Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΘΑΝΑΤΟΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ


Θάνατος: Ο θάνατος καταργείται διά της ζώσης πίστεως στον Χριστό. Ο Κύριος τόνισε: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;

Θάνατος: Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτή η αμαρτία βύθισε όλο το ανθρώπινο γένος στην φθορά και στον θάνατο. Αυτό έγινε με την παράβαση του πρώτου ανθρώπου και κατόπιν διά της τεκνογονίας μεταδόθηκε σε όλο το ανθρώπινο γένος.

Θάνατος: Η αμαρτία αδέλφια μου αποδεικνύεται εκατό τοις εκατό ότι γέννησε τον θάνατο, καθώς και η συνεχόμενη αποστροφή των ανθρώπων να ποιήσουν το θέλημα του Θεού.

Θάνατος: Το αγαθό είναι ο νόμος του Θεού, η σοφία του Θεού. Το αγαθό, το άγιο είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το ʼγιο Πνεύμα. Δεν μας οδήγησαν αυτά στον θάνατο, αλλά ο εγωισμός μας να θέλουμε την ζωή, χωρίς αυτό το αγαθό (Θεός) που μας την χάρισε.

Θάνατος: Το φρόνημα τη σαρκός (πάθη) απεδείχθη ότι είναι θάνατος.

Θάνατος: Ο Χριστός πέθανε για να μην πεθάνουν αυτοί που τον πιστεύουν. Τότε γιατί πεθαίνουν πιστοί και άπιστοι; Γιατί παραβαίνουν το εξής στοιχείο του Ευαγγελίου, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Ενώ κρίνεις τον άλλον, εαυτόν κατακρίνεις, δηλαδή υπογράφεις την καταδίκη σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου