Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΘΕΟΥ - Ο ΝΟΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ


Νόμος Θεού: Ο νόμος χρειάζεται για να γνωρίσει ο άνθρωπος το καλό και το κακό. Διά του νόμου εννοεί την παράβαση. Με έναν συνεχή αγώνα αφιέρωσης δύναται να τον εφαρμόσει, ώστε αυτός να τον εξελίξει σε κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού και συμμέτοχο της δόξης αυτού του Θεού.

Όποιος δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο, διότι δεν γνωρίζει τον τρόπο, σώζεται διά της πίστεως στον Χριστό. Ο τρόπος, Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται.

Νόμος Θεού: Ο νόμος του Θεού είναι ανεφάρμοστος και οι πάντες τον έχουν παραβεί. Ο Θεός δεν καταργεί τον νόμο αλλά διά της παρουσίας και της θυσίας του Χριστού, δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει το έλεος του και να βρει χρόνο να εντρυφήσει συνειδητά πλέον στα δρώμενα του Ευαγγελίου. Κατόπιν να του γίνει συνήθεια ο νόμος του Θεού. Μόνο με το έλεος του Θεού και την σοφία του δύναται ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί πνευματικά και να φτάνει στην ωριμότητα. Ο νόμος δόθηκε υπό του Θεού ώστε ο άνθρωπος να τον παραβεί. Έτσι ο άνθρωπος μέσω αυτής της παράβασης γνώρισε την αμαρτία, η οποία αμαρτία δημιουργεί την φθορά και τον θάνατο. Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα σχέδιο μέσω του οποίου ο άνθρωπος να γνωρίσει το καλό και το κακό. Τελευταία να γνωρίσει τις επιπτώσεις που επιφέρει το καλό και το κακό, ούτως ώστε μέσα από την ελεύθερη βούλησή του και μέσα από τις ίδιες του τις εμπειρίες να επιλέξει καλό ή κακό.

Νόμος Θεού: Ο νόμος του Θεού, διακατέχεται από την σοφία του Θεού και από την ζώσα πίστη, που όταν υφίσταται στην ζωή μας δυνάμεθα μέσω αυτής να κάνουμε θαύματα μεγάλα.

Νόμος Θεού: Ο νόμος και η πίστη δημιουργούν νέα βάση στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος αναπτύσσεται σε γονιδιακό επίπεδο και το DNA του πάλλεται κατά Θεό σε σημείο να παραμένει ο άνθρωπος αυτός άφθαρτος, συμμετέχοντας με τα στοιχεία αυτά στα μεγαλεία και στην δόξα του Θεού. Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;

Νόμος Θεού: Ο νόμος του Θεού δόθηκε για να φανερωθεί η αμαρτία, η οποία προ του νόμου κρυβόταν και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την εννοήσουν. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν το σωστό και το λάθος. Όλα όσα συνέβαιναν στην ζωή τους, τα δέχονταν σαν φυσική συνέπεια με τραγικά αποτελέσματα σε προσωπικό ή γενικό επίπεδο. Η άγνοια και η ημιμάθεια τους καταδίκαζε. Ο νόμος του Θεού είναι σωτήριος, είναι άγιος, είναι η πηγή της παρούσης και της μελλούσης ζωής κάθε λογικού όντος. Ο Θεός έθεσε τον νόμο του ώστε οι άνθρωποι όταν εννοήσουν την σημασία του, να διεξάγουν αγώνες για να τον εντάξουν στην ζωή τους. Όταν φτάσουν στο σημείο να εννοήσουν τον νόμο του Θεού και την σοφία αυτού, αυτός ο νόμος θα μεταβληθεί υπό των ανθρώπων του Θεού σε παγκόσμιο σύνταγμα όπου τα μέλη του νέου κόσμου θα φτάσουν στην θέωση και θα επανέλθουν στην αιώνια, άφθαρτη ζωή. Ο νόμος του Θεού είναι να αγαπήσουν οι άνθρωποι Κύριον τον Θεόν τους εξ όλης της καρδίας τους και εξ όλης της ψυχής τους και εξ όλης της διανοίας τους και εξ όλης της ισχύος τους και τον πλησίον τους ως εαυτόν.

Νόμος Θεού: Μέσω της πρόληψης που έχει αναπτύξει η επιστήμη σήμερα προλαμβάνει από τους σημερινούς ανθρώπους μελλοντικές ασθένειες, οι οποίες αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθούν στο σώμα τους. Έτσι και η εμφάνιση του νόμου του Θεού στην ζωή μας δύναται να προλάβει την καταστροφή του πνεύματος και του σώματός μας. ʼρα, ο νόμος είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει.

Νόμος Θεού: Ο νόμος του Θεού είναι φως. Χωρίς αυτόν η αμαρτία δουλεύει στην ζωή μας, μη εννοώντας δυστυχώς οι πάντες την καταστροφή που εκδηλώνει στο σώμα ημών, η οποία έρχεται με την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζεται σ’ αυτό με πόνο, με φθορά και με τον φυσικό θάνατο.

Νόμος Θεού: Ο Θεός θέλει να αναπτυσσόμαστε πάνω στις εντολές και τις προδιαγραφές του νόμου του, ο οποίος είναι συνυφασμένος με το να αυξάνει εις ημάς την αιώνια ζωή.

Νόμος Θεού: Ο νόμος του Θεού επηρεάζει θετικά όλο μας το είναι. Ειδικά όταν εφαρμόζεται επηρεάζει την συναισθηματική και πνευματική κατάσταση του υλικού μας σώματος που στηρίζεται αποκλειστικά στο ρήμα του Θεού, το οποίο και θα πρέπει να υφίσταται στο νου μας ώστε δια αυτού να ζωοποιείται το σώμα μας. Ο Χριστός τόνισε, το ρήμα, το πνεύμα του Θεού Πατέρα εστίν το ζωοποιούν.

Νόμος Θεού: Η ζωή, η υγεία, η χαρά, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, η σοφία του Θεού.

Νόμος Θεού: Δια αυτού, να έρθει η ημέρα που θα συναντήσουμε τον Πατέρα Θεό, ζώντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου