Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ


Πνεύμα Θεού: Το πνεύμα του Θεού εξασφαλίζει την αλήθεια, εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή, εξασφαλίζει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, την ταπείνωση.

Πνεύμα Θεού: Το ρήμα του Θεού είναι το πνεύμα του Θεού και μόνο αυτό μπορεί να μας ζωοποιήσει εις το εκατονταπλάσιο και να μας εξασφαλίσει ενέργεια, την οποίαν θα πρέπει να καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση πάνω στην σωτηρία της ψυχής και του σώματος, το οποίο σώμα την έχει μεγάλη ανάγκη, καταφέρνοντας έτσι με τον αγώνα μας και την συμβουλή του Χριστού να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας.

Πνεύμα Θεού: Είναι αυτό το πνεύμα που ζωοποιεί. Μόνο όταν αποφασίσουν οι άνθρωποι να βάλουν τον Χριστό στην ζωή τους θα καταλάβουν την αξία του πνεύματος του Θεού.

Πνεύμα Θεού: Το πνεύμα του Θεού ζωοποιεί την ψυχή και το πνεύμα μας. Μας σπουδάζει την σοφία του Θεού, διά της οποίας συνεχώς αυξανόμαστε κατά Θεό πάνω σε όλους τους τομείς. Όταν εντάξουμε το θέλημα του Θεού στην ζωή μας, τότε θα γνωρίσουμε ποίου πνεύματος είμαστε. Όταν το γνωρίσουμε θα καταλάβουμε την διαφορά, διότι ο Θεός θα μαρτυρεί για εμάς.

Πνεύμα Θεού: Είναι το πνεύμα του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Διότι αυτός ο Υιός τόνισε: Παράδειγμα έδωκα εις εσάς, ώστε να κάνετε και εσείς ότι εγώ ποιώ. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι του πνεύματος του Θεού και αυτό κατοικεί μέσα τους. Καθ’ εκάστην ημέρα παρακολουθούν τον εαυτό τους εάν και κατά πόσο είναι του πνεύματος του Θεού, συγκρίνοντάς τον με το πνεύμα του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος.

Πνεύμα Θεού: Όταν ο Χριστός είναι μέσα μας και το πνεύμα του είναι μέσα μας, τότε το σώμα μας νεκρώνεται από την αμαρτία και ο λόγος διότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί η αναμαρτησία και η ελευθερία του σώματος από την αμαρτία, την φθορά και το θάνατο.

Πνεύμα Θεού: Το πνεύμα του Θεού ανέστησε τον Χριστό, το ίδιο πνεύμα δύναται να ζωοποιήσει και τα φθαρτά σώματα όλων ημών.

Πνεύμα Θεού: Η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει ενώ η δικαιοσύνη του κόσμου πάντα απαιτεί. Με αυτό το πνεύμα του Θεού θα κάνουμε έργα αγάπης ή θα δίνουμε υλικά ή πνευματικά αγαθά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταπόδοση. Δωρεάν έλαβες, δωρεάν δώσε. Με οποιοδήποτε άλλο πνεύμα θα κουραστούμε να δίνουμε και θα κουραστούμε να κάνουμε, με φυσική συνέπεια να τα βάλουμε με τον Θεό, μη γένοιτο. Προσοχή, στην αρχή θα δίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε χωρίς να στερούμεθα και θα κάνουμε έργα αγάπης μέχρι εκεί που δεν κουραζόμαστε χωρίς να αγκομαχούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου