Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ


Ιησούς Χριστός: Υιός Θεού. Συμβολικό είναι το ότι εγεννήθη ο Χριστός εκ σπέρματος Δαβίδ. Αν και η Παναγία μας ήτο από την γενεαλογία του Δαβίδ, γνωρίζουμε όμως, ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε από σπέρμα ανδρός, αλλά διά Πνεύματος Αγίου κατ εντολή Θεού. Είναι η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο καταργεί τον φυσικό θάνατο και κατόπιν ιδρύει την βασιλεία του Θεού διά της κρίσεως πρώτα, μέσα μας και έπειτα και γύρω μας.

Αυτό που απέδειξε τον Χριστό ως Υιό Θεού είναι η γεμάτη σοφία διδασκαλία του και η εφαρμογή των λόγων του η οποία διέπονταν από αγιοσύνη. Ακόμη τα θαύματα, η αναστάσεις νεκρών, η ιδεώδης προσωπικότητά του η οποία κάτω από δύσκολες συνθήκες τον έκανε να ανταποκρίνεται στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες με ανωτερότητα πνεύματος, η σιωπή του η οποία έκανε τους πάντες να απορούν. Αυτά που τον απέδειξαν επίσης ΥΙΟ ΘΕΟΥ είναι η σταυρική του θυσία, η ταφή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του και τελευταία το κύρος, η πίστη και η εξουσία που επέδειξαν οι μαθητές μετά την ανάληψή του, ώστε με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος το οποίο υποσχέθηκε εις αυτούς ότι θα έστελνε, να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός σε όλον τον γνωστό και άγνωστο κόσμο που υπήρχε. Η οποία εξάπλωση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, κάνοντας όλους τους ανθρώπους να αποδίδουν στον Υιόν του Θεού σεβασμό και αγάπη που φτάνει μέχρι θυσίας. Στο όνομά του κακοποιήθηκαν και έδωσαν την ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Υιός και που τον ανέδειξαν Υιό Θεού. Μάλιστα αναφέρεται ότι ο Ιησούς έκανε τόσα πολλά στον επί γης βίο του τα οποία αν γράφονταν δεν θα χωρούσαν τα βιβλία όλα του κόσμου. Το μεγαλείο της δόξης του έγκειται στο ότι οι κοινωνίες δεν τον επηρέασαν πνευματικά, ώστε να μιμηθεί αυτές αλλά βάδισε την δική του πορεία με μοναδικό χαρακτήρα που κέντριζε το ενδιαφέρον των συνανθρώπων του, οι οποίοι γίνονταν μαθητές του.

Ιησούς Χριστός: Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ισχύει μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει. Ερχόμενος ο Χριστός τόνισε, Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Με τον τρόπο όμως που ειπώθηκε ο νόμος από τον Θεό διά μέσω του Μωϋσέως στην Παλαιά Οικονομία ήταν ανεφάρμοστος, διότι έλεγε << ο ποιήσας ταύτα ζήσεται>> καθώς, << ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος>>. Κανείς με αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούσε να τον εφαρμόσει. Η παρουσία του Χριστού, το αποστολικό του έργο με αποκορύφωμα όλων την σταυρική του θυσία, έγιναν αιτία να δωρίσει ο Θεός Πατέρας στον πεσόντα άνθρωπο το μέγα έλεος, την χάρη.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός μας χάρισε διά της σταυρικής του θυσίας το μέγα έλεος. Εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να διεξάγουμε αγώνες, ώστε να φτάσουμε σε εκείνη την πίστη που ζωοποιεί το πνεύμα και το σώμα μας. Αφού το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας, δυνάμεθα να το πετύχουμε.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών και την έδωσε για δίκαιους και άδικους, παρέχοντας την ευκαιρία και το δικαίωμα στους πάντες, αν το θελήσουν, να εισέλθουν με την σχετική μετάνοια στην βασιλεία του Θεού, στην βασιλεία της αγάπης.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς δίνοντας την ζωή του λύτρο αντί πολλών. Εξασφαλίζοντας και δίνοντας μέσα από την θυσία του το δικαίωμα σε όλους μας να εισέλθουμε διά της μετανοίας και της αναγέννησης στα άγια των αγίων, μετέχοντας οι πάντες διά της ζώσης πίστεως στην άφθαρτη ζωή.

Ιησούς Χριστός: Αιώνες τώρα ο νόμος του Θεού που εδόθη διαμέσου του Μωυσή δεν μπόρεσε να ενώσει τον Θεό με τον άνθρωπο, αντιθέτως δημιούργησε ένα πελώριο τείχος μεταξύ τους. Ο Χριστός μέσω της σταυρικής του θυσίας γκρέμισε αυτό το μεσότοιχο της έχθρας και χάρισε την σωτηρία ψυχής και σώματος επαναφέροντας τον άνθρωπο στον οίκο του Θεού.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός, μετέτρεψε τον διάβολο από εξολοθρευτή, από οργή σε εκπαιδευτικό όργανο του ανθρώπου. Μάλιστα αφού ο Χριστός τον νίκησε, του έδωσε εντολή να μην πειράξει κανέναν άνθρωπο παραπάνω από ότι δύναται να αντέξει. Όλα τώρα μέσα στην δημιουργία έχουν γίνει ευεργετικά στοιχεία για εμάς, τα οποία μας εξασφαλίζουν την ένωση και την φιλία με τον Θεό.

Ιησούς Χριστός: Όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο αδελφός του, δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Αυτό έκανε ο Χριστός σε εμάς, έδωσε την ζωή του, αγωνίστηκε για να φιλιωθούμε εμείς με τον Πατέρα διά της άφθαρτου ζωής.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός είναι ο ευεργέτης όλων ημών. Δηλαδή εμείς ήμασταν καταδικασμένοι εις θάνατον και αυτό γιατί τα λάθη μας, η άγνοια μας, η αμαρτία είναι αυτά που μας οδήγησαν στον θάνατο. Αυτός ο Χριστός ήρθε και πλήρωσε το αντίτιμο που οφείλαμε στον δικαστή και μας χάρισε όχι απλώς μία ζωή συνηθισμένη αλλά μία αιώνια ζωή, η οποία είναι ποιοτική γεμάτη πνεύμα Θεού καθώς και ποσοτική γεμάτη σοφία Θεού.

Ιησούς Χριστός: Πέρασαν αιώνες όπου ο άνθρωπος έζησε μέσα στην κόλαση, μέσα στην φθορά, μέσα στις αδυσώπητες αντιπαλότητες μέχρι την ημέρα όπου η Παρθένος Μαρία κατ’ εντολήν Θεού εγέννησεν υιόν Θεού σαρκωθέντα. Την ημέρα αυτή ο πνευματικός κόσμος άρχισε να χαμογελά, άρχισε να δοξάζει, άρχισε να ζει διότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση του τέλους του θανάτου και της αρχής της ζωής. Ο Χριστός αδέλφια μου γεννήθηκε άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αυτός ο Χριστός έχοντας άνωθεν το πρόσταγμα, έθεσε με όλες του τις δυνάμεις τον εαυτό του ολόκληρο στην υπηρεσία του Πατέρα του και Πατέρας μας, του μέγα Δημιουργού. Μάλιστα τόσο πολύ έθεσε εαυτόν στο θέλημα του Πατέρα του, ώστε εκκένωσε εαυτόν εγκαταλείποντας τα δικά του θέλω και ακολουθώντας τον ουράνιο προσανατολισμό του Πατέρα του. Κατ’ επέκταση έγινε ο πρώτος άνθρωπος που εφάρμοσε τον νόμο του Θεού. Αυτό του έδωσε το δικαίωμα να επανέλθει στην ζωή, κερδίζοντας αυτό που οι αιώνες εξαφάνισαν για τον εαυτό του και για όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, προχώρησε και πιο πέρα. Έδωσε την ζωή που κέρδισε λύτρο αντί πολλών. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, πιστεύοντας σε αυτόν και δεχόμενος το μέγα έλεος του κάθε στιγμή δύναται να γίνει μέτοχος της αιώνιας ζωής ξανακερδίζοντας έτσι την σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Ο Χριστός με την σταυρική του θυσία γκρέμισε το μεσότοιχο της ανυπακοής του ανθρώπου και έγινε ο σύνδεσμος Θεού και ανθρώπου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Ο πρώτος άνθρωπος διά της παρακοής έγινε αιτία να βασιλέψει ο θάνατος, φυσικά παραχώρηση Θεού ώστε να γνωρίσει καλό και κακό. Σήμερα αφού ο άνθρωπος απέκτησε την κατάλληλη πείρα και εμπειρία, δύναται με τον δεύτερο άνθρωπο Ιησού να ξαναχτίσει την σχέση του με τον Θεό και να επανεντάξει τον εαυτό του στην άφθαρτη ζωή.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός ευαρεστείται στην θετική προσπάθειά μας, την οποίαν και επιβραβεύει με θεάρεστα έργα γεμάτα ευλογία σε εμάς αλλά και σε όσους είναι γύρω μας.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός φανέρωσε: Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται. Εδώ λέει πως παρόλο που δεν αμαρτάνεις, θα πεθάνεις. Συνεχίζει ο Χριστός και λέει, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Εδώ συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι χρειάζεται καθαρισμός, ώστε οι μεταξύ μας σχέσεις να διέπονται από το πνεύμα του Θεού, διαφορετικά θα μετατραπούμε σε ζούγκλα. Η ζώσα πίστη χρειάζεται διότι δι’ αυτής θα κατακτήσουμε την αιώνια ζωή.

Ιησούς Χριστός: Η δωρεά σε όλον τον χριστιανικό κόσμο έλαβε χώρα όχι από έναν άνθρωπο ο οποίος διεπόταν από αμαρτία αλλά από έναν αναμάρτητο, ο οποίος πέθανε για να μην πεθάνουμε όλοι εμείς χαρίζοντάς μας το μέγα έλεος. Ο Χριστός έγινε λύτρο αντί πολλών. Κάθε στιγμή που διαπράττουμε το λάθος, αυτός με μία ειλικρινή μετάνοια από μέρους μας εξαφανίζει την αμαρτία, το λάθος μας δίνοντάς μας έτσι το δικαίωμα διά της πίστεως να βρισκόμαστε κάθε στιγμή αναμάρτητοι πλέον στα ʼγια των Αγίων. Αυτό καθιστά την συνείδηση μας μη ελεγχόμενη. Η αναμαρτησία αυτή διά του αγώνα του καθαρισμού, μας επαναφέρει στην αιώνια, άφθαρτη ζωή.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, η οποία γεννά τον θάνατο. ʼρα, μας ελευθέρωσε και μας κατήργησε την φθορά και τον θάνατο. Το αν ακόμη υφίστανται στην ζωή μας η φθορά και ο θάνατος, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχουμε πιστέψει συνειδητά στην θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος ή και αν έχουμε πιστέψει αποδεικνύεται ότι μόνο με τα λόγια πιστέψαμε ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν. Και αυτό είναι σίγουρο, αρκεί ο καθένας μας να συγκρίνει την δική του ζωή, το δικό του θέλημα με την ζωή του Χριστού και τους ουρανόδρομους στόχους του.

Ιησούς Χριστός: Ο Χριστός ήταν γεμάτος πνεύμα ζωής, πνεύμα Θεού. Πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς, αναστήθηκε για να συνεχίσει να ενισχύει και να ενθαρρύνει τον αγώνα και την πίστη μας πως μπορούμε και εμείς να ζήσουμε δια αυτού. Ο Χριστός αναστήθηκε για να δώσει παράδειγμα ζώσης πίστεως. Ο Χριστός ότι έφερε στην ζωή του το πέτυχε σαν άνθρωπος, δίνοντας θάρρος σε εμάς να πετύχουμε διά Πνεύματος Αγίου το υπερβατικό κάλεσμα που λάβαμε ώστε να αλλάξουμε το φθαρτό σώμα μας με το άφθαρτο σώμα του Χριστού. Ο Χριστός αναστήθηκε για να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην αναγέννηση του ανθρώπου είτε με την παρουσία του, είτε διά Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός είναι ζωή και δεν δύναται να αποθάνει ξανά. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής, αν και εμείς τον ακολουθήσουμε θα γίνουμε ζωή αιώνια και δεν θα δυνάμεθα να αποθάνουμε. Ο λόγος διότι θα τον μιμηθούμε κατά πάντα. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε: Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού. Ο Χριστός τόνισε: Ότι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε και περισσότερα τούτων θέλετε ποιήσει.

Ιησούς Χριστός: Ο νόμος του πνεύματος, της ζωής είναι ο Χριστός, ο οποίος έφερε στην γη το ουράνιο πολίτευμα που είναι τυπωμένο και ανεπτυγμένο μέσα στον Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη.

Ιησούς Χριστός: Αν ο Θεός έστελνε έναν άγγελο θα λέγαμε ότι αυτός είναι άγγελος και γι’ αυτό τα κατάφερε. Η σοφία του όμως έστειλε έναν άνθρωπο ομοιοπαθή με εμάς. Αφού αυτός ο Χριστός σαν άνθρωπος τα κατάφερε, αφήνει να εννοηθεί ότι και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ιησούς Χριστός: Όταν ο Χριστός είναι μέσα μας και το πνεύμα του είναι μέσα μας, τότε το σώμα μας νεκρώνεται από την αμαρτία και ο λόγος διότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί η αναμαρτησία και η ελευθερία του σώματος από την αμαρτία, την φθορά και το θάνατο.

Ιησούς Χριστός: Αν παρακολουθήσουμε τον επί γης βίο του Κυρίου, θα δούμε ότι από την αρχή έφυγε στην έρημο για να πειραχτεί υπό του διαβόλου. Αφού νίκησε τον έτερο κακό εαυτό του από τις εωσφορικές επιδιώξεις που του παρέθετε ο διάβολος στο Σαραντάριο όρος, ήλθε κατόπιν στην Ιερουσαλήμ και κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αφού διώχθηκε, εμπαίχτηκε, προδόθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε, στην συνέχεια όταν αναστήθηκε είπε στους μαθητές του, τώρα εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Δεν τα πήρε όλα εξ αρχής από τον Πατέρα του. Τα θαύματα τα έκανε αφού πρώτα νίκησε τον έτερο κακό εαυτό του στην έρημο (πειραζόμενος υπό του διαβόλου). Την θέωση την έλαβε αφού πρώτα έδωσε την ζωή του.

Ιησούς Χριστός: Αποκάλυψε τα φοβερά και θανατηφόρα έργα του διαβόλου και για να τον γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τον τιτλοφόρησε και τον ονόμασε πατέρα του ψεύδους, πατέρα και κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου, πατέρα και άρχοντα του θανάτου και τον παρουσίασε στη Νέα Οικονομία.

Ιησούς Χριστός: Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είναι γεμάτος αιώνιες υποσχέσεις, μας γεμίζει με μυαλό, με πίστη, με δυνάμεις, με θάρρος, με χαρά.

Ιησούς Χριστός: Τους πιστεύοντας εις αυτόν τους φρουρεί υπό οιασδήποτε συνθήκες.

Ιησούς Χριστός: Όπου είναι ο κάθε πιστός εκεί είναι ο θρόνος του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου