάνατο με τις θεραπείες, με τα φάρμακα, με τις έρευνες πάνω στον κυτταρικό ιστό, στις δυνατότητες δηλαδή του DNA, παρέχοντας μέσα από την αποκωδικοποίησή του τα στοιχεία που του δίνουν την δυνατότητα να ενεργεί, να αναπτύσσεται, να πολλαπλασιάζεται, να πάλλεται φυσιολογικά χωρίς να φθείρεται ο οργανισμός.

Το υλικό σώμα χρειάζεται τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν στην φύση για να πληροί ευεξία, νεότητα, υγεία, ζωή και συνάμα χρειάζεται και το πνευματικό κομμάτι, το συναισθηματικό το οποίο θα πρέπει να είναι του Αγίου Πνεύματος. Αδέλφια μου, οι άνθρωποι ότι σκέφτονται δύνανται να το φέρουν στη ζωή τους αλλιώς δεν θα το σκέφτονταν. Πολλοί παραδίδουν τον εαυτό τους στα στερεότυπα που υφίστανται σήμερα στον κόσμο μας και δεν θέλουν να ερευνήσουν τίποτα, ενώ ο Κύριος παροτρύνει ερευνάτε τας γραφάς 39 Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε  ζωήν αιώνιον και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού.

Οι άνθρωποι του Θεού όμως δεν συμβιβάζονται όπου και αν ανήκουν πνευματικά, ότι και αν υπηρετούν υλικό στοιχείο ή πνευματικό. Συνεχίζουν να διεξάγουν πνευματικές έρευνες και στο τέλος γίνονται αιτία για την εξέλιξη του κόσμου. Κατά την διάρκεια των ερευνών τους ανά τους αιώνες διώχθηκαν ποικιλοτρόπως. Όταν όμως η έρευνά τους απέδωσε καρπούς δικαιώθηκαν, μάλιστα δοξάστηκαν, βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν. Το ίδιο και εμείς, μπορεί σήμερα να φαίνονται παράλογα τα όσα λέμε στους ανθρώπους που διέπονται από στερεότυπα, εμείς όμως αγωνιζόμαστε για την υγεία, τη ζωή, την θεραπεία ψυχής και σώματος, η οποία πρέπει να πληροί την προσωπικότητά μας. Όταν καταλάβουν οι συνάνθρωποί μας θα μας αποδεχτούν και θα χαρούν. Ο Κύριος ήρθε στη γη και τόνισε, παράδειγμα έδωκα εις εσάς ώστε να κάνετε ότι εγώ ποιώ. Ο Κύριος ήταν υγιής στο πνεύμα και στο σώμα. Το ίδιο και εμείς. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Θεό άφθαρτο, αθάνατο ισχυρό και να μην έχουμε καμία σχέση με τις ιδιότητες που τον διακατέχουν. Κάτι συμβαίνει και η μόνη αλήθεια είναι ότι αποστατήσαμε από τις αρχές του, κόψαμε τον ομφάλιο λώρο που ήμασταν συνδεδεμένοι. Αυτό έγινε με την προσκόλλησή μας στο υλικό στοιχείο, το οποίο έφερε πάθη, εγωισμούς, πονηρίες, συμφέροντα κ.λ.π.

Μπορεί κάποιοι να πουν. Τόσοι άγιοι, τόσοι φιλόσοφοι, τόσοι άνθρωποι παρήλθαν, γιατί δεν το εννόησαν; Απαντώ ότι δεν μπορούσαν να το εννοήσουν διότι ο άνθρωπος αναγεννιέται, εξελίσσεται διά μέσω των αιώνων. Δεν μπορούσαν λοιπόν να δουν την δική μας εποχή και τις δυνατότητες που μας παρέχει ο Θεός σήμερα μέσω των επιστημονικών ερευνών, μέσω της εξέλιξης, μέσω της σοφίας του Θεού πάνω σε όλους τους τομείς. Και αν κάποιοι το προφήτευσαν, δεν μπόρεσαν να το πραγματοποιήσουν. Σήμερα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τα μέσα υπάρχουν και θα λάβει χώρα στη ζωή μας.

Πάμε τώρα να δούμε τους επόμενους στίχους 53 – 58. Εδώ βλέπουμε τα εξής: «53. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν.

54. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.

55. Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου;

56. το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμις της αμαρτίας ο νόμος.

57. Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

58. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω».

Άρα, η αμαρτία διά του νόμου εγέννησε τον θάνατο, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε, χωρίς να δυνάμεθα ακριβώς να συλλάβουμε το πως ενεργεί η αμαρτία και το πώς ακριβώς προκαλεί την φθορά που φέρνει στο σώμα ημών, το οποίο θα το εννοήσουμε σιγά-σιγά πνευματικά. Αφού λοιπόν γνωρίζουμε σήμερα ότι η αμαρτία έτσι απλά και βάση του Λόγου του Θεού δημιουργεί τον θάνατο, κάνουμε μια προσπάθεια να αποφύγουμε την αμαρτία και ο λόγος για να γίνουμε υιοί Θεού και να μην αποθάνουμε πρώτα ψυχικά και κατόπιν πνευματικά. Εμείς το πιστεύουμε ότι οι υιοί του Θεού πρέπει να έχουν τι ιδιότητες του Θεού, οι οποίες αναπτύσσουν τη ζωή. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε σήμερα να αποβάλλουμε την αμαρτία, τον λάθος τρόπο ζωής και είμεθα σίγουροι ότι ο θάνατος είναι παράγωγο της αμαρτίας. Είτε το πετύχει είτε όχι η επιστήμη, εμείς μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Είναι στην απόφασή μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού και πρέπει διότι σήμερα έχουμε την ευκαιρία, η οποία μας δόθηκε υπό του Θεού γιατί όλα αυτά τα πιστεύουμε. Άλλωστε αν η επιστήμη με την άγνοια που διακατέχει τους ανθρώπους της πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού βρει τη ζωή, ποια χρήση θα της κάνει; Αν υποτεθεί ότι είναι ένα χάπι η ζωή, θα το δώσει στους ανθρώπους; Φυσικά όχι! Πόσο θα κοστίζει; Μήπως το πάρουν μερικοί και οι υπόλοιποι χρησιμοποιηθούν ως ληξιπρόθεσμα προϊόντα; Είναι πολύ σοβαρό να έχουν τη ζωή άνθρωποι που δεν έχουν τον καθαρισμό, τον αγιασμό. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι το τι θα γίνει. Μη γένοιτο ακάθαρτοι άνθρωποι να έχουν τη ζωή. Εδώ σήμερα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως θα ξημερώσουν ώστε να διακατέχονται από την αρετή όλων, την ταπεινοφροσύνη και ο εωσφορικός εγωισμός υπερβαίνει την κεφαλή τους, δεν διακατέχονται από τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου.

Έχουμε ένα γραφικό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει να έχουν οι άνθρωποι τη ζωή χωρίς πνεύμα Θεού. Οι άνθρωποι στην Γένεση, που η αμαρτία δεν είχε υποχειριάσει όλο τους το είναι, ζούσαν πολλά χρόνια. Αυτή την εξουσία της ζωής, αντί να την κάνουν καλή χρήση την έκαναν δαιμονισμένη. Τα πολλά χρόνια έγιναν αιτία να συσσωρεύσουν πληθώρα αρνητικών καταστάσεων στη ζωή τους, πληθώρα αμαρτίας. Εδώ σήμερα οι άνθρωποι που ξέρουν ότι θα πεθάνουν, που δεν έχουν πολλά χρόνια ζωής και πάλι δεν υπάρχει έστω και μια ημέρα που να μην αμαρτάνουν, ας φανταστούμε τι θα γινόταν αν ήξεραν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Έχουμε ακούσει πολλούς να λένε: Να ήταν τα νιάτα δυο φορές. Γιατί το λένε; Μήπως για να γίνουν παιδιά Θεού; Όχι. Για να ξανακάνουν τα ίδια λάθη και μάλιστα πιο έντονα. Συμπέρασμα: Οι πάντες θα πρέπει να μετανοήσουμε, να αναγεννηθούμε, να γυρίσουμε στην αγκαλιά του Θεού.

Τώρα θέλω να δούμε τον τρόπο που ενεργεί η αμαρτία, ώστε εμείς να μπούμε στη ζωή καθαροί και να ζούμε με τον Θεό. Διότι αν πετύχουμε τη ζωή χωρίς Θεό, θα είμαστε ένας εωσφόρος. Αν όμως πετύχουμε τη ζωή βγάζοντας την αμαρτία σε λεπτομέρεια από τον εγκέφαλο μας, διότι εκεί εκκόλαψε ο διάβολος το αβγό του, θα γίνουμε υιοί Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Μόνο έτσι θα εκπληρωθεί και η επόμενη επαγγελία ότι ο Θεός θα συμβασιλεύσει μαζί μας, θα σκηνώσει μαζί μας εκπληρώνοντας την δεύτερη έλευσή του. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι ο Πατέρας είπε στον Υιόν του: Υιέ μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Όταν τον καταργήσουμε, ο Κύριος θα έρθει και θα συμβασιλεύσει μαζί μας.

Ας δούμε λοιπόν πως ενεργεί η αμαρτία στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη τέχνη της αμαρτίας είναι να χωρίζει τους ανθρώπους και όταν τους χωρίσει κάνει τη δουλειά της με μεγάλη ευκολία. Πώς τους χωρίζει; Επί παραδείγματι τους χωρίζει από παιδικής ηλικίας σε δόγματα, θρησκείες, εθνικότητες, φυλές κ.λ.π. Πάνω στην διαδικασία όπου γίνεται ο χωρισμός γίνεται το μεγάλο κακό. Ο τρόπος αυτός κατορθώνει να συσκοτίσει την σκέψη των ανθρώπων και λόγω του φανατισμού, του δογματισμού πολύ περισσότερο των πνευματικών ανθρώπων αλλά και ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Με όλα αυτά όσοι έχουν καλή προαίρεση να προσεγγίσουν τον Θεό, βλέποντας το πώς συμπεριφέρονται πνευματικοί και μη, λένε, δεν υπάρχει Θεός. Έτσι χάνεται ο έλεγχος της συνειδήσεώς τους. Κατόπιν η αμαρτία αυξάνει στη ζωή τους και οι αλώπεκες μικρές ή μεγάλες κρύβονται σε όλους. Αυτές είναι: Ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση, πονηρία, φόβος, θυμός, στενοχώρια κ.λ.π. Οι μικρές αλώπεκες συν τον χωρισμό που δημιουργεί η αμαρτία, επιφέρουν τον θάνατο διά της φθοράς αλλά πολλές φορές και ακαριαία. Άλλος τρόπος που ενεργεί η αμαρτία είναι η ύλη, στην οποίαν οι άνθρωποι έχουν στηρίξει όλη τους τη ζωή. Βυθίζονται οι άνθρωποι μέσα στο υλικό στοιχείο, σε σημείο να μην σκέφτονται τίποτα περισσότερο. Η ύλη μέχρι να αποκτηθεί αλλά και μετά δημιουργεί φθόνους, δημιουργεί αντιδράσεις, αντιξοότητες, εγωισμούς, συμφέροντα, πονηρίες κ.λ.π. Ο τρόπος λοιπόν που ενεργεί η αμαρτία, κάνει τους λαούς να ευρίσκονται εις αυτήν την κατάστασιν της διαιρέσεως, της ασυμφωνίας και του συμφέροντος, το οποίο συμφέρον δημιουργείται κατόπιν ως είναι επόμενον και δεν υπάρχει καμία συνοχή μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ουδεμία σκέψη να τους ενώνει τους ανθρώπους. Έτσι δημιουργείται η Βαβέλ, η οποία διέπεται από την σύγχυση των ιδεών, των γνωμών, των εγωιστικών φιλοσοφικών συζητήσεων κ.λ.π. Με όλα αυτά οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να χωρίζονται. Ο απώτερος σκοπός της αμαρτίας είναι τούτος: Να μην συνέλθουμε και ενωθούμε ποτέ ώστε με την σοφία του Θεού που διέπεται από αγάπη, από λογική Θεού, χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας έχει δώσει ο Θεός και σωθούμε. Έτσι λοιπόν η αμαρτία εργάζεται αιώνες τώρα και ενεργεί μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης.

Σήμερα όμως όλοι εμείς που ανήκουμε στην Φωνή Θεού, έχουμε όλα τα μέσα για να ζήσουμε δημιουργικά, πνευματικά, ποιοτικά, ποσοτικά. Τα μέσα αυτά είναι ο Χριστός, το Άγιο Ευαγγέλιό του, οι ομιλίες, η ζώσα πίστη προς τον Θεό, ότι δύναται να μας απαλλάξει από την φθορά. Πάνω στην πίστη π.χ. αν κοιτάξουμε μέσα στον Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι άνθρωποι ομοιοπαθείς από την αυτήν ζύμην που προερχόμεθα και εμείς προέρχονται και αυτοί. Και όμως διά της πίστεως έκαναν σημεία και τέρατα, έκαναν θαύματα μεγάλα όπως ο Μωϋσής, ο Ηλίας, ο Ενώχ, ο Ιησούς του Ναυή που έριξε μετεωρίτες στους εχθρούς. Ακόμη αυτός ο Ιησούς του Ναυή σταμάτησε την περιστροφή του πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Ο Ηλίας έριξε πυρ από τους ουρανούς και τόσα άλλα θαύματα έκανε. Ο Μωϋσής διά πίστεως ολόκληρα τεσσαράκοντα χρόνια εις της έρημον έδιδε άρτον από την φύση, διαμορφώνοντας την άμορφη ύλη σε ύλη, σε ψωμί κ.λ.π. Ακόμη, άνοιξε την ερυθρά θάλασσα, ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τους Αιγυπτίους με πληγές και τι δεν έκανε αυτός ο Μωϋσής. Ο Ενώχ διά της πίστεως μετετέθη από την φθορά στην αφθαρσία και ζει μέχρι σήμερα μαζί με τον Θεό. Με αποκορύφωμα όλων τον Κύριό μας, τόσα θαύματα διά της πίστεως του λόγου του. Μάλιστα φανέρωσε σε εμάς πως, ότι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε και περισσότερα τούτων.

Αλλά η αγάπη μεταξύ μας, αυτή κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα, αυτή ιδρύει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενώνει τα πάντα μέσα στο σύμπαν, είναι η δύναμη που δουλεύει ενάντια στην φθορά. Η αγάπη συντηρεί το σύμπαν, συγκρατεί τα ηλεκτρόνια κοντά στον πυρήνα του ατόμου, ενώνει τα κύτταρα του σώματος ώστε να δημιουργηθούν διάφορα όργανα, συντονίζει τις λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων σε ένα ενωμένο και αρμονικό σύνολο. Εκφράζει ακόμη την βαρύτητα, η οποία κρατάει την σελήνη στην τροχιά της γύρω από την γη, την γη γύρω από τον ήλιο, τον ήλιο γύρω από το κέντρο του γαλαξία κ.λ.π. Με την αγάπη στεκόμεθα πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τα πάθη και τις αδυναμίες, πάνω από όλα τα φθοροποιά στοιχεία που προκαλούν την φθορά και τον θάνατο. Η αγάπη δημιούργησε τον φυσικό, τον υλικό, τον υδρόβιο, τον ουράνιο, τον επίγειο κόσμο, είναι με λίγα λόγια η δύναμη η υπερέχουσα των πάντων. Άλλα μέσα που έχουμε είναι: Η πνευματικοποιημένη επιστήμη, η λογική του Θεού, η σοφία του Θεού, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε, έχουμε…… έχουμε τα πάντα με την αγάπη του Θεού όταν αυτή ζει μέσα μας.

Αν λοιπόν θέλουμε να νικήσουμε την αμαρτία, η οποία επιφέρει την φθορά και τελευταία τον θάνατο, ας πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων ότι μας χωρίζει και ας γίνουμε μια ψυχή, μια καρδιά, ένα φρόνημα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας θέλει ενωμένους. Το Ευαγγέλιο επ’ ουδενί όταν διαβάζεται σωστά δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Όσους τους χωρίζει δεν το εννόησαν αλλά ούτε και εγεννήθη μέσα τους αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ενώνει τους ανθρώπους και τους κάνει μια καρδιά, μια ψυχή, ένα φρόνημα. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια θρησκεία και όποιο τρόπο λατρείας θέλει, όμως η αμαρτία έγκειται στον άνθρωπο όταν θέλει αυτόν τον τρόπο να τον επιβάλλει ώστε να τον υιοθετήσουν και οι γύρω του, πράγμα το οποίον υφίσταται σήμερα στον κόσμο μας. Ας ενωθούμε στα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου όπως καρπούς, χαρίσματα, σημεία και τις λεπτομέρειες ας τις εγκαταλείψουμε. Τα στοιχεία που νικούν την αμαρτία, την φθορά τα εννοούμε, τα άλλα δεν ωφελούν. Τα βασικά να επιδιώξουμε. Ο χωρισμός είναι η αμαρτία, είναι η αιτία, το κέντρο του θανάτου. Αυτός ο χωρισμός δεν μας επιτρέπει όταν δογματίζουμε τον δικό μας τρόπο ζωής προς στους άλλους. Μη γένοιτο! Στα βασικά, εκεί να ρίξουμε το βάρος.

Τα μέσα λοιπόν ώστε να μην αποθάνουμε που είναι και επαγγελία Θεού υπάρχουν, ειδικά σήμερα. Αυτά έχουν ως εξής: Η πίστη και η επιστήμη. Η πίστη λοιπόν από το ένα μέρος και η επιστήμη από το άλλο, ειδικά όταν αυτή πνευματικοποιηθεί, γίνονται αυτόματα δίδυμες αδερφές, γίνονται θυγατέρες του απείρου. Η επιστήμη εις το βάθος είναι θρησκεία, σοφία Θεού και η θρησκεία στο βάθος είναι επιστήμη. Εάν μια μέρα τα εννοήσουμε και ενωθούμε μαζί τους, τότε αυτά θα γίνουν οι αγλαοί καρποί των ανθρώπων που θα τους βοηθήσουν να νικήσουν τον θάνατο.

Όλα αυτά εμείς οι Έλληνες πρέπει να τα καταλάβουμε, διότι αυτό το Ευαγγέλιο που φέρνει τον τρόπο της κατάργησης του θανάτου εγράφη εις την ελληνικήν γλώσσαν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να διαβάσει και να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, πρέπει να το μελετήσει πολύ, να γίνει βίωμά του ώστε ο τρόπος σκέψης του Θεού να γίνει ένα με αυτόν, να γίνει ο νέος τρόπος ζωής του. Άλλωστε δι’ αυτόν τον λόγο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τους ανθρώπους άφθαρτους.

Όταν γίνει πνευματική ειρηνοποίησις του ελληνικού λαού, τότε θα λάβουν χώρα τα γεγραμμένα και όλοι οι λαοί θα ακολουθήσουν την πνευματική του πορεία. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει σε ένα σημείο ότι, οι Ιουδαίοι σημείον αιτούσι διά της πίστεως και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν και όπως είναι δεδομένον άνωθεν εκείνο το οποίον ζητούν οι άνθρωποι το λαμβάνουν. Ο Κύριος είπε, Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.

Το σημείον λοιπόν το οποίον ζητούσαν οι Ιουδαίοι τους εδόθη. Το μεγαλύτερο σημείον του ουρανού και της γης είναι η ενανθρώπισις του Χριστού. Μέσα στο Ισραήλ έγινε η ενανθρώπιση του Κυρίου αλλά δεν πίστεψαν οι Ιουδαίοι. Οι Έλληνες εφόσον λοιπόν εζήτουν σοφία τους εδόθη και το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως, ότι η σοφία αυτή κυβερνά όλους τους ανεπτυγμένους λαούς της γης. Ο τρόπος, με την μορφή της Δημοκρατίας.

Εις τους Έλληνες, για όσους θέλουν να ομολογήσουν την αλήθεια, ανήκει ο πολιτισμός του κόσμου. Οι Έλληνες οφείλουν και τώρα να ξεκινήσουν διά του Ευαγγελίου την πνευματική εργασία, ώστε να φέρουν την απολύτρωση του σώματος καταργώντας πρώτον την αμαρτία, δεύτερον πιστεύοντας στη ζωή και τρίτον δημιουργώντας προϋποθέσεις πάνω στην εξάπλωση της ζωής.

Αδέλφια μου ας ξεκινήσουμε από σήμερα να εκδηλώνουμε την αγάπη του Χριστού η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο ή εχθρό. Μέσω αυτής όταν ο Θεός την δει είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Η αγάπη μακροθυμεί, δηλαδή μακριά θυμώνει, η αγάπη αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής ούτε στον υλικό ούτε στον πνευματικό τομέα, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, συγχαίρει εις την αλήθειαν, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει.

Η αγάπη δεν αποζητά το ατομικό συμφέρον αλλά το γενικό, το οποίον είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον. Η αγάπη και η ενότητα είναι τα στοιχεία που φέρνουν τον Θεό μέσα μας και γύρω μας. Οι άνθρωποι που έχουν την αγάπη δεν υπερηφανεύονται, δεν σκέφτονται μεγάλα για τον εαυτό τους και ο λόγος διότι ξέρουν καλά ότι, ουδέ του τρέχοντος, ουδέ του θέλοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Ακόμη γνωρίζουν, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι. Τελευταία γνωρίζουν οι άνθρωποι που την έχουν ότι, τι έχεις άνθρωπε το οποίο δεν έλαβες; Όλα αυτά και άλλα πολλά κατατάσσουν τους ανθρώπους ταπεινούς, ευπρόσδεκτους εις τον Θεό και εις τους συνανθρώπους τους.

Συμπέρασμα: Οι άνθρωποι που έχουν την αγάπη δεν καυχώνται επ’ ουδενί.

Η αγάπη είναι το στοιχείο που φανερώνει ότι μέσα μας κατοικεί ο Θεός, ότι το Ευαγγέλιό του εγεννήθη μέσα μας. Αυτό το μαρτυρεί ο Θεός και οι άνθρωποι, διότι βλέπουν στο σκεύος εκλογής του Θεού την αγάπη. Με την αγάπη στη ζωή μας η ενότητα δύναται να λάβει χώρα, διότι όλους τους δέχεται όπως είναι η αγάπη.

Ο Θεός αδέλφια μου ανάλογα το πνευματικό επίπεδο που μας διακατέχει μας μιλά, μας κατευθύνει. Όταν ενηλικιωθούμε πνευματικά θα καταλήξουμε στο σημείο να αντιλαμβανόμαστε τις αντιπαλότητες που σήμερα μας χωρίζουν. Μέχρι να φτάσουμε όμως στην αγάπη, ας εφαρμόζουμε την σοφία του Θεού που εδόθη υπό του Θεού στον πνευματικό μου πατέρα και έχει ως εξής: Να σέβομαι την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Έτσι δυνάμεθα να είμαστε από σήμερα ενωμένοι.

Επομένως χρειάζονται δύο πράγματα που θα πρέπει να μας διέπουν ώστε να αποφύγουμε την αμαρτία και να εμφανιστεί πάλι το δέντρο της ζωής. Πρώτον, να βρούμε χρόνο ώστε να αντλήσουμε το θέλημα του Θεού που υφίσταται μέσα στον Λόγο του Θεού και δεύτερον, να πιστέψουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Θεού, στο Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ο Κύριος τόνισε, Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει 4 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι του αδιαίρετου, η δεύτερη της συνοχής, η τρίτη του ολοκληρωμένου και η τέταρτη αυτή που αγκαλιάζει όλη την σοφία του Θεού. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου