Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΠΙΣΤΗ - Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ


Πίστη: Η πίστη στον Θεό μας δικαιώνει έναντι του νόμου του Θεού, ο οποίος έχει την εξουσία να μας οδηγήσει στον θάνατο. Η πίστη αυξάνει πάνω στον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, πάνω στην δραστηριότητα της εξάπλωσης, πάνω στις αντιξοότητες.

Πίστη: Αν κάποιος δεν εργάζεται λόγω της άγνοιας που διέπει σήμερα τον πιστεύσαντα κόσμο, πιστεύει όμως στον Θεό, αυτή η πίστη του θα τον οδηγήσει στον θάνατο, όμως, κατά την ανάσταση θα δικαιωθεί.

Πίστη: Η πίστη στον Θεό μας δικαιώνει όταν τα έργα μας διέπονται από σοφία Θεού και τα λόγια μας είναι ηρτυμένα με πνευματικό άλας, με πνεύμα Θεού. Η πίστη μας ακόμα μας δικαιώνει ενώπιον Θεού και ανθρώπων μόνο όταν είναι ζώσα, διότι όσες επιθέσεις και αν δεχτούμε, αν την έχουμε την ζώσα πίστη, αντιπαραθέτουμε τα όπλα αυτής στον εχθρό και σε κάθε πνευματική μάχη βγαίνουμε νικητές. Επίσης μας δικαιώνει η πίστη όταν έχουμε καταφέρει να εξουσιάσουμε την ζωή μας και πλέον το υλικό σώμα μας δεν υπόκειται στην φθορά, στις ασθένειες, στον θάνατο, στο σύστημα του κόσμου. Αυτή η πίστη μας χαρίζει ειρήνη, ειρήνη Χριστού η οποία λειτουργεί ως υψιπέτης αετός στην ζωή μας και στο έργο το οποίο εργαζόμαστε. Η απόκτηση της ζώσας πίστης, την οποίαν έχει εξασφαλίσει ο άνθρωπος του Θεού με την δύναμη του Θεού μέσα από τον αγώνα του καθαρισμού και της εξάπλωσης, είναι καύχημα σε αυτόν και σε όσους είναι γύρω του, διότι εργάζεται με δύναμη Θεού ένα έργο σωτηρίας, ένα έργο επαγγελίας, το οποίο έχει την εξουσία να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, καθορίζοντας η πίστη του αυτή το θέλημα του Θεού στο ανθρώπινο γένος.

Πίστη: Διά πίστεως εκπληρώθηκαν οι επαγγελίες του Θεού από ανθρώπους που τις πίστεψαν και τις έφεραν στην ζωή τους. Ο Κύριος φανέρωσε πως αν έχετε πίστη Θεού, δύνασθε να ποιήσετε ότι ποιώ και εγώ.

Πίστη: Η ελπίδα είναι προ της πίστης. Όταν δεν έχουμε πίστη ελπίζουμε. Όταν έχουμε πίστη, εργαζόμαστε τα δρώμενα του Ευαγγελίου με την βοήθειά της και εξασφαλίζουμε την σωτηρία ψυχής και σώματος, εκπληρώνοντας διαμέσου μας ο Θεός τις επαγγελίες.

Πίστη: Αν πιστεύουμε, τότε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να γίνουμε ένα με τον Χριστό.

Πίστη: Ο Χριστός φανέρωσε ότι το πνεύμα το δικό του εστί το ζωοποιόν. Εμείς δεν έχουμε παρά να πιστέψουμε στην καλή είδηση που λάβαμε ώστε να αναπτυχθούμε πνευματικά, στην αρχή διά του Ευαγγελίου και μετέπειτα διά Πνεύματος Αγίου.

Πίστη: Η πίστις εις τον Χριστόν χωρίς αμαρτίες είναι το φρούριο που αναπαυόμεθα.

Πίστη: Να πιστεύουμε με τα λόγια και τα έργα μας εις την ζωήν την αιώνιον και όχι εις την προσωρινή, η προσωρινή είναι φευγαλέα.

Πίστη: Πίστη ανυπόκριτος μέχρι θανάτου εάν απαιτηθεί δια να εδραιώσουμε τη ζωή του Χριστού την άφθαρτον εις το είναι μας.

Πίστη: Να αρχίσουμε έναν πόλεμο με την πίστη, δια αγάπης ενεργούμενη, να ανατρέψουμε τον διάβολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου