Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΤΟ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ


Εφαρμογή: Το ότι εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού σημαίνει ότι οι συνάνθρωποί μας, μας ακολουθούν στην πορεία του πνευματικού προσανατολισμού που έχουμε υιοθετήσει. Ο Χριστός ήτο μία μορφή η οποία κέντριζε το ενδιαφέρον των συνανθρώπων του και όλοι έτρεχαν κοντά του. Ο ίδιος είπε: Παράδειγμα έδωκα εις εσάς, ώστε να κάνετε ότι εγώ ποιώ. Αυτό να επιδιώκουμε όλοι μας και να μην συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι, είμεθα καλοί Χριστιανοί, καλοί Ιουδαίοι τηρώντας μόνο τους τύπους. Η αποστολή μας είναι να γίνουμε υιοί Θεού κατ εικόνα και ομοίωση αυτού.

Εφαρμογή: Όποιος έχει σαν πίστη ότι είναι Ιουδαίος δηλαδή Χριστιανός και πιστεύει στην περιτομή (τύπος), απέχει από τον Θεό. Όποιος όμως έχει το όνομα Χριστιανός και εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού, δοξάζει τον Θεό σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή των εντολών του Λόγου του Θεού θα μας εξασφαλίσει την αιώνια σχέση και φιλία με τον Θεό.

Εφαρμογή: Στους πνευματικούς κύκλους στους οποίους θα παραβρισκόμαστε, θα προσέχουμε ώστε να μην κατεχόμαστε υπό του πνεύματος της περιέργειας, της κατακρίσεως, της ζηλοτυπίας και του παντογνώστη. Μάλιστα όταν ομιλούμε, θα ομιλούμε με πνεύμα σωφροσύνης, αγάπης, δικαιοσύνης, ανεκτικότητας, ταπείνωσης και ειρήνης. Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω από το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν τον κύκλο θα εμφανίζεται ο Θεός, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του ως εξής: εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπη έχητε εν αλλήλοις.

Εφαρμογή: Δύναται όταν πιστευθεί και εφαρμοσθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο από έναν ή πολλούς ανθρώπους, να καταργήσει εις αυτούς τη φθορά, το γήρας και τέλος τον φυσικό θάνατο. Δύναται να εξασφαλίσει τη ζωή δια της ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου