Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Όλοι οι πνευματικοί, αγαθοί χώροι (χώροι του Θεού) που φιλοξενούν ανθρώπους με σκοπό την σπουδή τους στην μελέτη του Ευαγγελίου του Χριστού είναι καλοί, αφού εργάζονται πνευματικά για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Όταν τώρα σε αυτούς τους χώρους τους πνευματικούς δεν κρίνουν οι άνθρωποι, είναι άγιοι αυτοί οι χώροι. Άμα κρίνουν οι υπεύθυνοι και τα μέλη των οποιονδήποτε πνευματικών σχολείων (ας τους πούμε έτσι τους αγαθούς χώρους), όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς τους, τότε ο Λόγος του Θεού που κηρύττουν αυτοί οι άνθρωποι του αγαθού χώρου είναι ελλιπής αγάπης. Αφού κρίνουν ακόμη έχουν:
1.  Άγνοια του θελήματος του Θεού που είναι, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε, τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην, εις τον ίδιο κύριο ίστασαι ή πίπτεις; συ τι;
2.  Εγωισμό,
3.  Συμφέροντα και
4.  Προσωπικές φιλοδοξίες.   
Προσοχή λοιπόν στο τι ακούμε και νουθετούμεθα. Εμείς θα τους επισκεπτόμεθα πότε - πότε τους χριστιανούς αδελφούς. Αν δεχτούν την νουθεσία μας που είναι να μην κρίνουν καθώς να σέβονται την άποψη, τη θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου έχει καλώς. Αν όχι, θα προσέχομε και αν υπάρχει δια της κρίσεως στους αγαθούς αυτούς χώρους και φανατισμός τότε θα φεύγουμε. Καλύτερα μόνος να δοξάζεις τον Θεό παρά με χίλιους εγωιστές - κριτές που μένουν αδιόρθωτοι. Αναφέρω τις λέξεις, εγωιστές - κριτές διότι στην Αποκάλυψη αναφέρεται το εξής υπό του Ιωάννου του Θεολόγου: έπεσε, έπεσε ο δράκος ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο διάβολος ο κρίνων τον αδελφόν αυτού ημέρα και νύχτα. Όποιος επιμένει να μην τον ρίξει από την ζωήν του αυτόν τον δράκο (κρίση), ας ξέρει ότι αργά ή γρήγορα το θηρίο θα τον αρπάξει προς καύσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου