Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΨΕΜΑ - ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΙΝΑΙ


Ψέμα: Το ψέμα είναι η αμαρτία, τα πάθη, οι πονηρίες, οι εγωισμοί, οι χωρισμοί, τα σκάνδαλα μεταξύ των ανθρώπων, οι ασθένειες, η φθορά με αποκορύφωμα όλων τον θάνατο. ʼρα, με το ψέμα δεν θα δικαιωθεί ουδείς ενώπιον του Θεού.

Ψέμα: Το ψέμα είναι το πολίτευμα του διαβόλου, το οποίο καταστρατηγεί με μύριους τρόπους την αλήθεια του Χριστού.

Ψέμα: Πολίτευμα αδιασάλευτο, αφού κατόρθωσε ο διάβολος να το βάλει εις τους πρωτόπλαστους έγινε η ζωή η ουσιαστική του ανθρώπου σε σημείο να έγκειται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Από γενικής πλευράς, το ψέμα είναι πολίτευμα δια τον άνθρωπο. Απόδειξη είναι ότι υπάρχουν εις το πολίτευμά του τα κατά συνθήκη ψεύδη τα οποία ουδείς καταδικάζει. Παραχώρηση Θεού να ιδρυθεί πρώτα το βασίλειο του σκότους ώστε όταν ιδρυθεί το βασίλειο της αλήθειας, να έχουν οι άνθρωποι την κακή εμπειρία και να μη θέλουν ποτέ να επιστρέψουν εις το ψέμα. Όταν ο άνθρωπος έχει πείρα από το σκοτάδι, στο οποίο κινδυνεύει συνεχώς να πέσει και να σκοτωθεί, εάν πάει στο φως δεν θέλει ποτέ να επιστρέψει στο σκοτάδι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου