Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Η ΖΩΗ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ Η ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΖΩΗ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ Η ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ Η ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.

Αυτή η ομιλία έχει σκοπό και μας δίνει τις βάσεις αλλά και την δυνατότητα κατανόησης των περί αφθαρσίας ζητημάτων, τα οποία ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας. Πρόκειται περί πρωτοφανούς διδασκαλίας γιατί σήμερα οι σκέψεις, τα έργα και οι κατευθύνσεις των ανθρώπων είναι λανθασμένες. Όλες οι σκέψεις και οι ενέργειες των ανθρώπων τους οδηγούν δυστυχώς σε έναν λάθος τρόπο ζωής που οδηγεί στον θάνατο. Μας καλεί όμως ο Θεός σήμερα όλους εμάς πρώτα να αλλάξουμε τρόπο ζωής και σκέψης τελείως διά του Ευαγγελίου. Να φύγει δηλαδή το παρείσακτο κατεστημένο, τα στερεότυπα που υφιστάμεθα σήμερα, αυτό το ψέμα που φύτεψε ο διάβολος στις καρδιές των ανθρώπων. Το οποίο ψέμα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να πεθαίνει και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τρόπο ζωής και σκέψης περί ζωής και θανάτου, τον οποίον τρόπο λιγάκι βέβαια δυσκολεύτηκαν στην αρχή τουλάχιστον να υιοθετήσουν οι πρώτοι άνθρωποι. Δηλαδή, ο Αδάμ π.χ. χρειάστηκε μετά την πτώση να αφιερώσει με την πίστη του 930 χρόνια για να πιστέψει ότι είναι δυνατόν να πεθάνει. Και τελικά το κατάφερε να πεθάνει, το πίστεψε και πέθανε. Ο Μαθουσάλας δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πεθάνει αφού έζησε 969 χρόνια. Ο πατέρας του όμως ο Ενώχ δεν μπορούσε να δεχτεί, να πιστέψει τον θάνατο σαν φυσική κατάσταση και αφιερώθηκε στο να προσεύχεται συνέχεια. Το αποτέλεσμα, έφυγε, κρύφτηκε και ζει ακόμη και σήμερα. Ο Ηλίας ο προφήτης, του Θεού Υιός νίκησε και αυτός τον θάνατο. Ο Κύριος διά του θανάτου, νίκησε τον θάνατο αφού υπέστη αυτόν τον θάνατο με σκοπό την αναγέννηση του ανθρώπου διά της θυσίας. Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου νίκησε και αυτή διά της υπακοής στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος, το ίδιο και ο Ιωάννης κ.λ.π. Αν λοιπόν τον θάνατο τον ψεύτικο, τον παρείσακτο οι άνθρωποι τον πίστεψαν, πόσο ευκολότερο είναι τώρα σήμερα να επανέλθει σε εμάς η φυσική κατάσταση της ζωής και ο τρόπος επανένταξης του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Η Γραφή το φανερώνει, το λέει καθαρά: Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης. Φθόνου δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο.

Ο Κύριος και αυτός, πρώτο πρόσωπο, Θεός ων φανέρωσε τα εξής: Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύεις τούτο;

Ο απ. Παύλος, δεύτερο πρόσωπο κατά σειρά στο σχέδιο του Θεού φανέρωσε, ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ’ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής.

Είναι λοιπόν τώρα, σήμερα μετά από όλα αυτά πολύ πιο εύκολο να επανέρθουμε εμείς όλοι στην αιώνια ζωή, δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε 969 χρόνια για να καταφέρουμε να ζήσουμε. Διότι τότε πήγαμε στο ψέμα ενώ τώρα επανερχόμεθα στην αλήθεια και είναι η μεγαλύτερη αλήθεια η ζωή, η άφθαρτη ζωή. Αρκεί να πιστέψουμε την καλή είδηση που ενέπνευσε μέσα μας ο Θεός περί ζωής.

Το πρώτο στοιχείο που φανερώνει την αλήθεια αυτή είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Ουδείς δεν θέλει να πεθάνει, ουδείς, ακόμη και οι πιο άπιστοι δεν θέλουν να πεθάνουν. Όλοι θέλουν να ζήσουν και μάλιστα επιθυμούν τα χρόνια εκείνα που έχουν ζωή ολοκληρωμένη και αυτά είναι από 30 έως 40. Αφού λοιπόν τα εννοούμε όλ’ αυτά θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω. Την έβαλε αιώνια ανεξίτηλη με το ίδιο του το αίμα διά της θυσίας του, χαρίζοντας εις όλους εμάς το μέγα έλεος. Πέθανε αυτός για να μην πεθάνουμε εμείς. Θα χρειαστεί ο άνθρωπος όμως μέσα από την ελεύθερη βούλησή του, εάν θέλει, να προβεί στις ενέργειες εκείνες που δημιουργούν τη ζωή. Αυτές είναι: Πρώτον, να βρει χρόνο ώστε να τον χρησιμοποιήσει για να μαθητεύσει τα του Θεού και να κινηθεί σύμφωνα με τους νόμους της αγάπης. Δεύτερον, να μελετά τον Λόγο του Θεού μέρα και νύχτα. Αυτός ο Λόγος του Θεού από μόνος του παράγει ζωή και κάνει τον κυτταρικό ιστό να ζει αιώνια, αφού με την μελέτη η καρδιά γίνεται μικρού παιδιού, η λογική γίνεται λογική Θεού και η πίστη γίνεται ζώσα πίστη η οποία ενεργεί και δημιουργεί στον άνθρωπο που την έχει αιώνια, άφθαρτα χαρακτηριστικά. Το τρίτο είναι να ριχτούμε στον αγώνα της εξάπλωσης. Άλλο είναι να σπρώχνει μόνος του ένας άνθρωπος ένα άρμα (που είναι ο θάνατος) και άλλο να το πλαισιώνουν το άρμα αυτό εκατομμύρια άνθρωποι. Θέλει δεν θέλει το άρμα αυτό θα μετακινηθεί στη ζωή.

Ο Θεός επαναλαμβάνω έβαλε την υπογραφή του και ο λόγος διότι το πιστέψαμε. Στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι άνοιξε θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· η θύρα είναι η πίστη στη ζωή. Ο Θεός αδέλφια μου έφτιαξε το ανθρώπινο σώμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τη δυνατότητα να διαιωνίζεται, όπως ο Αδάμ, ο οποίος είχε την δυνατότητα αυτή. Ποιος μπορεί να μας πει πόσο χρονών ήταν ο Αδάμ μέχρι που έκανε την παράβαση. Δεν το αναφέρει η Γραφή όμως το πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί ότι ζούσε χιλιάδες χρόνια με τον Θεό.

Η επιστήμη, οι ερευνητές του ανθρωπίνου σώματος μήπως κατέληξαν πουθενά; Κάθε μέρα εκπλήξεις ζουν με τις έρευνες που διεξάγουν στο ανθρώπινο σώμα και πιο συγκεκριμένα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου! Τι μεγαλείο Θεέ μου! Δισεκατομμύρια δυνατότητες μέσω των νευρώνων! Οι οποίοι νευρώνες παράγουν σκέψεις που όταν πιστευτούν γίνονται λόγος, ο οποίος λόγος παράγει ζωή. Ο Θεός διά του Ιωάννη του Θεολόγου φανερώνει την αξία του λόγου ως εξής: Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ και Θεός ήτο ο Λόγος.

Αδέλφια μου ας το πιστέψουμε! Ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις της αειζωίας. Η αμαρτία όμως, το σύστημα του κόσμου τον παραπλάνησε και του έθεσε σαν αρχή να επιδιώκει στόχους οι οποίοι δεν εκπέμπουν σοβαρότητα, με σκοπό να ξεχάσει την κατά Θεό αιώνια αποστολή του ώστε να πορεύεται κατά Θεό. Ο άνθρωπος δυστυχώς τα σοβαρά τα μετέτρεψε σε αστεία και τα αστεία τα μετέτρεψε σε σοβαρά. Πολλοί ασχολούνται με το τι είναι Θεός και διάβολος. Τι υπάρχει, Θεός ή διάβολος; Σίγουρα υπάρχει ο Θεός όμως για να κάνει τον άνθρωπο κατ’ εικόνα χρειάστηκε να τον διαπαιδαγωγήσει. Έτσι δημιούργησε τον διάβολο. Ότι κάνουμε εμείς στα παιδιά μας που τα στέλνουμε στο σχολείο, απλά πράγματα. Στην αρχή δεν το θέλουν τα παιδιά το σχολείο, μετά όμως βλέπουν ότι η μόρφωση που άντλησαν είναι θεάρεστη. Όσοι καταλαβαίνουν την διαπαιδαγώγηση, η οποία παράγει αναγέννηση, καθαρισμό, αγιασμό, ζωή καταλαβαίνουν την παρουσία του διαβόλου και ότι μέσω αυτού γίνονται πτυχιούχοι Θεού. Το πτυχίο γράφει, αποφοίτησες άνθρωπε από την αιώνια σχολή του Θεού και κατέχεις την αγάπη, την δικαιοσύνη, την ειρήνη, την πίστη, τη ζωή.

Τώρα, τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας ώστε να μπορέσουμε να αποφοιτήσουμε από το σχολείο του Θεού είναι η άγνοια, η οκνηρία, η τεμπελιά που διακατέχει τους πάντες πάνω στο θέλημα του Θεού. Και δεύτερον ο χρόνος ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί, καταναλώνοντας αυτόν σε στόχους όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει.

Αδέλφια μου, ας αρχίσει ο καθένας από εμάς σήμερα να χαμογελά, το έχει ανάγκη η ζωή μας, η ψυχή μας. Ο λόγος που θα πρέπει να χαμογελάμε είναι το γεγονός του ότι ο Θεός μας απεκάλυψε το θέλημά του και τον τρόπο να το πετύχουμε. Αδέλφια μου, όταν βάλουμε τον Θεό στη ζωή μας θα δούμε την υγεία μας να καλυτερεύει, το γήρας να απομακρύνεται από εμάς, οι ενέργειές μας να έχουν σοφία Θεού και θα απορούμε γι’ αυτό καθημερινά. Ακόμη, οι ασθένειες δεν θα προσβάλλουν το σώμα μας πια. Που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πέφτουν στο κρεβάτι γιατί ο Βαρδάρης φύσηξε, πόσο μάλλον αν τους συνέβαινε κάτι άλλο, κάτι πιο σοβαρό. Επίσης, η χαρά μας θα συνεχίσει να αυξάνει διότι ο Θεός θα αναπτύσσει το μυστήριο της ζωής μέσα μας, της αγιότητας, της αιωνιότητας. Αυτά όλα θα μας συνεπάρουν και θα μας δώσουν όρεξη και διάθεση στο να επιδιώξουμε την αγάπη, τη ζώσα πίστη, την αφθαρσία. Ο Θεός αδέλφια μου έδωσε στον άνθρωπο την ιδιότητα να μπορεί, την ικανότητα να σκέφτεται και ότι σκέφτεται να μπορεί να το φέρνει στη ζωή του. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Θεός δημιούργησε και την επιστήμη, για να βοηθήσει τον άνθρωπο στον τομέα της ζωής. Ο προφήτης Ησαΐας πριν εκατομμύρια χρόνια φανέρωσε: Σοφία που σημαίνει Θεός και επιστήμη που σημαίνει πίστη θα είναι η στερέωση των καιρών. Τι μεγαλείο! Τι μεγαλείο σήμερα εμείς να ζούμε την επαγγελία αυτή! Είναι να σου φεύγει το μυαλό που ο Θεός θέλησε να ζούμε τις ημέρες του και είναι να κλαις με μαύρο δάκρυ για όποιον τις απαρνείται τις ημέρες αυτές και χαλιέται καθημερινά πάνω στα σχόλια, στο χρηματιστήριο, στις επενδύσεις, στα spreads, στους μισθούς, στις συντάξεις. Μεγάλες παγκόσμιες παγίδες. Ρωτάμε, γιατί όμως όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα; Γιατί ήρθαν τόσα προβλήματα στον κόσμο; Γιατί ο διάβολος ωρύεται παντού; Είναι απλό. Διότι ο Θεός κατεβαίνει στη γη. Ήδη σήμερα έβαλε το ένα πόδι του στη Μεσόγειο, στο κέντρο της γης, στην Ελλάδα και θα ανατρέψει ότι δεν είναι δικό του. Οι παλιοί άνθρωποι έλεγαν για την Ελλάδα τα εξής: Όταν ο Θεός μοίραζε πατρίδες οι Έλληνες μιλούσαν φιλοσοφικά και δεν ήταν εκεί που ο Θεός μοίραζε πατρίδες. Όταν πήγαν να πάρουν πατρίδα τους είπε: Τις μοίρασα όλες. Οι Έλληνες άρχισαν να κλαίνε. Ο Θεός τους λυπήθηκε και τους είπε: Έχω ένα μικρό κομμάτι γης που το κράτησα για τα γεράματά μου. Πάρτε αυτό και θα έρθω και εγώ. Και σήμερα ήρθε! Η παρουσία του θα ανατρέψει το δαιμονισμένο σύστημα το οποίο καθημερινά πνίγει τον άνθρωπο. Όσοι δεν εννοούν τον τρόπο θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, όσοι εννοούν σε αιώνια χαρά και δόξα. Ο τρόπος είναι η επιστήμη που προείδε ο Θεός και φανέρωσε διά του προφήτη Ησαΐα και θα γίνει στις μέρες μας πνευματικοποιημένη επιστήμη όπου θα αποτελείται από αναγεννημένους ανθρώπους. Έτσι ο Θεός θα μιλά στους ανθρώπους διά του Λόγου του και διά της επιστήμης. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που δίνει και την επιστήμη. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την πίστη μας, διότι η λέξη επιστήμη κρύβει μέσα της την πίστη. Χρειάζεται όμως και η σοφία του Θεού (που εμπεριέχει το φρόνημα του αγαθού και της ζωής). Η επιστήμη χρειάζεται για να λυτρωθεί το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου, αλληλένδετα στοιχεία αυτά. Ακόμη χρειάζεται μέσω αυτής να λυτρωθεί και το σπίτι μας, ο πλανήτης μας, ο οποίος σήμερα λόγω της κακής χρήσης στενάζει, συνωδίνει, συμπάσχει με τον άνθρωπο, περιμένοντας και αυτός τους υιούς και θυγατέρες όπου θα τον λυτρώσουν από την καταστροφή. Η σοφία του Θεού επίσης μας φανερώνει την αναγκαιότητα της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αναπτύξεως της επιστήμης ώστε ο άνθρωπος να φτάσει το ύψος της υιοθεσίας.

Για να δημιουργηθούν τα γεγραμμένα και να λάβουν χώρα οι επαγγελίες, ο Θεός εξέλεξε πρώτα τον Ιουδαϊκό λαό ως περιούσιο λαό από τον οποίον θα έρχονταν ο Χριστός, ο οποίος και ήρθε. Αφού δίδαξε με τη ζωή του φανερώνοντας το θέλημα του Θεού, έφυγε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Από εκεί διά Πνεύματος Αγίου δίνει εντολή, Παύλε διάβα εις Μακεδονία. Έτσι η ευλογία μεταδίδεται στην Ελλάδα, όπου μέσω αυτής ο Θεός θα αποκατασταθεί αιώνια. Κατόπιν ο Χριστός θα βασιλέψει στη γη ολόκληρη. Από την Αγία Γραφή φανερώνεται η επιλογή του Θεού να μεταβιβαστεί η ευλογία στην Ελλάδα. Πρώτον ο Λόγος του εγράφη στην ελληνική, δεύτερον η Ελλάδα πίστεψε στον Θεό, στον Χριστό. Παντού μαρτυρείται η πίστη σε αυτόν. Κάθε βουνό, κάθε πόλη, κάθε πεδιάδα, κάθε σπηλιά δημιούργησε χώρους λατρείας (εκκλησίες) όπου ο Θεός δοξάζεται.

Με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες αναλαμβάνουμε μία μεγάλη αποστολή, μία μεγάλη υποχρέωση έναντι του Θεού, έναντι του εαυτού μας, έναντι του έθνους. Ήξερε ο Θεός που εξέλεξε τους Έλληνες. Πρώτος ο ελληνικός λαός θα εφαρμόσει τα παραγγέλματα του Κυρίου, ώστε πρώτος να ζήσει τον νέο τρόπο ζωής που υποδεικνύει ο Χριστός. Ο Χριστός έστειλε τον απ. Παύλο διότι προείδε ότι οι Έλληνες θα είναι ο πρώτος λαός που θα τα σκαλίσει αυτά, θα ψάξει την Αγία Γραφή και θα βρει μέσα από τον φωτισμό του Πνεύματος του Αγίου (διά του Παρακλήτου, διά του φωσφόρου) τον σωστό τρόπο ζωής και με την δύναμη του Κυρίου να μπορέσει να τον εφαρμόσει. Είμαστε βέβαιοι ότι η ώρα της αγάπης, της ελευθερίας και της ζωής του ανθρωπίνου γένους έφθασε. Έφθασε η ώρα της λυτρώσεως. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω. Έτσι μας δίνει την άδεια να εργαστούμε. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Σημαίνει, μία ομαδική προσπάθεια στο να γίνουμε καλύτεροι, στο να εφαρμόσουμε το μήνυμα αυτό της ελπίδας, της χαράς, της ζωής και να το μεταδώσουμε και σε άλλα άτομα, τα οποία είναι μακριά από αυτήν την ελπίδα της αιώνιας, της άφθαρτης ζωής. Αφού λοιπόν δεν έτυχε κάποιος να τους παροτρύνει, να τους δώσει το Ευαγγέλιο, να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτόν, ο Θεός δημιούργησε πνευματικές εστίες όπου παράγεται η φωνή Θεού, η οποία φανερώνει τον Λόγο του Θεού. Μία από αυτές είμεθα και όλοι εμείς. Η Φωνή Θεού είναι μικρή σήμερα όμως ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου φανερώνει: Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον· διότι ο Πατήρ σας ηυδόκησε να σας δώση την βασιλείαν, όπου Θεός και λαός να πορεύονται αιώνια.

Τα όπλα που θα μας βοηθήσουν να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας είναι η πίστη στον Θεό και εμπιστοσύνη στην Φωνή Θεού, στον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, η αυτοπεποίθηση και η προσευχή. Τρίτον, η μεγάλη επιθυμία μας να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη την οικουμένη, ώστε να επικρατήσει η θεία Αγάπη και η ζωή η αιώνια αναμεταξύ μας. Με αυτά τα όπλα τίποτα δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει, διότι όστις μάχεται με τον Θεό ουδέποτε νικάται. Ακόμη, χρειάζεται να έχουμε ανά χείρας το υπέρ όπλο που είναι η αγάπη, η οποία δημιουργεί κανόνες καλής συμπεριφοράς. Δημιουργεί με λίγα λόγια τέλειες ανθρώπινες σχέσεις και ο κάθε μαθητής της αγάπης θα κάνει ότι μπορεί ώστε να προστατέψει την αδελφότητα και να συμβάλλει με τον τρόπο του ο καθένας στην σύσφιξη, στην ένωση, στη διάδοση και διαιώνιση της θείας αγάπης και της αιώνιας ζωής.

Ένα στοιχείο σημαντικό μέχρι να φτάσουμε στους στόχους μας που παράγει η αγάπη, είναι η μυστικότητα όταν βλέπουμε λάθη. Μυστικότητα σημαίνει βλέπε, άκου, σιώπα. Ο Θεός ξέρει γιατί συμβαίνει το οτιδήποτε. Εμείς ας κοιτάξουμε τη δουλειά μας, διότι αν βλέπουμε λάθη μπορεί αυτό να γίνει αιτία να χάσουμε την αποστολή μας, να μας ρίξει στην κρίση, στην κατάκριση, στην απώλεια.

Ας πούμε ότι με είδατε εμένα να έχω μία διαφορά με κάποιον, να κάνω ένα λάθος. Θα πείτε. Δεν πειράζει, άνθρωπος είναι. Αύριο μπορεί και εμείς να κάνουμε το ίδιο λάθος και χειρότερο. Εάν όμως το μεταφέρετε το κακό μπορεί να βλάψει εμένα που έκανα λάθος, εσάς που φανερώνεστε τέλειοι, άγιοι κριτές, το έργο που κάνουμε. Αυτή η μυστικότητα λοιπόν επιτρέπεται να υπάρχει μεταξύ μας. Είναι σοφία Θεού, είναι αγάπη η οποία μακροθυμεί. Ποια μυστικότητα όμως δεν επιτρέπεται. Πολλοί παίρνουν τον Λόγο του Θεού στα χέρια και ντρέπονται να τον μεταβιβάσουν ενώ οι ίδιοι χαίρονται που ήρθε στη ζωή τους. Αυτή η μυστικότητα απαγορεύεται. Τον Λόγο του Θεού θα τον φανερώνουμε παντού, έχει αιώνιο κύρος, είναι αλήθεια και αυτό θα σε δικαιώσει άνθρωπε μία μέρα στα μάτια του Θεού και σε αυτόν που με επιπολαιότητα σε αποστράφηκε σήμερα.

Πάμε τώρα να δούμε, να ρίξουμε μία ματιά στον χριστιανικό κόσμο. Το μόνο που κατάφερε σήμερα είναι να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς παντού εγωισμοί, ανταγωνισμοί, διπλωματίες, διαμάχες, ψέματα παντού. Δυστυχώς αυτά επικρατούν. Όλοι τα εντοπίζουμε τα στοιχεία αυτά στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Δεν μπορεί όμως επειδή συμβαίνουν όλα αυτά να αποτύχει ο Θεός στο σχέδιό του, το οποίο είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Δεν μπορεί η θυσία του Χριστού να πάει χαμένη. Ο Θεός εφόσον είναι πάνσοφος, παντοδύναμος και φιλάνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει τον φίλο του τον άνθρωπο, γενικότερα το ανθρώπινο γένος στην τύχη του. Έχει λοιπόν το σχέδιό του. Το οποίο σχέδιο εκδηλώνεται από τους ευσεβείς χριστιανούς, τους αναγεννημένους και διαλάμπει παντού.

Η εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει 16 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι υιοθέτησαν τον Χριστό στη ζωή τους. Δείτε λίγο στην Ευρώπη, αν και πιστεύει στον Χριστό όμως δεν έχει εμβαθύνει στο θέλημά του. Πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και αν γίνει και ο τρίτος, από την Ευρώπη ξεκίνησαν. Όλη η Ευρώπη είναι χριστιανικά κράτη όμως τρώγονται σαν τα θηρία. Γι’ αυτό θα αντιμετωπίσουμε και εμείς σχόλια στον αγώνα μας, συκοφαντίες και κατηγορητήρια έσωθεν και έξωθεν. Ας μην ταραζόμαστε, ας μην φοβούμεθα με τις απειλές και με τα κατηγορώ. Ο σκώληξ τρώει και θέλει καταφάγει όσους προκαλούν έριδες. Και αν βλέπουμε τον χριστιανικό κόσμο σήμερα να μην απολαμβάνει πολλά στον παρόντα κόσμο από την χάρη και σοφία του Αγίου Πνεύματος, είναι γιατί δεν εφαρμόζει εις το ακέραιο στη ζωή του αυτά που φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Είναι δυστυχώς ο χριστιανικός κόσμος παραβάτης από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι’ αυτό χρειάζεται να συγκολληθούν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Χρειάζεται να νιώθουμε ο ένας τον άλλον πραγματικά αδελφό μας, τουλάχιστον όλοι εμείς ώστε να νιώθουμε ότι ανήκουμε, ότι είμεθα η εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Ο Κύριος τόνισε: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Και μην νομίσουμε ότι επειδή είμαστε λίγοι δεν θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, διότι έχουμε με το μέρος μας τον Θεό ο οποίος συμμαρτυρεί κάθε μέρα διά Πνεύματος Αγίου ότι είναι μαζί μας. Μάλιστα σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ενώπιόν μου έχω τον Κύριο και θα τον έχω διαπαντός διότι το θέλουμε. Αυτά όλα θα κάνουν την προσπάθειά μας να εμφανίζεται σήμερα ως σανίδα σωτηρίας, ως δημιουργός μιας ανώτερης φυλής. Μόνο έτσι θα νικήσουμε ώστε να μην αποθνήσκουμε ως τα άλογα ζώα τα φθειρόμενα. Δεν ισχύει αυτό βέβαια για εμάς, διότι το πήραμε χαμπάρι. Αν όμως εγκαταλείψουμε την προσπάθεια η φθορά και ο θάνατος θα μας εξουσιάσουν και τότε θα το λέει και για εμάς. Αν όμως έχουμε τον Θεό θα έχουμε τη ζωή και αν ο κόσμος μας κατηγορεί εμείς θα λέμε, άφες αυτοίς ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν και ο λόγος διότι αυτοί που κατηγορούν δεν ξέρουν αυτό που εμείς ζούμε σήμερα. Πολλοί όμως άνθρωποι που έχουν προορισμό σωτηρίας θα καταλάβουν την ευλογία που έχουμε και θα προσκολληθούν κοντά μας και ο λόγος διότι ο Θεός ευδόκησε να δώσει σε εμάς τους νόμους της ζωής που καθιστούν αυτή άφθαρτη. Όταν σε εμάς οι επαγγελίες εκπληρωθούν, τότε οι πάντες, τα έθνη θα συρρέουν στο όρος του Θεού που θα πληρεί πνεύμα Θεού, σοφία Θεού, Πνεύμα Άγιο, ζωή αιώνιο.

Ακόμη και οι Άγιοι οι οποίοι κοιμήθηκαν δεν θα εκδηλώσουν παράπονα στον Θεό που δεν τους έδωσε τη ζωή, διότι θα αντιληφθούν ότι αυτοί που πήραν τη ζωή ήτο τελειότεροι πνευματικά και θα καταλάβουν ότι ο χρόνος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του ανθρώπου. Μάλιστα θα φωνάζουν από χαρά ότι δικαίως πήραν αυτοί πρώτοι την αφθαρσία, διότι σε αυτούς έλαβε χώρα η προφητεία του προφήτη Ησαΐα, η οποία φανερώνει ότι σοφία και επιστήμη θέλουσιν είσθαι η στερέωση των καιρών.

Ένα άλλο όπλο σημαντικό είναι ότι εμείς οι Έλληνες, οι χριστιανοί έχουμε και πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό και αυτό μας βοηθάει ασυγκρίτως περισσότερο από τις άλλες θρησκείες. Ο μονοθεϊσμός, π.χ. οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στον ίδιο Θεό που πιστεύουμε και εμείς, πιστεύουν στον Θεό του Αβραάμ. Είναι απόγονοι της Άγαρ γι’ αυτό τους λέμε και Αγαρηνούς. Αλλά ο Θεός με τον μονοθεϊσμό δεν έδωσε τον τρόπο σωτηρίας. Σε εμάς τον δίνει παρουσιαζόμενος σαν τρισυπόστατος Θεός, σαν Πατέρας, σαν Υιός και σαν Πνεύμα Άγιο. Όπως είπα, ο τρισυπόστατος Θεός είναι αναγκαίος για την σωτηρία μας, για μας τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο τρισυπόστατος Θεός; Ιδού ο Χριστός, το σώμα του, η ζωή του και το πνεύμα του σε πλήρη αρμονία. Αυτά τα τρία είναι αδιάσπαστα, αδιαχώριστα. Αν φύγει το ένα εξαφανίζονται και τα άλλα. Αυτός είναι ο τρισυπόστατος Θεός. Όταν επικαλούμεθα δηλαδή την δικαιοσύνη να μην αφαιρούμε την ειρήνη, πολύ περισσότερο να μην αφαιρούμε την αγάπη. Όπως η αδιαίρετη τριάδα έχει τρία πρόσωπα, τρεις ιδιότητες που είναι η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη και αποδίδονται η κάθε μία σε ένα πρόσωπο, έτσι και εμείς τις τρεις αυτές ιδιότητες θα πρέπει να τις κάνουμε χρήση αδιαίρετη σε προσωπικό και γενικό επίπεδο. Βέβαια εμείς σαν άνθρωποι πάλι θα πρέπει να σχεδιάζουμε, να πιστεύουμε, να ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά να ξέρουμε ότι πάνω από εμάς είναι ο Κύριός μας που πέθανε για εμάς, που μας αγαπάει, που και πάλι αν χρειαστεί θα πεθάνει για να μας σώσει και γι’ αυτό πρέπει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Διότι ο Θεός τώρα εμφανίζεται σε εμάς σαν τρία διαφορετικά πρόσωπα, αν και είναι ένας ο Θεός. Πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατέρας που εκφράζει την σιωπή και μέσω αυτής μας ομιλεί. Δεύτερο πρόσωπο ο Υιός που γεννήθηκε από τον Πατέρα και έλαβε σάρκα και οστά για να έρθει σε μας να τον καταλάβουμε διά του λόγου. Είναι ο Λόγος. Και είναι και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το Πνεύμα είναι η ψυχή του Θεού, ώστε μέσω αυτού του πνεύματος να μπορέσουμε να ανέλθουμε στο ύψος της υιοθεσίας. Είναι ο εργολάβος του Θεού. Μάλιστα ο Πατέρας έδωσε αξία στο Πνεύμα το Άγιο η οποία έχει ως εξής: Όστις βλασφημήση τον Πατέρα ή τον Υιόν έχει συγχώρησιν, όστις όμως βλασφημήση εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα.

Αν λοιπόν πιστέψουμε στον Θεό ολοκληρωτικά όχι θεωρητικά, στον τριαδικό Θεό και αναπτύξουμε τα πνευματικά στοιχεία που εκπροσωπεί το κάθε πρόσωπο, τότε θα νιώσουμε την πραγματική ευτυχία, την ευτυχία εκείνη που δεν την έχουμε ξαναζήσει η οποία θα είναι αιώνια και ανεκλάλητη.

Όλα αυτά σήμερα δίνονται σε εμάς και εκδηλώνονται από την Φωνή Θεού, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Είπαμε όμως ότι και η επιστήμη είναι η στερέωση των καιρών. Ας δούμε τι φανερώνει αυτή αφού διεξάγει έρευνες στην φύση, η οποία φύση φανερώνει την άφθαρτη ζωή.

Πάμε στον υδρόβιο θαλάσσιο χώρο, όπου προκαλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Υπάρχει ένα είδος θαλάσσιου ζώου, η μέδουσα, που ζει στα νερά της Καραϊβικής. Είναι ένα ζώο μοναδικό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όχι μόνο αναγεννιέται, αλλά ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα να ζει για πάντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πλέον να κατακλύσει τις θάλασσες του κόσμου.

Όταν φτάσει στην ώριμη ηλικία, η μέδουσα γίνεται ένα μικροσκοπικό διαφανές αερόστατο. Στη συνέχεια όμως αναμορφώνεται και ξεκινά ξανά να αναπτύσσεται. Η διαδικασία που ακολουθεί μοιάζει με την πορεία της κάμπιας που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα, μόνο που για το πλάσμα αυτό δεν μεσολαβεί κανένα κενό στη ζωή του, δεν υπάρχει θάνατος!

Επιπλέον οι σαλαμάνδρες, τα βατράχια, ακόμη και οι πεταλούδες και πρόσφατα οι μέδουσες είναι πλάσματα… μαγικά! Διαθέτουν σημαντικές ικανότητες αναγέννησης και μεταμόρφωσης. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μοριακούς βιολόγους στο Σικάγο των ΗΠΑ έδειξε ότι η προστασία των ανθρώπινων κυττάρων ρυθμίζεται από μία πρωτεΐνη που σχετίζεται με τη γήρανση και ονομάζεται SIRT1. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές γνώριζαν για το ρόλο της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στη μακροζωία, αλλά το σημαντικό γεγονός είναι η προστασία των κυττάρων από το στρες. Ο μηχανισμός του στρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει ορισμένες πρωτεΐνες να ξεδιπλωθούν από τους συνήθεις σχηματισμούς τους, οδηγώντας τους σταδιακά σε κυτταρικό θάνατο, ο οποίος γίνεται μέσω απόπτωσης. Για την αποφυγή αυτή θανάτου των κυττάρων, ειδικός μηχανισμός μορίων από πρωτεΐνες ανακατασκευάζουν τα κατεστραμμένα τμήματα και τις επαναδιπλώνουν στο σωστό σχηματισμό. Έτσι προλαμβάνεται ο κυτταρικός θάνατος και ουσιαστικά επιμηκύνεται η ζωή των κυττάρων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πρωτεΐνη SIRT1 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ώστε να ενεργοποιήσει φυσικούς μηχανισμούς, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη μειώνεται όσο τα κύτταρα γερνάνε. Και γερνάνε από τον λάθος τρόπο ζωής που επιδιώκουμε να έχουμε. Όλα τα παραπάνω οδηγούν την έρευνα στην σταδιακή επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης. Ωστόσο, οι ερευνητές προσπαθούν να ξεκλειδώσουν και τα μυστικά της αναγέννησης (άνω γεννιέμαι), μελετώντας τους τρόπους συμπεριφοράς ζώων που αναγεννιούνται από τον ίδιο τους τον εαυτό! Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορεί μια μέρα να βοηθήσουν τους ερευνητές να αναπαράγουν αυτή την διαδικασία αναγέννησης ακρωτηριασμένων άκρων και στους ανθρώπους. Θηλαστικά όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννήσουν το δέρμα τους ή να επανασυγκολήσουν τα σπασμένα τους κόκαλα. Οι σαλαμάνδρες όμως μπορούν να αντικαταστήσουν ολόκληρο ακρωτηριασμένο άκρο μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μπορούν ακόμη να αναγεννήσουν τους κατεστραμμένους τους πνεύμονες ή να επιδιορθώσουν έναν κατεστραμμένο νωτιαίο μυελό, ακόμη και να αναπληρώσουν τμήματα του εγκεφάλου τους. Ο αετός έχει την ιδιότητα αυτή (ανανεούσθαι ως αετοί), η χελώνα, κ.λ.π.

Ας πάμε τώρα στο φυτικό βασίλειο. Η ελιά, το πεύκο, το έλατο, ο κέδρος και πάρα πολλά είδη διακατέχονται από την αιωνιότητα την οποίαν αντλούν από το χώμα. Άρα στο χώμα υπάρχει η ζωή.

Εύχομαι να πετύχουμε τους στόχους μας κινούμενοι όμως δι’ αγάπης ενεργουμένης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου