Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΑΦΗΚΕΝ ΟΙΚΙΑΣ


Αφιέρωση: Και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει.

Αφιέρωση: Αφιέρωση σημαίνει, συνεχόμενη ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα πάνω στο τρίπτυχο μελέτη, προσευχή, κήρυγμα το οποίο κήρυγμα δημιουργεί την εξάπλωση που καθιστά υπαρκτή στον κόσμο την οικογένεια του Θεού.

Αφιέρωση: Να προβούμε στις ενέργειες εκείνες που μας δίνουν το δικαίωμα να εισέλθουμε πλέον ως ιδεώδεις άνθρωποι στον γάμο του αρνίου με το κοστούμι της μετάνοιας, της αναγέννησης, της ζώσης πίστεως.

Αφιέρωση: Ο πολυχρόνιος αγώνας να αναπτύξουμε μέσα μας τον νόμο του πνεύματος του Θεού.

Αφιέρωση: Με την αφιέρωση δικαιώνεται ο Λόγος του Θεού ότι είναι καλός.

Αφιέρωση: Διά της αφιέρωσής μας πάνω στο πνεύμα του Θεού, το οποίο εκδηλώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (νόμο του Θεού), θα νικήσουμε την φθορά που φέρνει η αμαρτία στο σώμα ημών. Με λίγα λόγια θα νικήσουμε τον θάνατο.

Αφιέρωση: Η συνειδητοποίηση του θελήματος του Θεού δημιουργεί σε εμάς νέες επιδιώξεις και ουρανόδρομους στόχους. Αυτοί οι στόχοι τιθασεύουν το πνεύμα μας και υποτάσσουν την σάρκα μας στο να ποιεί το θέλημα του Θεού, ώστε να ενεργείται σε αυτή την σάρκα η ζωή η αιώνια, η άφθαρτη, η πανευδαίμονη, η γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Αφιέρωση: Να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε να την λάβουμε αιώνια με καρπούς, με σημεία και άπειρες δυνάμεις διά του Λόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου